Rijksoverheid

Politiek Verkiezingen

Zwart op wit: Schouten wil minder vee

23 December 2020 - 5 reacties

Het ChristenUnie verkiezingsprogramma leest als de persoonlijke agenda van LNV minister Carola Schouten, die de tweede plek inneemt op de kandidatenlijst. Als minister zei ze het nooit hardop, maar de ChristenUnie wil net als D66 dat met name de niet grondgebonden veehouderij in Nederland moet krimpen.

De ChristenUnie zegt trots te zijn op de agrarische sector. Maar tegelijkertijd stelt deze partij vast dat door het landbouwbeleid van de afgelopen decennia het evenwicht tussen de intensieve agrarische productie en de draagkracht van de bodem en natuur ernstig is verstoord.

Niet nog meer schaalvergroting
Continue schaalvergroting en sturen op lage kosten hebben een zeer efficiënte bedrijfstak opgeleverd, die niet meer in balans is met de natuur. Kringlooplandbouw die op regionaal niveau wel in balans is, zonder grotendeels geïmporteerd veevoer van ver, betekent extensivering van de veehouderij. Deze verandering moet plaatsvinden binnen wet-en regelgeving die grotendeels op Europees niveau wordt bepaald. Daardoor kost structurele verandering veel tijd, beseft de ChristenUnie.  

De omslag naar kringlooplandbouw is namelijk alleen mogelijk als agrarische ondernemers duurzaam een goede boterham kunnen verdienen. De meeste agrariërs zouden liever een boterham verdienen met 100 melkkoeien en een melkprijs van 40 cent dan met 400 koeien en een melkprijs van 30 cent. Of met 100 hectare en een aardappelprijs van 25 cent per kilo in plaats van 400 hectare en een aardappelprijs van 10 cent. De enige manier om de balans tussen agrarische productie en natuur te herstellen is, volgens de ChristenUnie, dat de meerkosten worden verrekend in de prijs van voedsel en de winst eerlijker wordt verdeeld binnen de keten.

Meerprijs via supermarktenfonds
Daarom moet er een supermarktenfonds komen waarmee boeren worden beloond voor extra prestaties op het gebied van dierenwelzijn en milieu. Zoals bij duurzame energie productie de onrendabele top wordt bekostigd met een heffing en een subsidie.

Het overgrote deel van de landbouwparagraaf van de ChristenUnie komt overeen met het beleid van het ministerie van LNV. Maar dit punt van het supermarktenfonds is nieuw. LNV minister Carola Schouten heeft zich tot nu toe ook nog niet uitgelaten over de komst van dierrechten in de geiten-en kalverhouderij. Ook dat staat wel in de landbouwparagraaf van het ChristenUnie verkiezingsprogramma. Ook vult de ChristenUnie de weg naar volledige grondgebondenheid in de melkveehouderij in tegenstelling tot de minister in door dit te koppelen aan een maximaal aantal koeien en/of melkproductie per hectare.

Landbouwgrond stoppers
Om de grondschaarste die de verduurzaming van de agrarische sector in de weg staat tegen te gaan, bepleit de ChristenUnie regionale grondbanken die de landbouwgrond van stoppers opnieuw uitgeeft tegen aantrekkelijke pachtvoorwaarden aan boeren, zodat de landbouwgrond voor de agrarische sector beschikbaar blijft. Dit plan houdt verband met de uitwerking van het Rijksoverheidsbeleid om in totaal €1,5 miljard uit te geven aan vrijwillige opkoop van veehouderijen, al wordt de uitwerking van dit opkoopbeleid van de LNV minister verder niet concreet genoemd in de landbouwparagraaf van het ChristenUnie concept verkiezingsprogramma.   

foodbusiness.nl

Erik Colenbrander

Freelance agrarisch journalist
Regenradar
Powered by Agroweer
Reacties
5 reacties
Egbert 23 December 2020
Dit is een reactie op het Boerenbusiness artikel:
[url=https://www.boerenbusiness.nl/melk/artikel/10890465/zwart-op-wit-schouten-wil-minder-vee]Zwart op wit: Schouten wil minder vee[/url]
Als we brandstof niet meer van veraf halen gaat het ook vast een stuk beter met de natuur.
Belachelijke redenatie.
Abonnee
Kjol 23 December 2020
Den Uyl zijn plan voor grond nationalisatie komt mss nog wel weer op tafel.
Abonnee
Gerrit 23 December 2020
Prima plan. Laat de volgende opkoop maar komen.
Beter voor de blijver en de wijker. SVP zoveel opkopen dat we zonder al die kostprijsverhogende innovaties kunnen.
Abonnee
kempenboer 24 December 2020
Quote:
De meeste agrariërs zouden liever een boterham verdienen met 100 melkkoeien en een melkprijs van 40 cent dan met 400 koeien en een melkprijs van 30 cent. Of met 100 hectare en een aardappelprijs van 25 cent per kilo in plaats van 400 hectare en een aardappelprijs van 10 cent.
Ik wist niet dat Schouten ook een voorstander van een Nexit was. Aders is het 100 koeien met 30 cent en 100 ha aardappelen met 10 cent.
En hoe ziet de Minister dit voor zich: 100 melkkoeien en er komt een opvolger aan. Die dan maar eerst 10 jaar op een ander laten werken tot pa 70 jaar oud is of zo?
drentse boerin 27 December 2020
ik ben het helemaal eens met vorig bericht 40 cent voor de melk en dan 100 koeien per boer P bedrijf dus bij 2 boeren in maatschap 200 koeien .en weg met al die opgelegde regels . bij opvolging start de opvolger met overname subsidie v.d overheid
U kunt niet meer reageren.

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Mis niets en schrijf je in voor onze gratis dagelijkse nieuwsbrief

Politiek Kabinet Rutte IV

BBB juicht niet voor keuze Staghouwer tot minister

Politiek Kabinet Rutte IV

Henk Staghouwer wordt minister van Landbouw

Nieuws Stikstof

Ambtenaren LNV wilden knallen met opkooprapport

Nieuws stikstof

Schouten wil 180 bedrijven opkopen in eerste slag

Blijf op de hoogte

Mis niets en schrijf je in voor onze gratis dagelijkse nieuwsbrief