Eigen foto

Nieuws Melk

SMK versoepelt eisen voor PlanetProof-boeren weer

9 September 2021

De Stichting Milieukeur (SMK) versoepelt de eisen waar melkveehouders aan moeten voldoen om voor het keurmerk 'On the way to PlanetProof' in aanmerking te komen voor het derde jaar op rij. Dit vanwege extreme weersomstandigheden in diverse regio's van het land.

Dat heeft SMK bekendgemaakt. Om te bepalen of melkveehouders binnen de criteria van het systeem vallen, wordt jaarlijks gekeken naar de prestaties in het voorgaande jaar. De voornaamste ijkpunten zijn: het percentage eiwit van eigen land, het stikstofbodemoverschot en de broeikasgasemissie gemeten in grammen CO2 per kilo melk.

Het college van deskundigen van het SMK oordeelde dat het door extreme droogte en hitte in diverse regio's van het land niet mogelijk was om aan de gestelde eisen te voldoen. Daarom worden voor melkveehouders in deze gebieden de eisen versoepeld.

Planet Proof aanp
Zowel voor zand-, klei- als veengronden zijn aanpassingen doorgevoerd.

Het college van deskundigen van SMK baseert zich op onderzoek van Wageningen University & Research (WUR). Die heeft op basis van een analyse van KNMI-gegevens over het weer van de afgelopen 40 jaar geconcludeerd dat 2020 wederom een extreem jaar was wat betreft droogte (regionaal) en temperatuur. Ook werd door WUR vastgesteld dat de criteria 'percentage eiwit van eigen land', 'blijvend grasland', 'stikstofbodemoverschot' en 'broeikasgasemissie' droogtegevoelig zijn. Verder heeft WUR op basis van representatieve Kringloopwijzer-data uit 2017, 2018, 2019 en 2020 de effecten op deze criteria in beeld gebracht. De gegevens over 2020 kwamen eind mei 2021 beschikbaar.

PP2
De 'getroffen' regio's in kaart (en kleur) gebracht.

De jaarlijkse aanpassingen van de PlanetProof-criteria zijn geen automatisme. In 2019 was een eerste aanpassing nodig, die toen nog eenmalig heette. Sindsdien zijn er alle navolgende jaren aanpassingen gedaan.

Zo'n 700 tot 800 PlanetProof-melkveehouders zijn lid van FrieslandCampina. Daarnaast zit een klein aantal deelnemers bij Farmel en NoorderlandMelk.

Heb je een tip, suggestie of opmerking naar aanleiding van dit artikel? Laat het ons weten
boerenbusiness.nl

Klaas van der Horst

Klaas van der Horst is een gedreven volger van de zuivelmarkt en alles wat daarmee te maken heeft. Hij zoekt het nieuws en interpreteert de ontwikkelingen.
Regenradar
Powered by Agroweer

Nieuws melk

Keurmerken SMK draaien goed, maar niet bij melk

Analyse Keurmerken

Keuze CBL voor 'Beter voor' maakt veel los

Nieuws Planet Proof

SMK wil meer comfort en bewegingsruimte voor koe

Nieuws Stichting Milieukeur

'Maak 30 miljoen euro vrij voor deelname keurmerk'

Blijf op de hoogte

Schrijf je in en ontvang elke dag het laatste nieuws in je inbox