Bjoern Wylezich / Shutterstock.com

Nieuws Rabobank

Rabobank haalt de teugels bij financiering aan

17 Juni 2022 - 2 reacties

Rabobank gaat bij een aanvraag voor financiering of herfinanciering van een agrarisch bedrijf scherper kijken naar het toekomstperspectief van de betreffende boer. Deze aanscherping in de kredietverlening volgt na de presentatie van stikstofplannen van het kabinet vorige week, die aansturen op een sanering van de veestapel met circa 30%. Dit melden bronnen binnen de bank aan Boerenbusiness. De exacte invulling van het plan is nog niet bekend, maar Rabobank komt waarschijnlijk later vandaag met een verklaring.

Gisteravond ging een gerucht op diverse app-groepen rond dat er sprake zou zijn van een financieringsstop voor ondernemers in de melkvee-, varkens- en pluimveehouderij. Bronnen laten weten dat hiervan geen sprake is, maar dat er wel diverse aanpassingen worden doorgevoerd. De stikstofplannen zijn hiervoor concreet de aanleiding, omdat die de ondernemersperspectieven inperken.

Rabobank wil op dit moment weinig kwijt. Desgevraagd schrijft de bank wel: "De plannen van de ministers komen hard aan. Dat zien en horen we om ons heen. En dat begrijpen we. Juist daarom staat de deur voor boeren en agrarische ondernemers open bij ons. En die blijft open voor een goed gesprek over de toekomst van het bedrijf, dat is nu heel relevant. Leningen die we verstrekken moeten bijdragen aan het perspectief van een ondernemer en verduurzaming van de sector."

'Binnen één jaar gedragen plannen is ambitieus'
De bank verwijst verder naar een persbericht op de website over de kabinetsplannen. Daarin staat dat de bank het ambitieus vindt dat provincies binnen één jaar met gedragen plannen moeten komen om tot wel 90% stikstof te reduceren. Wiebe Draijer, voorzitter van de groepsdirectie van Rabobank: "De opgelegde focus op stikstofreductie en stoppers zorgt voor weerstand. Terwijl we het juist samen moeten doen. De enige manier waarop een nieuwe gebiedsinrichting werkt, is met alle betrokken partijen samen aan tafel om boeren perspectief te bieden die willen blijven ondernemen. Dit doen wij al samen met politiek en ondernemers in een aantal provincies, daar spreken we over een gedragen gebiedsgerichte aanpak, met oog voor het verdienmodel van de boer en voor de natuur. Rabobank wil dit graag samen met onze partners in alle provincies doen. Het gaat erom dat we de boer helpen en de natuur beschermen."

Voor Rabobank hoeft de krimp niet groter te zijn dan strikt noodzakelijk. "Het verminderen van het aantal dieren moet immers geen doel op zich zijn, maar een van de middelen om de natuur-, water- en klimaatdoelen te halen. Aanvullend vraagt Rabobank aandacht en financiële ontzorging voor stoppers."

Perspectief blijver onderbelicht
Volgens de bank is wat het perspectief is voor boeren die wel kunnen blijven ondernemen een onderbelicht vraagstuk. "Hoe ziet het agrarisch landschap er in 2030 uit voor hen?" Bovendien vindt Rabobank dat alle sectoren moeten bijdragen. Dus niet alleen de landbouw, maar ook sectoren als de industrie en de luchtvaart. Tot slot pleit Rabobank voor een integrale aanpak: behalve stikstof, ook duidelijke doelen voor het behoud van waterkwaliteit en klimaat. "Alleen met volledige helderheid worden agrariërs weer in staat gesteld te investeren en te ondernemen."

Hogere bijdrage voor innovatie
Draijer: "Boeren hebben een goed verdienmodel nodig om blijvend te kunnen verduurzamen en innoveren. Dat kan met een overheid die stuurt op heldere en meetbare doelen en ruimte laat aan de ondernemer zelf hoe dit te bereiken. Wij vinden een hogere bijdrage uit het transitiefonds voor innovatie noodzakelijk, om bijvoorbeeld duurzame stalaanpassingen te realiseren. Tot slot is een eerlijke vergoeding voor natuur- en waterbeheer essentieel voor een vitaal en duurzaam platteland. Een gezonde boterham voor de boer biedt perspectief voor de blijvers."

Heb je een tip, suggestie of opmerking naar aanleiding van dit artikel? Laat het ons weten
boerenbusiness.nl

Linda van Eekeres

Linda van Eekeres is meeschrijvend eindredacteur. Zij focust zich vooral op macro-economische ontwikkelingen en de invloed van de politiek op de agrosector.
Regenradar
Powered by Agroweer
Reacties
2 reacties
Dirk 18 Juni 2022
Dit is een reactie op het Boerenbusiness artikel:
[url=https://www.boerenbusiness.nl/melk/artikel/10899090/rabobank-haalt-de-teugels-bij-financiering-aan]Rabobank haalt de teugels bij financiering aan [/url]
Dat is niet nu pas gekomen hoor, ze zijn al wel een paar jaar aan het selecteren.
Oud nieuws of het komt nu pas naar buiten.
Maar let op uw zaak.
Bij twijfel, niet meer zeggen dan echt nodig is en zorg dat je ze een slag voor bent.
Voor eigen gewin actie ondernemen en zeker niet afwachten.
Bikkelharde en zeer slimme jongens en meisjes dat kan ik je vertellen.
Alleen geld telt, mensen niet!!
Abonnee
Jan 19 Juni 2022
Zo was mijn ervaring ook. Wees ze een slag voor, want anders ga je onderdoor aan de problemen waar je in verzeild raakt door medewerkers van deze bank. Ze gaan over lijken, onthoudt dat goed!
U kunt niet meer reageren.

Wat doen de actuele
melk & voer noteringen

Bekijk en vergelijk zelf prijzen en koersen

Nieuws Financieel

Rabobank houdt zorg over verdienmodel boeren

Interview Rabo Food Forward

'Geloof in jezelf en pak je kansen als ondernemer'

BB TV Danielle Duijndam

'Hoge zuivelprijzen zijn een blijvertje'

Nieuws Economie

Rabobank: economische groei komt tot stilstand

Blijf op de hoogte

Mis niets en schrijf je in voor onze gratis dagelijkse nieuwsbrief