Agrifirm

Interview Ruud Tijssens

'Verdienmodel mag niet lijden onder duurzaamheid'

30 Mei 2020 - Jorine Cosse

Agrifirm publiceerde gisteren (28 mei) haar jaarlijkse Corporate Social Responsibility (CSR) verslag. De coöperatie geeft hierin haar duurzaamheidsambites handen en voeten. Met Ruud Tijssens, directeur coöperatieve zaken, gaan we dieper op de materie in. 

Welke duurzaamheidsambities hebben jullie waar kunnen maken en wat kan nog beter?
"Wat ik een positieve verandering vindt, is het integreren van duurzaamheid in de wereldwijde agrarische sector. Een paar jaar geleden paste het nadenken over verduurzaming vooral in het noordwestelijk Europees denkbeeld, dat is nu wel anders. We zijn druk bezig met projecten omtrent verantwoorde grondstoffen. Het zoeken naar alternatieven hierin gaat goed, alleen valt er nog wat te halen bij het grootschalige importeren."

"Daarnaast besteden we ook aandacht aan antibioticareductie in het belang van de voedselveiligheid. In China en Polen gaat dat bijvoorbeeld al heel goed, mooi om te zien dat daar duidelijk marktvraag is. Ook zetten we stappen rondom het denken in een circulaire landbouw. Dit denkbeeld is bij ons goed ingedaald en wordt meegenomen in alle besluiten. Voor ons betekent circulair ook toekomstbestendige landbouw. Met zo min mogelijk emissies, nadrukkelijk rekening houdend met sociale en ecologische aspecten en voldoende verdienvermogen voor de boeren en tuinders. De circulaire landbouw en het kunnen waarborgen van een goed verdienmodel van de telers, is voor ons de belangrijkste stip aan de horizon."

De omslag naar circulaire landbouw is noodzakelijk geven jullie aan. Hoe zien jullie dat voor je?
"Hoe meer we er over nadenken, hoe duidelijker dat het voor ons wordt: alle thema’s die voor Agrifirm centraal staan, komen samen in dit onderwerp. Wij definiëren het als toekomstbestendige landbouw, waarbij alles zo min mogelijk wordt belast en ondersteund door een goed rendement. Het reduceren van emissies is voor ons bijvoorbeeld gelijk aan het verbeteren van het product. We leveren immers veevoeder om bijvoorbeeld koeien melk te laten produceren en in optimale gezondheid te houden. Niet om methaan te produceren."

We willen soja niet in de ban doen

Ruud Tijssens

Jullie zijn gestart met pilots in de teelt en toepassing van veldbonen in veevoer. Hoe gaat zijn de resultaten? 
"We zien bij veldbonen dat het technisch gezien goed is te doen. Het is op zich een gemakkelijker gewas dan de nedersoja, het lijkt bijvoorbeeld minder gevoelig voor droogte. Toch blijft het een uitdaging om zowel bij veldbonen als soja er voldoende saldo uit te halen. Beide gewassen worden gezien als een alternatief voor granen, maar kunnen niet op tegen het graansaldo. Daarbij blijft het de kernvraag waar de vraag uit de markt vandaan komt. Als de vraag niet is op soja of veldbonen in veevoeder, dan kan het beter ergens anders voor worden gebruikt. Er zijn diverse concurrerende producten."

Hoe lang denken jullie nog soja te gebruiken in het rantsoen?
"We zijn er niet voor om soja in de ban te doen, het is een goed gewas. Als op sommige onderdelen negatieve effecten aan een teelt zitten, dan moet je die negatieve effecten aanpakken. Niet het gewas afschrijven.”

Wat houden de maatregelen in die jullie gelanceerd hebben in China met betrekking tot de hittestress bij zeugen? Is de uitbraak van Afrikaanse varkenspest een stoorzender?
"De maatregelen omtrent hittestress bij zeugen betreft een compleet pakket met een additief, farmmanagementadvies en nutritioneel advies. Van weerstand was op zich geen sprake. Het belang van deze maatregelen is voor iedereen duidelijk en draagt bij aan een goed rendement en gezonde dieren. Naast de maatregelen hebben we zeker last gehad van de Afrikaanse Varkenspest, maar ook de coronacrisis bracht de nodige uitdagingen met zich mee. In beide crisisperiodes hebben we met het verkoopteam intensief gewerkt om klanten te beleveren wanneer dat kon." 

"Het is overigens wel zo dat China voorliep in deze crisis en in deze periode herstellende is. Waar hier de landen nu langzaam uit de lockdown komen, is China al weer een tijdje bezig om weer terug in het oude ritme te komen. Inmiddels is de Chinese markt het eerste land waar we weer nieuwe producten lanceren. De markt in Brazilië baart ons op het moment meer zorgen, aangezien de coronacrisis daar nu in opmars is."

Over de coronacrisis gesproken. Gaat dit nog invloed hebben op jullie strategie in 2020? 
"Tot nu toe gaat het ondanks de crisis goed met het bedrijf. Het effect hiervan is per sector verschillend. Voor nu kunnen we niet veel meer dan het strak in de gaten houden. Bovendien baren meer ontwikkelingen ons zorgen naast de coronacrisis, zoals de stikstofmaatregelen in de rundveesector. We kijken meer dan ooit samen met de veehouders naar oplossingen en voeren gesprekken om tot deze oplossingen te komen."

"Dit alles heeft overigens geen invloed op onze strategie en visie, op wat we willen zijn. Het zet ons er alleen toe aandat we soms extra creatief moeten denken en dat we ons meer moeten aanpassen, maar dat moet geen probleem zijn. Bovendien hebben we geluk dat we niet enkel actief zijn op 1 markt en in 1 marktsegment. De risicospreiding pakt voor ons positief uit in dit geval."

Heb je een tip, suggestie of opmerking naar aanleiding van dit artikel? Laat het ons weten

Jorine Cosse

Redacteur bij Boerenbusiness die zich verdiept in de markten van zuivel, varkens(vlees) en voer. Jorine analyseert onder meer wekelijks de ruwvoermarkt en periodiek de markt van mengvoer.
Regenradar
Powered by Agroweer

Interview Dick Hordijk

'Als Agrifirm nu de tering naar de nering zetten'

Nieuws Jaarcijfers

Miljoenenverlies dwingt Agrifirm tot reorganisatie

Analyse Voer

Middelgrote voercoöperatie ook vatbaar voor krimp

Nieuws Granen

Dit doen de poolprijzen graan bij Agrifirm

Bel met onze klantenservice 0320 - 269 528

of mail naar support@boerenbusiness.nl

wil je ons volgen?

Ontvang onze gratis Nieuwsbrief

Elke dag actuele marktinformatie in je inbox

Aanmelden