Shutterstock

Nieuws Weidegang CBS

Steeds meer koeien in wei, maar ze grazen wel korter

2 Augustus 2022 - Redactie Boerenbusiness

Het aandeel melkkoeien dat in de wei graast, is in Nederland het afgelopen jaar weer gestegen. Wel staan de koeien jaarlijks korter in de wei, doordat steeds meer melkveebedrijven ze voor de nacht naar binnen halen. Dit meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) in zijn jaaroverzicht over de Nederlandse weidegang. 

Volgens de statistici is het aantal melkveebedrijven in Nederland die weidegang voeren het afgelopen jaar licht gestegen tot 82,7%. Het aandeel melkkoeien dat structureel in de wei kan grazen is in 2021 met een half procentpunt gegroeid tot 74,5%. Daarmee zet de oplopende lijn zich voort, want sinds 2016 neemt het aandeel melkveebedrijven die weidegang voeren en het aantal melkkoeien in de wei structureel toe. Zo liep in 2015 65% van de melkkoeien in de wei. In 2021 was dat dus bijna 75%, zo illustreert het CBS. Het aandeel bedrijven dat melkkoeien laat grazen, is tussen 2015 en 2021 toegenomen van 76% naar 83%.

Weidegang in Nederland

Jaar Bedrijven met weidegang Melkkoeien met weidegang
2010 83,6 74,2
2011 80,6 70,5
2012 79,8 69,8
2013 77,7 70,2
2014 76,1 68,7
2015 75,6 64,8
2016 76,5 65,3
2017 78,2 68,3
2018 80 70,9
2019 81,7 73,3
2020 82,4 74
2021 82,7 74,5

Ook al grazen er relatief steeds meer koeien in de wei, de tijd die ze buiten lopen is wel korter geworden. In 2021 liep een grazende koe gemiddeld 1.300 uur in de wei, schrijft het CBS, terwijl dat in 2013 nog ruim 1.700 uur was. Het CBS verklaart de afname van het aantal weide-uren met het feit dat veel koeien alleen overdag in de wei lopen en niet meer 's nachts. In 2021 waren koeien 14% van de weidedagen dag en nacht in de wei, in 2013 was dit nog 23%. Een koe die alleen overdag in de wei loopt, krijgt ongeveer 7 uur weidegang. Voor een koe die dag en nacht buiten loopt is dat 17 uur, aldus het CBS.  De verschuiving van dag en nacht naar alleen overdag heeft volgens de organisatie onder andere te maken met de bedrijfsgrootte, doordat grotere bedrijven vaak niet niet genoeg grasland beschikbaar hebben dicht bij het melkveebedrijf. 

Ook is het weideseizoen korter geworden, benadrukt het CBS. Het weideseizoen loopt, afhankelijk van het weer en de hoeveelheid beschikbaar vers gras, van april tot in oktober. Het aantal dagen weidegang is afgenomen van gemiddeld 165 dagen in 2013 naar 155 dagen in 2021

Uren weidegang (* over 2015 geen data)

Jaar Uren in de wei
2013 1725
2014 1717
2015* .
2016 1541
2017 1452
2018 1455
2019 1390
2020 1333
2021 1301

Verschillen tussen provincies
Bij 83% van de melkveebedrijven in Nederland staan de koeien in de wei, maar er zijn verschillen tussen provincies. In Utrecht en Noord- en Zuid-Holland past tussen 93% en 97% van de melkveebedrijven weidegang toe. In Flevoland (47%) en de drie zuidelijkste provincies (tussen de 69% en 77%) is het aandeel bedrijven waar koeien in de wei lopen het kleinst.

Provincie Bedrijven zonder beweiding, totaal Bedrijven met beweiding, totaal
Nederland 17 83
Groningen  23 77
Fryslân  17 83
Drenthe  20 80
Overijssel  15 85
Flevoland  53 47
Gelderland  16 84
Utrecht  7 93
Noord-Holland  3 97
Zuid-Holland  5 95
Zeeland  24 76
Noord-Brabant  31 69
Limburg  23 77
Heb je een tip, suggestie of opmerking naar aanleiding van dit artikel? Laat het ons weten
Regenradar
Powered by Agroweer

Nieuws melk

Ierse veehouder in zelfde schuitje als Nederlandse

Nieuws Politiek

Parlement stemt voor importverbod kalveren

Nieuws CBS areaalcijfers

Kleiner aardappelareaal, fors meer gele uien gezaaid

BB TV Cor Pierik

Steeds meer groene gewasbeschermingsmiddelen

Blijf op de hoogte

Schrijf je in en ontvang elke dag het laatste nieuws in je inbox