Nieuws Mest

Kamer neemt motie bovengronds bemesten aan

26 Juni 2018 - Redactie Boerenbusiness - 3 reacties

De Tweede Kamer heeft dinsdag 26 juni de motie voor verlenging van de vrijstelling voor bovengrondse bemesting aangenomen. Vorige week ontraadde de minister de motie nog, nadat Tjeerd de Groot (D66) en Frank Futselaar (SP) deze indienden.

De Vereniging tot Behoud van Boer & Milieu (VBBM) en de Nederlandse Melkveehouders Vakbond (NMV) zijn blij met deze ontwikkeling. Zij boden de vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit vorige week nog een manifest aan om de vrijstelling te behouden. "De aangenomen motie is een eerste stap op een lange weg naar een brongerichtere aanpak", aldus NMV-voorzitter Harm Wiegersma.

Wettelijke basis
Met het aannemen van de motie pleiten VVBM en NMV voor een onderzoek naar de effectiviteit van bronmaatregelen, om zodoende de ammoniakemissie te reduceren. Uiteindelijk moet daar echter een wettelijke basis voor gelegd worden. "De tijd is er rijp voor", laten de organisaties in een persbericht weten.

Erik Valk, voorzitter van de VBBM: "Het huidige mestbeleid heeft zijn beste tijd gehad. Met ons systeem scoor je goed op alle milieu- en/of natuurdoelstellingen die je wilt behalen. De komende 5 jaar zetten wij vol in op de ontwikkeling en erkenning van het door ons ontwikkelde NKS-certificaat (Natuurlijk Kringloop Systeem). Nu hebben we nog de erkenning vanuit de overheid nodig, zodat we samen de vereiste wetenschappelijke basis kunnen leggen."

200 gebruikers
In juli 2013 werd de motie tot vrijstelling van bovengrondse bemesting door de gehele Kamer aangenomen; dit voor de duur van 5 jaar. Zo'n 200 grondgebonden melkveehouders maken sindsdien gebruik van deze vrijstelling. Zij zijn van mening dat dit de natuurlijke manier van bemesten is, met enkel positieve effecten op het bodemleven en de weidevogels.

Heb je een tip, suggestie of opmerking naar aanleiding van dit artikel? Laat het ons weten
Regenradar
Powered by Agroweer
Reacties
3 reacties
Abonnee
shit happens 26 Juni 2018
Dit is een reactie op dit artikel:
[url=http://www.boerenbusiness.nl/mest/artikel/10879057/kamer-neemt-motie-bovengronds-bemesten-aan][/url]
Mogen deze boeren dan gewoon met de ketsplaat mest uitrijden? Net als bij stuifbestrijding op stuifgevoelige grond ?
voor niks melker 27 Juni 2018
Als dit wordt toegestaan dan mag de sleepvoet ook wel lijkt mij.Wat is nu eigenlijk het probleem? Gewoon boertje pesten dat is zo langzamerhand volkssport nr.1
De loonwerker 27 Juni 2018
Belachgelijk lijkt nergens naar dan allemaal.mar weer met de ketsplaat! De een imfesteerd een kapitaal in machines en de ander is met een ketsplaat voor paar tientjes klaar! Lijkt nergens naar!!
Femke 28 Juni 2018
Reken je niet rijk: Er zijn strenge voorwaarden aan verbonden om hier voor in aanmerking te komen. Voor de nieuwe regeling kunnen deze voorwaarden iets veranderen, daar gaan we over in gesprek: (Ureum geldt voor zowel voorgaande als lopende jaar)

-bestaat minimaal 85% van het oppervlakte landbouwgrond dat tot het bedrijf hoort, uit grasland.
-is de kunstmestgift op uw bedrijf minder dan 100 kg stikstof per hectare grasland.
-is het stikstofoverschot op uw bedrijf maximaal 125 kg stikstof per hectare, berekend volgens het principe van een stikstofbalans op bedrijfsniveau.
-worden de runderen (met diercategorie 100, 102 en 120) op uw bedrijf in de periode van 1 april tot en met 30 november minimaal 150 dagen per jaar ten minste 6 uur per dag geweid.
-worden de runderen (met diercategorie 101) op uw bedrijf in de periode van 1 april tot en met 30 november minimaal 90 dagen per jaar ten minste 6 uur per dag geweid.
-Op het bedrijf mag geen andere dierlijke mest worden aangevoerd dan runderdrijfmest of vaste rundermest.

Houdt u op uw bedrijf ook melk- en kalfkoeien (diercategorie 100)? Dan moet u in het jaar voorafgaand en in het jaar dat u gebruikmaakt van de vrijstelling ook voldoen aan de volgende voorwaarden:

Kunt u de mest die u op uw bedrijf produceert, niet volledig plaatsen op uw eigen bedrijf? Dan geldt ook de voorwaarde dat de melkproductie van uw bedrijf niet hoger mag zijn dan 14.000 kg per hectare.

Van 1 januari tot 1 april en van 1 december tot 1 januari was het gemiddelde gewogen ureumgetal van de melk die geproduceerd werd op uw bedrijf, lager dan 21 milligram per 100 gram melk.
U kunt niet meer reageren.

Bekijk en vergelijk zelf prijzen en koersen

Blijf op de hoogte

Schrijf je in en ontvang elke dag het laatste nieuws in je inbox