Shutterstock

Achtergrond Stikstof

Samsoms tegenstrijdige stikstofoptredens

22 Maart 2023 - Klaas van der Horst - 10 reacties

Diederik Samsom laat een tegenstrijdig optreden zien in het  stikstofvraagstuk. De rechterhand van Frans Timmermans, plaatsvervangend voorzitter van de Europese Commissie, stond aan de wieg van de PAS-wetgeving, die sinds 2019 zoveel stikstofellende heeft opgeleverd. Samsom deed dat samen met onder meer oud-CDA Kamerlid Ger Koopmans, Lutz Jacobi, Sharon Dijksma en LTO'er Siem Jan Schenk. Samsom is nu ook mede degene die in die (mede) zelfgecreëerde ellende een harder alternatief wil doorduwen.

Hij heeft er volgens Follow the money en de NOS in november 2022 bij hoge Nederlandse ambtenaren op aangedrongen om vol in te zetten op opkoop van boerenbedrijven, om zo een 'oplossing' te forceren in het stikstof- en mestdossier.

Zelfde aambeeld
Het is niet de eerste keer dat er vanuit Brussel op dit aambeeld is gehamerd. In januari 2022 schoof Europees milieucommissaris Virginijus Sinkevicius deze suggestie al naar voren in een overleg met toenmalig minister van landbouw Henk Staghouwer, zo bracht de Dutch Dairymen Board naar buiten. Ook later in dat jaar is de optie van terminate farms nog aan de orde gesteld. 

PvdA en kabinet
Kennelijk is er de Europese Commissie veel aan gelegen om de Nederlandse veestapel te beperken (ook dat is besproken) en het aantal bedrijven te verkleinen, zowel in het kader van het mestbeleid (derogatie) als het stikstofbeleid. Sinkevicius mag dan in een aantal gevallen de boodschap hebben overgebracht, maar Samsom en ook Timmermans hebben zich op de achtergrond evengoed met het dossier beziggehouden. De aanpak past ook naadloos in het Green Deal-programma dat Timmermans en secondant Samsom (beiden PvdA) nog steeds hard proberen door te duwen. Ze hebben daarbij volop steun gekregen van de laatste kabinetten-Rutte.

Optreden Samsom
Die steun staat nu onder druk door de enorme verkiezingswinst van de BBB bij de provinciale verkiezingen en indirect voor de Eerste Kamer. In Den Haag begint dat door te werken, maar verkiezingswinnaar Caroline van der Plas wil nu ook spreken met de Europese Commissie, heeft ze aangekondigd. Ook stelt ze vragen bij het optreden van Samsom, die zich als niet gekozene nu wel heel veel gezag toe-eigent, meent ze.

Minimale ruimte gevraagd
Mogelijk helpt dit om de stikstofproblematiek in Nederland te verlichten. Of het snel effect zal hebben, is de vraag. Alles is evenwel meer dan wat er de laatste jaren is gedaan vanuit het kabinet. Het helpen van de ongeveer 3.000 Pas-melders en bedrijven met verwante problematiek vergde vaak maar een minimale hoeveelheid extra emissieruimte, maar die wilde het kabinet niet geven. Terwijl daar allerlei instrumenten voor beschikbaar zijn. "Waarom niet een soort generaal pardon toegepast voor deze groep", zo vraagt een oud-VVD politicus zich af. Voor wie echt wilde, stonden er genoeg opties open, maar Nederland blijft stug vasthouden aan een stikstofnorm die een factor 1000 strenger is dan bijvoorbeeld in Duitsland geldt.

Betonnen depositiewaarden
De ook volgens het TNO vooral rekenkundig relevante, maar praktisch gezien onwerkbare Kritische Depositiewaarden (KDW) die Nederland hanteert (gebaseerd op het Aerius-model), lijken wel in beton gegoten. Zelfs de rechtspraak heeft moeite met een goede weging. Dit blijkt onder meer uit de uitspraak van de voorzieningenrechter deze week in een zaak die is aangespannen door een Twentse varkenshouder en de Stichting Stikstofclaim (SSC). De rechter vindt zich onbevoegd. Enerzijds is begrijpelijk dat een enkele rechter het spannend vindt om in haar eentje te oordelen over een politiek en maatschappelijk zo beladen kwestie als het (tijdelijk) buiten werking zetten van Aerius. Anderzijds zijn er bewijzen te over dat Aerius niet geschikt is voor individuele vergunningverlening. Eind vorig jaar vertelde directeur Wijnker van het RIVM dat zelfs letterlijk tegen de Tweede Kamer.  

Departementale normen
De komende tijd zullen rechters zich nog vaker moeten uitspreken over Aerius. Begin april wordt een uitspraak verwacht van de Raad van State over het hanteren van twee verspreidingsmodellen binnen Aerius: een voor het verkeer (de norm van Rijkswaterstaat) en een voor de rest (de norm voor LNV en de rest). SSC werkt aan een bodemprocedure. Daarnaast heeft de Raad van State inhoudelijke vragen plus vervolgvragen voorgelegd gekregen over stikstof van de hand van een groep wetenschappers. Dit naar aanleiding van een reeks al gedane uitspraken, die volgens deze wetenschappers onderling niet allemaal even consistent zijn.

 

 

Heb je een tip, suggestie of opmerking naar aanleiding van dit artikel? Laat het ons weten

Klaas van der Horst

Klaas van der Horst is een gedreven volger van de zuivelmarkt en alles wat daarmee te maken heeft. Hij zoekt het nieuws en interpreteert de ontwikkelingen.
Regenradar
Powered by Agroweer
Reacties
10 reacties
Abonnee
Boer Jan 22 Maart 2023
Dit is een reactie op het Boerenbusiness artikel:
[url=https://www.boerenbusiness.nl/artikel/10903419/samsoms-tegenstrijdige-stikstofoptredens]Samsoms tegenstrijdige stikstofoptredens[/url]
Velen weten ondertussen dat deze rode rakker boeren ziet als stakker.

Het zogenaamde 'beleid uit Brussel' welke de sector in de maag gesplitst krijgt is niet anders dan de rood/groene agenda van activistische praatjesmakers welke nimmer zullen willen inzien welke belangen er zijn aan voldoende en betaalbaar voedsel voor de massa.

Boeren verjagen van hun stek, zodat er ruimte komt voor nepnatuur en nieuwkomers plek.

Abonnee
Karel 23 Maart 2023
De VVD dirigeert dit en profiteert ook nog.
Abonnee
ley 23 Maart 2023
in hoeverre mag /kun je oprechtheid verwachten van andere EU "partners" die er op staan dat Nederland z'n agrosector inkrimpt... Ze versterken daardoor hun eigen marktpositie. Of zie ik dat verkeerd.
Sjekkie 23 Maart 2023
Ze lachen zich slap in Duitsland en Frankrijk over wat "men" hier wil.
Merlijn 23 Maart 2023
Goed om kritisch te zijn natuurlijk, ook zeker op zo'n KDW. Het is alleen niet zo dat zonder de KDW de problemen voorbij zijn. Lekker makkelijk twijfel zaaien door van der Plas door TERECHTE kritiekpunten op de KDW te benoemen. Maar biedt dan ook een oplossing!

De KDW is op dit moment namelijk de juridische basis voor het verlenen van vergunningen aan boeren en bouwondernemers. De rechter heeft een toetssteen nodig om te beoordelen of een nieuwe activiteit de natuur schade berokkent. De enige wetenschappelijke toetssteen is op dit moment de stikstofneerslag. Zonder KDW komt de vergunningverlening op de tocht te staan, want dan is niet meer te ‘bewijzen’ dat de natuur geen schade lijdt. Milieuactivist Johan Vollebroek kan geen groter plezier gedaan worden dan de KDW af te schaffen.
Abonnee
jantje 23 Maart 2023
ley schreef:
in hoeverre mag /kun je oprechtheid verwachten van andere EU "partners" die er op staan dat Nederland z'n agrosector inkrimpt... Ze versterken daardoor hun eigen marktpositie. Of zie ik dat verkeerd.
Je hebt helemaal gelijk. Dat is ook de reden dat de Fransen zo tegen het pulsevissen waren. Niet vanwege het dierenleed maar omdat de Nederlandse vissers een concurrentievoordeel hadden. En Nederlandse euro politici lieten het gebeuren want Nederland had Frankrijk al een paar keer dwars gezeten en dus werd het weer een keer tijd om ze hun zin te geven.
Abonnee
jan 23 Maart 2023
merlijn schrijft namens Tjeerd
Abonnee
Tijdbom 23 Maart 2023
jan schreef:
merlijn schrijft namens Tjeerd
Deze mening ben ik ook toegedaan.
Abonnee
CM 23 Maart 2023
Gedrochten zoals Aerius en KDW kunnen prima geschrapt worden .Zijn totaal onbetrouwbaar maar passen in straatje van coalitie (lees D66) om hun halvering N door te drukken. De staat van de natuur nu daadwerkelijk te beoordelen en hoe die te beheren is het enigste van belang. Geen aannames en computermodellen die gewenste uitkomsten laten zien.
Abonnee
Zeeuw 23 Maart 2023
De schuivende panelen. Ik stel al meer dan een jaar: iets wat wetenschappelijk onjuist is kun je niet met 10 of 100 of 1000 wetenschappers aan tafel juist verklaren. Alleen cie Prof Leen Hordijk kon dat wel ; TOT afgelopen zaterdag : toen gaf hij aan in het intervieuw met de NOS dat de betekende waarde onverantwoord is om juridisch uitspraken te doen. Hij kon het verschil van N afkomstig tussen Tatasteel en een veehouderij niet onderbouwen. Het is toch onvoorstelbaar dat deze mensen in een Cie zichlaten gebruiken voor maffia beleid van de overheid. Daar komt nu nog een extra corrupte Samson bij vanuitde EU . Dat is dus manipuleren ten top. En Franske Timmermans , onze grootste milieu rakker in Brussel giet alles in wetjes. Hij verhuist nog steeds elke week van Brussel naar Straatsburg via routa Natura2000. De diesel-N en -SO2 daalt neer van 6000 liter alleen al voor het archief. De ambtenaren gaan lopend dan verdien je meer per uur?!?!??
U kunt niet meer reageren.

Wat zijn de actuele noteringen?

Bekijk en vergelijk zelf prijzen en koersen

Achtergrond Stikstofstemming

Vreemde Haagse vogels en regeergrage ambtenaren

Achtergrond Stikstofstemming

De les van de trage vorming van de ministersploeg

Achtergrond Stikstofstemming

Herwaardering voor oud-minister in nadagen Rutte 4

Achtergrond Stikstofstemming

‘Dom en ongewenst’ kabinet kruipt naar startblok

Bel met onze klantenservice 0320 - 269 528

of mail naar support@boerenbusiness.nl

wil je ons volgen?

Ontvang onze gratis Nieuwsbrief

Elke dag actuele marktinformatie in je inbox

Aanmelden