Agrifoto

Nieuws Stoppersregeling

Stopper mag niet elders zelfde dieren gaan houden

11 Mei 2022

Melkvee-, varkens- en pluimveehouders die gebruikmaken van de nieuwe stoppersregeling mogen niet op een andere locatie dezelfde dieren houden. Dat staat in de conceptversie van de Landelijke beëindigingsregeling veehouderijlocaties (LBV). Naast de nieuwe stoppersregeling, is er ook een tweede tranche van de Maatregel gerichte aankoop en beëindiging veehouderijen nabij natuurgebieden (MGA-2). In totaal is er met beide regelingen €750 miljoen beschikbaar voor uitkoop.

Op de locatie waar een veehouderij wordt beëindigd, mag bij beide regelingen geen veehouderij meer worden gevestigd. Wel mag een andere economische activiteit gestart worden, waarbij de stikstofemissie maximaal 15% mag zijn van de bestaande vergunning. Wie gebruikmaakt van MGA-2 mag op een andere plek in Nederland wel een veehouderij met melkvee, kippen, kalkoenen of varkens beginnen of overnemen. Een veehouder die uitgekocht wordt met de nieuwe stoppersregeling is echter verboden om op een andere locatie dezelfde diersoorten te houden als op de boerderij die met subsidie is gesloten. Een melkveehouder mag dus wel elders varkenshouder of kippenboer worden, maar kan in Nederland geen koeien meer houden.

Vergoeding 100% waarde productierechten en vervangingswaarde stallen
De subsidie bestaat uit een marktconforme vergoeding van 100% voor de  productierechten en het waardeverlies van productiecapaciteit gebaseerd op de leeftijd en oppervlakte van de stallen. In het kader van een eerdere beëindigingsregeling (de Subsidieregeling sanering varkenshouderijen) werd 65% van het waardeverlies van de productiecapaciteit vergoed. DLV Advies maakt een rekensommetje: "Een varkensstal van 1.000 vierkante meter van twintig jaar oud is €321.000 waard. Dit was in de eerdere Saneringsregeling varkenshouderij €208.650." Volgens de overheid zijn de volgende openstellingen van die regeling 'per definitie minder aantrekkelijk'.

Minister voor Natuur en Stikstof, Christianne van der Wal (VVD), gaf in april aan dat zij om opkoop aantrekkelijker te maken in gesprek zou gaan met de staatssecretaris van Financiën over fiscaliteit en belemmeringen. Hoe het daarmee staat, is nog onbekend.

Overheid eerste recht op kopen grond
De nieuwe uitkoopregeling is alleen bedoeld voor veehouderijlocaties die meer dan 50 mol stikstof per jaar uitstoten. MGA-2 is alleen gericht op de piekbelasters bij Natura 2000-gebieden. In tegenstelling tot MGA-2 kunnen van de nieuwe regeling alleen veehouders met productierechten (melkvee, varkens, pluimvee) deelnemen. Houders van bijvoorbeeld kalveren, geiten en konijnen kunnen wel gebruikmaken van MGA-2. De overheid heeft - als de uitgekochte boeren hun landbouwpercelen willen verkopen - recht op eerste onderhandeling.

Ongeveer 10.000 veehouders kunnen gebruikmaken van de nieuwe stoppersregeling. Er is €270 miljoen beschikbaar voor melkveehouders, €115 miljoen voor varkenshouders en eenzelfde bedrag voor pluimveehouders. Voor de tweede tranche van MGA is nog eens €250 miljoen uitgetrokken.

Beide regelingen zijn nog niet van kracht. Er zijn twee internetconsultaties  gestart. Belanghebbenden kunnen tot en met 12 juni reageren op de conceptregelingen.

Heb je een tip, suggestie of opmerking naar aanleiding van dit artikel? Laat het ons weten
boerenbusiness.nl

Linda van Eekeres

Linda van Eekeres is meeschrijvend eindredacteur. Zij focust zich vooral op macro-economische ontwikkelingen en de invloed van de politiek op de agrosector.
Regenradar
Powered by Agroweer

Blijf op de hoogte

Schrijf je in en ontvang elke dag het laatste nieuws in je inbox