CBS Feiten

export logistiek containers

Nieuws CBS-cijfers

Waarde stijgt, maar volume landbouwexport stagneert

De landbouwexport in 2022 lijkt op het eerste oog flink gegroeid te zijn, maar deze cijfers verdienen een nuance. Het afgezette volume laat namelijk een trendbreuk zien en stijgt niet verder. De fors hogere uitvoerwaarde komt vooral door de snel opgelopen prijzen van agrarische grondstoffen. Inflatie dus.
Dinsdag 12:05 uur
energie elektriciteit energieprijs

Nieuws Inflatie

Inflatie boven 10 procent, energieprijzen stijgen hard

De inflatie was in juli 10,3% hoger ten opzichte van dezelfde maand vorig jaar. Vooral energie en huishuur stegen flink. Het is de eerste keer sinds september 1975 dat de inflatie boven de 10 procent uitkomt. In juni was de inflatie 8,6%.
4 Augustus 2022
koeien weidegang

Nieuws Weidegang CBS

Steeds meer koeien in wei, maar ze grazen wel korter

Het aandeel melkkoeien dat in de wei graast, is in Nederland het afgelopen jaar weer gestegen. Wel staan de koeien jaarlijks korter in de wei, doordat steeds meer melkveebedrijven ze voor de nacht naar binnen halen.
2 Augustus 2022
akkerbouw uien uienareaal uienveld

Nieuws CBS

Arbeid in landbouwsector flink duurder geworden

De loonkosten in de landbouwsector zijn vorig jaar flink duurder geworden. De stijging is bovendien veel groter dan het landelijk gemiddelde. Landbouw behoort tot de top-drie sectoren, waarbij de arbeidskosten het meest zijn toegenomen. Dit blijkt uit cijfers van het CBS.
18 Juli 2022
aardappelen akkerbouw aardappelperceel

Nieuws Prognose CBS

Aardappelareaal fors hoger, veel minder zaaiuien

De Nederlandse akkerbouwers hebben dit jaar flink geschoven in de bouwplannen met de gewassen. Zo daalt het areaal zaaiuien flink, terwijl juist veel meer consumptieaardappelen zijn gepoot. Ook is veel minder peen ingezaaid. Het areaal granen als tarwe en gerst is dit jaar stevig toegenomen.
30 Juni 2022

BB TV Cor Pierik

Hoeveel melkveehouders zijn straks agro-industrie?

Volgens een Brussels plan moeten veehouderijen met meer dan 150 grootvee eenheden worden bestempeld als agro-industrie. Hoeveel van de Nederlandse melkveehouders krijgen hier mogelijk mee te maken? Cor Pierik van het Centraal Bureau voor de Statistiek bekijkt de cijfers.
9 Mei 2022

BB TV Cor Pierik

Ogen gericht op teelt oliehoudende zaden

Er dreigt een tekort aan zonnebloemolie door de oorlog. Er wordt gezocht naar alternatieven. Kan de teelt van oliehoudende zaden in Nederland iets bijdragen? We kijken naar de cijfers met Cor Pierik van het Centraal Bureau voor de Statistiek.
25 April 2022

BB TV Cor Pierik

Snelle opmars van 50-bunder-boeren

De 50-bunder-boeren maken een opmars in de melkveehouderij. Inmiddels gaat het om meer dan de helft van de melkveehouders. Welke trends zijn er nog meer qua areaal landbouwgrond en specifieke teelten? Cor Pierik, hoofdlandbouw bij het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), vertelt er meer over.
21 Maart 2022

Blijf op de hoogte

Schrijf je in en ontvang elke dag het laatste nieuws in je inbox