Shutterstock

Nieuws MOB

Natuurvergunningen Overijssel vernietigd

12 Mei 2022

De provincie Overijssel moet opnieuw beslissen over 29 stikstofbesluiten. Coöperatie Mobilisation for the Environment (MOB) en de Vereniging Leefmilieu (VL) waren in deze zaken in beroep gegaan. Het gaat om natuurvergunningen voor veehouders, het beweiden en bemesten zonder natuurvergunningen en het niet optreden tegen PAS-melders.

De provincie heeft verder, volgens de rechter, ten onrechte vergunningen verleend voor het houden van vee in stallen. Het is namelijk niet met zekerheid te zeggen dat het houden van het vee de Natura 2000-gebieden niet aantast. De provincie is uitgegaan van een lagere stikstofuitstoot door emissiearme stalsystemen. Dat had de provincie niet mogen doen, omdat er twijfel bestaat of emissiearme stallen in deze gevallen wel leiden tot lagere stikstofuitstoot. De provincie moet opnieuw een beslissing nemen over de natuurvergunningaanvragen.

Effecten beweiden en bemesten onderzoeken
De provincie Overijssel moet onderzoek doen of het beweiden en bemesten significant negatieve effecten kan hebben op de nabijgelegen Natura-2000 gebieden. Veehouders hebben van de provincie geen natuurvergunning nodig voor het beweiden en bemesten. De rechtbank vindt dat de provincie de gevolgen onvoldoende heeft onderzocht.

De rechtbank vindt ook dat de provincie het besluit om niet op te treden tegen de PAS-melders onvoldoende heeft onderbouwd. De provincie moet nieuwe besluiten nemen en daarbij alsnog zo scherp mogelijk vaststellen wat de relevante feiten precies zijn en inzicht geven in wat de gevolgen van de stikstofuitstoot op de beschermde natuurgebieden zijn.

De natuurorganisaties hebben de rechtbank eveneens gevraagd om zich uit te spreken over de stikstofproblematiek. Dit doet zij echter niet omdat zij alleen juridisch kijkt naar de zaken.

boerenbusiness.nl

Linda van Eekeres

Linda van Eekeres is meeschrijvend eindredacteur. Zij focust zich vooral op macro-economische ontwikkelingen en de invloed van de politiek op de agrosector.
In tijden als deze houden we je graag op de hoogte van objectieve en transparante marktinformatie, aangevuld met heldere prijzen en noteringen. Daarom haal je deze maand meer uit jouw gratis Boerenbusiness Account. Je krijgt van ons in de maand juli 10 gratis premium-artikelen cadeau. Meld je aan
Regenradar
Powered by Agroweer

Nieuws Stikstofcrisis

Vraagtekens bij rol Remkes als stikstofbemiddelaar

Nieuws Stikstof

LTO wil Elbert Dijkgraaf als bemiddelaar stikstofonrust

Nieuws Opening Lely Campus

Stikstofreductie van 70% voor slechts 3 miljard euro

Nieuws Stikstofcrisis

Staghouwer wil om tafel met boerenorganisaties

Blijf op de hoogte

Mis niets en schrijf je in voor onze gratis dagelijkse nieuwsbrief