Shutterstock

Achtergrond Noord-Holland

'Vernatten veengebied is onacceptabel'

10 December 2018 - 3 reacties

Er is veel discussie over het wel of niet onder water zetten van het veenweidegebied in de provincie Noord-Holland. Diverse milieuorganisaties zijn voorstander, maar melkveehouders in het gebied zijn fel tegenstander. Zij krijgen bijval van de (zuivel)coöperaties en LTO Noord.

D66 diende eind 2017 in de Provinciale Staten van Noord-Holland een motie in, waarin de ambitie tot het verminderen van de bodemdaling in veengebieden werd uitgesproken. Deze motie werd toen ondertekend door D66, de Partij voor de Dieren (PvdD), ChristenUnie, SGP, GroenLinks en de Partij voor de Arbeid (PvdA).

De reden voor het indienen van de motie is de broeikasgasuitstoot door bodemdaling. Stichting Landschap Noord-Holland beweert dat het veengebied jaarlijks net zoveel CO2 uitstoot als 2 miljoen auto's. Volgens hen komt dat door te droge veengrond. Wanneer de grond te droog is, vindt er oxidatie plaats en zakt de bodem in; daar komen veel broeikasgassen bij vrij.

De stichting meldt dat de bodemdaling op het moment circa 1 centimeter per jaar is. Dit kan tegen worden gegaan met 'natte landbouw', aldus de stichting. Het waterpeil wordt nu kunstmatig laag gehouden, maar met een verhoging van het waterpeil zou er minder oxidatie plaatsvinden. Echter, hoe efficiënt deze maatregelen zijn, is vooralsnog onbekend.

Melkveehouders zijn fel tegenstander
De melkveehouders in het gebied zien niets in het plan van D66. Als het tegengaan van bodemdaling wordt doorgevoerd, dan is weidegang voor koeien niet mogelijk. De melkveehouders krijgen bijval van onder meer Cono Kaasmakers, Agrifirm en de Nederlandse Zuivel Organisatie (NZO) en LTO Noord. "De vernattingsmaatregelen, waarbij grote delen grond onder water worden gezet, zijn onbegrijpelijk en onacceptabel voor onze leden-melkveehouders", zo liet Evert Kremer, voorzitter van Cono, zich eerder uit.

Ook de NZO uit de zorgen en vindt dat de provincie een eigen koers vaart, welke haaks staat op de inspanningen van de onderhandelaars aan de klimaattafel. Die werken namelijk aan een nationaal Klimaatakkoord (met gezamenlijke en gebiedsgerichte afspraken), waar de provincie eenzijdig maatregelen wil nemen.

Het zorgde ervoor dat tientallen boeren in week 49 protesteerden bij het Noord-Hollandse provinciehuis in Haarlem. Op dat moment werd er in de vergadering gesproken over de bodemdaling in het veenweidegebied. Na afloop liet de provincie weten dat vooralsnog alle opties open zijn. Dit stelde de melkveehouders iets gerust, want hierdoor lijkt er meer ruimte voor inspraak vanuit de melkveehouderij.

Is er een oplossing voor iedereen?
Er lopen verschillende onderzoeken naar welke opties het beste zijn voor de veenweidegebieden, maar definitieve antwoorden ontbreken nog. Wel is er een organisatie aangesteld die een oplossing zoekt waarbij iedereen tevreden kan zijn: het 'Innovatieprogramma Veen'. Deze organisatie wil 90% van de bodemdaling tegengaan en wil daarbij ook rekening houden met de belangen van de melkveehouders.

Deze groep is bezig met het testen van diverse oplossingen, bijvoorbeeld het gebruik van een waterpomp die aangesloten is op een drainage-installatie onder het grasland. Deze 'drukdrains' gebruiken slootwater om het grondwater op peil te houden in de droge perioden. Daarbij worden ze ook gebruikt om water af te voeren (in natte perioden). 

boerenbusiness.nl

Tim Roetman

Tim Roetman werkt sinds november 2018 als junior redacteur veehouderij bij Boerenbusiness. Hij schrijft met name over de (prijs)ontwikkelingen op de varkens- en zuivelmarkt.
Regenradar
Powered by Agroweer
Reacties
3 reacties
Abonnee
roy 10 December 2018
Dit is een reactie op het Boerenbusiness artikel:
[url=http://www.boerenbusiness.nl/melk/artikel/10880741/vernatten-veengebied-is-onacceptabel]'Vernatten veengebied is onacceptabel'[/url]
belachelijk dat zo'n milieustichting denkt te gaan bepalen wat er met boereneigendom gaat gebeuren.
???!!! 10 December 2018
even op de weegschaal van het milieu:
een stuk grond iets aanpakken of twee miljoen auto's opruimen
Dan is de uitkomst van milieuclubs 2 miljoen auto's houden

dat is geen beleid, dat is humor
geert 15 December 2018
Zitten er ook nog boeren in het waterschap of zijn het allemaal milieuorganisaties en natuurorganisaties die het voor het zeggen hebben ?
U kunt niet meer reageren.
Boerenbusiness Award

Win jij dit jaar de Agribusiness Award?

Maak kans op een mediapakket en een vervolgtraject van ABN AMRO

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Mis niets en schrijf je in voor onze gratis dagelijkse nieuwsbrief

Politiek Peiling

D66 verliest fors, Omtzigt snoept zetels af van BBB

Politiek Peilingen

Omtzigt trekt veel zetels bij BoerBurgerBeweging weg

Nieuws politiek

Peiling: BBB loopt nog maar een zetel achter op VVD

Politiek Stikstofcrisis

Peiling: 'BBB kan grootste partij in Nederland worden'

Blijf op de hoogte

Mis niets en schrijf je in voor onze gratis dagelijkse nieuwsbrief