Shutterstock

Nieuws Economie

'Landbouwsector niet klimaatneutraal in 2050'

13 Februari 2024 - Linda van Eekeres - 3 reacties

De economie van de Europese Unie moet in 2050 klimaatneutraal zijn. Hoe het er nu uitziet, gaat in Nederland het merendeel van de sectoren dat niet halen. De voedings- en genotsmiddelenindustrie is pas in 2055 klimaatneutraal, de land- en tuinbouwsector een jaar eerder. Dat staat in een nieuw rapport van ABN Amro. De reductie van de uitstoot van broeikasgassen moet vooral gezocht worden in de rundveesector en glastuinbouw.

Het rapport richt zich op 21 sectoren die samen goed zijn voor meer dan 75% van de broeikasgasuitstoot. Er wordt gekeken wel effect de beschikbare koolstofarme technologieën hebben op de klimaatdoelen van 2030 en 2050. 

Als belangrijke technieken noemt de bank: energie-efficiëntiemaatregelen, elektrificatie, productie van hernieuwbare energie, grondstoffensubstitutie en isolatie van gebouwen. Hiermee zou de doelstelling voor 2030 haalbaar kunnen zijn. In het basisscenario haalt een groot aantal sectoren dat echter niet. "In de zeer energie-intensieve Nederlandse industrieën, zoals voedingsmiddelen, aardolie en basismetalen, is de uitdaging nog relatief groot", aldus het rapport.

De landbouwsector moet minimaal 3% minder broeikasgassen (CO2, lachgas en methaan) per jaar uitstoten om het 2030-doel van 55% van het niveau van 1990 te kunnen halen, stelt het rapport, Het werkt volgens de bank 'in het voordeel dat de sector momenteel koploper wat betreft duurzame energieproductie zoals zonnepanelen, geothermie, biomassacentrales, windmolens, restwarmtebenutting en mestvergisters op grotere schaal'. 

Rundvee en de glastuinbouw waren in 2021 samen verantwoordelijk voor 64% van de broeikasgasuitstoot in de sector. Bij rundvee is dat methaan en bij de glastuinbouw CO2 door aardgasverbruik. Volgens ABN Amro moet er op deze twee categorieën gefocust worden, dat wil zeggen: minder gasverbruik in de glastuinbouw en in de veehouderij minder energieverbruik en emissies vanuit mestopslagen.

Heb je een tip, suggestie of opmerking naar aanleiding van dit artikel? Laat het ons weten

Linda van Eekeres

Linda van Eekeres is meeschrijvend eindredacteur. Zij focust zich vooral op macro-economische ontwikkelingen en de invloed van de politiek op de agrosector.
Regenradar
Powered by Agroweer
Reacties
3 reacties
Waterweg 14 Februari 2024
Dit is een reactie op het Boerenbusiness artikel:
[url=https://www.boerenbusiness.nl/artikel/10907867/landbouwsector-niet-klimaatneutraal-in-2050]'Landbouwsector niet klimaatneutraal in 2050'[/url]
Banken zijn maar een winkeltje in geld alleen kunnen als geen ander ook het spel van machthebbers beinvloeden. Zo is deze datum 2050 bulshit. Want zoals wetenschapper Walther Jehne dit ook al noemt dat de focus op CO2 fout is. Immers al halen we alle doelen slecht 5 procent resultaat als het gaat over de opwarming van de aarde gaat. Juist zwetende sponsachtige weides zijn de oplossing waarbij koeien hun mest nodig is vooral die wormen om die sponzen te maken nodig zijn. Net als bij de waterkringlopen in regenwouden met een effect van meer wolken en wel 70 procent invloed op de opwarming van de aarde wanneer gaat het kwartje vallen dat het beleid koeien naar de slager en kunstmest bij strooien het paard achter de klimaat wagen spannen is.Voor waterschappen een mooie inkopper voor de 20 mm waterbuffer bij regen van een sponzige weide daar kan geen verbrede sloot tegen op.
Abonnee
Louis Pascal de Geer 14 Februari 2024
Tja, vreemd toch dat wij allemaal, mensen en dieren en niet groene planten zuurstof inademen en koolzuur uitademen en dat koolzuur is een broeikasgas??? Hoever kan je afdwalen als je de werkelijkheid uit het oog verliest, hóe wetenschappelijk deze mag lijken te zijn, maar niet is. De hele focus op koolzuur, als CO₂ is fout, wel ken je het hebben over schadelijke koolstofverbindingen, maar daar hoort CO₂ volgens mij niet bij. Ik heb de indruk dat alles wordt omgerekend en uitgedrukt as CO₂ en dát is een verschrikkelijk grote fout die nergens in de Natuur wordt waargemaakt. Het methaangas wat vrij komt in de Natuur schijnt door zandkorrels uit de Sahara woestijn uit onze dampkring gehaald om vervolgens het Amazonegebied te "bemesten". Volgens mij allemaal terug naar de werkelijkheid zoals die echt is!
Het kan vriezen of dooien 15 Februari 2024
Louis Pascal de Geer schreef:
Tja, vreemd toch dat wij allemaal, mensen en dieren en niet groene planten zuurstof inademen en koolzuur uitademen en dat koolzuur is een broeikasgas??? Hoever kan je afdwalen als je de werkelijkheid uit het oog verliest, hóe wetenschappelijk deze mag lijken te zijn, maar niet is. De hele focus op koolzuur, als CO₂ is fout, wel ken je het hebben over schadelijke koolstofverbindingen, maar daar hoort CO₂ volgens mij niet bij. Ik heb de indruk dat alles wordt omgerekend en uitgedrukt as CO₂ en dát is een verschrikkelijk grote fout die nergens in de Natuur wordt waargemaakt. Het methaangas wat vrij komt in de Natuur schijnt door zandkorrels uit de Sahara woestijn uit onze dampkring gehaald om vervolgens het Amazonegebied te "bemesten". Volgens mij allemaal terug naar de werkelijkheid zoals die echt is!
Dat laatste klopt het zand uit de Sahara bemest voor een deel de regenwouden, ik krijg het idee dat veel pseudo wetenschappers de klok wel hebben horen luiden maar geen benul hebben waar de klepel hangt.
U kunt niet meer reageren.

Wat doen de actuele melkprijzen?

Bekijk en vergelijk het
in de Melkprijsvergelijker

Achtergrond Stikstofstemming

Wojciechowski: 'Bedankt voor de boerenprotesten'

Achtergrond Stikstofstemming

PAS-melders kunnen opvliegen van Rutte 3 en 4

Achtergrond Stikstofstemming

Succesje Adema met rouwrandje veehouderij

Achtergrond mest

Derogatie beëindigd door druk Timmermans

Bel met onze klantenservice 0320 - 269 528

of mail naar support@boerenbusiness.nl

wil je ons volgen?

Ontvang onze gratis Nieuwsbrief

Elke dag actuele marktinformatie in je inbox

Aanmelden