Mineralen

mest drijfmest

Analyse mest

Er komt maar geen einde aan stijging mestprijzen

De afzetprijzen voor drijfmest hebben de weg naar boven weer gevonden nu het voorjaarswerk zo goed als afgerond is. Het aanbod van zowel rundvee- als vleesvarkensdrijfmest blijft ontzettend hoog na een nat voorjaar en minder plaatsingsruimte, terwijl mesttransporteurs en loonwerkers over het algemeen voorzichtig zijn met de hoeveelheden die zij naar de mestsilo's en -opslagen rijden. 
13 Juni 2024
melkveebedrijf mest drijfmest

Analyse mest

Met gevulde mestkelders en -silo's de zomer tegemoet

Het voorjaars uitrijden nadert in veel gebieden zijn einde nu het meeste landwerk achter de rug is. Dat gaat niet overal op, want met name in het zuiden is nog veel werk te verrichten doordat aanhoudende neerslag het landwerk blijft dwarszitten. In totaliteit is er dit seizoen aanzienlijk minder mest uitgereden. Dat samen met de al vollere mestsilo's en minder plaatsingsruimte, daar uiten loonwerkers en mesttransporteurs hun zorgen over nu zij duidelijk hebben met hoeveel mest in de opslagen zij de zomer tegemoet gaan.
23 Mei 2024
mest bemesting drijfmest

Analyse mest

Wisselvallig weer blijft mestmarkt parten spelen

De maximale transport- en uitrijcapaciteit werd de afgelopen dagen in veel delen van Nederland benut, maar in het zuiden staan de afnemers opnieuw door de vele neerslag stil. De haast in de akkerbouw helpt de benutte plaatsingsruimte niet. De nog altijd volle silo's blijven de mestmarkt benauwen.
16 Mei 2024
mest bemesting grondbewerking drijfmest

Nieuws Mest

Nieuw sectorplan mest levert direct draagvlak in

LTO Nederland heeft samen met de NZO een nieuw mestplan gepresenteerd in de aanloop naar een Tweede Kamerdebat deze week. Het plan verloor echter vrijwel direct na bespreking draagvlak doordat Agractie, NMV, DDB en Grondig afhaakten.
24 April 2024
melkveebedrijf mest drijfmest

Analyse mest

Kans op dalende mestprijzen steeds kleiner

Het uitrijseizoen heeft steeds meer weg van dat van afgelopen jaar. Ondanks het hollen en stilstaan dit jaar geven mestintermediairs aan dat de mestafzet tot nu toe absoluut niet meevalt. Sommigen hebben zelfs minder kunnen afzetten tot nu toe. Het aanbod blijft ondertussen komen van veehouders, waardoor de kans dat de mestprijzen nog zakken dit seizoen steeds kleiner worden.
18 April 2024

Podcast BB Marktkwartier

'Melkprijs 4 tot 5 cent hoger voor mestcompensatie'

Mest is het hoofdpijndossier voor de Nederlandse melkveehouderij. In Boerenbusiness Marktkwartier bespreken onze marktspecialisten Wouter Baan en Klaas van der Horst met presentator Eric de Lijster de huidige stand van zaken en de mogelijke scenario's in het mestdossier. De trend in de melkprijzen komt voorbij aan de hand van de Boerenbusiness Melkprijsvergelijker.
16 April 2024
mest bemesting drijfmest

Opinie Jaap Uenk

De derogatie moet terug, desnoods enkel op grasland

Minder eigen mest en meer kunstmest. Dit gebeurt er bij het afschaffen van de derogatie. De gevolgen voor melkveehouders zijn al groot. Nu uit onderzoek blijkt dat met deze maatregel de waterkwaliteit er niet op vooruit gaat, kan dit ook gevolgen hebben voor het draagvlak en investeringen in de gehele landbouwtransitie. De derogatie moet terug. 
16 April 2024
mest bemesting drijfmest

Analyse mest

Druk op mestmarkt is en blijft voorlopig torenhoog

De druk op de mestmarkt blijft ontzettend hoog en de benutbare dagen om drijfmest uit te rijden slinken verder door het aanhoudende natte weer. Ondertussen blijft het aanbod van mest maar komen, waardoor de afzetprijzen voor drijfmest nauwelijks zijn gezakt dit voorjaar. Ook het plan van demissionair landbouwminister Piet Adema om verlichting te brengen op de mestmarkt heeft geen effect voor de korte termijn. Deze week benadrukte hij nog eens dat er niets zal veranderen aan de afbouw van derogatie. De gehele sector blijft pleiten voor een oplossing die is gericht op de korte termijn.
11 April 2024
koeien koeienstal voerhek

Analyse Fosfaatrechten

Minister Adema zorgt voor paniekerige fosfaathandel

De markt voor fosfaatrechten is sinds vorig najaar serieus in elkaar gestort. Momenteel kan 3 kilo fosfaat worden gekocht voor de prijs van 1 kilo in september 2022. Maar demissionair landbouwminister Piet Adema helpt de prijs de laatste weken weer omhoog. De handel blijft grotendeels rustig, maar met af en toe paniekerige uitschieters.
10 April 2024
mest bemesting drijfmest

Nieuws Mest

Nieuwe boerencoöperatie daagt mestregelgeving uit

Een groep boeren heeft maandagavond in Nijkerk een coöperatie opgericht met als doel meer gebruik te kunnen maken van dierlijke mest. Hun doel is om meer plaatsingsruimte te creëren voor dierlijke mest bovenop de huidige ingeperkte ruimte door het verlies van derogatie. 
10 April 2024
mest bemesting drijfmest

Analyse mest

Daling mestprijzen van korte duur

De afzetprijzen voor drijfmest leken eindelijk de weg naar beneden te hebben ingezet, maar de duur van die daling blijkt zeer beperkt. Het natte voorjaar en het drukkende aanbod neemt de regie weer in handen op de markt, terwijl de weersvoorspellingen allerminst gunstig zijn voor het uitrijdseizoen begin april. 
28 Maart 2024
mest bemesting drijfmest

Analyse mest

Rundveemest stuk gewilder door simpele rekensom

Het voorjaarsweer is goed terug te zien in de afzetvolumes van drijfmest deze week. Dat geldt voor boven de rivieren, want beneden de rivieren wil de afzet niet vlotten omdat het nat is. Daarnaast is de belangstelling naar rundveedrijfmest een stuk groter dan vleesvarkensdrijfmest. Dat heeft vooral met het rekensommetje te maken.
21 Maart 2024
Marktkwartier

Podcast BB Marktkwartier

'Varkensmarkt moet nog een stap vooruit zetten'

In Boerenbusiness Marktkwartier bespreken onze marktspecialisten Wouter Baan en Matthijs Bremer maandelijks met presentator Eric de Lijster de markten van varkens, vlees, voer en mest. Aan bod komen onder meer het verschil in koers tussen de varkens- en biggenmarkt, de beperkte invloed van Pasen op de varkensmarkt en de internationale ontwikkelingen in vlees van varkens, kippen en runderen.
20 Maart 2024
sleepslangen drijfmest

Analyse mest

Mestprijzen hebben nog moeite met zakken

Eén zwaluw brengt nog geen zomer, maar het aantal mestinjecteurs nemen met de dag toe op de percelen nu het droogt. Daarnaast rijden de eerste transporteurs vanaf de mestopslagen in plaats van enkel bij de veehouder. De gunstige weersomstandigheden voor het uitrijseizoen leiden echter nog niet tot lagere afzetprijzen voor drijfmest. Sowieso blijft het gissen hoe het verloop van de afzetprijzen worden dit seizoen. 
7 Maart 2024
Piet Adema Janusz Wojciechowski

Achtergrond Stikstofstemming

Smoesjes van Christianne, Renure-kroontje voor Piet

'Smoesjesverkoopster' Christianne van der Wal, demissionair minister voor Natuur en Stikstof, moest zich deze week verantwoorden in de Tweede Kamer voor het te laat doorsturen van een gevolg-inventarisatie (impactassessment) van de Europese Natuurherstelwet. Dat ging haar niet helemaal soepel af. Ze was het ook niet gewend. 
1 Maart 2024
mest sleepslangen

Analyse mest

Vaste prijsafspraken in mest dit jaar lastig verhaal

Het maken van prijsafspraken voor het leveren van drijfmest dit voorjaar is een lastige gebleken. Dat heeft hoofdzakelijk te maken met de onzekerheid van het prijsverloop van drijfmest wanneer het uitrijseizoen volop van start kan gaan. Het uitrijden van drijfmest valt tot op heden tegen en leidt tot nu toe nog niet voor verlichting op de mestmarkt.
29 Februari 2024

Bel met onze klantenservice 0320 - 269 528

of mail naar support@boerenbusiness.nl

wil je ons volgen?

Ontvang onze gratis Nieuwsbrief

Elke dag actuele marktinformatie in je inbox

Aanmelden