Countus Melkvee Index

Melkvee Index laat klein plusje zien

5 April 2018 - Herma van den Pol

De prognose van de Countus Melkvee Index laat een kleine opleving zien, iets wat in lijn is met de aantrekkende prijzen van enkele zuivelfabricaten. Het is voldoende om de extra kosten, door de relatief natte en koude start van het voorjaar, op te vangen.

De Index komt in week 13 uit op circa 128 punten, net iets minder dan de 130 punten van week 9. Daarmee heeft de Index slechts een kleine stap teruggedaan. De prognoselijn gaf 1 maand eerder nog aan een correctie tot net boven de 120 punten te verwachten. Dit onder invloed van de dalende prijzen voor boter; die trend is echter gekeerd.

128

punten

noteert de Melkvee Index in week 13

Het weer deelt klappen uit
De maand maart was een maand waarin het weer klappen uitdeelde aan de akkerbouw en de melkveehouderij. De onverwachte periodes van kou, gevolgd door neerslag, vertraagden het groeiseizoen. Ook de koeien lopen nog steeds binnen, waar ze 1 jaar eerder al naar buiten gingen. Hier wordt een vergelijking gemaakt met 2013. 

Door het verlate voorjaar moet er een beroep gedaan worden op de veelal ruim aanwezige voervoorraden. Vooral in Frankrijk is merkbaar dat voorraden aangesproken worden, mede doordat deze minder ruim zijn dan in Nederland. Als gevolg daarvan doet de Franse boer een beroep op stro. Door deze ontwikkeling nemen de prijzen van structuurproducten in Nederland langzaam toe. Een andere stijging wordt opgetekend in de ophaalbijdrages van mest.

Melk meer waard
Zo nemen de kosten op het erf toe, maar tegelijkertijd laat de valorisatie van melk herstel zien. Daarnaast kruipen de boterprijzen weer richting de €5.000 per ton. Daartegenover staat een eiwitprijs die onder druk staat. Het belemmert uitschieters van de melkprijs (richting de €40), maar geeft wel zicht op een herstel van de melkprijs.

Een stukje herstel is voldoende om de extra kosten in de productie van melk weg te strepen. De grilligheid in de vetmarkt maakt het lastig om harde uitspraken te doen, maar de aantrekkende prijzen (in de periode dat er meer melk voorzien wordt) geven een goede indicatie voor de ondertoon. Het voorspellende karakter van de Index geeft aan dat er ruimte is voor een klein plusje, maar dat er een stabiele periode zit aan te komen.

Heb je een tip, suggestie of opmerking naar aanleiding van dit artikel? Laat het ons weten

Herma van den Pol

Herma van den Pol werkt sinds 2011 bij Boerenbusiness en heeft zich door de jaren heen ontwikkeld tot marktexpert Melk & Voer. Daarnaast is zij wekelijks te zien in de marktflits over de zuivelmarkt.
Regenradar
Powered by Agroweer

Bel met onze klantenservice 0320 - 269 528

of mail naar support@boerenbusiness.nl

wil je ons volgen?

Ontvang onze gratis Nieuwsbrief

Elke dag actuele marktinformatie in je inbox

Aanmelden