Shutterstock

Nieuws CBS

Melkveehouderij nog meer onder stikstofplafond

30 Juni 2022

De uitscheiding van stikstof in dierlijke mest komt in de definitieve cijfers van het CBS uit op 471 miljoen kilo in 2021. Dat is ruim 18 miljoen kilo minder dan een jaar eerder en bijna 7% onder het stikstofplafond dat de Europese Unie heeft vastgesteld voor de Nederlandse veestapel. Dat is lager dan in de voorlopige cijfers (473,7 miljoen kilo) van februari. De melkveesector zakt in de laatste cijfers verder onder het stikstofplafond van 281,8 miljoen kilo.

De melkveesector kwam vorig jaar voor de tweede keer sinds de afschaffing van het melkquotum in 2015 onder het stikstofplafond. Melkkoeien en jongvee scheidden vorig jaar 273 miljoen kilo stikstof uit (in de voorlopige cijfers was dat 277,7 miljoen kilo). Dat is 4,7% minder dan in 2020. Het productieplafond voor de melkveesector is 281,8 miljoen kilo.

De fosfaatproductie van de melkveesector ligt met 74,2 miljoen kilo ruim onder het fosfaatplafond van 84,9 miljoen kilo. De productie was 0,5 miljoen kilo hoger dan in 2020. Dit hangt samen met de samenstelling van het veevoer, gras en snijmaïs. Het stikstofgehalte van het gras van 2021 was laag, waardoor het gemiddelde stikstofgehalte lager uitviel. Het fosforgehalte van het geoogste gras was in 2021 juist hoger.

Verbod van nertsen
De stikstof- en fosfaatuitscheiding van varkens en pluimvee hangt vooral samen met het aantal dieren, aldus CBS. Het aantal varkens is afgenomen. De stikstofuitscheiding van de varkenssector daalde zo in 2021 3,2% (2,9 miljoen kilo) naar 88,9 miljoen kilo. Dat is hoger dan in de voorlopige cijfers (87,8 miljoen kilo). De fosfaatuitscheiding nam meer af dan in de voorlopige cijfers. De afname was 2,2 miljoen kilo tot 34,5 miljoen kilo.

In de pluimveesector daalde de stikstofuitscheiding met 0,7% en de fosfaatuitscheiding met 3,7% naar respectievelijk 54,3 miljoen kilo en 23,2 miljoen kilo. Dat is onder de productieplafonds. De stikstofuitscheiding van het overige vee daalde vorig jaar met 0,9 miljoen kilo (3,9%) tot 21,9 miljoen kilo. Die daling is volledig toe te schrijven aan het verbod op het houden van nertsen per 1 januari 2021, aldus CBS.

boerenbusiness.nl

Linda van Eekeres

Linda van Eekeres is meeschrijvend eindredacteur. Zij focust zich vooral op macro-economische ontwikkelingen en de invloed van de politiek op de agrosector.
Regenradar
Powered by Agroweer

Nieuws stikstof

Stikstofexperts D66: krimp veestapel niet nodig

Nieuws Stikstof

LTO herkent terechtwijzing Van der Tak niet, lijkt hoax

Politiek Peilingen

Omtzigt trekt veel zetels bij BoerBurgerBeweging weg

Achtergrond Stikstof Stemming

Stikstofgevecht van overleg weer naar de trekker

Blijf op de hoogte

Mis niets en schrijf je in voor onze gratis dagelijkse nieuwsbrief