Vragen bij controle en kunstmest

Grondgebonden via eiwit wordt uitdaging

13 April 2018 - Sjoerd Hofstee - 10 reacties

De reacties op het gisteren gepresenteerde adviesrapport van de Commissie Grondgebondenheid zijn zeer divers. Aan de uitvoerbaarheid en controleerbaarheid wordt getwijfeld, terwijl andere melkveehouders het juist een belangrijke stap in de goede richting noemen. Vragen zijn er rondom de inzet van kunstmest en controle. 

“Weer een rapport die zo de lade in kan”, reageert Jan Cees Vogelaar. Hij werkte in 2016 aan een alternatief voor het fosfaatreductieplan. Onderdeel daarvan was toewerken naar een grondgebondenheidsnorm van 2,3 GVE per hectare, met instemming van natuur- en milieuorganisaties. Hij pleitte toen, en pleit nog steeds voor duidelijk keuzes, en een norm die uit te leggen is aan iedereen. Mede door de discussie die hieromtrent ontstond, werd door LTO en NZO de commissie grondgebondenheid ingesteld.

“Die 65%-eiwitnorm is opnieuw een technisch kengetal. Dat moet je niet willen”, stelt Vogelaar. “En hoe is dit te controleren, hoe ga je sanctioneren? Dat gaat niet. Het hele advies ademt voor mij dan ook dat ze geen keuzes durven maken. Ik zou bijna zeggen: a waste of time and a waste money.”

Kunstmestgebruik krijgt boost
Foppe Nijboer, voorzitter van Netwerk Grondig deelt de mening van Vogelaar. “Grondgebondenheid is gewoon staarten tellen en hectares. Als je je fosfaat kunt plaatsen op eigen grond en het land dat je in de buurt in gebruik hebt, ben je grondgebonden. Anders niet. Zo simpel is het, maar ik snap wel dat deze commissie een vorm zocht om zoveel mogelijk melkveehouders onder de vlag van grondgebonden te kunnen krijgen. Ze sparen daarmee weer eens de kool en de geit. Onnodig en onverstandig. Dit advies is aan een burger immers niet uit te leggen en daar was een heldere definitie van de term grondgebondenheid nu net voor nodig.”

Netwerk Grondig presenteerde onlangs zelf een definitie voor grondgebondenheid die aansluit bij de fosfaatwetgeving. Dit gebeurde volgens Nijboer nadat duidelijk werd dat Grondig er samen met LTO en NZO niet uitkwamen. “We waren steeds in overleg en over de buurt- of kringloopcontracten zijn we het eens. Verder is het verhaal voor ons simpel. Dit advies sluit daar niet op aan en werkt zelfs averechts. Om meer eiwit van het grasland te halen zal de kunstmestgift namelijk worden verhoogd door vooral intensieve melkveehouders.”

NAJK positief
Bart van der Hoog, portefeuillehouder Melkveehouder bij het NAJK, is positief over het rapport. “Wij willen juist niet dat de definitie platgeslagen wordt naar staarten en hectares tellen, zoals Grondig doet. Daarmee creëer je ‘goede’ en ‘minder goede’ melkveehouders, daar zijn wij niet zo van.”

Van der Hoog is ook positief over de opname van buurtcontracten om het voer vanuit een cirkel van 20 kilometer rond het bedrijf te kunnen betrekken. “Het is zaak om het ministerie ook te overtuigen van de waarde van die regionale kringlopen.”

Eerlijker dan staarten tellen
Geert Veenstra melkt in het Friese Rottevalle 110 koeien op ruim 60 hectare grond. Hij is LTO-afdelingsbestuurder en kreeg samen met collega-bestuurders het advies woensdagavond in Vianen al gepresenteerd. “Samen met collega’s reden we die avond terug met meer vragen dan antwoorden. Toch overheerste het goede gevoel, niet te verwarren met een joechei-stemming." 

Via Kringloopwijzer of via BEX implementeren?

Dat het bij een goed gevoel blijft komt doordat er nog wat moet gebeuren. "Ook op mijn bedrijf denk ik, ook al moet ik daar nog beter aan rekenen en is nog veel onduidelijk. Ik verwacht dat ik er met wat minder snijmais telen en bijvoorbeeld de inzet van meer grasbrok er wel kom." 

Veenstra zegt dat er ook bedrijven zijn waar de opdracht veel ingrijpender is. "Al is dat nu nog moeilijk concreet te maken. Het is nog niet duidelijk of die 65%-norm via de Kringloopwijzer en de BEX gaat lopen of op een andere wijze. Dat maakt nogal wat verschil." Aandachtspunten zijn de inzet van kunstmest en de gevoeligheid voor fraude. 

"Als sector moeten we hier de komende tijd over praten. Dat die duidelijkheid er nu nog niet is, vind ik geen probleem. We kunnen immers werken aan een oplossing en invulling. Ik vergelijk het met de weidegangdiscussie, eerst spraken we onderling steeds over de norm van 120 dagen en 6 uren per dag, nu is die al lang geaccepteerd en werken we aan de invulling. Die stap kunnen we met grondgebondenheid ook zetten.”

Veenstra onderschrijft dat deze norm minder makkelijk uit te leggen is aan burgers dan gewoonweg het aantal koeien en hectares tellen. “Maar deze norm is eerlijker. Ook een extensief bedrijf zou bij 2 GVE per hectare anders nog volop soja aan kunnen voeren en toch grondgebonden zijn, dat wordt nu ondervangen. Belangrijk pluspunt is daarnaast dat ook partijen als het WNF deze route omarmen.”

Nevedi kritisch
De brancheorganisatie voor de diervoederindustrie stelt in een persbericht de doelen van het rapport te onderschrijven, maar is kritisch op de route. Het gaat dan om de ambitie op het punt van regionale herkomst van grondstoffen of voedergewassen.

Nevedi stelt: “Hierin worden kaders genoemd die niet automatisch recht doen aan het behalen van klimaatdoelen en circulariteit. De optimalisatie van rantsoenen en de optimalisatie tussen ruwvoer en krachtvoer dient te worden gebaseerd op objectieve rekenmethoden. Het behalen van het ene doel moet geen averechtse effecten opleveren voor een ander doel.”

Vrij vertaald is Nevedi er geen voorstander van dat er duidelijk gestuurd wordt op minder import van eiwitrijke grondstoffen, met name van buiten Europa. De brancheorganisatie wil de vrijheid houden om die import op peil te houden.

Heb je een tip, suggestie of opmerking naar aanleiding van dit artikel? Laat het ons weten
Regenradar
Powered by Agroweer
Reacties
10 reacties
nuchter 13 April 2018
Dit is een reactie op dit artikel:
[url=http://www.boerenbusiness.nl/melk-voer/artikel/10878209/grondgebonden-via-eiwit-wordt-uitdaging][/url]
In ieder geval weer een idee waar het legioen adviseurs blij van wordt.
hans 13 April 2018
we leven in comunisties nederland hard werkende boeren de nek om draaien de volgend keer stem ik pvv het help toch niet laag leven lto
Leen 13 April 2018
Dit plan houdt meer rekening met het pennekikkers gilde dan met boerenverstand.
Paul 13 April 2018
Wat kan LTO en NZO blij zijn, eindelijk ook een eigen interpretatie van grondgebonden. Helemaal super verdeeldheid viert hoogtij.
Hein 13 April 2018
Kan (linkse) Foppe Nijboer zijn mond houden voortaan! Ik word een beetje moe van die kerel. Uiteindelijk wordt niemand beter van bedrijven het recht te ontnemen om te ondernemen. Als bedrijven zich kunnen ontwikkelen volgens (toenmalige) wet/regelgeving zijn er geen fouten gemaakt. Zo werkt het in een rechtstaat
peter 13 April 2018
Gemeenschapelijk landbouwbeleid uit Brussel is/was al gericht op meer eiwit binnen Europa gaan telen en wat doen lto en nzo die door de domme boeren in stand worden gehouden een onderzoek met als uitkomst het geen Brussel al gedaan had en graag ziet!!!, terwijl we allemaal weten dat het eiwit telen binnen Europa zonder SUBSIDIE uit Brussel niet rendabel is!!!!!!! ,ik wordt hier zo ZIEK van......
AJ 13 April 2018
We moeten ons eigen veevoer verbouwen, geen probleem, als de melkprijs hier ook op wordt aangepast. Maar ja, daar lees ik niets over. die willen ze graag op wereldmarktprijs houden. Dus geen marge meer. Dan krijg je vanzelf de krimp die ze graag willen. Met dank aan LTO en NZO!
bookeskook 13 April 2018
Beste AJ De ondernemers willen harder vooruit als hun belangenbehartigers kunnen managen! Daarom kiezen ze via deze constructie voor inkrimping. Kan de melkfabriek het spul ook makkelijker kwijt.
Lees nu niks meer over het tekort aan melkpoeder etc. Waar ze het 4 jaar gele
den over hadden toen iedereen zonodig moest uitbreiden vanwege het tekort in de wereld! Waar is dat gebleven dat tekort!!!
Stelletje broodprofeten!
Hans 14 April 2018
Ik voel ook meer voor het plan van vogelaar
Peter 34 14 April 2018
Het heeft veel tijd genomen deze plannen eindelijk te accepteren.
Dit had vóór het afschaffen van het melkquotum ingevoerd moeten en kunnen zijn.
Beleidsmakers, ook in het bedrijfsleven zijn vaak traag van begrip en ontbreekt het aan moed om ingrijpende plannen m.h.o. de lange termijn te presenteren.
NL is te klein om groot landbouwexportland van bulkproducten te zijn. Beter klein maar fijn.
Wat nu, m.n. in EU verband belangrijk wordt, is een goede prijs voor de producten, jawel t.k.v. de koopkracht van de consument, en zo nodig het recht om de import (ook uit andere EU landen) te mogen knijpen om de prijs hoog te houden. Anders zal dit plan voor veel bedrijven het einde betekenen. en dat is onrecht van de bovenste plank.
Of de EU daarvoor de moed zal hebben valt te bezien. Maar goed, ook bij D55 zien we dat kroonjuwelen soms paar'len voor de zwijnen worden.
tinus 15 April 2018
goede koers om voor bodem te kiezen en grote geheel niet uit oog te verliezen. Die 2,3 GVE norm is voor bio boeren wellicht wat? In ieder geval niet voor goede ondernemers die 14-16 ton gras van ha halen en holsteins hebben lopen die genetisch gewoon 200-250 gram kv/kg melk nodig hebben....dan heb je echt veel te veel voer over....
U kunt niet meer reageren.

Wat doen de actuele melkprijzen?

Bekijk en vergelijk het
in de Melkprijsvergelijker

Bel met onze klantenservice 0320 - 269 528

of mail naar support@boerenbusiness.nl

wil je ons volgen?

Ontvang onze gratis Nieuwsbrief

Elke dag actuele marktinformatie in je inbox

Aanmelden