martinbertrand.fr / Shutterstock.com

Nieuws Stikstofcrisis

Blog: Rutte belooft bij boeren langs te gaan

8 Juli 2022 - 23 reacties

Ook vandaag (vrijdag 8 juli) werd er gedemonstreerd tegen het stikstofbeleid van het kabinet. Hieronder een korte terugblik op de dag. (Blog gesloten)

- 18.15 uur Boeren blijven protesteren bij afvalverwerkingsbedrijf Attero in Wijster
Al de hele dag protesteren boeren bij afvalverwerkingsbedrijf Attero in Wijster. Ondanks gesprekken met de politie en burgemeester Cees Bijl, een verwijderingsbevel en dat er al ME-bussen staan te wachten, willen een aantal van de actievoerders volgens RTV Drenthe minimaal tot 20.00 uur blijven. "Boeren hebben alle toegangswegen naar Attero geblokkeerd met trekkers. Er zijn grote bulten grind en puin op de weg gestort", aldus RTV Drenthe.

Rutte gaat bij boeren langs
Premier Mark Rutte heeft bij zijn wekelijkse persconferentie op vrijdag gezegd dat hij deze zomer langsgaat bij boeren. De Telegraaf citeert Rutte: "Ik snap de enorme grote zorgen die er leven bij boeren". Daar gaan we mee aan de slag. Ik zal binnenkort ook zelf zichtbaar zijn op plekken om met mensen in gesprek te gaan." Ook de verantwoordelijke ministers, Chritianne van der Wal (Natuur en Stikstof) en Henk Staghouwer (LNV) zullen in gesprek gaan met boeren. Over de kritiek van boerenorganisaties tekent de krant op: "Het zijn allemaal verstandige organisaties, wij zijn verstandig, met z'n allen zijn we verstandig. Ik denk dat het goed komt."

Boeren zoeken burgemeester Nijkerk thuis op
Boeren hebben burgemeester van Nijkerk Gerard Renkema thuis bezocht om het gesprek aan te gaan. "Daarmee gaan ze een grens over", citeert Omroep Gelderland de burgemeester. "Ons college heeft eerder aangegeven met de boeren om tafel te willen gaan zitten. We zijn daartoe graag bereid, maar thuis opzoeken is niet de juiste manier." In Nijkerk werd van de week het distributiecentrum van Boni twee keer geblokkeerd.

Stikstofprofessor Han Lindeboom 'premier' van 'Vrije Republiek Tessel'
Op Texel werd er vanochtend op een heel andere manier actiegevoerd. Texelse boeren, vissers en burgers protesteerden tegen het stikstofbeleid van de overheid met het zogenaamd uitroepen van de 'Vrije Republiek Tessel'. Stikstofprofessor Han Lindeboom uit Den Burg werd gepresenteerd als minister-president.

Blokkade distributiecentrum Jumbo in Woerden
In de ochtend van 3.00 uur tot 8.00 uur hebben boeren met ongeveer twintig trekkers het distributiecentrum van Jumbo in Woerden geblokkeerd. Zij gingen weer na een gesprek met burgemeester Victor Molkenboer.

In Eerbeek werd papierfabriek DS Smith De Hoop geblokkeerd. Dit omdat de fabriek dichtbij een Natura 2000-gebied ligt. Hier werd ook een persconferentie gehouden.

Steun voor provincie Zeeland
Bij het provinciehuis van Zeeland in Middelburg werd juist, met zo'n tachtig trekkers, steun betuigd aan het provinciebestuur, dat de stikstofplannen van het kabinet afwijst. Gedeputeerde Anita Pijpelink zegt tegen Omroep Zeeland: "De biodiversiteit moet beter en er moet natuurherstel plaatsvinden dat zegt de sector zelf ook, en hoe we dat gaan doen: op z'n Zeeuws en echt anders dan het rigoureuze wat in Den Haag wordt voorgesteld".

Boeren zelf geblokkeerd
Tientallen boeren werden vanochtend zelf geblokkeerd in Holten, meldt RTV Oost. De colonne was onderweg naar transportbedrijf Müller Fresh Food Logistics, dat lucht kreeg van de actie en uit voorzorg de straat blokkeerde met een vrachtwagen, aldus de omroep.

17.16 uur Europese landbouwcommissaris laat zich uit over boerenprotest
De Europese landbouwcommissaris Janusz Wojciechowski heeft vandaag een overleg gehad met Sjaak van der Tak en andere vertegenwoordigers van LTO over de oneenigheid tussen boeren en de overheid over het stikstofbeleid en het boerenprotest, schrijft Wojciechowski in een Twitter-post. Hij heeft naar eigen zeggen zijn zorgen over de situatie uitgesproken en verklaart er serieus naar te gaan kijken. Van der Tak heeft ook het belang van derogatie onderstreept, meldt de LTO-afdeling in Brussel.

11.28 uur LTO gaat niet in gesprek met Remkes
LTO gaat niet in gesprek met Remkes, dat schrijft de organisatie in een brief aan ministers Staghouwer en Van der Wal. Het gesprek moet volgens LTO over de inhoud kunnen gaan: de doelstelling, tijdspad en manier waarop. In reactie op Kamervragen van Pieter Omtzigt hebben de ministers volgens LTO definitief aangegeven dat dit niet het geval is. "Er kan wat het kabinet betreft níet over doelen en uitgangspunten worden gesproken, het vormt géén onderdeel van het mandaat van de heer Remkes. Daarmee blijven de kernbezwaren van LTO overeind; het geheel blijft een dictaat en we vrezen met dergelijke grootschalige ingrepen op korte termijn kaalslag op het platteland."

Beantwoording Kamervragen
In de beantwoording van Kamervragen aan Omtzigt schreven de ministers over het mandaat van Remkes: "De focus van de gesprekken met de heer Remkes is wat het kabinet betreft het komen tot een beter onderling begrip en het creëren van een goede basis voor de verdere gesprekken (nationaal en regionaal) over de toekomst van het landelijk gebied. In de gesprekken bestaat wat het kabinet betreft de ruimte om over diverse vraagstukken het gesprek aan te gaan, zoals over de te nemen maatregelen en het noodzakelijke maatwerk in het gebied, maar ook over de uitwerking van het beleid op Rijksniveau. De gesprekken dienen er niet toe om de doelstellingen en uitgangspunten zoals die zijn opgenomen in het coalitieakkoord en het Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG) ter discussie te stellen."

11.21 uur 'Niet opportuun vooruit te lopen op sneuvelen aangescherpte stikstofdoelstelling'
Het kabinet heeft in het coalitieakoord afgesproken dat in plaats van in 2035 in 2030 minstens 74% van het stikstofgevoelig Natura 2000-areaal de kritische depositiewaarde niet overschreidt. Het betreffende wetsvoorstel moet nog goeggekeurd worden. In beantwoording op Kamervragen van Pieter Omtzigt zegen de stikstofminister en de minister van LNV dat dat wetsvoorstel naar verwachting in de eerste helft van volgend jaar bij de Tweede Kamer worden ingediend. Op de vraag wat er gebeurt als het wetsvoorstel in Tweede of Eerste Kamer sneuvelt, zegt Staghouwer onder meer: "Het kabinet acht het niet opportuun om nu al vooruit te lopen op scenario's die de vraagsteller schetst, maar indien zich dit voordoet dan zal de minister voor Natuur en Stikstof bezien of en zo ja welke consequenties dit voor het NPLG en de gebiedsprogramma's zou moeten hebben."

- 9.41 uur Gelderland houdt vast aan eigen stikstofplan
De provincie Gelderland houdt vast aan de eigen stikstofaanpak en wil van Den Haag de middelen om maatregelen door te kunnen voeren. Omroep Gelderland meldt dat een motie van de SGP en de andere coalitiepartijen met brede steun werd aangenomen. Het debat werd tijdelijk onderbroken, omdat er boeren buiten demonstreerden. Gedeputeerde Peter Drenth sprak de boeren toe. Hij benadrukte dat Gelderland de ingezette route wil volgen en niet wil onteigenen, aldus de omroep. "We gaan in Gelderland doen waar we goed in zijn, een beetje eigenwijs. Gewoon het probleem oplossen op onze manier. Dat we de doelen halen, maar dat we ook baas in eigen huis blijven", aldus Drenth tegenover Omroep Gelderland.

- 9.26 uur 19 demonstranten aangehouden bij blokkades in Bleiswijk
De politie heeft rond 4.30 uur vanochtend negentien actievoerdende boeren aangehouden bij blokkades van distributiecentra in Bleiswijk (Zuid-Holland). Het was de derde nacht op rij dat de distributiecentra werden geblokkeerd. Onder de arrestanten zijn negen minderjarigen, meldt NU.nl. De burgemeester besloot volgens de site de ME in te zetten omdat de demonstranten ook na een gesprek en meerdere verzoeken weigerden weg te gaan. De arrestaties zouden zonder geweld zijn verlopen.

- 22.21 uur 3 actievoerders Heerenveen weer vrijgelaten
De drie actievoerders die gisteravond in Heerenveen werden aangehouden zijn weer vrijgelaten. Er is geen aanleiding de verdachten langer vast te houden op de verdenking van poging tot doodslag, meldt het OM. De huidige resultaten van het opsporingsonderzoek geven daarvoor geen grondslag. De drie mannen blijven wel verdachte. De officier van justitie heeft nog niet besloten of de mannen worden vervolgd en zo ja, waarvoor. Daarvoor moet eerst het onderzoek worden afgerond.

- 16.46 uur Naast 16-jarige nog 2 mannen aangehouden voor poging tot doodslag
Tijdens de protestactie langs de A32 bij Heerenveen zijn door de politie gisteren naast de 16-jarige Jouke uit Heerenveen nog twee personen aangehouden: een 46-jarige man uit Opsterland en een 34-jarige man uit Heerenveen. Zij zitten alledrie vast. Dat blijkt uit een bericht op de website van het OM. 'In de hectische situatie ter plaatse' zijn zij aangehouden voor een poging tot doodslag, aldus het OM. 

Het onderzoek naar de gang van zaken onder leiding van de officier van justitie naar de feiten en omstandigheden loopt nog. Op basis daarvan wordt een besloten of zij langer vast blijven zitten of niet. Daarnaast loopt er ook een onderzoek naar het vuurwapengebruik door de politie. "Dat gebruik is aan strenge voorwaarden gebonden en wordt altijd achteraf getoetst door de Rijksrecherche. In dat onderzoek worden betrokkenen bevraagd, beelden bekeken en vindt sporenonderzoek plaats", stelt het OM. "Op dat onafhankelijk onderzoek kan en mag het Openbaar Ministerie niet vooruit lopen. Wij vragen een ieder dat ook niet te doen."

Actievoerders weg bij politiebureau Leeuwarden
De boeren die zich hadden verzameld bij het politiebureau in Leeuwarden waar de 16-jarige jongen vastzit, zijn daar inmiddels weg. Zij zouden zijn vertrokken op verzoek van zijn ouders die niet wilden dat het verder escaleerde.

- 14.27 uur Hooibalen in de fik als reactie op politieschoten
Niet alleen in Leeuwarden, ook in andere delen van het land laten boeren hun onvrede blijken over het beschieten van een 16-jarige trekkerchauffeur en zijn arrestatie. Op meerdere plekken in het Noord-Hollandse West-Friesland en regio Alkmaar staan op dit moment hooibalen en afvalcontainers in brand, bericht NH Nieuws. In app-groepen wordt de zuidelijke provincies opgeroepen om vanavond om 20.00 uur op viaducten over snelwegen te gaan staan.

- 13.41 uur Boeren naar Leeuwarden wegens 16-jarige Jouke
Een grote groep boeren is onderweg naar het politiebureau aan de Holstmeerweg in Leeuwarden, meldt de Leeuwarder Courant. In dit politiebureau zou de 16-jarige Jouke vastzitten die gisteravond op zijn trekker werd beschoten door de politie. De politie heeft het bureau afgesloten. Trekkers en vrachtwagens mogen er niet langs. Er is volgens de krant politie te paard in de stad en zijn er vrachtwagens gesignaleerd bij het Provinciehuis.

Oproep FDF
Mark van de Oever, voorman van Farmers Defence Force (FDF) roept in een video op om 'achter elkaar naar Leeuwarden te gaan om te zorgen dat die jongen bevrijd wordt'. Hij vervolgt: "Om onze steun te betuigen daar en een nette demonstratie te houden, maar wel dat duidelijk wordt dat die jongen absoluut meteen naar huis toe moet, want die zit onschuldig vast." 

- 12.38 uur Boeren weg bij distributiecentrum Aldi in Drachten
De blokkade van het distributiecentrum van Aldi in Drachten was vanochtend van korte duur. Nadat er een noodverordening van kracht ging, vertrokken de actievoerders.

- 12.25 uur Acht arrestaties voor protest bij huis Van der Wal
Er zijn imiddels acht mensen gearresteerd die betrokken waren bij het protest bij het huis van stikstofministerminister Van der Wal vorige week dinsdag. Vandaag zou de politie beelden van verdachten herkenbaar online zetten. Tien mensen meldden zich, waarvan er acht zijn aangehouden. Er is nog een persoon die zich niet gemeld heeft. Vorige week dinsdag werd nabij het huis van Van der Wal in Hierden een politieauto werd vernield en een giertank geleegd.

- 10.38 uur Minister reageert op beelden van wegrijdende trekker
Op video's die circuleren valt uit niets op te maken dat de trekker die gisteravond door de politie beschoten werd, op dat moment op de politie inreed. Volgens berichten op social media gaat het om een 16-jarige jongen die naar huis wou en zit hij nog vast op verdenking van doodslag. Minister van Justitie en Veiligheid Dilan Yesilgöz (VVD) heeft op Twitter gereageerd. Volgens haar moeten er op basis van beelden niet te snel conclusies worden getrokken: "Online zien we slechts een deel van de beelden en is de situatie niet in te schatten. Speculeren en openbaar maken van persoonsgegevens helpen niet. De Rijksrecherche doet - zoals altijd in dit soort gevallen - onderzoek." Wim Groeneweg, voorzitter van politievakbond ACP zegt tegenover Omrop Fryslan: "Het zijn filmpjes van een paar seconden, maar het incident heeft ook een aanloop gehad. De hele context waarin dit is gebeurd, is ook heel belangrijk. Daarom is het ook belangrijk dat de Rijksrecherche hier netjes onderzoek naar doet."

- 9.40 uur Opnieuw blokkade distributiecentrum Aldi in Drachten
Boeren blokkeren vandaag opnieuw een distributiecentrum van supermarkt Aldi in Drachten, meldt Omrop Fryslan. Dinsdagochtend werd hetzelfde distributiecentrum geblokkeerd. In de middag werd die blokkade opgeheven. 

- 9.32 uur Protest op vliegveld Groningen
Naar verwachting komen duizend boeren vandaag naar Groningen Airport Eelde voor een protest. Landingsbanen zouden daarbij vrijgehouden worden. Er staan vandaag geen commerciële vluchten gepland op de luchthaven.

- 8.25 uur Gericht geschoten op trekker bij Heerenveen
Door agenten is er gisteravond rond 22.40 uur gericht geschoten en zijn er waarschuwingsschoten gelost bij een boerenprotest op de oprit Mecurius van de A32 bij Heerenveen. Volgens de politie probeerden trekkerbestuurders in te rijden op agenten en voertuigen. Er werd een trekker geraakt, maar er raakte niemand gewond. Er zijn drie mensen aangehouden. Omdat er door een agent is geschoten, doet de Rijksrecherche (zoals gebruikelijk) onderzoek.   

- 17.16 uur Ook blokkade distributiecentrum Boni in Nijkerk opgeheven
Het ultimatum van 14.00 uur is al enkele uren verstreken, de ME stond klaar om in te grijpen, maar de boeren die het distributiecentrum van Boni in Nijkerk blokkeerden, vertrekken uiteindelijk zelf. Tegenover Omroep Gelderland geven actievoerders aan 'niet voor een veldslag te gaan'. 

- 17.00 uur Ultimatum voor ontruiming brug Gaarkeuken
De brug bij Gaarkeuken moet om 18.00 uur ontruimd zijn, bericht Het Dagblad van het Noorden. Burgemeester Ard van der Tuuk van Westerkwartier heeft dat ultimatum gesteld. Hij hoopt de boeren persoonlijk via een gesprek te bewegen de brug te verlaten. 

- 16.47 uur Minister: Remkes iemand met statuur, die echt kan helpen
Stikstofminister Christianne van der Wal noemt Johan Remkes als bemiddelaar een goede keuze. NOS citeert haar: "Hij is iemand met statuur, die echt kan helpen... Hij kan bij de boeren de rust terugbrengen. Het gaat echt lukken." Landbouwminister Henk Staghouwer vindt volgens de omroep dat Remkes 'een uitstekende staat van dienst heeft'. Hij vindt dat iedereen eerst de gesprekken moet afwachten en dat dan moet blijken of sommige boerenorganisaties echt wegblijven, aldus NOS.

- 15.41 uur Boeren in Raalte en Haaksbergen vertrekken
Protesterende boeren zijn weggegaan bij de Jumbo in Raalte. Er was daar sinds 13.30 uur een noodverordening van kracht. De blokkade bij het distributiecentrum van Plus in Haaksbergen is na anderhalve dag ook beëindigd. Na een gesprek met de gemeente en de Plus zijn de boeren vrijwillig vertrokken, maar niet voordat ze alles schoongemaakt en opgeruimd hadden, meldt RTV Oost.

- 14.44 uur Lege schappen als gevolg van acties
De blokkades van distributiecentra gisteren en vandaag hebben bij meerdere supermarkten van verschillende ketens voor lege schappen gezorgd. Zo meldde Lidl dat veel versproducten daar minimaal of niet beschikbaar zijn door het uitblijven van leveringen. Supermarktketen Coop verwacht een miljoenenschade door de blokkades. Koepelorganisatie CBL gaf gisteren al aan dat wanneer de acties langer zouden duren dit kan betekeken 'dat de dagelijkse boodschappen niet meer gedaan kunnen worden'. "Vooral dagverse producten moeten hier mogelijk door vernietigd worden."

- 14.25 uur Ook blokkade in Amere zonder tussenkomst ME voorbij 
De blokkade bij het distributiecentrum van de Lidl in Almere is opgeheven. De politie had de actievoerders tot 14:30 uur geven voor de politie en ME zou ingrijpen. De boeren hadden ondertussen alles al opgeruimd, aldus Omroep Flevoland.

- 14.15 uur Boeren vertrekken bij distributiecentrum Aldi in Drachten
De blokkade voor het distributiecentrum van de Aldi in Drachten is beëindigd, bericht de Leeuwarder Courant. Nadat agenten brieven hadden uitgedeeld dat de blokkade beëindigd moest worden, zijn de boeren zelf vertrokken. Burgemeester Jan Rijpstra van Smallingerland is daar blij mee, maar zegt tegen de krant: "De zorgen van de boeren zijn er nog. Dat is niet veranderd. Ik zeg het nog maar eens: we moeten echt praten, we moeten om tafel."

- 14.13 uur Flitsmeister: Minder verkeer op de weg door boerenacties
Uit data van Flitsmeister is gebleken dat er maandag 4% minder ritten waren ten opzichte van vorige week maandag (27 juni). Dit heeft geresulteerd in 7% minder gereden kilometers. Het aantal vertragingen is daardoor met 45% afgenomen. Ten opzichte van maandag 20 juni is echter geen groot verschil waar te nemen. De aankondigingen van boerenacties lijken er voor gezorgd te hebben dat een gedeelte van de automobilisten niet of juist later de weg op is gegaan, aldus Flitsmeister.

- 14.00 uur Ultimatum voor boeren bij Boni in Nijkerk
De boeren die protesteren bij het distributiecentrum van de Boni in Nijkerk hebben volgens De Stentor een ultimatum gekregen, ze moeten vóór 14.00 uur weg zijn, anders grijpt de politie in. Burgemeester Renkema en directeur Frank Klöter van de Boni zijn tijdens de actie langsgekomen om met de boeren te praten.

- 13.54 uur Noodverordening moet ook einde maken aan blokkade Raalte
In Deventer werd er succesvol gebruik gemaakt van een noodverordening om door de ME een einde te laten maken aan blokkades bij Coop, Aldi en Sligro, meldt RTV Oost. In Raalte wordt dit middel nu ook ingezet. Het gaat daar om een distributiecentra van Jumbo. In Haaksbergen stonden er nog trekkers bij het distributiecentrum van Plus.

- 12.07 uur Vertraging PostNL door protestacties
"Door de protestacties van de boeren kan het zijn dat sommige post en pakketten iets langer onderweg zijn", meldt PostNL aan klanten die iets besteld hebben.

- 11.55 uur Natuurgebied Stroe met trekkers vernield
Boeren hebben gisteren met trekkers een deel van een Natura 2000-gebied bij Stroe bewerkt, meldt Omroep Gelderland op basis van beelden die hij in handen heeft. De boeren zouden boos zijn op Staatsbosbeheer, omdat de organisatie volgens hen niet goed aan natuurbeheer doet. Staatsbosbeheer gaat aangifte doen van vernieling.

- 11.45 uur Blokkades DC's Lidl en AH in Oosterhout opgeheven
Boeren die vanochtend opnieuw enige tijd distributiecentra van Lidl en Albert Heijn in Oosterhout, nabij Nijmegen, hebben geblokkeerd, zijn vrijwillig vertrokken na aandringen van politie en gemeente, meldt de Gelderlander. Burgemeester Patricia Hoytink-Roubos had eerder al een noodbevel afgekondigd. Ook in Beilen en Gieten vertrokken protesterende boeren voor de poorten van de distributiecentra, laat RTV Drenthe weten.

- 11.38 uur Ludieke actie: Texel roept onafhankelijkheid uit
Boeren, vissers en burgers op Texel roepen vrijdag de onafhankelijkheid uit vanwege onvrede over het landelijk stikstof- en visserijbeleid. Ze komen onder meer met paspoorten en er wordt een kabinet gevormd, met een (nog niet genoemde) bekende Nederlander als premier. "Het landelijke stikstof- en visserijbeleid dreigt Texel geheel maatschappelijk te ontwrichten. De landbouw, economie en leefbaarheid op Texel worden volledig verwoest. Met deze publieksvriendelijke actie, die door boeren, vissers en burgers gezamenlijk wordt gevoerd, willen wij hiervoor de aandacht vragen', aldus Arnold Langeveld, voorzitter van de LTO Noord afdeling Texel." Om misverstanden te voorkomen meldt LTO Noord nog dat er geen sprake is van een echte afscheiding.

- 11.26 uur Provincies wachten nog op geld voor stikstofplannen
Provinciebestuurders vrezen vertraging van de uitvoering van de stikstofplannen omdat ze nog wachten op dit voorjaar aangevraagde voorschotten om aan de slag te gaan. Het toegezegde geld voor uitkoop en verduurzaming ontbreekt vooralsnog. Dat zeggen bestuurders van Friesland, Flevoland, Noord-Holland, Noord-Brabant, Gelderland, Utrecht en Limburg tegen de NOS. Een woordvoerder van het ministerie van Landbouw zegt tegen de omroep dat de voorstellen van provincies 'zo snel mogelijk' worden beoordeeld, maar dat het ingewikkeld is omdat de regelingen aan Europese staatssteunregels moeten voldoen en de Kamer wil dat er onafhankelijk gekeken wordt of de investeringen daadwerkelijk tot minder uitstoot leiden.

- 11.17 uur MOB naar rechter om stikstofuitstoot Schiphol 
De agrarische sector heeft zeker een punt dat de luchtvaart geen stikstof in hoeft te leveren, zegt actiegroep MOB in een persbericht. MOB heeft minister Harbers een voorstel gedaan voor 50% reductie van NOx- en CO2-uitstoot in de luchtvaart. Dat voorstel houdt in dat Schiphol teruggaat naar 300.000 vluchten per jaar, Rotterdam en Maastricht dicht gaan en Eindhoven en Lelystad niet uitbreiden. De stichting heeft de minister onlangs verzocht om handhavend op te treden tegen niet-vergunde vluchten van en naar Schiphol, Rotterdam en Eindhoven. "Daarop is nog geen reactie gekomen ondanks dat de wettelijke termijn is verstreken." De actiegroep kondigt aan dat als er op korte termijn geen reactie komt,  MOB naar de rechter stapt.

- 10.28 uur Twaalf bevestigde blokkades
Er zijn volgens de NOS momenteel twaalf bevestigde blokkades aan de gang. Er worden ook twee distributiecentra van Aldi, in Drachten en Deventer, geblokkeerd. Ondertussen worden er ook weer blokkades opgeven, zoals bij de Jumbo in Beilen.

- 9.55 uur Schepen met gevaarlijke stoffen vast bij sluis Gaarkeuken
De sluis bij Gaarkeuken in Groningen is sinds maandagochtend geblokkeerd. Er liggen daar tientallen schepen te wachten waarvan sommige gevaarlijke stoffen vervoeren waardoor volgens Rijkswaterstaat een veiligheidsrisico ontstaat. Tegen RTV Noord zegt een binnenvaartschipper: "Als hier vijftig schepen liggen, betekent dat dat er zo'n tweehonderdduizend ton laadvermogen ligt te wachten. Dit kost zo'n drieduizend euro per schip per dag, dus de schade loopt in de tonnen."

- 9.33 uur Evofenedex roept autoriteiten op om in te grijpen
Evofenedex, organisatie van ondernemers in vervoer en logisitiek, roept de autoriteiten op 'om bij het blokkeren van goederenstromen in te grijpen'. n "Met de oneigenlijke acties wordt de gehele logistieke keten en de consument geraakt. Wij staan achter het demonstratierecht maar dit mag niet leiden tot acties waarbij de wet wordt overtreden", schrijft de organisatie op haar website. Evofenedex roept de verantwoordelijke politici ook op 'om het gesprek over het stikstofdossier met alle betrokken partijen te blijven voeren'.

-  7.43 uur Blokkades distributiecentra duren voort
Bij verschillende distributiecentra (DC) van supermarkten hebben boeren vanacht hun blokkade doorgezet. Zo bleven boeren bij het DC van Boni in Nijkerk. Ondanks een noodverordening van burgemeester Renkema, meldt het AD. Ook bij het distributiecentru van Jumbo in Raalte ging de blokkade vannacht door. De distributiecentra van Lidl in Oosterhout en Almere worden ook nog steeds geblokkeerd. In Almere willen de boeren ook de komende dagen de toegang voor vrachtwagens afsluiten, schrijft Omroep Flevoland. In Zwolle werd een blokkade door de ME beëindigd, nadat een noodverordening was ingesteld. Er zijn zes mensen aangehouden voor openlijke geweldpleging.

- 22.00 uur ME komt in actie in Friesland
De Mobiele Eenheid is in het Friesche Sneek in actie gekomen om de boerenprotestactie te stoppen. Ondanks meerdere waarschuwingen van de politie weigeren boeren te vertrekken bij een distributiecentrum. De burgermeester van de gemeente Súdwest-Fryslân heeft een noodbevel afgekondigd. Dit houdt in dat boeren die niet vertrekken gearresteerd worden. Intussen zijn diverse aanhoudingen verricht, zo melden lokale media. 

19.00 uur Gemoedelijke stemming bij actie DC Albert Heijn te Zwolle
De stemming was op een aantal plekken in Nederland bepaald niet grimmig. Bij een actie van boeren voor het distributiecentrum van Albert Heijn in Zwolle stonden actievoerders en agenten samen Nederlandse liedjes te zingen. Eerder op de dag had de politiechef van de Landelijke Eenheid Willem Woelders laten weten het niet de taak van de politie te vinden om een eind te maken aan acties. Volgens Woelders gaan de distributiecentra daar zelf over en worden de demonstraties pas opgebroken na overleg met de burgemeester. Ook adviseerde hij de distributiecentra om zelf in gesprek met de boeren te gaan. In diverse supermarkten neemt de lege schapruimte ondertussen wel toe.

17.00 uur Actievoerende boeren geven persconferentie 
Bij het distributiecentrum van Albert Heijn in Maarssen gaven melkveehouders Sanne Ezendam en Koos Cromwijk zojuist een persconferentie. Daarin riepen zij op voor een eerlijk stikstofbeleid. Harde acties zoals die vandaag gaande zijn horen daarbij, vinden ze. "Wij geven niet op voordat er een eerlijk beleid is", aldus Sanne Ezendam. Het plan dat nu op tafel ligt, moet on hold worden gezet. Zo niet, dan worden de acties verder opgevoerd. De acties worden volgens Cromwijk niet georganiseerd door belangenorganisaties, maar zijn op touw gezet door boeren onderling. 

-16.43 uur Overlast voor het verkeer valt mee
De verkeersoverlast door protesterende boeren valt mee. Rijkswaterstaat meldt op drie plekken hinder van de protesten. Op de A67 langzaam rijdend verkeer tussen de Nederlandse grens en Venlo. De trekkers worden daar onder begeleiding van de politie weggeleid. De A1 is afgesloten bij knoop Buren en op de A2 is de afrit bij Roosteren dicht.

-14.52 uur Waterlandse boeren trekken naar Amsterdam
Tientallen boeren uit Waterland zijn volgens NH Nieuws met een hoop getoeter en kabaal door Zaanstad naar Amsterdam gereden. Dit nadat ze door de burgemeester zijn weggestuurd bij onder meer de distributiecentra van Albert Heijn en Picnic. Zij gingen naar het provinciehuis in Haarlem, maar werden bij Pont Buitenhuizen opnieuw tegengehouden.

- 14.42 uur Politie houdt bestuurder trekker aan op A67
De politie is aanwezig op de A67 bij Hapert om in te grijpen, zo laat de eenheid Oost-Brabant weten op Twitter. De politie deelt bekeuring uit aan trekkerbestuurders die de snelweg opgaan. Een bestuurder die geen identiteitsbewijs kon laten zien, is aangehouden.

- 13.31 uur Vissers verlaten haven Harlingen
De vissers die de haven van Harlingen blokkeerden hebben de haven verlaten en de veerdiensten naar Vlieland en Terschelling zijn weer hervat.

-13.23 uur Protestacties op snelwegen
Door een blokkade van trekkers is de snelweg A37 vanaf de Duitse grens in de richting van Hoogeveen dicht tot Zwartemeer, meldt de ANWB. Op de A28 Zwolle richting Assen is afrit Westerbork dicht. Ook op de A35 tussen Enschede en Almelo is de weg in beide richtingen dicht door demonstraties. Op de A67 is de toerit Helden tussen Eindhoven en Venlo aan beide kanten ook dicht. Ook op de N359 tussen Lemmer en Leeuwarden zijn er demonstraties. In de ochtend waren er nauwelijks problemen op de weg door acties. Lokaal waren er wel wat opstoppingen rond Veghel en Boxmeer.

- 12.13 uur Blokkade bij afvalverwerker in Henglo
Zo'n driehonderd boeren blokkeren in Hengelo de toegangswegen van afvalverwerkingsbedrijf Twence, meldt RTVOost. Dit zou zijn omdat het bedrijf ook stikstof uitstoot.

- 11.39 uur Albert Heijn annuleert bestellingen boodschappendienst
Albert Heijn heeft klanten laten weten dat bestellingen voor het thuisbezorgen van boodschappen vanwege blokkades in Oosterhout en Utrecht zijn geannuleerd. Naast deze 'Home Shop Centers', worden of werden ook distributiecentra in Zwolle, Geldermalsen en Zaandam geblokkeerd. Woordvoerder Pauline van den Brandhof zegt desgevraagd: ''Van onze kant hebben we er alles aangedaan om ervoor te zorgen dat we de mooie producten - en zeker ook die van boeren en telers - in de schappen voor klanten beschikbaar houden.'' De supermarktketen hoopt dat partijen snel weer met elkaar om tafel gaan om tot werkbare afspraken te komen. 

- 11.26 Blokkades distributiecentra AH Zaandam opgeheven
Boeren die vanochtend de distributiecentra van AH en Picnic in Zaandam blokkeerden, zijn volgens NH Nieuws onderweg naar het provinciehuis in Haarlem. In Veghel zijn de meeste boeren na een gesprek met burgemeester Van Rooij weer naar huis weergekeerd. In Alkmaar werd vanochtend korte tijd een distributiecentrum van Vomar geblokkeerd.

- 11.14 uur Spoedvragen Omtzigt over reductiedoelstellingen
Op de dag dat boeren zich weer massaal uitspreken tegen het stikstofbeleid, heeft Pieter Omtzigt spoedvragen gesteld over dat beleid. Volgens hem doen regeringspartijen net of ze wetgeving door de Kamer hebben gehaald, terwijl er alleen twee beleidsbrieven - 'de perspectiefbrief (zonder perspectief) en de nota (met waardeloze kaart)' - zijn gestuurd. Hij stelt dat de wettelijke reductiedoelstelling 50% is en niet 74% en vraagt of provincies gedwongen kunnen worden om doelen te halen die niet in de wet staan. Verder geeft hij aan dat als er wel een wetswijziging wordt voorgesteld, er een advies van de Raad van State moet komen, evenals een publieke consultatie, openbare beslismemo's, een uitvoeringstoets en begroting. 

- 10.37 uur FrieslandCampina Veghel 'niet echt' geblokkeerd
De boeren die vanmorgen in Veghel waren, hebben FrieslandCampina niet echt geblokkeerd laat de perswoordvoerder Boerenbusiness weten. De boeren blokkeerden het distibutiecentrum van Jumbo en hebben een half uurtje voor de ernaast gelegen ingang van FrieslandCampina gestaan. Daarna zijn ze weer weg gegaan. FrieslandCampina verwijst voor het eigen standpunt naar een persbericht van 14 juni, waarin ze de stikstofplannen onrealistisch en onwenselijk noemt. De coöperatie steunt het boerenprotest voor zover dat niet tegen personen is en niet onwettig is. Voor het overige wordt verwezen naar de NZO. Die heeft een persbericht uitgedaan met vrijwel dezelfde tekst.

- 10.25 uur Boomstammen versperren ingang Mediapark
Een ingang van het Mediapark is door actievoerders geblokkeerd met boomstammen. Via andere ingangen is het Mediapark nog wel bereikbaar. Vorige week maandag protesteerden ook een groep boeren op het Mediapark.

- 10.03 uur Blokkade veerboot Texel opgeheven
De blokkade van de veerdienst tussen Den Helder en Texel is opgeheven. NH Nieuws meldt dat de boeren besloten hun actie te beëindigen om patiënten die vanaf Texel naar Den Helder wilde voor behandelingen in het ziekenhuis, bijvoorbeeld een chemokuur, niet dwars te zitten. De rest van de dag wordt zijn er extra afvaarten.

- 9.45 uur Kat en muis spel boeren en politie in Brabant
In en rond Veghel in Noord-Brabant speelt een groep van rond de vijftig boeren een soort kat en muis spel met de politie door zich steeds te verplaatsen, onder andere naar het distributiecentrum van Jumbo. Omroep Brabant doet er verslag van: "Waren de boeren net nog onderweg naar het centrum van Veghel, inmiddels is de koers wederom gewijzigd. Net voor het centrum is de stoet afgeslagen. Slalommend door de woonwijken koersen ze nu weer terug naar het distributiecentrum. De politie en ME rijden ondertussen rustig achter de boeren aan." Drie boeren zijn volgens de omroep bekeurd voor het niet hebben van een nummerbord en één voor het niet kunnen tonen van een rijbewijs. De actievoerders zouden eerder op de ochtend ook het distributiecentrum van FrieslandCampina hebben geblokkeerd.

- 8.43 uur Vissers ook in protest en sluiten havens af
Visser tonen zich solidair met de boeren en komen vandaag ook in protest tegen het stikstofbeleid, dat hen ook treft. Circa veertig viskotters blokkeren sinds vanochtend de haven van Lauwersoog, meldt RTV Noord. Ook elders is de Actiegroep van kottervissers Eendracht Maakt Kracht (EMK) van plan protest te voeren, zoals in IJmuiden en Den Helder. De groep kondigde zojuist aan dat in Harlingen momenteel twee viskotters de haven blokkeren. De veerdienst naar Texel ligt plat. Hier staan volgens de Texelse Courant in Den Helder diverse trekkers opgesteld op het haventerrein en trekkers en liggen kotters voor de haven.

- 8.41 uur CBL roept politie en justitie op stevig in te grijpen
Het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (CBL), de brancheorganisatie van supermarkten en foodservicebedrijven, roept protesterende boeren op per direct de blokkades van distributiecentra op te heffen. Distributiecentra kunnen naast supermarkten ook ziekenhuizen, zorgcentra en andere vitale dienstverlening niet beleveren, aldus CBL. Vooral dagverse producten moeten mogelijk door vernietigd worden. Het CBL vindt de blokkades onacceptabel en doet een 'dringend beroep' op justitie en politie om stevig in te grijpen en blokkades op te heffen en beraadt zich ondertussen op vervolgstappen. Volgens de brancheorganisatie kosten blokkades de bedrijven miljoenen euro's aan schade.

- 8.00 uur Voorbereidingen door politie
Boeren hebben eerder gemeld naar luchthavens als Schiphol en de Rotterdamse haven te willen 'optoeren' met de trekkers. De politie en overheden hebben aangegeven dit niet te accepteren en hebben voorzorgsmaatregelen genomen. Zo zijn bij onder meer Rotterdam Airport bussen van de ME gesignaleerd. Vooralsnog lijkt het erop dat geen trekkers naar luchthavens rijden. Ook op snelwegen is het relatief rustig.

- 7.00 uur Veel boeren vroeg op pad
Veel boeren zijn deze ochtend al vroeg op pad op diverse plekken in heel Nederland. In alle vroegte zijn zij met de trekkers op pad. Het eerste doelwit zijn de distributiecentra (DC) van supermarkten. Dat past in het doel, zoals de actievoerende organisaties eerder hebben geroepen, om de 'voedselvoorziening in Nederland plat te leggen.' Zo wordt gemeld dat de distributiecentra van de Boni-supermarkten in Nijkerk en de Albert Heijn in Zwolle en Geldermalsen zijn geblokkeerd. Ook voor distributiecentra van Jumbo als in Woerden staan inmiddels trekkers en ook DC's van Aldi en Lidl staan naar verluidt op het programma.

Regenradar
Powered by Agroweer
Reacties
23 reacties
Abonnee
frog 4 Juli 2022
Dit is een reactie op het Boerenbusiness artikel:
[url=https://www.boerenbusiness.nl/melk/artikel/10899357/liveblog-boeren-voeren-actie-bij-distributiecentra]Liveblog: Boeren voeren actie bij distributiecentra[/url]
Schiphol hoeft niet geblokkeerd te worden dat doen ze daar elke dag zelf al met die lange rijen voor de incheckbalie, wel handig dat ze nu genoeg personeel hebben nu kunnen die gasten van de marechaussee mooi helpen met de bagage afhandeling!
Het kan vriezen of dooien 4 Juli 2022
frog schreef:
Dit is een reactie op het Boerenbusiness artikel:
[url=https://www.boerenbusiness.nl/melk/artikel/10899357/liveblog-boeren-voeren-actie-bij-distributiecentra]Liveblog: Boeren voeren actie bij distributiecentra[/url]
Schiphol hoeft niet geblokkeerd te worden dat doen ze daar elke dag zelf al met die lange rijen voor de incheckbalie, wel handig dat ze nu genoeg personeel hebben nu kunnen die gasten van de marechaussee mooi helpen met de bagage afhandeling!
Dan is het nog ergens goed voor geweest.
Abonnee
Hendrik 4 Juli 2022
RTL-Z nieuws is erg behulpzaam met het stikstofprobleem te verdedigen.
Abonnee
tijdbom 5 Juli 2022
De supermarktkoepel moet niet jammeren. Nu kunnen ze zien wat het zou betekenen als er geen boeren meer zouden zijn. Na 1 dag krieten en klagen zitten ze al op de kast. Hun moeten de regering er van overtuigen dat ze zonder boeren niets te verkopen hebben. Ze hebben niets te klagen,ze maken woekerwinst,evenzo hun winkelketens. Ik weet het maar al te goed. Ze zouden beter mee protesteren,ipv klagen.Hoe durft dhr .P.O. te beweren dat met minder koeien meer te verdienen is. Ook dat weet ik dat de biomarkt geen vooruitgang boekt,nu zeker niet. Ze laten het duurdere liggen.Iedereen heeft recht op eten.Wie zijn die burgemeesters die een noodverordening in het leven roepen?VVD,CDA,D66 en CU zullen in onze ogen de daders wel zijn.Ze moeten zich kapot schamen. We mogen onze protesten niet opgeven VOORDAT er gesproken gaat worden,het ligt dus aan den Haag. Die moeten oprotten.
Rien 6 Juli 2022
Het bedrijfsleven regeert, regeren is coronabelastinggeld ongereguleerd weggegeven aan lobbyisten van bedrijven en (uiteraard) niet naar hun werknemers als dat niet geregeld is.
Gevolg is dat elitevliegstikstofritjes geen voetvolk meer hebben.

Als je dit verwacht van het bedrijfsleven en boer dan ben je Ziek en vertrekken multinationals uit dit land vanwege incompetentie. Dezelfde regering gaat het klimaat terugveranderen en een transitie uitvoeren waarbij Den Uyl zich in zijn graf omdraait (een transitie van ECHTE welvaart: onze afgekloven ruggengraat).

Boeren en voetvolk moeten ander werk zoeken door een regering zonder geheugen.
Maar het is blijkbaar zo complex dat alleen een geschiedkundige socioloog het begrijpt.

Triest dat juist de boeren hun protesten wel aanpassen aan de realiteit: dit heet Werken/Leven!
Zo is ons land wat word weggegeven opgebouwd!
Abonnee
frog 6 Juli 2022
Met stikstof is het net als met asielzoekers het probleem moet op het platteland opgelost worden.
Abonnee
lm 6 Juli 2022
echt triest daar
politie slaat door das duidelijk
Abonnee
maximo 6 Juli 2022
bewuste politie agent mag aangeklaagd worden tot moordpoging met voorbedachte rade!
Abonnee
tijdbom 7 Juli 2022
Zo net bericht van LTO,dat ze NIET in gesprek gaan met Remkes,omdat er NIET aan de doelstelling getornd kan worden,dit vanwege de vraag van Dhr Omtzigt om inhoudelijk de zaak te bespreken,maar dat IS NIET de bedoeling,aldus het bericht. We kunnen de messen weer slijpen.
Abonnee
tijdbom 8 Juli 2022
Vanmiddag op nieuws dat kabinet niet van mening verandert,en het bij Remkes houd. Wat een tering kabinet,we wisten dat ze geen schop voor hun d.....waard zijn,maar dit gaat alle perken te buiten. Rutte en van der Wal hebben gesproken. Geen Dijkgraaf dus. Wat een democratie in dit apenland. Maar ja wat kunnen we nu doen ?Zullen we dan toch verder moeten op straat,en bezig blijven tot de verkiezing,zodat we ze dan kunnen degraderen.
Abonnee
onderduiker 8 Juli 2022
nee, zorgen voor een woordvoerder van de boerenkant die de gesprekken met Remkes gaat voeren
Abonnee
betweter 8 Juli 2022
als het maar niet sjakie wordt
kan de koning niet wat betekenen?
Gehoord Nieuws 8 Juli 2022
maximo schreef:
bewuste politie agent mag aangeklaagd worden tot moordpoging met voorbedachte rade!
spijker op de kop
dank

dit land is ziek
Abonnee
tijdbom 8 Juli 2022
onderduiker schreef:
nee, zorgen voor een woordvoerder van de boerenkant die de gesprekken met Remkes gaat voeren
Wie kan dit regelen. Beste iemand van vvd benaderen,die dan op zijn beurt diegene benadert die wij willen.
Wat een halsstarrig kabinet. Rutte en zijn zooitje oprotten,incl cu.
Abonnee
Gijs 8 Juli 2022
Met Rutte is geen gesprek mogelijk. Deze man heeft groot gebrek aan inlevingsvermogen. Nooit tot een goed besluit te komen.
Abonnee
gerard 8 Juli 2022
rutte weet niets van stikstof
het is net als een rood lap bij een stier
niet doen dus
Abonnee
inno 9 Juli 2022
tijdbom schreef:
Vanmiddag op nieuws dat kabinet niet van mening verandert,en het bij Remkes houd. Wat een tering kabinet,we wisten dat ze geen schop voor hun d.....waard zijn,maar dit gaat alle perken te buiten. Rutte en van der Wal hebben gesproken. Geen Dijkgraaf dus. Wat een democratie in dit apenland. Maar ja wat kunnen we nu doen ?Zullen we dan toch verder moeten op straat,en bezig blijven tot de verkiezing,zodat we ze dan kunnen degraderen.
hoe moet het verder om het tij nog te keren. ik wordt onderhand doodmoe van dat gezeur dat we 80% exporteren en dat er maar 20% voor de Nederlandse markt is. dat we dus onnodig vervuilen bla bla. als t aan mij ligt krijgt de Nederlandse markt geen producten meer van mij. ben t helemaal zat met al het gezeik over voedselveiligheid en alle andere hypocriete eisen. voordat er n kilo aard of uien van m'n erf gaat eerst zwart op wit dat het alleen de export in gaat. misschien dat die supermarkt graaiers es een toontje lager gaan zingen als we t met z'n allen doen. maar das het probleem hè. de verdeeldheid onder boeren is te groot. het zou cosun, Campina, mc cain etc sieren als ze achter de boeren gingen staan en de Nederlandse markt meehielpen boycotten. maar je hoort niks van ze
Abonnee
JD 9 Juli 2022
Inno volledig volkomen mee eens.Export verbod zou rechtsongelijkheid van ongekende schaal zijn
Abonnee
tijdbom 9 Juli 2022
Als we dit voor elkaar kunnen krijgen!!!!!!!
krud 9 Juli 2022
inno schreef:
tijdbom schreef:
Vanmiddag op nieuws dat kabinet niet van mening verandert,en het bij Remkes houd. Wat een tering kabinet,we wisten dat ze geen schop voor hun d.....waard zijn,maar dit gaat alle perken te buiten. Rutte en van der Wal hebben gesproken. Geen Dijkgraaf dus. Wat een democratie in dit apenland. Maar ja wat kunnen we nu doen ?Zullen we dan toch verder moeten op straat,en bezig blijven tot de verkiezing,zodat we ze dan kunnen degraderen.
hoe moet het verder om het tij nog te keren. ik wordt onderhand doodmoe van dat gezeur dat we 80% exporteren en dat er maar 20% voor de Nederlandse markt is. dat we dus onnodig vervuilen bla bla. als t aan mij ligt krijgt de Nederlandse markt geen producten meer van mij. ben t helemaal zat met al het gezeik over voedselveiligheid en alle andere hypocriete eisen. voordat er n kilo aard of uien van m'n erf gaat eerst zwart op wit dat het alleen de export in gaat. misschien dat die supermarkt graaiers es een toontje lager gaan zingen als we t met z'n allen doen. maar das het probleem hè. de verdeeldheid onder boeren is te groot. het zou cosun, Campina, mc cain etc sieren als ze achter de boeren gingen staan en de Nederlandse markt meehielpen boycotten. maar je hoort niks van ze
eindelijk iemand die het zegt. ze zijn gewend dat de supermarkt altijd vol zit,
en als het iets duurder wordt maakt niet uit ze betalen dan wel hoor
schoenmakers 10 Juli 2022
In gesprek met zulk een beroepsleugenaar, kijk uit, waar je mee omgaat, wordt je mee besmet, schijnbaar zijn er al teveel met hem omgegaan, liegen en bedriegen, ik maak het veel te veel mee, totaal destructief om verder te kunnen
Abonnee
tijdbom 11 Juli 2022
Ja,en nu moet hij zich nog uit de "uber" affaire lullen. Wat een varkens daar. De 1 drinkt de ander liegt.
Maar als je de tussentijdse verkiezingen moet geloven,blijf er van de coalitie weinig of niets over,en gelukkig mss. Maar wat krijgen we dan? Dan is er geen coalitie meer mogelijk,of heeeeeel breed mss met groene troep erbij.Moeten we ook niet op wachten.
macaroniangst 31 Juli 2022
Groen politiek beleid is aantoonbaar liegen en bedriegen van gesubsidieerde werklozen (verzet word bestreden met functie elders ondergetekende).

geen beleid is dodelijk
Reageer op dit artikel

Om te reageren op dit artikel moet u ingelogd zijn.

Boerenbusiness Award

Win jij dit jaar de Agribusiness Award?

Maak kans op een mediapakket en een vervolgtraject van ABN AMRO

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Mis niets en schrijf je in voor onze gratis dagelijkse nieuwsbrief

Nieuws Stikstof

LTO herkent terechtwijzing Van der Tak niet, lijkt hoax

Politiek Peilingen

Omtzigt trekt veel zetels bij BoerBurgerBeweging weg

Achtergrond Stikstof Stemming

Stikstofgevecht van overleg weer naar de trekker

Nieuws Stikstof

Landbouw verklaart stikstofoverleg mislukt

Blijf op de hoogte

Mis niets en schrijf je in voor onze gratis dagelijkse nieuwsbrief