Agrifirm

Interview Dick Hordijk (Agrifirm)

'Nederlands vee wordt straks anders gevoerd'

29 Maart 2023 - Eric de Lijster - 14 reacties

Bij coöperatie Agrifirm was het voervolume, de nettowinst en de nabetaling aan de leden over 2022 net allemaal wat minder. CEO Dick Hordijk zit echter niet bij de pakken neer en kijkt in een interview met Boerenbusiness ook naar de lange termijn, waarin Agrifirm de leden wil ondersteunen bij de transitie naar een duurzamere landbouw. In dit proces verandert Agrifirm zelf ook. "Als je kijkt naar de veehouderij, dan komt er een heel andere wereld. Er blijven koeien, varkens en kippen in Nederland, maar ze worden wel anders gevoerd."

Agrifirm heeft vandaag (woensdag 29 maart) de jaarcijfers over 2022 gepubliceerd. Dat is, kijkend naar de cijfers, geen jaar om met voldoening op terug te kijken. Vooral op de buitenlandse markten van Agrifirm, zoals in China, was het alle hens aan dek om te acteren op de lockdowns door de coronapandemie en de uitbraken van Afrikaanse varkenspest in dat land. Op de Nederlandse en ook Belgische markt was het geregeld prijsvechten. En dan is er uiteraard ook de stikstofcrisis en het mogelijke landbouwakkoord, als prelude op de veranderingen die de agrarische sector doormaakt en gaat doormaken. Hordijk: "Wij willen niet tegen onze loyale klanten zeggen dat we geen geld meer hebben om hen te begeleiden bij de verandering."

Hoe voelt het nu om CEO te zijn van een agrireus?
"Een prachtige relevante vraag, dat voelt eigenlijk echt heel erg goed. In het politieke debat, en daar doel je ook op, worden veel zorgen geuit die erg ongenuanceerd zijn. Terwijl wij met onze de leden-boeren veel dichter op de oplossingen zitten. We hebben ook echt het gevoel bij te kunnen dragen aan de verandering die de agrarisch sector gaat doormaken. Dat je, als je over 20 jaar met je kleinkinderen spreekt, echt kan aangeven dat we bovengemiddeld hebben geprobeerd boeren te ondersteunen in de transitie en de bocht te maken. Daarbij past een mooie anekdote van mijn zwager die werkt bij defensie. Die heeft het in zijn functie heel lang heel zwaar gehad en werd vaak meewarig aangekeken, maar het laatste jaar is het beeld van defensie volledig gedraaid. Ik houd de boeren voor: dat gaan we ook meemaken. Van zorgen over chemie naar dankbaarheid voor voedselproductie. Dat gaan we echt meemaken. Na het zuur komt het zoet."

Zo'n item bij Arjan Lubach over de macht van de agrireuzen, beïnvloedt dat ook een bedrijf als Agrifirm qua sfeer en motivatie?
"Nou, wat ik heel mooi vond van de uitzending van Lubach is dat hij bedrijven eruit pikte die geld verdienen voor derden en niet de coöperaties. Dat is geen toeval. Hij ziet wel dat het geen zin heeft om een FrieslandCampina en Agrifirm te vergelijken met particuliere concurrenten. Wij zijn geen geldwolven, een coöperatie is van de boer, voor de boer. Een groot deel van de winst gaat echt terug naar de leden. Maar los daarvan, met respect voor onze concurrenten, ik vond de toon van de uitzending wel heel vervelend. Want wij begrijpen wel degelijk dat er een heel belangrijke transitie moet plaatsvinden in Nederland. En heel veel boeren zijn het daar mee eens, ook veel mensen die op BBB gestemd hebben. De discussie gaat over de wijze waarop we moeten veranderen."

Van zorgen over chemie naar dankbaarheid voor voedselproductie. Dat gaan we echt meemaken

Persoonlijk vind ik dat woord transitie eigenlijk vervelend. Boeren passen zich toch continue aan de tijdsgeest aan?
"Dat ben ik helemaal met je eens. In 2019, rond het eerste boerenprotest, hebben we daarom ook een campagne gedaan om het publiek te laten zien hoeveel stikstofreductie er al is gerealiseerd. Als sector zitten we niet stil en zijn al decennia stappen aan het zetten. Maar we zijn nog niet klaar. Door de huidige politieke druk wordt er nu zo'n tempo gevraagd dat je tegen de grenzen aanloopt."

Hoe goed komt Agrifirm de overwinning van BBB in de Provinciale Staten-verkiezingen uit?
"Ik zit er eigenlijk net zo in als de gemiddelde Nederlander. Het signaal is overduidelijk. Ik heb veel respect voor Caroline van der Plas en ik denk dat zij een goede achterban heeft verzameld die haar ondersteunt. Mijn indruk is: daar zit een degelijke partij. Ook de reactie van de andere kant, om het zo maar te noemen, vind ik goed. Het is niet zo dat BBB honderd procent gelijk heeft en het kabinet nul. Het kabinet heeft wel recht op een steviger tegengeluid. De overwinning van BBB zorgt voor meer evenwicht om te praten over de manier waarop de veranderingen in de agrarische sector worden uitgevoerd. Dat is alleen maar goed en zo sturen we ook bij Agrifirm: niet tegen verandering zijn. De vertegenwoordiging laten we over aan LTO en de andere partijen. Wij adviseren hen in de uitvoering hoe we de doelen in bijvoorbeeld CO2, stikstof en dierenwelzijn kunnen bereiken."

In wat voor umfeld moet een bedrijf als Agrifirm in deze tijd opereren?
"Je moet een beetje een dikke huid hebben voor mensen die niet goed zijn geïnformeerd. Die mensen krijg je toch nooit tevreden. We zoeken verbinding met mensen die er genuanceerd in zitten. Een groot thema bij ons is: stuur niet op middelen. Zeg niet zoveel procent moet biologisch zijn, zeg niet 'als je dicht bij Natura2000-gebied zit, ben je aan de beurt'. Stel doelen vast. Ik vind de uitstoot van CO2 bijvoorbeeld een buitengewoon zorgwekkende ontwikkeling en daar is nul ontkenning van bij Agrifirm. Maar hoe kunnen we als Agrifirm en de boeren daar stappen in zetten? Dat kan alleen door de uitstoot op het boerenbedrijf effectief te meten. En op basis daarvan doelen te stellen, waarbij boeren zelf kunnen sturen in de uitvoering om deze doelen te halen. En toon je als overheid daarin een betrouwbare partner. Dan heb je een speelveld waarin je met elkaar de goede kant op gaat."

Vandaar ook dat Agrifirm onlangs aankondigde te investeren in sensortechnieken in de stal om de stikstofuitstoot te kunnen meten? "Precies. Vanuit het kabinet komen nu voorstellen die miljarden kosten, maar waarvan wij denken: als je over vijf jaar gaat meten, ben je er niets mee opgeschoten. Verruim je blik, er zijn veel genuanceerdere methoden beschikbaar om reductie te bewerkstelligen. Neem bijvoorbeeld het gewasbeschermingsmiddelenbeleid. Als je pleit voor behoud van een adequaat middelenpakket, betekent dat niet dat we tegen het verlagen van de chemische druk en het verbeteren van de bodem zijn. Natuurlijk niet, dat moet zeker verbeteren. Het mooie is dan om te kijken hoe de afgelopen twintig jaar het antibioticumgebruik in de veehouderij grotendeels is verdwenen. Door data te delen en per bedrijf doelgericht kennis en advies te geven. Dan kan je als sector ook pro-actief aan de slag om de milieu-impact te verlagen en creëer je iets positiefs. En dat is waar we als sector wel heel erg aan toe zijn."

Heb je wat dat betreft voldoende vertrouwen dat er een Landbouwakkoord komt die ook een beetje aan zo'n een doelgerichte aanpak beantwoordt?
"Dat is de hamvraag. We denken dat er een akkoord komt, al zitten we er adviserend in. Het sturen moet echt van de boerenorganisaties komen. Gaat het genoeg hout snijden, zodat er echt een marsroute wordt uitgestippeld met prachtige evenwichtige doelen voor CO2-reductie, biodiversiteit, stikstofuitstoot en dierenwelzijn en dat we de toekomst van de landbouw helemaal helder hebben? Dat kan wel eens niet helemaal meevallen. De druk is verschrikkelijk groot. Er moet iets uitkomen. Maar de verwachting voor een mooi compleet verhaal is laag. Als is het al schitterend als er enkele elementen uitkomen die boeren handvatten geven."

Kijkend naar de jaarresultaten van Agrifirm over 2022 bekroop me wel het gevoel: het is afgelopen jaar allemaal minder gelopen.
"Dat is het ook. Als je genuanceerd kijkt, dan groeien we in Nederland. In een krimpende markt weliswaar, maar in de voor ons belangrijke marktsegmenten. Als coöperatie is dat een belangrijke indicator of we het goed doen. Onze basis is dus ijzersterk. Maar de resultaten het afgelopen jaar zijn wel zeer extreem. Als je kijkt bij de inkoop van grondstoffen voor voer, daar hebben wij het heel goed gedaan. Daar ben ik trots op. Bij kunstmest is dat echter een heel ander verhaal met de snel dalende prijzen, terwijl je een duurdere voorraad hebt staan. Maar overall staat in Nederland diervoer, plantaardig en de Welkoop-winkels er goed voor. Internationaal waren en zijn er wel enorme uitdagingen."

Zulke extremiteiten op de markten heb ik nog nooit meegemaakt.

Welke oorzaken liggen daaraan ten grondslag?
"Eigenlijk zijn er twee hoofdoorzaken. Ten eerste zijn dat de lockdowns in China, een heel belangrijke markt voor ons, door de coronapandemie. Die hebben ons echt niet geholpen. En ten tweede de Afrikaanse varkenspest die in China en Azië heeft huisgehouden en daardoor ook een groot effect hebben gehad op onze klanten. Daar kwamen de slechte varkensprijzen nog eens bovenop. Dat maakte het ongelooflijk ingewikkeld. Normaal zie je het effect dat als een deel van de markt wordt getroffen, het in het andere deel beter gaat. Dat was nu niet zo door een lagere vraag en ook lage prijzen. Daar komen de hoge grondstofkosten nog eens bovenop, zeker als je in het hoogwaardige voersegment zit als Agrifirm. Daardoor zijn veel boeren gaan rekenen of het in die omstandigheden allemaal wel uit kan. Zulke extremiteiten op de markt heb ik in mijn zeven jaar bij Agrifirm en daarvoor ook bij Cargill nooit meegemaakt. Daardoor hebben we in die hoek teleurstellende resultaten behaald. Agrifirm als bedrijf staat er echt sterk op en we hopen, zeker nu de grondstofmarkten normaliseren, dat een groot deel van de business weer terugkomt."

Is er wel voldoende vertrouwen in het opereren in markten als China? "Absoluut. We gaan wel kijken hoe we kunnen sturen om ons aanbod zo veel als mogelijk op de markt aan te passen, ook met de aanwezigheid van ASF. Aan de andere kant ontwikkelt melkvee zich razendsnel in China, waar we in dit segment met Land O'Lakes een joint venture hebben. We hebben er alle vertrouwen in dat we de komende jaren kunnen uitgroeien tot een sterke speler op de Chinese rundveemarkt."

Het voervolume van Agrifirm is de afgelopen vijf jaar fors gedaald met rond de 20%. Baart dat zorgen of is dat logisch, gelet op de krimp van de sector?
"Het is de combinatie van alle voeders in Nederland, België, Hongarije en Polen. Maar los van technische incidenten in het verleden met bijvoorbeeld pluimveevoer, is het eerlijk gezegd ook een bewuste keuze. Daar heb ik het ook veel met de ledenraad over. Als je een sterke strategie en bedrijf hebt, wil je marktaandeel laten zien. Wij brengen daar als Agrifirm een nuance op aan en dat is dat we de nadruk leggen op concepten, zoals Beter Leven Kip. Dat zijn de bedrijven die aan het omturnen zijn naar de toekomst. Dan moet je zeker weten dat je daar goede volumes vast houdt en groeit. Begrijp met goed: we willen aan alle leden goede service bieden, de coöperatie is er voor iedereen. Maar we leggen de nadruk op boeren die langdurig een relatie willen aangaan en op zoek zijn naar goed advies. We sturen minder op boeren die het ene jaar bij ons kopen en het andere jaar weer elders."

Zie ik hier een correlatie met de voercoöperaties in het middensegment die het afgelopen jaar zijn gefuseerd en juist een groei melden in het voervolume?
"Dat kan. Elk bedrijf heeft zijn eigen strategie. En ik moet het altijd voorzichtig zeggen, want echt elke boer is oprecht welkom bij onze coöperatie. Als we merken dat iemand wel heel ad hoc omgaat met zijn leveranciers en heel scherp op de prijs zit, kan je zeggen: vooruit, daar vullen we een deel van de capaciteit van de fabriek mee in. Goed voor de kostendekking. Maar als iedereen dan scherp gaat inkopen, hebben wij straks bij wijze van spreken geen geld meer voor R&D, voor onderzoek en innovatie. Dat mag absoluut niet. Intern heb ik daar best wel de discussie opgezocht: wat zijn nu de kernsegmenten waarin we willen groeien. Dat is de wederkerigheid en de loyaliteit. Wij moeten veel onderzoek doen om de transitie goed uit te kunnen voeren en daar echt onze leden daarin te ondersteunen."

Staat daardoor voerafzet bij Agrifirm met name in de varkenshouderij onder druk? Door de lage varkensprijzen het afgelopen jaar, kan ik me voorstellen dat varkenshouders ook scherp aan de voerkosten wilden sturen.
"We hebben een heel loyale kern aan leden die onze voeders en advies sterk waarderen. Daar zien we weinig verloop in. Als je in de schil daaromheen kijkt naar bedrijven die zeggen: 'ik shop ook eens bij drie of vier andere bedrijven', daar hebben we het afgelopen jaar bewust een paar keer gezegd: met deze prijzen gaan echt niet mee. Dat is een fijne balans die je daar moet treffen, maar kijk eens naar België. Daar is de varkensstapel met 9% gedaald, waardoor een enorm prijsgevecht in voeders is ontstaan. Dan moet je echt keuzes maken om niet in een race naar de bodem te belanden. Wij willen niet tegen onze loyale klanten zeggen dat we geen geld meer hebben om hen te begeleiden bij de verandering."

Wat wel opvallend is dat de afzet van bijproducten ook daalt. Terwijl dit toch juist een exponent is van de circulaire landbouw. Hoe komt dat?
"Een hele goede opmerking. In de inkoop van bijproducten is lange tijd ook zeer scherp geboden door onze concurrenten, waardoor er een paar keer een bepaald volume niet is gekomen. Maar we hebben wel tegen elkaar gezegd dat we zichtbaar willen zijn in deze producten. Als je over tien jaar naar Agrifirm kijkt, dan zie ik dat zulke producten een groot deel van het aandeel mengvoeders heeft overgenomen. Qua volume was het in 2022 dus inderdaad wat minder, maar dat is uiteindelijk beslist niet het lange termijndoel."

Akkerbouw blijft ontiegelijk belangrijk voor Nederland.

Als we inderdaad naar 2030 tot 2035 kijken, hoe ziet een bedrijf als Agrifirm er dan uit?
"Dan hebben we bovengemiddeld geïnvesteerd in producten die bij de tijdgeest passen. Dan hebben we een hele sterkte positie opgebouwd in plantbased, in de gehele eiwittransitie. Daar komt een geweldig nieuw model aan voor boeren en voor Agrifirm met eiwitgewassen. De akkerbouw blijft wat dat betreft ontiegelijk belangrijk voor Nederland. Als je kijkt naar de veehouderij, dan komt er een heel andere wereld. Er blijven koeien, varkens en kippen in Nederland, maar ze worden wel anders gevoerd. We krijgen een andere balans tussen het aantal dieren, welk voer ze krijgen en de consumptie van vlees. Het aandeel van humane voeding in diervoeders, daar zijn we van overtuigd, gaat omlaag. Landbouwgrond is nodig om op een duurzame wijze negen miljard mensen te voeden. Als Agrifirm zijn we ervan overtuigd dat we een hele sterke rol kunnen spelen in de route daar naartoe. Want dat gaat ook bepalen wie voorop blijft lopen, stil blijft staan of af gaat haken."

Tot slot, wat zijn je eigen ambities na inmiddels zeven jaar Agrifirm? "Doorgaan. Het kost je jaren om heel goed het speelveld te begrijpen en met je team het gevoel te hebben een hele goede strategie te pakken te hebben. We staan nu op het moment dat de veranderingen ook gaan worden uitgevoerd. Dan is het mooi dat als je daar na al die voorbereidingen ook een bijdrage aan mag blijven leveren."

Heb je een tip, suggestie of opmerking naar aanleiding van dit artikel? Laat het ons weten

Eric de Lijster

Eric is lid van de redactie van Boerenbusiness. Als telg uit een akkerbouwfamilie stroomt het boerenbloed bij Eric door de aderen. Hij beschouwt zich als een generalist, maar wel met een voorliefde voor economie, trends, markten en marketing.
Regenradar
Powered by Agroweer
Reacties
14 reacties
Abonnee
peter 29 Maart 2023
Dit is een reactie op het Boerenbusiness artikel:
[url=https://www.boerenbusiness.nl/melk/artikel/10903520/nederlands-vee-wordt-straks-anders-gevoerd]'Nederlands vee wordt straks anders gevoerd'[/url]
Dit hele stuk is nu precies waarom wij gelukkig weg zijn, en niet weer terugkomen bij deze club wijsneuzen. Maak je druk om de kwaliteit van je voer etc. en andere zaken, ipv denken dat je de wereld verbeterd!
Abonnee
Zeeuw 31 Maart 2023
Het slot is het belangrijkste in dit artikel en dat wisten we al. Zijn bijdrage is erg voorzichtig ,hier gaat de sector de oorlog niet mee winnen. Dwz dat de talenten in de sector zelf het initiatief moeten nemen en de druk naar hun omgeving en toeleveranciers. Het verdien model voor agrifirm zal sterk wijzigen. De ontwikjeling in bedrijfsgrootte zal doorzetten zeker met meerdere locaties in uitvoering wordt het interessant om zelf in te kopen en te mengen. Alle mineralen enz zijn te koop in bulk en daar hoeft geen agrifirm toeslag op te komen. De resultaten voor productie zullen niet dalen bij vakwerk van ondernemers!
Het kan vriezen of dooien 31 Maart 2023
Zeeuw schreef:
Het slot is het belangrijkste in dit artikel en dat wisten we al. Zijn bijdrage is erg voorzichtig ,hier gaat de sector de oorlog niet mee winnen. Dwz dat de talenten in de sector zelf het initiatief moeten nemen en de druk naar hun omgeving en toeleveranciers. Het verdien model voor agrifirm zal sterk wijzigen. De ontwikjeling in bedrijfsgrootte zal doorzetten zeker met meerdere locaties in uitvoering wordt het interessant om zelf in te kopen en te mengen. Alle mineralen enz zijn te koop in bulk en daar hoeft geen agrifirm toeslag op te komen. De resultaten voor productie zullen niet dalen bij vakwerk van ondernemers!
Idd, er zijn al veel bedrijven die rechtstreeks het graan kopen van de akerbouwers en dat zal alleen maar meer worden is de verwachting zeker omdat je de dure tussenhandel en de vele transportbewegingen weg kunt gaan snijden.

Ook het nieuwe landbouwbeleid kan nog wel eens op termijn voor een verandering gaan zorgen zeker als de eiwithoudende gewassen een aanvulling op het bouwplan een succes gaat worden.
Veel veehouder hebben al interesse getoond om ermee aan de slag te gaan.
Abonnee
Louis Pascal de Geer 31 Maart 2023
Tja, ik heb veel moeite met coöperaties die specifieke activiteiten als basis voor hun bestaan hebben, en niet de bedrijven van de boeren-leden.
Terwijl ik nog kan begrijpen dat er een FrieslandCampina is voor melkveebedrijven vind ik dat zelfs deze veel meer ruimte moet geven aan alle facetten van het boerenbedrijf. Er is ook een vraag over de omvang van deze agrireuzen die het gevaar lopen om de consumenten binding een beetje uit het oog te verliezen, terwijl dat juist een enorm verschil kan maken voor een gezondere voedselproductie. Een biologisch werkend gemengd bedrijf zou lid moeten zijn van 3 of 4 verschillende coöperaties. Kleinere maar meer omvattende coöperaties zouden een beter direct contact kunnen hebben met hum leden en klanten en zo de consumenten van hun producten te binden. met als resultaat een betere beloning. Ik ben een grote fan van coöperaties en hier in Brazilië zijn met name de Nederlandse coöperaties een voorbeeld te noemen.
Het kan vriezen of dooien 31 Maart 2023
Louis Pascal de Geer schreef:
Tja, ik heb veel moeite met coöperaties die specifieke activiteiten als basis voor hun bestaan hebben, en niet de bedrijven van de boeren-leden.
Terwijl ik nog kan begrijpen dat er een FrieslandCampina is voor melkveebedrijven vind ik dat zelfs deze veel meer ruimte moet geven aan alle facetten van het boerenbedrijf. Er is ook een vraag over de omvang van deze agrireuzen die het gevaar lopen om de consumenten binding een beetje uit het oog te verliezen, terwijl dat juist een enorm verschil kan maken voor een gezondere voedselproductie. Een biologisch werkend gemengd bedrijf zou lid moeten zijn van 3 of 4 verschillende coöperaties. Kleinere maar meer omvattende coöperaties zouden een beter direct contact kunnen hebben met hum leden en klanten en zo de consumenten van hun producten te binden. met als resultaat een betere beloning. Ik ben een grote fan van coöperaties en hier in Brazilië zijn met name de Nederlandse coöperaties een voorbeeld te noemen.
Ik kan je gedachte goed volgen maar als je naar alle lokale initiatieven kijkt zijn er maar weinig die tot een echte meerwaarde leiden.
En mocht het een succes worden een mooi voorbeeld is Texels bier dan komt er op een bepaald moment een Heineken langs.

Abonnee
Louis Pascal de Geer 31 Maart 2023
Ja, overname van succesvolle kleinere initiatieven door de reuzen, is regelrechte kartelvorming en zou niet mogen plaatsvinden. De normale procedure is om deze initiatieven na overname geleidelijk kwalitatief af te bouwen.
Abonnee
peter 1 April 2023
Louis Pascal de Geer schreef:
Ja, overname van succesvolle kleinere initiatieven door de reuzen, is regelrechte kartelvorming en zou niet mogen plaatsvinden. De normale procedure is om deze initiatieven na overname geleidelijk kwalitatief af te bouwen.
ik vraag mij dan wel weer af: waarom laat zo'n partij zich overnemen? Als bv texels bier z'on succes is waarom geef je dat succes dan weg? Ongeacht de hoogte van de overnamesom!
Abonnee
gerard 1 April 2023
klein beginnen is geen probleem en groeien naar iets groter ook niet maar dan
daar heb je geld voor nodig en dan komt er een ander bier merk langs die een goed bod doet dan moet je wel erg sterk in je schoenen staan wil je dat afslaan
desnoods verkopen ze bier onder de kostprijs aan je afnemers moet je maar kijken hoe lang dat je dat kunt vol houden
Abonnee
Louis Pascal de Geer 2 April 2023
De familie van mijn grootouders waren de oprichters van het
Amstelbier in 1870 en hebben de overname oorlog tegen Heineken eind jaren 50 verloren door" Below The Belt "praktijken waar niemand iets tegen deed of kon doen.
Voor zover ik weet was er een enorme klantenbinding die werd gesaboteerd door kwaliteitsproblemen te creëren voor Amstel bier op de markt in de VS. Door wie? ik weet het niet, maar heb zeker een idee.
Er moet gewoon meer bescherming komen tegen de eindeloze macht en geldhonger van de Reuzen.
Abonnee
anna 2 April 2023
"Er moet gewoon meer bescherming komen tegen de eindeloze macht en geldhonger van de Reuzen". Dit is waar het om draait! Liberalisering in het kwadraat. Het draait allemaal om macht, om het geld. "De vertegenwoordiging laten we over aan LTO en de andere partijen". Binnen LTO ontstaat er een zelfde soort machtsverhouding. In het ZLTO hoofd bestuur zit een veehouder met 500 koeien. Hij zit er vooral in om zijn eigen bedrijf veilig te stellen. Maatregelen die voor dit soort mensen slecht uitkomen worden tegen gestemd. En deze man is niet de enigste. Vanuit de Rabobank vind er ook een onvoorstelbare lobby plaats richt de overheid. Deze bank verdiend niet aan "sobere" bedrijfsvoering. Zelfde geldt voor mengvoer bedrijven. Zij kunnen niet verdienen aan "grondgebonden landbouw". Uiteindelijk regeert de macht, er zijn giga veel mensen afhankelijk van onze bedrijfstak.
Abonnee
Zeeuw 3 April 2023
Scherpe analyse anna! Gelukkig zitten er ook anderen in het bestuur! Als dat meelopers zijn, of op zien tegen zo’n groot bedrijf vertegenwoordiger, dan verdient het bedrijf zijn bestaan op lange termijn niet. De tijd corrigert dat vanzelf. Zo is ook de actie van Agrifirm ver over de grenzen discutabell! Die energie en geld moeten hier voor de leden ingezet worden! Er zijn veel takken van sport waar de coöperatie zijn diensten voor de leden kan inzetten tegen kostprijs.
Abonnee
Louis Pascal de Geer 3 April 2023
Anna schreef" Zij kunnen niet verdienen aan grondgebonden landbouw"
Wat is dat een goede, maar ook heel trieste stelling, en nóg triester is dat het hier gaat over landbouw coöperaties zoals Agrifirm. De toekomst waar wij bijna gedwongen worden naar toe te gaan is die van niet grondgebonden voedselproductie 1 oranje pil als ontbijt, 1 groene pil als lunch, een gele pil voor avond eten; NASA voer in laboratoriums gemaakt. Nu even terug naar de werkelijkheid, Al rond 1920 was de rol van het bodemleven in de productie van gezonder voedsel bekend door het werk van Dr, Rudolf Steiner grondlegger van de Biologisch Dynamische landbouw methode. Véél later al in deze eeuw wordt er gewerkt met de stelling dat ons lichaam vanuit de maag wordt bestuurd en dat onze immuniteit in stand wordt gehouden door de stamcellen die rond de navel zitten, en wanneer wij deze kunnen mobiliseren onze gezondheid in stand kunnen houden, misschien door een roze pil te nemen voor het slapen???
Volgens mij staan wij nog helemaal aan het begin om te begrijpen hóe wij het bodemleven kunnen inzetten om gezonder voedsel te produceren. Wij worden geregeerd door onze bacteriën met goede of slechte gevolgen voor de volksgezondheid. Echte coöperaties kunnen helpen om voor goede resultaten te zorgen.
Het kan vriezen of dooien 4 April 2023
Sommige partijen vinden dat ze gelijk hebben ook al wijzen de feiten anders uit.
Als je het woord stikstof noemt schieten velen vooral links Nederland compleet in de stress terwijl stikstof een onmisbare schakel is in het leven.
Van enige nuance in de discussie is geen sprake meer.
Zo kun je nog veel meer voorbeelden noemen sommigen vinden alcohol vergif terwijl anderen vinden dat je best een keer een glas rode wijn kunt drinken omdat daar stoffen inzitten die goed zijn voor het lichaam.
Abonnee
Tijdbom 4 April 2023
Het kan vriezen of dooien schreef:
Sommige partijen vinden dat ze gelijk hebben ook al wijzen de feiten anders uit.
Als je het woord stikstof noemt schieten velen vooral links Nederland compleet in de stress terwijl stikstof een onmisbare schakel is in het leven.
Van enige nuance in de discussie is geen sprake meer.
Zo kun je nog veel meer voorbeelden noemen sommigen vinden alcohol vergif terwijl anderen vinden dat je best een keer een glas rode wijn kunt drinken omdat daar stoffen inzitten die goed zijn voor het lichaam.
Het is zo jammer dat de niemand deze eenvoudige uitleg wil geloven.Dit is het en niet anders. Zo ook met arsenicum. Is voor velen een noodzaak van gebruik.
U kunt niet meer reageren.

Wat doen de actuele melkprijzen?

Bekijk en vergelijk het
in de Melkprijsvergelijker

Interview Dick Hordijk

'Als Agrifirm nu de tering naar de nering zetten'

Nieuws Jaarcijfers

Miljoenenverlies dwingt Agrifirm tot reorganisatie

Analyse Voer

Middelgrote voercoöperatie ook vatbaar voor krimp

Nieuws Granen

Dit doen de poolprijzen graan bij Agrifirm

Bel met onze klantenservice 0320 - 269 528

of mail naar support@boerenbusiness.nl

wil je ons volgen?

Ontvang onze gratis Nieuwsbrief

Elke dag actuele marktinformatie in je inbox

Aanmelden