CBS Feiten

spuiten gewasbescherming

Nieuws gewasbescherming

Nederland zet 5 procent minder middelen af in 2021

De verkoop van gewasbeschermingsmiddelen in Nederland is in 2021 met 5% gedaald ten opzichte van een jaar eerder. De verkoop van fungiciden daalde met 17%. Ook werd er minder glyfosaat verkocht. In totaal beslaat de Nederlandse afzet 2,6% van het totaal in Europa, wat in verhouding met het areaal Nederlandse landbouwgrond relatief veel is.
Gisteren 15:35 uur
Grondcast

Grondcast met Cor Pierik

'Honger naar agrarische grond groter dan ooit'

Jaarlijks verdwijnt er 5.000 tot 7.000 hectare agrarische grond in Nederland. In deze tijd is de honger naar agrarische grond echter groter dan ooit, vertelt Cor Pierik, landbouweconoom van het CBS, in de eerste editie van de Grondcast. In deze podcastserie brengen we de ontwikkelingen op de agrarische grondmarkt in kaart. Pierik schetst de grondmarkt in historisch perspectief. Hij pleit daarbij voor een centrale regie in de ruimtelijke ordening.
18 April 2023
Cor Pierik

BB TV BB Feiten

Wat is aandeel landbouw aan economie én emissies?

De emissie van broeikasgas- en stikstof door de landbouw lag in 2021 lager dan in 1995, ondanks dat de productie is gegroeid. Uit cijfers van het CBS blijkt dat de emissies in de afgelopen vijftien jaar echter niet verder zijn gedaald. Cor Pierik, hoofd Landbouw van het CBS, licht de nieuwe cijfers toe in Boerenbusiness Feiten. Ook beantwoordt hij de vraag hoe de emissie van verschillende landbouwsectoren zich verhoudt ten opzichte van de toegevoegde waarde van landbouw.
2 Maart 2023
export logistiek containers

Nieuws CBS-cijfers

Waarde stijgt, maar volume landbouwexport stagneert

De landbouwexport in 2022 lijkt op het eerste oog flink gegroeid te zijn, maar deze cijfers verdienen een nuance. Het afgezette volume laat namelijk een trendbreuk zien en stijgt niet verder. De fors hogere uitvoerwaarde komt vooral door de snel opgelopen prijzen van agrarische grondstoffen. Inflatie dus.
24 Januari 2023
energie elektriciteit energieprijs

Nieuws Inflatie

Inflatie boven 10 procent, energieprijzen stijgen hard

De inflatie was in juli 10,3% hoger ten opzichte van dezelfde maand vorig jaar. Vooral energie en huishuur stegen flink. Het is de eerste keer sinds september 1975 dat de inflatie boven de 10 procent uitkomt. In juni was de inflatie 8,6%.
4 Augustus 2022
koeien weidegang

Nieuws Weidegang CBS

Steeds meer koeien in wei, maar ze grazen wel korter

Het aandeel melkkoeien dat in de wei graast, is in Nederland het afgelopen jaar weer gestegen. Wel staan de koeien jaarlijks korter in de wei, doordat steeds meer melkveebedrijven ze voor de nacht naar binnen halen.
2 Augustus 2022
akkerbouw uien uienareaal uienveld

Nieuws CBS

Arbeid in landbouwsector flink duurder geworden

De loonkosten in de landbouwsector zijn vorig jaar flink duurder geworden. De stijging is bovendien veel groter dan het landelijk gemiddelde. Landbouw behoort tot de top-drie sectoren, waarbij de arbeidskosten het meest zijn toegenomen. Dit blijkt uit cijfers van het CBS.
18 Juli 2022
aardappelen akkerbouw aardappelperceel

Nieuws Prognose CBS

Aardappelareaal fors hoger, veel minder zaaiuien

De Nederlandse akkerbouwers hebben dit jaar flink geschoven in de bouwplannen met de gewassen. Zo daalt het areaal zaaiuien flink, terwijl juist veel meer consumptieaardappelen zijn gepoot. Ook is veel minder peen ingezaaid. Het areaal granen als tarwe en gerst is dit jaar stevig toegenomen.
30 Juni 2022

Blijf op de hoogte

Schrijf je in en ontvang elke dag het laatste nieuws in je inbox