Shutterstock

Nieuws CPB

Niet meer koopkracht met nieuw kabinet door inflatie

11 Januari 2022

Door de torenhoge inflatie stijgt de koopkracht met het beleid uit het nieuwe coalitieakkoord niet, wat wel de insteek was. Dat blijkt uit de doorberekening van het Centraal Planbureau (CPB). Het CPB meldt ook dat de economische effecten van het van het klimaat- en transitiefonds en het stikstoffonds onzeker zijn.

De koopkracht daalt ook niet, hetgeen zonder nieuw beleid wel het geval zou zijn. Het CPB heeft de doorberekening van het coalitieakkoord vandaag (dinsdag 11 januari) gepubliceerd. Het is gebruikelijk dat de plannen voor de presentatie van het akkoord worden doorgerekend, maar dat was deze keer niet het geval.  

Het beleidspakket in het coalitieakkoord verbetert de statische koopkracht met 0,4% gemiddeld per jaar (tot 2025). "De hoge inflatie in het basispad in 2022 en 2023 heeft echter een drukkend effect, waardoor de totale koopkracht in de jaren 2022 tot en met 2025 op hetzelfde niveau blijft", aldus het CPB.

De maatregelen uit het coalitieakkoord die het meest gunstig zijn voor de koopkracht van veel huishoudens zijn de verhoging van: de arbeidskorting, minimumloon, ouderenkorting en kinderopvangvergoeding. De belangrijkste negatieve invloed op de koopkracht is de verhoging van de zorgpremies als gevolg van de intensivering van de zorg.

Tegenover de vlakke koopkrachtontwikkeling staat dat de economie harder groeit dan met ongewijzigd beleid het geval zou zijn. Het CPB voorziet een bbp-groei van 2,4% in plaats van 2%. De werkgelegenheid bij de overheid en in het onderwijs neemt toe. De werkloosheid daalt en komt door het nieuwe beleid uit op 3,3% in plaats van 4,1%. 

Economische effecten stikstoffonds onduidelijk
Het CPB meldt ook dat de economische effecten van het van het klimaat- en transitiefonds en het stikstoffonds onzeker zijn, omdat de uitvoerbaarheid en uitwerking nog onduidelijk zijn. Van het klimaat- en transitiefonds van €35 miljard euro wordt €6,1 miljard uitgegeven tot 2025 en lopen de uitgaven structureel door. Van het stikstoffonds wordt €3,5 miljard van de beschikbare €25 miljard in de kabinetsperiode uitgegeven. Beoogde maatregelen zijn onder andere het opkopen van dierrechten, het opkopen en afwaarderen van grond, uitbreiding van het natuurareaal, uitgaven voor natuurinclusieve landbouw en voor innovatieve stalsystemen.

Inflatie opnieuw gestegen in december
Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) kwam vandaag ook met de inflatiecijfers over december. Met 5,7% ten opzichte van december 2020 overtrof dat het inflatiecijfer van november (5,2%). De inflatie over heel 2021 komt daarmee uit op 2,7%. Vooral energie en voeding droegen bij aan de inflatie. Energie was in december 74,9% duurder dan een jaar eerder. In november was dit op jaarbasis 57,4%. Voedingsmiddelen kostten afgelopen maand 2,6% meer dan in december 2020. In november was het verschil met een jaar eerder 1,1%. Vooral vlees, groenten en fruit is duurder geworden.

boerenbusiness.nl

Linda van Eekeres

Linda van Eekeres is meeschrijvend eindredacteur. Zij focust zich vooral op macro-economische ontwikkelingen en de invloed van de politiek op de agrosector.
De (grondstof)prijzen zijn flink in beweging, de ontwikkelingen in de wereld volgen zich in rap tempo op. Duiding in crisistijd is essentieel om goed te kunnen anticiperen. Juist nu is het belangrijk om over gedegen, actuele informatie en data te beschikken. Met een abonnement van Boerenbusiness kan je als ondernemer gefundeerde bedrijfsbeslissingen nemen. Bekijk het aanbod
Regenradar
Powered by Agroweer

Opinie Han de Jong

Paniekverhalen en te veel optimisme over economie

Nieuws Inflatie

Inflatie doet klein stapje terug naar 6,2 procent

Nieuws Centraal Planbureau

Koopkracht daalt in somberste scenario 3,4%

Nieuws Inflatie

Nederlandse inflatie hoger dan gemiddeld in eurozone

Blijf op de hoogte

Mis niets en schrijf je in voor onze gratis dagelijkse nieuwsbrief