Shutterstock

Achtergrond Stikstofstemming

Continuïteit voorop bij landbouwaanpak kabinet

30 Juni 2023 - Klaas van der Horst - 18 reacties

Daar waar het Landbouwakkoord vorige week op stuk liep, gaat het kabinet nu op eigen initiatief mee verder. Landbouwminister Piet Adema wil doorzetten op een koers richting grondgebondenheid, dus met GVE-, of graslandnormen. Christianne van der Wal, de minister voor Natuur en Stikstof, bracht het rapport 'Normeren en Beprijzen van stikstofemissies' in bij het wekelijkse kabinetsberaad. In onze rubriek Stikstofstemming geven we op onze eigen wijze een impressie van de stikstofcrisis.

De eerste verkenningenuit dit stikstofrapport werden al in maart gepubliceerd. Ten uitvoerlegging daarvan gaat minder ver dan de introductie van een Afrekenbare Stoffenbalans (ASB), want het pakt alleen de emissies naar de lucht (met een heffing). Maar het is wel een opstapje.

Weer dubbel slot
Precies op deze twee punten - de GVE-norm en de ASB - is naar verluidt het Landbouwakkoord vorige week geklapt. LTO kon misschien nog leven met één van beide, maar niet met een dubbel slot op de veestapel. Dit had een koude sanering voor de veehouderij op zand betekent. En er zijn al zo veel dubbele sloten in de regelgeving voor de landbouw, met bijkomende administratie, dat de sector er daarom ook allergisch voor is geworden. Het kabinet wil evenwel verder duwen op de ingezette weg. Voor een veebezettingsnorm leek lange tijd het pad open. LTO Noord en de zuivelsector lagen niet dwars. De ZLTO werd pas laat wakker voor het gevaar en moet nu alle zeilen bijzetten om nog iets te kunnen sturen. Dat gaat moeilijker dan vroeger, want het CDA is veel kleiner geworden en ook niet meer een onbetwiste bondgenoot. Op de VVD is nog minder vat te krijgen.

Geen automatische blokkade
Dat de ministers van Natuur en Stikstof en van LNV nu eigen plannen inbrengen bij het kabinet en straks bij de Tweede Kamer, wil overigens niet zeggen dat er al heel snel aanvullende wetgeving ligt. Als de ambtenaren van Van der Wal en Adema deze zomer hard doorwerken, liggen er in september misschien eerste stukken om over te stemmen. Daarna is evenwel nog een heel traject te gaan. Het feit dat de BBB niet gemakkelijk een blokkade tegen het kabinet kan opwerpen in de Eerste Kamer, is een meevaller voor de zittende coalitie. Naast dit alles zit er ook nog een actualisering van het Europese stelsel van Kritische Depositiewaarden aan te komen, meldde minister Van der Wal eerder deze week. Dit stelsel is een van oorsprong Nederlands bedenksel en geëxporteerd naar Europa.

Voor Nederland is het Wageningen Economic Research, voorheen het LEI, bezig met een Nederlandse uitwerking daarvan. Het is vooral de veehouderij die de meeste gevolgen van dit alles gaat ondervinden. Deze sector, maar eigenlijk de hele agrarische sector, ziet het aan, maar blijft zich gedragen zoals in de voorbije jaren steeds weer is vastgesteld. Dat is verdeeld, niet in staat onderlinge meningsverschillen op te lossen en zoekend naar eigen voordeel boven dat van sectorgenoten. Daarbij lijken de organisaties in deze sector steeds meer losgekoppeld van de leden. Er lijkt angst voor verkiezingen, rechtstreekse vertegenwoordiging en verlies van posities.

Waar is FrieslandCampina?
Ook de brancheorganisaties in de foodindustrie zijn opmerkelijk stil. Zij volgen natuurlijk de opstelling van de primaire organisaties, voor zover dat mogelijk is. Ze praten wel met iedereen (ook met de overheid), maar lijken verder afwezig. Vroeger werd bijvoorbeeld de Nederlandse Zuivelorganisatie (NZO) gedomineerd door FrieslandCampina en was die vanuit de coöperatie nadrukkelijk aanwezig, bijna solitair en autoritair optredend. Nu is het omgekeerde het geval. Waar zijn de voorzitter en zijn bestuur, wordt geklaagd.

Met meer 'body' ook meer 'bang'?
De vraag blijft wel of ook eensgezinde agrarische sector wel goede afspraken had kunnen maken met de overheid over zoiets als een Landbouwakkoord. Ofwel, was met meer 'body' ook meer 'bang' mogelijk geweest? In politiek Den Haag klonken er deze week veel geluiden over gemiste kansen voor de landbouw. De coalitie liep daarmee voorop, maar uit de deze week gepubliceerde stukken met betrekking tot het landbouwoverleg, komen nergens harde beloftes van de overheid naar voren. Nergens worden concrete verdienmodellen voor grotere groepen boeren gepresenteerd en er wordt geen garantie geboden dat bijvoorbeeld de Europese Commissie akkoord gaat met plannen. De overheid heeft zich nergens hard aan verbonden. Zo bezien is er veel continuïteit, landbouwakkoord of niet.
 
Geharnast en gelaten
Eigenlijk is, blijkens de verslagen achteraf, juist opvallend hoe weinig het kabinet heeft bewogen ten opzichte van de positie bij aanvang van het Landbouwoverleg. Een beter verenigde landbouw had dat misschien ook moeilijk hebben kunnen veranderen. Een deel van de coalitie zit heel geharnast in het beknotten van de agrarische sector, het andere deel legt zich daar bij neer.  

Heb je een tip, suggestie of opmerking naar aanleiding van dit artikel? Laat het ons weten

Klaas van der Horst

Klaas van der Horst is een gedreven volger van de zuivelmarkt en alles wat daarmee te maken heeft. Hij zoekt het nieuws en interpreteert de ontwikkelingen.
Regenradar
Powered by Agroweer
Reacties
18 reacties
Abonnee
SjefO 1 Juli 2023
Dit is een reactie op het Boerenbusiness artikel:
[url=https://www.boerenbusiness.nl/melk/artikel/10904893/continuiteit-voorop-bij-landbouwaanpak-kabinet]Continuïteit voorop bij landbouwaanpak kabinet[/url]
Het CDA moet het tweetal totaal onbekwame ministers vd Wal en Adema een halt toegeroepen, door deze twee stuntelaars en de rest van het kabinet naar huis te sturen.
Abonnee
Zeeuw 1 Juli 2023
Top analyse Klaas. Het Slot is typisch voor dit kaninet: veel mekjeren voor de natuur maar niets weggeven voor een betaalbare boterham voor boer en burger. Wel op vliegvakantie en kijken of elders in de wereld de natuur beter is. Volgens Kabouter Timmermans en helper Samson niet. Dus……. Sector zelf aan de slag, visie op tafel en actieplan om te laten zien wat je wel wilt voor volk en vaderland. Maak ook een nieuwe klimaatneutrale berekening voor de sector die rekening houdt met de gigantische CO2 vastlegging per jaar in voedsel en de export daarvan en het hogere rendement van de Nederlandse landbouw in de wereld , de gigantische rendementsverhoging vanbijproducten in de voeders voor vee , de gigantische CO2 vastlegging in bodems , de gigantische O2 productie doorde landbouwgewassen die niet te ev3naren is door geen enkele sector in Nederland.
WUR ik daag u uit hiervoor een nette balansrekening te maken ipv bio te promoten . Bio tov gangbaar is als bij auto’s vertellen ze minder gebruiken en uitstoten als je ze in de garage zet! Dat snapt toch iedereen!!!
Bio+ 1 Juli 2023
Gigantische vastlegging van CO2 in voedsel. Tja, de CO2 die vastgelegd is vorig jaar of 2 of 5 jaar terug, waar is die nu?
Abonnee
Zeeuw 1 Juli 2023
Bio+ , je weet het wel, je kun t het niet uit jestrot krijgen: die wordt gelukkig herg3bruikt. Reken je de echte duurzame vastlegging netjes mee dan is de landbouw bijna neutraal. Zeker in Nederland met grote export van CO2 in producten en hogere efficiëntie tov buitenland waar ook ter wereld!
Bio+ 1 Juli 2023
Zeeuw schreef:
Bio+ , je weet het wel, je kun t het niet uit jestrot krijgen: die wordt gelukkig herg3bruikt. Reken je de echte duurzame vastlegging netjes mee dan is de landbouw bijna neutraal. Zeker in Nederland met grote export van CO2 in producten en hogere efficiëntie tov buitenland waar ook ter wereld!
Als je iets vastlegt dan hergebruik je het dus niet. Per definitie. Dan kun je het zelfs niet hergebruiken. Bij het voedselsysteem zijn 2 processen bezig. Productie van voedsel en consumptie. Als je die samen telt dan is het resultaat dat er veel meer CO2 wordt uitgestoten dan er wordt opgenomen en wel omdat zowel in de landbouw als alles daarna en ervoor (productie van kunstmest, transport, koeling) er veel energie wordt gebruikt. Echte vastlegging van CO2 in landbouwproductie is als je suiker uit bieten in een mijnschacht gooit zodat het nooit meer vrij komt.
Abonnee
Tijdbom 1 Juli 2023
SjefO schreef:
Dit is een reactie op het Boerenbusiness artikel:
[url=https://www.boerenbusiness.nl/melk/artikel/10904893/continuiteit-voorop-bij-landbouwaanpak-kabinet]Continuïteit voorop bij landbouwaanpak kabinet[/url]
Het CDA moet het tweetal totaal onbekwame ministers vd Wal en Adema een halt toegeroepen, door deze twee stuntelaars en de rest van het kabinet naar huis te sturen.
Dat is werk voor hun opdrachtgever,de VVD en CU.Stelletje lamzakken.
De boeren moeten meer betaald krijgen,prima,maar wie kan het nog kopen?Alleen de goed gesitueerden.
Van de werkmensen moeten we het hebben,1 geluk,zijn er meer dan ministers. Het voedsel MAG niet duurder worden,met nog meer mensen in armoe,want die consumeren goede verantwoorde geteelde/gekweekte door boeren met GEZOND BOEREN VERSTAND
Abonnee
Louis Pascal de Geer 1 Juli 2023
Het is jammer dat wij toch weer uitkomen bij een onbegrip tussen gangbare en biologisch praktijken in de agrarische sector waaruit blijkt dat er niet genoeg onderzoek is geweest om de norm van 15% biologisch in 2030 zonder veel problemen te kunnen onderschrijven. Als overheid ben je verantwoordelijk voor een goede volksgezondheid, een gezonde Natuur waardoor de burgers een betere levenskwaliteit hebben met de financiële mogelijkheden om daarvoor te kunnen betalen. Het welzijn van de agrarische sector is van levensbelang voor de gezondheid van onze samenleving en dáár moet het overgaan volgens mij.
Abonnee
Louis Pascal de Geer 1 Juli 2023
Even nog iets over de GVE wat houdt een Grootvee-eenheid nu precies in?
Een melkkoe van 550 kg en 4.000 liter melk met 4 % vet = 1 GVE en een melkkoe van 450 kg en 6000 liter met 4,5 % vet = ?? GVE
Zijn de GVE-normen nog van deze tijd?
Abonnee
Tijdbom 1 Juli 2023
Pas op wat u schrijft. Straks veranderen ze die norm nog. 1 melkkoe is 1 gve . Straks gaan ze voor een koe van 550kg nog 1,2 gve rekenen en koe van 450kg 1 gve. Let op wat u doet. Straks alle koeien wegen. Lomp.
Abonnee
Louis Pascal de Geer 1 Juli 2023
Ja, precies in plaats van onze ideeën op papier te zetten wachten wij af wat de overheid gaat doen. Dank voor de waarschuwing, maar de vraag staat nog open.
Theo 1 Juli 2023
De overheid wil steeds meer macht en invloed. Via dit zogenaamde "landbouw akkoord" mogen de boeren hun handtekening zetten onder de afdracht van zeggenschap over hun eigen grond. Deze zeggenschap is al aan erosie onderhevig via het nieuwe gemeenschappelijke landbouw beleid. Met bufferstroken, niet productief land en eco-regelingen worden de boeren al een bepaalde kant opgestuurd en ingeperkt. Maar voor de overheid dit is nog lang niet genoeg. Middels "in beton gegoten doelen" mogen boeren als een soort moderne horigen naar hun pijpen dansen. Vrije en "on-geketende" boeren passen niet in dit beeld en zullen tegengewerkt worden. Voor nu is het overigens goed dat de LTO hier niet in meegegaan is. Hopelijk houden ze hun rug recht.

Abonnee
Zeeuw 1 Juli 2023
Theo , wat een goede conclusie!. Dus sector : koop je collega stoppers zelf op laat de overheid In de Natura 2000 zinken en kikkervisjes kweken. Zelfs voor
AS melders deugenze niet dus doe het als sector zelf. Nu doorpakken met woeste eigen kondities !
Abonnee
Louis Pascal de Geer 1 Juli 2023
Ja, natuurlijk hoe meer de sector zelf kan doen, hoe sterker zij worden en hoe gezonder de verhoudingen worden, Jan die wacht wat er in zijn pet wordt gestoken vervangen door Jan die weet dat hij een Pet opheeft, maar die niet afzet om te bedelen!
Abonnee
Tijdbom 2 Juli 2023
Vergeet de uitspraak van van der Wal niet die ze vlak voor het verbreken van het overleg in woede eruit goeide.Ik citeer:
Er komt een akkoord,niet goedschiks dan maar kwaadschiks.Maw.Dan gaan wij het regelen.Hou mijn hart vast.
Abonnee
Zeeuw 2 Juli 2023
1gve=1 volwassen koe, je moet het niet moeilijk maken als het makkelijk kan!
Van der Wal moet geen grote broek aantrekken nuheeft ze niets aan, ooknoets gedaan alleen vastg3houden aan D66 dat is 50% vee minder en liefst ook 50% boeren minder. Ik zou zeggen eerst 1 Van derWal minder en 1 Tjeerd minder of redelijk zijn en redelijk overleggen!
Abonnee
Tijdbom 2 Juli 2023
Zeeuw schreef:
1gve=1 volwassen koe, je moet het niet moeilijk maken als het makkelijk kan!
Van der Wal moet geen grote broek aantrekken nuheeft ze niets aan, ooknoets gedaan alleen vastg3houden aan D66 dat is 50% vee minder en liefst ook 50% boeren minder. Ik zou zeggen eerst 1 Van derWal minder en 1 Tjeerd minder of redelijk zijn en redelijk overleggen!
Ik heb ook al een eerder gezegd: Dat tuig MOET weg,en dan zeg IK op MIJN beurt: Niet GOEDSCHIKS,dan maar KWAADSCHIKS,en niet alleen v/d Wal en de Groot. ALLEMAAL.
Abonnee
pieter 2 Juli 2023
ik vind het héle verhaal over koeien weg raar.er komen mensen bij die allemaal luxe willen. een computer geeft warmte af daar moeten fabrieken voor komen.er zijn de laatste jaren veel honden bij gekomen die in het bos hun behoefte doen moet ook gehalveerd worden en minder mensen geeft ook minder opwarming
Abonnee
Zeeuw 3 Juli 2023
De geest is uit de fles. Bio+ denkt in definities. De overheid ook maar past alles aan naar eigen inzicht. Veehouderij moetwijken voor computer opwarming aarde en vliegverkeer. Straks moet je belasting heffen op uien wantdie geven meer gas. Voedselproductie is 1 en blijft nr 1 . De efficiëntie in Nederland is zeer hoog dat wordt nog hoger . Dus minder vli3gen en blijven genieten van het leven en lekker eten. Zij die dat willen eten volledig plantaardig .
U kunt niet meer reageren.

Wat doen de actuele melkprijzen?

Bekijk en vergelijk het
in de Melkprijsvergelijker

Nieuws Mest

FrieslandCampina en Rabo zetten in op mestvergisting

Nieuws Stikstof

Stikstof en fosfaat boven aangescherpt plafond 2025

Achtergrond Stikstofstemming

Aerius, errata en andere onzuivere data

Achtergrond Stikstofstemming

Kabinetskeuring en de persona's van Van der Wal

Bel met onze klantenservice 0320 - 269 528

of mail naar support@boerenbusiness.nl

wil je ons volgen?

Ontvang onze gratis Nieuwsbrief

Elke dag actuele marktinformatie in je inbox

Aanmelden