Agrifoto

Nieuws Mest

Stikstofproductie stijgt iets, maar blijft onder plafond

15 Februari 2021

De stikstofproductie uit dierlijke mest is over het afgelopen jaar iets gestegen ten opzichte van 2019. De fosfaatproductie is gedaald. Dat blijkt uit de voorlopige cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

De totale productie van stikstof in dierlijke mest is in 2020 met 1% tot 494 miljoen kilo. Hiermee blijft niveau nog wel ruim 10 miljoen kilo onder het vastgestelde stikstofplafond. Het is het derde opeenvolgende jaar waarin het niveau onder het plafond blijft. De totale fosfaatuitscheiding kwam afgelopen jaar uit op 151 miljoen kilo, een afname van 2,8% in vergelijking tot het voorgaande jaar. Het verschil met het opgestelde plafond van 172,9 miljoen kilo wordt hiermee des te groter.

Melkveehouderij
Kijkend naar de afzonderlijke sectoren, blijkt dat de melkveehouderij boven het plafond uitkwam. Met in totaal 289,8 miljoen kilo stikstof (3,6% meer dan in 2019), kwam de sector boven het plafond van 281,8 miljoen kilo uit. De fosfaatproductie vanuit de melkveesector bleef daarentegen, met 74 miljoen kilo, ruim onder het plafond van 84,8 miljoen kilo.

De stikstofproductie in de varkenshouderij daalde vorig jaar naar 90,9 miljoen kilo en hiermee blijft de sector onder het plafond van 99,1 miljoen kilo. Ook de productie van fosfaat bleef met 35,7 miljoen kilo onder het plafond van 39,7 miljoen kilo. Het is voor zowel stikstof als fosfaat het vierde jaar dat de sector onder het plafond blijft.

Veevoer
Dat er meer stikstof en minder fosfaat is geproduceerd, hangt volgens het CBS samen met de samenstelling van het veevoer. Koeien kregen meer stikstofrijk gras en krachtvoer en minder van het relatief stikstofarme snijmaïs. De lage fosforgehalten van gras zorgden voor een daling van de fosfaatproductie. De stikstofuitscheiding nam ook toe door de stijging in de melkveestapel (+1,1%) en omdat koeien meer melk gaven en daarvoor meer voer hebben gekregen.

De afname in de varkenssector is een gevolg van een daling in de veestapel. Het aantal vleesvarkens stagneerde met ruim 3% en het aantal fokvarens met ruim 1%.

boerenbusiness.nl

Chanti Oussoren

Redacteur bij Boerenbusiness die zich verdiept in de markten van zuivel, varkens(vlees) en voer.
De (grondstof)prijzen zijn flink in beweging, de ontwikkelingen in de wereld volgen zich in rap tempo op. Duiding in crisistijd is essentieel om goed te kunnen anticiperen. Juist nu is het belangrijk om over gedegen, actuele informatie en data te beschikken. Met een abonnement van Boerenbusiness kan je als ondernemer gefundeerde bedrijfsbeslissingen nemen. Bekijk het aanbod
Regenradar
Powered by Agroweer

Nieuws Stikstof

Nederland blijft ruim onder stikstof- en fosfaatplafond

Nieuws MOB

Natuurvergunningen Overijssel vernietigd

Politiek Tweede Kamer

Vleestaks lijkt definitief van tafel

Nieuws Stikstof

Geheime stukken voeden twijfel stikstofmodel Aerius

Blijf op de hoogte

Mis niets en schrijf je in voor onze gratis dagelijkse nieuwsbrief