Lely

Weerupdate Stalinnovaties

Lely: 3 gele revoluties voor op melkveebedrijf

6 Oktober 2020 - Redactie Boerenbusiness

Lely heeft 3 nieuwe zogeheten Gele Revoluties gepresenteerd voor melkveebedrijven. De eerste is een stalsysteem voor circulaire mestverwaarding waarbij de ammoniakuitstoot met 70% kan worden teruggebracht. De tweede is een concept voor autonoom vers gras voeren en het derde is een nieuwe managementprogramma.

Het meest in het oog springend zijn echter de Lely Sphere en de Lely Exos. De Lely Sphere is een stalsysteem, waarbij urine en vaste mest bij de bron wordt gescheiden. De urine loopt via strips en gaten door de roostervloer heen en komt in de put terecht. Vanuit hier wordt de stikstof uit de urine door een onderdruk naar buiten gezogen, waarna deze wordt opgevangen in een soort luchtwasser. Lely noemt het zelf een stikstofvanger.

De stikstof die wordt opgevangen kan de melkveehouder later weer toedienen op het land. Per koe wordt er ongeveer 10 tot 20 kilo stikstof per jaar opgevangen, zegt Gijs Scholman, Chief Commercial Officer van Lely. De onderdruk in de put zorgt ook voor een stankreductie.

Mest scheiden
De vaste mest wordt door de Lely Collector van de grond opgezogen en in een aparte put gestort. Op deze manier wordt ervoor gezorgd dat er geen ammoniak vrij komt bij bijvoorbeeld het mixen van urine en vaste mest in de put of het uitrijden van de mest. Ook kan de mest beter wordt benut, met de stikstof die is opgevangen, de kalium uit de urine en de fosfaat uit de vaste mest. Hierdoor kan een melkveebedrijf circulair werken, licht Scholman toe. Lely meldt dat deze innovatie een de uitstoot van ammoniak met wel 70% kan beperken.

Lely is van plan de Sphere in de loop van het volgend jaar op de markt te brengen. In eerste instantie wordt vooral gekeken naar de Nederlandse markt. Voor melkveebedrijven kan de vinding interessant zijn voor het verlengen of verkrijgen van milieuvergunningen als de stikstofuitstoot met minimaal 70% kan worden gereduceerd, benadrukt Scholman. Lely wil hier dan ook een certificaat voor krijgen van de Regeling Ammoniak en Veehouderij (RAV). Dit zal volgens bedrijf in het derde kwartaal van 2021 kunnen worden gerealiseerd.

De Lely Sphere

Robot maait vers gras
De tweede innovatie van Lely is de volledig elektrisch aangedreven Lely Exos. Deze robot kan het grasland in rijden, hier vers gras maaien en dit later voeren aan de koeien. Zo wordt er bespaard op brandstof en krachtvoer, omdat het verse gras in tegenstelling tot gras inkuilen beter wordt benut en koeien zo minder tot geen behoefte hebben aan krachtvoer. De robot kan in combinatie werken met de Lely Vector voerrobot, deze geeft de Exos een seintje als er weer gras moet worden gemaaid.

De robot kan naast maaien in dezelfde werkgang ook de opgevangen vloeibare stikstof uit de Lely Sphere toedienen op het land. Het vers gras aanbieden aan de koeien kan vanzelfsprekend alleen tijdens het groeiseizoen. Op een testbedrijf bleek dat de Exos tot begin december het land op kon blijven rijden om gras te maaien. Dit is te danken aan het lichte gewicht en de brede banden van de Exos, meldt Scholman. Lely verwacht de Exos over een paar jaar op de markt te kunnen brengen.

Uit de resultaten op de proefbedrijven bleek dat het voeren van vers gemaaid gras een winst kan opleveren van 3 kilo melk extra per koe per dag, zegt Scholman. Aan voorraad graskuil kan daarbij wel met de helft worden gereduceerd. Aan kostenbesparing levert dit op de testbedrijven ongeveer een winst op van 2 cent per liter, aldus Scholman. 

Lely Exos

Terug naar één uitgebreid management systeem
De laatste gele innovatie van Lely is het nieuwe managementsysteem dat het voor de veehouder simpel moet maken, omdat hij maar bij een systeem hoeft in te loggen om toch alle informatie voor zich te krijgen. Lely noemt het de Lely Horizon. Dit systeem moet ook alle oude managementsystemen van Lely gaan vervangen. Lely verwacht dit platform begin 2021 uit te brengen op de markt.

Nieuw op dit platform is Lucy, deze digitale stem kan advies geven over hoe problemen op het bedrijf opgelost kunnen worden. Naast Lucy staan de KPI's op de voorgrond, deze geven een aantal kritieke punten weer waarbij aandacht vereist is. Zo kan de melkveehouder snel handelen. Ook spoort het systeem koeien op die last hebben van slepende melkziekte, iets wat een groot probleem is maar erg moeilijk te herkennen is. Het systeem is beschikbaar in twee verschillende pakketten, de ene nog uitgebreider dan de andere.

Heb je een tip, suggestie of opmerking naar aanleiding van dit artikel? Laat het ons weten
Regenradar
Powered by Agroweer

Nieuws Jaarcijfers 2023

Lely tempert verwachting door melkprijs en rente

Achtergrond Jubileum

Lely na 75 jaar nog lang niet uitgeïnnoveerd

Bel met onze klantenservice 0320 - 269 528

of mail naar support@boerenbusiness.nl

wil je ons volgen?

Ontvang onze gratis Nieuwsbrief

Elke dag actuele marktinformatie in je inbox

Aanmelden