NOS

Nieuws Prinsjesdag

Onbegrip over 'perspectief' voor boeren in Troonrede

20 September 2022 - 4 reacties

Weinig nieuws onder de zon op agrarisch gebied in de Troonrede die vanmiddag (dinsdag 20 september) door koning Willem-Alexander werd uitgesproken, maar het was wel opvallend dat er een lange passage was ingeruimd voor de boeren. Voor Agractie was de Troonrede teleurstellend: "De koning vertelde dezelfde boodschap die we al maanden horen." Vanmorgen zijn er meerdere trekkers in beslag genomen van boeren die in protest naar Den Haag trokken. Ook langs de route van de koets lieten demonstranten met omgedraaide Nederlandse vlaggen van zich horen. 

De koning noemde opmerkelijk genoeg ook het toekomstperspectief van boeren, waar zoveel om te doen is: "De omslag naar kringlooplandbouw vraagt veel, maar biedt boeren perspectief op een goede toekomst en een fatsoenlijk inkomen." Waar dat toekomstperspectief dan uit bestaat, daar werd begrijpelijkerwijs verder niet op ingegaan. Zoals bekend werd de inmiddels opgestapte landbouwminister Henk Staghouwer met zijn perspectiefbrief door de Kamer terug naar de tekentafel gestuurd. Johan Remkes die de gesprekken tussen boerenorganisaties en het kabinet leidde, zou zich in zijn evaluatie ook buigen over het toekomstperspectief, maar die moet zijn bevindingen nog presenteren.

LTO Nederland reageert: "Er heerst veel boosheid en onmacht onder de Nederlandse boeren en tuinders. Klap op klap krijgen ze te verwerken en het wenkend toekomstperspectief weet het kabinet nog altijd niet te geven. Het oplossen van deze vertrouwenscrisis tussen politiek en platteland vergt alle aandacht van het kabinet ... Er komt nu zoveel op de agrarische ondernemer af, terwijl concrete cijfers van het te verwachten inkomensverlies en wat de overheid daar tegenover zet als meerjarig verdienperspectief ontbreken. Pas als ondernemers daarover duidelijkheid krijgen kunnen we pas spreken van landbouwperspectief." 

Agractie ziet het perspectief ook niet, zo blijkt uit een reactie op de Troonrede: "Er is grote onzekerheid over de toekomst van onze kinderen en onze bedrijven zijn vogelvrij door het ontbreken van rechtsbescherming en tal van processen. Hoe graag zouden boeren aan de slag gaan met haalbare en betaalbare maatregelen, om mét draagvlak in de samenleving te blijven boeren en voedsel te blijven produceren voor Nederland en onze buurlanden! ... Wij kunnen helaas geen positieve punten ontdekken die iets van het wantrouwen en de onzekerheid wegnemen of hoop geven."

Vanmorgen trokken boeren uit protest met trekkers naar het centrum van Den Haag. Er zijn meerdere trekkers in beslag genomen. Langs de route van de koets stonden boeren, maar ook burgers, met omgekeerde vlaggen.

'Toekomstagenda duldt geen uitstel'
"De toekomstagenda duldt geen uitstel", begon de koning de passage over de boeren in de Troonrede. "Het kabinet zal al het mogelijke doen om een breed draagvlak te krijgen voor de aanpak van de stikstofproblemen. Industrie, mobiliteitsector en landbouw moeten de uitstoot naar beneden brengen. Het doel is natuurherstel, een vitaal platteland en een goede toekomst voor de Nederlandse boeren. Daarom is halvering van de stikstofuitstoot onontkoombaar; ook vanwege gerechtelijke uitspraken en om te zorgen dat de vergunningverlening niet stil komt te vallen. Tegelijkertijd zijn er begrijpelijke emoties van boeren die vrezen voor de toekomst van hun familiebedrijf waar ze zo trots op zijn, vaak al generaties lang."

Onderstreept werd dat er komend jaar knopen gaan worden doorgehakt over de landbouwtransitie: "Het is belangrijk om komend jaar voldoende tijd te nemen voor de precieze uitwerking per gebied. Soms zal een andere bedrijfsvoering uitkomst bieden, soms nieuwe technologieën, soms bedrijfsverplaatsing en soms zal uitkoop de beste optie zijn. Ook banken, veevoerfabrikanten, supermarkten en consumenten hebben een eigen verantwoordelijkheid. Het komende jaar werkt het kabinet met alle partijen aan gezamenlijke oplossingen."

Heb je een tip, suggestie of opmerking naar aanleiding van dit artikel? Laat het ons weten
boerenbusiness.nl

Linda van Eekeres

Linda van Eekeres is meeschrijvend eindredacteur. Zij focust zich vooral op macro-economische ontwikkelingen en de invloed van de politiek op de agrosector.
Regenradar
Powered by Agroweer
Reacties
4 reacties
Abonnee
Tijdbom Woensdag 08:32 uur
Dit is een reactie op het Boerenbusiness artikel:
[url=https://www.boerenbusiness.nl/melk/artikel/10900710/onbegrip-over-perspectief-voor-boeren-in-troonrede]Onbegrip over 'perspectief' voor boeren in Troonrede[/url]
Ik vond de troonrede op zichzelf nog niet zo tegenvallen,maar ik ben geen deskundige op dat vlak. Ik kijk dan ook nooit.
Heb wel wat herhalingen moeten bekijken van vrouwlief over wat er zo allemaal opviel op deze dag.
Waren die boerenprotesten nu DAAR zo nodig? Er zijn BBB stemmers die ook het Koninklijk huis in hun hart meedragen. Jammer. De hoed van Caroline van der Plas was in onze ogen niet de juiste keuze,zo ook niet van Ouwehand. Hoe moeilijk het ook is,maar deze dag is een dag om te respecteren, hoe moeilijk de UITSPRAKEN voor sommigen ook zijn.
Het zou de BBB wel eens duur komen te staan. Koninklijke BBB stemmers zouden wel eens eerst achter de oren kunnen krabben voor ze het vakje rood maken van een vogelverschrikker op het stembiljet. JAMMER dat u zich op ZO N manier in de kijker heeft gezet.
Abonnee
jan Woensdag 12:23 uur
gaat gelukkig over inhoud en niet over uiterlijk
Abonnee
Jurriaan Woensdag 13:04 uur
Boeren en professionele oproerkraaiers werden ook weer keurig op een hoop gegooid door de NOS. Iemand met een omgekeerde vlag is niet een op een een boer maar kan ook extreem rechtse sujetten zijn. Daar moeten we ver van weg blijven
regelbedenker Woensdag 21:28 uur
Waarom vraagtekens zetten, of demonstreren nodig is, waarom geen vraagtekens zetten dat dat onmogelijk gemaakt wordt, is nogal wat aan de hand, in welke wereld leven jullie?
Reageer op dit artikel

Om te reageren op dit artikel moet u ingelogd zijn.

Wat doen de actuele
melk & voer noteringen

Bekijk en vergelijk zelf prijzen en koersen

Interview NAJK

NAJK pleit in Brussel voor invoeren 'jonge boerentoets'

Achtergrond Stikstofstemming

Remkes lokt partijen uit de tent, kabinet wacht af

Nieuws Stikstof

Remkes praat met zuivel over stikstof en markt

Nieuws Stikstof

NewMob wil herstart natuurmetingen door RIVM

Blijf op de hoogte

Mis niets en schrijf je in voor onze gratis dagelijkse nieuwsbrief