NMI

Interview Gerard Ros (WUR)

Innovaties kunnen flinke hap uit stikstofwolk halen

9 November 2022 - Klaas van der Horst - 8 reacties

De politiek is huiverig voor innovatie als het gaat om de inzet daarvan bij de oplossing van onder meer de stikstofproblematiek. Toch is er met behulp van innovatie heel veel mogelijk en tegen veel lagere kosten dan nu vaak wordt aangevoerd. Een voorgestelde reductie van de veestapel met 50% zou bijvoorbeeld beperkt kunnen blijven tot 25%, bij eenzelfde beperking van de emissies.

Dit hebben wetenschappers van Wageningen Environmental Research en Wageningen Universiteit berekend met behulp van het Initiator-model. Daarin zitten alle actuele bedrijfsdata van Nederlandse landbouwbedrijven verwerkt, zoals die ook worden opgegeven voor onder meer de landbouwtelling, zo vertelt onderzoeker Gerard Ros. Op basis van de huidige kennis is in beeld gebracht wat de landbouw maximaal kan bereiken door de inzet van innovaties en de Goede Landbouwpraktijk. Dit omvat maatregelen zoals aanpassingen van het voer, een goede bemesting, en technische innovaties, zoals de Lely Sphere en betere stalsystemen. 

Met innovatie kan veel worden bereikt, maken jullie duidelijk. Toch is er ook een reductie van de veestapel nodig, zeggen jullie.
"Klopt, met alleen innovatie redden we het niet, maar we kunnen er wel heel ver mee komen, dat wordt met deze studie wel helder neergezet.  We laten zien dat via innovatie 50% van de ammoniakemissie kan worden voorkomen, mits alle landbouwers de beste technieken inzetten. Als we uitgaan van een meer realistisch scenario, waarbij een deel van de maatregelen minder effectief is, of dat niet alle landbouwers meedoen, dan daalt de ammoniakemissie met slechts 36%. Dat betekent  dat de innovaties goed moeten worden geïmplementeerd; de resultaten van de afgelopen 10 jaar laten namelijk zien dat deze anders minder succesvol zijn."

Op welke punten gaat innovatie alleen niet helpen?
"Onder meer op het punt van lagere verliezen naar het oppervlaktewater en klimaat. Om de doelen daarvoor te halen, zijn aanpassingen nodig in het landgebruik. Ook is krimp van de veestapel nodig om de voorgestelde klimaatdoelen tot 2050 te halen."

Is dat het dan?
"Nee, een integrale aanpak blijft cruciaal. Maatregelen moeten zo ingezet worden dat ze waar mogelijk elkaar versterken.  Er is meer dan ammoniak. Denk ook aan waterkwaliteit, bodemkwaliteit, en klimaat."

Zijn alle gestelde milieudoelen sowieso wel haalbaar?
"Niet alles kan overal, zei het rapport Remkes al. Zo kun je in het westen van het land het peil wel willen verhogen om inklinking van veenweide tegen te gaan, maar met peilverhogingen ga je de fosfaatdoelen  niet halen. Er komt dan veel te veel fosfaat vrij uit de bodem."

Daar heeft misschien niet iedereen bij stilgestaan. Zijn er meer van dit soort min of meer verrassende inzichten waar jullie tegenaan liepen?
"Er wordt wel heel gemakkelijk gezegd: we gaan de veestapel reduceren en daarmee de doelen voor natuur, water en klimaat realiseren, maar dat is bijvoorbeeld buiten de mestexport gerekend. De hoeveelheid mest die wordt toegediend, wijzigt er ook niet door.

Jullie kijken niet alleen naar de veehouderij, maar naar de emissies van en de opgaves voor de hele landbouw. Valt daar iets over te zeggen?
"Zowel de opgaves als ook het perspectief om te sturen op emissies variëren sterk binnen Nederland. Generieke regels werken daarom ook niet. Denk bijvoorbeeld aan de vollegrondsgroenteteelt op de droge zandgronden. Hierbij zijn zeker aanvullende maatregelen nodig om de nitraatuitspoeling te beperken. We moeten daarom meer toe naar maatwerkoplossingen die aansluiten bij het gebied. "

Hebben jullie in het Initiator-model ook rekening gehouden met emissies van buiten de landbouw?
"De voorliggende studie focust op de opgave en de oplossingsrichtingen van de landbouw. Ook andere actoren moeten een bijdrage leveren aan de opgave.  

Het Initiator-model lijkt van een afstandje wel een beetje op Aerius. Wat zijn de verschillen?
"Initiator berekent de verliezen van koolstof en nutrienten per bedrijf en doet geen uitspraak over de verspreiding van stikstof door de lucht en de daaropvolgende depositie.  Aerius brengt deze verspreiding en stikstofdepositie wel in beeld. Meerdere studies hebben laten zien dat deze modellen inzetbaar zijn om het effect van maatregelen op gebiedsniveau in beeld te brengen; de resultaten zijn niet inzetbaar om voor een individueel bedrijf de emissie te berekenen. Als zodanig wordt het ook gebruikt voor het doorrekenen van maatregelen in het NPLG (Nationaal Programma Landelijk Gebied). De berekeningen laten zien dat er niet voor elk gebied dezelfde conclusies uit kunnen worden getrokken. De opgaves en het handelingsperspectief zijn per gebied anders en daar moet naar worden geacteerd. 

Heb je een tip, suggestie of opmerking naar aanleiding van dit artikel? Laat het ons weten

Klaas van der Horst

Klaas van der Horst is een gedreven volger van de zuivelmarkt en alles wat daarmee te maken heeft. Hij zoekt het nieuws en interpreteert de ontwikkelingen.
Regenradar
Powered by Agroweer
Reacties
8 reacties
Abonnee
Slim? 10 November 2022
Dit is een reactie op het Boerenbusiness artikel:
[url=https://www.boerenbusiness.nl/artikel/10901496/innovaties-kunnen-flinke-hap-uit-stikstofwolk-halen]Innovaties kunnen flinke hap uit stikstofwolk halen[/url]
Let op: een nieuwe modelberekening!
Over heel Nederland kan, ik zeg kan , het kloppen. Het moet ons geen angst aanpraten. Dat doet het ongemerkt wel weer een beetje. We hebben het ene nog niet opgelost ,wat niet eens fatsoenlijk is te meten, en de volgende komt al weer op het bordje. Ik bedoel 25 % veestapel krimpen hier en 50 % groei in China om deze krimp op te vangen .Mensen dat is struisvogelpolitiek!
Abonnee
jan jansen 10 November 2022
En toch, is innovatie wel de oplossing? Innovatie is een directe kostprijs verhoging. Het is misschien wel de grootste frustratie van de landbouw: we kunnen gemaakte kosten niet rechtstreeks doorberekenen aan de consument (afhankelijkheid van onze verwerkers). De hoge kostprijs van de afgelopen jaren is direct het resultaat van onze huidige landbouw crisis. Het verleden heeft geleerd dat een hoge kostprijs de aanleiding is aan het feit dat er steeds meer grotere veebedrijven zijn in ons land. Grote veebedrijven hebben geen oplossing mbt de huidige crisis. Nog een innovatie: emissiearme vloeren, het is één groot drama. En juist deze grote bedrijven hebben nu een lobby richting de overheid voor hun bestaansrecht. Een lobby die gestuurd wordt door onze "voormannen". Zelfs ZLTO heeft een bestuurslid met 500 koeien. Voor oplossingen moet je bij een kleiner bedrijf zijn, tenminste weidegang moet voorhanden zijn. Weidegang heeft een "emissiearme vloer" die zijn weerga niet kent. Natuur inclusieve landbouw is hun niet vreemd. De huidige landbouw is veel te complex geworden. Complexiteit bied alleen maar verliezers.
ikke 10 November 2022
De oplossing is, dat onze politiek, niet de fout maakt, die lang geleden in het oostblok gemaakt was, de overheid overal de macht over geven, het enige verschil hier is, dat de boer nog steeds het risico moet lopen, voor de rest, niks meer te beslissen
Abonnee
Hendrik 11 November 2022
ikke schreef:
De oplossing is, dat onze politiek, niet de fout maakt, die lang geleden in het oostblok gemaakt was, de overheid overal de macht over geven, het enige verschil hier is, dat de boer nog steeds het risico moet lopen, voor de rest, niks meer te beslissen
Dit inzicht komt pas als het kalf verdronken is.
Theo 12 November 2022
Met een hele simpele innovatie lost het stikstofprobleem zich op. Neem de bosgebieden als uitgangspunt voor de gewenste natuur, en niet de kunstmatig stikstofarme heidevelden. De oorspronkelijke natuur heeft namelijk geen probleem met stikstof. Die echte natuur in de meeste natura2000 gebieden bestond 1000 jaar geleden uit bos, en niet uit heideveld. De heidevelden zijn ontstaan doordat onze voorouders honderden jaren lang 4 a 5 ha heideveld nodig hadden om 1ha bouwland te bemesten (door de schaapshouderij en door plaggen), en zijn hierdoor kunstmatig stikstofarm geworden. Door de oorspronkelijke bossen als uitgangspunt te nemen, en niet de kunstmatige heidevelden, is het stikstof probleem opgelost. Hoe eenvoudig kan een innovatie zijn.
Abonnee
Tijdbom 13 November 2022
Slim? schreef:
Dit is een reactie op het Boerenbusiness artikel:
[url=https://www.boerenbusiness.nl/artikel/10901496/innovaties-kunnen-flinke-hap-uit-stikstofwolk-halen]Innovaties kunnen flinke hap uit stikstofwolk halen[/url]
Let op: een nieuwe modelberekening!
Over heel Nederland kan, ik zeg kan , het kloppen. Het moet ons geen angst aanpraten. Dat doet het ongemerkt wel weer een beetje. We hebben het ene nog niet opgelost ,wat niet eens fatsoenlijk is te meten, en de volgende komt al weer op het bordje. Ik bedoel 25 % veestapel krimpen hier en 50 % groei in China om deze krimp op te vangen .Mensen dat is struisvogelpolitiek!
Dat schiet idd niet op . Integendeel,en wat maakt die 25% nu uit op deze postzegel tov China. Heeft iemand de uitzending gezien van collegetour met v/d Wal. Ze zei ik ben een groene vvd er.Die moet er uit.
Abonnee
plantuitje 13 November 2022
ik hoorde iets van vloeibaar magnesium dat over de roosters word gespoten schijnt de ammoniak te binden wie weet hier meer van
Abonnee
Tijdbom 13 November 2022
Gewoon alles(laten)uitzoeken met behulp van ????. Ik hoop dat er wat te vinden is,zodat er geen afslachting door v/d Wal hoeft plaats te vinden in de Nederlandse veestapel.
U kunt niet meer reageren.

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Schrijf je in en ontvang elke dag het laatste nieuws in je inbox

Achtergrond Stikstofstemming

Lang schaduwregeren geeft irritatie en chagrijn

Achtergrond Stikstofstemming

De missiegerichtheid van gehavend Rutte IV

Interview Marijn Dekkers

Hoge grondprijs grootste uitdaging extensivering

Achtergrond Stikstofstemming

Demissionaire twijfelaars en achterafdenkers

Bel met onze klantenservice 0320 - 269 528

of mail naar support@boerenbusiness.nl

wil je ons volgen?

Ontvang onze gratis Nieuwsbrief

Elke dag actuele marktinformatie in je inbox

Aanmelden