Lely

Nieuws Innovatie

CEO Lely roept politiek op mee te betalen aan Sphere

1 Oktober 2021

Circulair stalmestsysteem Lely Sphere heeft vanochtend certificering gekregen en staat nu op de Rav-lijst (Regeling ammoniak en veehouderij) met meer dan 70% emissiereductie. Lely-CEO André van Troost is daar blij mee en roept de politiek op in te zetten op innovatie en mee te betalen aan de aanschaf van de Sphere. In plaats van het reduceren van de veestapel.

Van Troost (foto) kondigde de certificering vanochtend (vrijdag 1 oktober) aan op de lancering van de vierde Lely Orbiter, een mini-melkfabriek op het eigen erf. Met de Sphere wordt de stikstofemissie met minimaal 70% gereduceerd, aldus Van Troost. De voorlopige emissiefactor voor het Lely Sphere bedraagt 3,6 kg NH3 per koe per jaar, van een stal met een traditionele roostervloer is dit 13 kg NH3 per jaar.

Van Troost: "Het is geen geheim dat de melkveehouderij een van de grote brijdagers aan de stikstofuitstoot is. Decennialang hebben boeren er al aan gewerkt om deze te reduceren. De Sphere kan helpen bij het laatste beetje."

'Den Haag moet met landbouwvisie komen'
Van Troost vindt dat Den Haag "met een visie op landbouw moet komen en bereid moet zijn hieraan mee te betalen." Het helpt niet dat de formatie zo lang duurt, geeft hij aan. "Boeren die willen stoppen, moeten dat kunnen doen, maar gedwongen stoppen is voor ons onbespreekbaar. Toen het water steeg hadden we ook de keuze: of de Deltawerken of we verhuizen met zijn allen naar Duitsland."

"Voor elke koe die je in Nederland weghaalt, komen er twee bij in China", stelt de CEO van Lely, waarvoor buitenlandse expansie financieel ook niet slecht zou uitkomen. "De komende tien jaar groeit de melkbehoefte wereldwijd met 2 tot 4%. Je kunt beter daar produceren waar ze dat het beste doen."

Hij rekent voor dat de belastingbetaler ruim zeven keer meer kwijt is als bedrijven moeten worden opgekocht dan als de overheid bijdraagt aan de Sphere. Hij gaat daarbij uit van een investering van rond de €150.000 voor de Sphere. Van Troost: "De overheid kan beginnen met de Sphere bij 200 tot 300 melkveebedrijven nabij Natura 2000-gebieden. Dan heb je al een heel groot deel van het stikstofprobleem opgelost."

Brongerichte scheiding
Lely Sphere is een circulair mestverwaardingssysteem voor het scheiden en hergebruiken van mineralenstromen op melkveebedrijven. Een kleine aanpassing aan de roostervloer zorgt voor scheiding van mest en urine. Brongerichte scheiding leidt tot minder ammoniak in de stal. De mestgassen die onder en net boven de stalvloer ontstaan, worden afgevangen. Een filter zet de ammoniak om in circulaire stikstofmeststof. Het systeem draait al meerdere jaren bij enkele melkveehouders.

boerenbusiness.nl

Linda van Eekeres

Linda van Eekeres is meeschrijvend eindredacteur. Zij focust zich vooral op macro-economische ontwikkelingen en de invloed van de politiek op de agrosector.
De (grondstof)prijzen zijn flink in beweging, de ontwikkelingen in de wereld volgen zich in rap tempo op. Duiding in crisistijd is essentieel om goed te kunnen anticiperen. Juist nu is het belangrijk om over gedegen, actuele informatie en data te beschikken. Met een abonnement van Boerenbusiness kan je als ondernemer gefundeerde bedrijfsbeslissingen nemen. Bekijk het aanbod
Regenradar
Powered by Agroweer

BB TV Rik Janssen - Lely

'Ammoniak reduceren én opbrengsten creëren’

Blijf op de hoogte

Mis niets en schrijf je in voor onze gratis dagelijkse nieuwsbrief