CBS Feiten

akkerbouw stikstof percelen snelweg luchtfoto

Nieuws CBS areaalcijfers

Kleiner aardappelareaal, fors meer gele uien gezaaid

Nederlandse akkerbouwers telen dit jaar minder aardappelen en dan met name minder pootaardappelen. Ook wint de uienteelt weer aan populariteit, hoewel de teler aanzienlijk minder rode uien en meer gele uien heeft gezaaid. Ook wintertarwe won dit seizoen meer terrein.
31 Augustus 2023

BB TV Cor Pierik

Steeds meer groene gewasbeschermingsmiddelen

Er zijn volgens de meest recente cijfers van het CBS 5% minder gewasbeschermingsmiddelen afgezet in de Nederlandse markt in 2021. Ook wordt er door de kleiner wordende lijst toegestane middelen overgeschakeld op alternatieven. 'Er wordt meer gezocht naar groene middelen', zegt Cor Pierik, landbouweconoom bij het CBS.
14 Juli 2023

BB TV Cor Pierik

'Boeren hebben meerdere verdienmodellen nodig'

LTO is gisteren na acht maanden uit het Landbouwakkoord gestapt. Nog steeds is er geen perspectief voor boeren. Cor Pierik, landbouweconoom bij het CBS, vertelt over het belang van meerdere verdienmodellen voor agrarische bedrijven.
21 Juni 2023
spuiten gewasbescherming

Nieuws gewasbescherming

Nederland zet 5 procent minder middelen af in 2021

De verkoop van gewasbeschermingsmiddelen in Nederland is in 2021 met 5% gedaald ten opzichte van een jaar eerder. De verkoop van fungiciden daalde met 17%. Ook werd er minder glyfosaat verkocht. In totaal beslaat de Nederlandse afzet 2,6% van het totaal in Europa, wat in verhouding met het areaal Nederlandse landbouwgrond relatief veel is.
8 Juni 2023
Grondcast

Grondcast met Cor Pierik

'Honger naar agrarische grond groter dan ooit'

Jaarlijks verdwijnt er 5.000 tot 7.000 hectare agrarische grond in Nederland. In deze tijd is de honger naar agrarische grond echter groter dan ooit, vertelt Cor Pierik, landbouweconoom van het CBS, in de eerste editie van de Grondcast. In deze podcastserie brengen we de ontwikkelingen op de agrarische grondmarkt in kaart. Pierik schetst de grondmarkt in historisch perspectief. Hij pleit daarbij voor een centrale regie in de ruimtelijke ordening.
18 April 2023
Cor Pierik

BB TV BB Feiten

Wat is aandeel landbouw aan economie én emissies?

De emissie van broeikasgas- en stikstof door de landbouw lag in 2021 lager dan in 1995, ondanks dat de productie is gegroeid. Uit cijfers van het CBS blijkt dat de emissies in de afgelopen vijftien jaar echter niet verder zijn gedaald. Cor Pierik, hoofd Landbouw van het CBS, licht de nieuwe cijfers toe in Boerenbusiness Feiten. Ook beantwoordt hij de vraag hoe de emissie van verschillende landbouwsectoren zich verhoudt ten opzichte van de toegevoegde waarde van landbouw.
2 Maart 2023
export logistiek containers

Nieuws CBS-cijfers

Waarde stijgt, maar volume landbouwexport stagneert

De landbouwexport in 2022 lijkt op het eerste oog flink gegroeid te zijn, maar deze cijfers verdienen een nuance. Het afgezette volume laat namelijk een trendbreuk zien en stijgt niet verder. De fors hogere uitvoerwaarde komt vooral door de snel opgelopen prijzen van agrarische grondstoffen. Inflatie dus.
24 Januari 2023
energie elektriciteit energieprijs

Nieuws Inflatie

Inflatie boven 10 procent, energieprijzen stijgen hard

De inflatie was in juli 10,3% hoger ten opzichte van dezelfde maand vorig jaar. Vooral energie en huishuur stegen flink. Het is de eerste keer sinds september 1975 dat de inflatie boven de 10 procent uitkomt. In juni was de inflatie 8,6%.
4 Augustus 2022

Blijf op de hoogte

Schrijf je in en ontvang elke dag het laatste nieuws in je inbox