Agrifoto

Boerenbusiness Enquête

Onderzoek: animo voor Carbon farming groeit

24 Januari 2022 - Redactie Boerenbusiness

In de Nederlandse melkveehouderij groeit de animo voor carbon farming op 'Blijvend grasland'. Naast dat koolstofboeren dient als een extra duurzame inkomstenbron voor de melkveehouder, is ook het positieve maatschappelijke aspect van groot belang. Dat is de uitslag van een onderzoek onder melkveehouders van Boerenbusiness.

Carbon farming houdt in dat landbewerkers zich inspannen om meer organische stof in de bodem vast te leggen. Organische stof bestaat voor 50% uit koolstof (C). Meer C in de bodem betekent uiteindelijk minder CO2 in de atmosfeer. Op deze manier dragen boeren bij aan de klimaat doelstellingen en een beter milieu. Om hen hier verder in te stimuleren, kunnen zij een vergoeding krijgen voor die bijdrage, de zogeheten carbon credits. Deze vertegenwoordigen de hoeveelheid onttrokken CO2 vertegenwoordigen. En dat is weer interessant voor bedrijven die hun uitstoot willen compenseren. Zij kopen dan credits van die boeren.

Het zijn precies deze twee elementen die in de enquête worden genoemd als reden om serieus te gaan koolstofboeren. De response was dan ook hoog.

Blijvend Grasland
Het onderzoek richtte zich op het vastleggen van CO2 in blijvend grasland. Hiervoor geldt dat dit grasland een minimale leeftijd kent van vijf jaar. De aanvoer van organische stof uit gewasresten is hier hoog en de afbraak laag, doordat er niet wordt gescheurd. Dit draagt bij aan de kwaliteit van de bodem, de grasproductie en het watervasthoudend vermogen. Zo ontstaan dus nog meer voordelen voor de boer, terwijl die daar weinig voor hoeft te doen of te laten. Zolang hij zich maar blijft houden aan de regels voor blijvend grasland en probeert zoveel mogelijk organische stof aan zijn bodem toe te voegen.

Opbrengst
In de enquête is een vraag opgenomen wat boeren aan opbrengst verwachten van carbon farming op blijvend grasland als daarvoor geen instapkosten gelden. In antwoord hierop geeft 37.5% aan tot €100 per hectare per jaar te verlangen. Een groter deel geeft aan meer dan €250 reëel te vinden. Uit diverse onderzoeken blijkt dat in Nederland tussen de één tot twee 2 ton CO2 per hectare per jaar kan worden vastgelegd. Bij een prijs van bijvoorbeeld €60 per ton (carbon credit) zou de opbrengst tussen de €60 en €120 komen te liggen. In eerdere soortgelijke carbon farming projecten zijn prijzen van €30 tot €70 en hoger per credit betaald.

Op basis van de uitkomsten uit de enquête en de hierboven genoemde marktprijzen zou dus een goed deel van de melkveehouders in een Nederlands project in willen/kunnen stappen. Natuurlijk moeten er bij deze prijzen en omstandigheden ook nog kopers van de credits worden gevonden. Vrijwillige CO2 uitstoot compensatie is een belangrijk onderwerp geworden, waar steeds meer aandacht voor is. Op basis hiervan is het de verwachting dat meer en meer kopers zich in de nabije toekomst voor dit soort projecten zullen melden. De compensatie van Nederlandse uitstoot wordt ook in Nederland gecompenseerd met dit soort projecten waardoor dit soort compensatie aantrekkelijk is.

Projectduur
Hierbij moet wel worden aangetekend dat het vastleggen van CO2 en het meten daarvan een kwestie is van meerdere jaren. Boeren geven aan dat zij snel boter bij de vis willen. 42% geeft aan voor één jaar mee te willen doen, 22% stelt twee tot drie jaar. Zo'n 13% wil voor drie tot vijf jaar meedoen en een kleine 6% wil gedurende 10 jaar of meer meedoen. Dit levert dus een divers beeld op waarbij de voorkeur voor een korte duur van het project de voorkeur heeft maar dat dit op gespannen voet staat met de praktijk waar drie tot vijf jaar minimaal lijkt. Uit de enquête blijkt dat het extra inkomen (60%) een reden is om mee te doen aan een carbon farming project. Voor 30% telt (ook) het klimaat en het milieu belangrijk mee.

Wanneer komt punt bij paal?
Als we kijken naar de wensen en ideeën bij melkveehouders en naar de praktijk van meten en vastleggen van CO2 in blijvend grasland dan lijken de geesten rijp om een aantal van dit soort projecten te starten en die te koppelen aan kopers van CO2 compensatierechten.

Heb je een tip, suggestie of opmerking naar aanleiding van dit artikel? Laat het ons weten
Regenradar
Powered by Agroweer

BB TV Erik Jan van Huet Lindeman

'Carbon Credits juist nu interessant voor een boer'

Interview Erikjan van Huet Lindeman

Carbon credits: verdienen aan CO2-vastlegging

Blijf op de hoogte

Schrijf je in en ontvang elke dag het laatste nieuws in je inbox