Mineralen

stikstof

Achtergrond Stikstofstemming

Kroniek van paniek en achteruitroeiend beleid

Het overheidshandelen met betrekking tot de stikstofproblematiek laat een vreemde paradox zien: Hoe meer en zwaarder beleid de overheid inzet op het gebied van stikstof, des te verder weg de oplossing. Oorzaak is dat het overheidsbeleid overwegend reactief is – reagerend op tegenvallende gerechtelijke uitspraken - en Den Haag zich steeds verder ingraaft in een zelfgemaakte tunnel.
Gisteren 05:48 uur
koeien koeienstal

Nieuws Landbouwakkoord

Kabinet wil boeren zelf met perspectief laten komen

Door de sector werd uitgekeken naar de brief over de toekomst van de landbouw die vandaag wordt gepubliceerd. Maar wie daar iets van perspectief in hoopt te ontdekken, komt van een koude kermis thuis. 'Er is een verandering van aanpak vergeleken met van voor ze zomer', geeft premier Mark Rutte tijdens de wekelijkse persconferentie na de ministerraad aan. Niet het kabinet komt met het perspectief, maar landbouwminister Piet Adema gaat dat in het eerste kwartaal van komend jaar invullen met boeren,  natuurorganisaties, overheden en ketenpartijen in een Landbouwakkoord.
Gisteren 02:37 uur
Piet Adema

Nieuws stikstof

Adema brengt sfeer en beloftes, geen zekerheid

Veel goed nieuws had minister van landbouw Piet Adema de boeren niet te brengen, woensdag op een avond van Agractie in Zwartsluis, al was de sfeer open en bij tijden ontspannen. Adema beloofde zich in te zetten voor een goed verdienmodel met ondersteunende wetgeving en wil, zoals hij al eerder heeft gemeld, een landbouwakkoord voor meer rust op lange termijn.
Donderdag 11:12 uur
Moeras

Analyse Stikstof

Lokroep moeras klinkt ook voor nieuwste stikstofplan

Minister voor Natuur en Stikstof Christianne van der Wal heeft een nieuw offensief aangekondigd om piekbelasters uit te kopen. Ze wil hun bedrijven opkopen voor een prijs tot 120% van de marktwaarde en zo twee vliegen in één klap slaan: natuur ontlasten en stikstofruimte vrijmaken. Ze zou met de vrijkomende ruimte ook PAS-melders kunnen helpen.
Woensdag 11:35 uur
Gerard Ros

Interview Gerard Ros (WUR)

Innovaties kunnen flinke hap uit stikstofwolk halen

De politiek is huiverig voor het inzetten van innovatie als het gaat om de oplossing van onder meer de stikstofproblematiek. Toch is er met behulp van innovatie heel veel mogelijk en tegen veel lagere kosten dan nu vaak wordt aangevoerd. Een voorgestelde reductie van de veestapel met de helft zou bijvoorbeeld beperkt kunnen blijven tot een kwart.
9 November 2022
Tjeerd de Groot

Achtergrond Stikstofstemming

Alle tegenstrijdigheden in stikstof komen bij elkaar

Een week vol tegenstrijdigheden was het op stikstofgebied. Zo was er in de Tweede Kamer het debat over het recente rapport van Johan Remkes, dat totaal niet in de geest van Remkes werd gevoerd. Ondertussen gaat de provincie handhaven bij een 50-tal agrarische PAS-melders en Interimmers. Ook op andere terreinen schuurde het.
4 November 2022
grasland water sloot Agrifoto

Nieuws stikstof

Stikstofclaim dreigt met rechter om claim op grond

Piet Adema, de minister van LNV, moet de invoering van bufferstroken langs waterlopen en de uitsluiting van derogatie op percelen in grondwaterbeschermingsgebieden opschorten. Dat vindt de Stichting Stikstofclaim.
4 November 2022
koeienstal ligboxen

Nieuws Emissies

RIVM wil vreemde ogen voor betere stikstofcijfers

De nieuwe rekenfout die het RIVM heeft gemaakt in de top-100 van ammoniakuitstoters komt niet door gebruik van verouderde emissiegegevens, maar van het onjuist toedelen van de landelijke emissies aan stallocaties. Het instituut brengt voorlopig even geen nieuwe adviezen of publicaties op dit gebied meer uit.
3 November 2022
melkveebedrijf mest drijfmest Agrifoto3

Opinie Jaap Uenk

Friese mestafvoer vijf keer hoger zonder derogatie

Zonder derogatie kan in Friesland 3,7 miljoen ton rundveemest extra op de mestmarkt komen. Dit komt boven op de al ruim 1 miljoen ton afgevoerde mest in 2020. Bij een gelijkblijvende mest- en mineralenproductie loopt de hoeveelheid mestafvoer naar 4,7 miljoen ton vanaf 2026.
3 November 2022
melkveebedrijf koeien weidegang

Nieuws stikstof

'Bandbreedte voor stikstof kan crisis oplossen'

Niet alleen de Stikstofwet moet grondig op de schop. Ook andere verstrekkende maatregelen zijn niet nodig om Nederland uit de stikstofcrisis te halen. Wel moet het kabinet gaan werken met een bandbreedte voor stikstofbelasting in plaats van met een starre rekenkundige parameter.
2 November 2022
varkenshouderij varkensstal Agrifoto2

Nieuws Stikstof

Wel lijst piekbelasters, maar met oude data

De lijst met piekbelasters, die het kabinet eerst zei niet te hebben, maar nu toch heeft vrijgegeven, is gebaseerd op oude data. Dit staat in de 'concept-analyse' zelf, die het kabinet heeft vrijgegeven. Daarmee is het stuk meer bedoeld om een idee te krijgen van het piekbelastersvraagstuk, dan om een precies overzicht te krijgen van waar welk bedrijf is gevestigd, zo wordt aangetekend. Een studie van onderzoekers Matt Briggs en Jaap Hanekamp geeft daarnaast aan dat de gehanteerde rekenmodellen van de overheid een veel te grote onzekerheid hebben voor gerichte uitkoop.
17 Oktober 2022
Piet Adema

Analyse Stikstofstemming

Kabinet houdt het vaag na omarmen rapport-Remkes

Ruim een week na het veelomvattende rapport 'Wat wel kan' van Johan Remkes is het kabinet gekomen met een 'omarming' daarvan. De eerste reacties vanuit boerenkring zijn wisselend en gezien alles wat is voorgevallen, misschien ook niet onverwacht. Daarbij komt dat de omarming behoorlijk vaag blijft. Het kabinet verbindt zich aan het rapport, maar laat zich tegelijk ook op nog vrijwel niets concreet vastpinnen
14 Oktober 2022
koeien weidegang zon

Nieuws Melk

Raad van State: Weidegang niet vergunningsplichtig

Voor het weiden van koeien is geen vergunning nodig. Weidegang en koeienmest in de wei veroorzaken aanzienlijk minder emissies dan opstallen van vee en uitrijden van mest uit een opslag.
12 Oktober 2022
glastuinbouw sjaak van der tak

Nieuws Rapport Remkes

Helft LTO-leden weet niet of hij piekbelaster is

Remkes is wat de LTO-leden betreft net aan geslaagd met zijn adviesrapport 'Wat wel kan'. De enquêtevragen over de inhoudelijke voorstellen van Remkes bij elkaar scoorden een 5,8. Het voorstel om binnen een jaar zeshonderd piekbelasters te beëindigen krijgt een 5,1. Zo'n 49,5% van de respondenten weet niet of hij/zij binnen de groep piekbelasters valt.
11 Oktober 2022
Jesse Klaver

Opinie Jaap Majoor

Voor de eerste keer ben ik het met Jesse Klaver eens

Als boer voel je voor het eerst begrip en waardering in de samenleving voor de problemen en uitdagingen die op je af gekomen zijn. Zelfs het stikstofkaartje gaat van tafel en minister Christianne van der Wal heeft excuses aangeboden voor haar harde woorden naar de boeren toe. Geweldig zou je zeggen.
10 Oktober 2022
Johan Remkes

Achtergrond Stikstof

Rapport Remkes: inkoppers en ook uitvoeringsvragen

Johan Remkes heeft met zijn rapport 'Wat kan wel' gelijk bij de presentatie al een paar inkoppers gescoord. Minister Christianne van der Wal van Stikstofbeleid zegde toe haar gewraakte kaartje in te trekken en de kersverse minister van LNV Piet Adema, lijkt wel oren te hebben naar de inrichting van een organisatie die kan schuiven met landbouwgrond en bedrijven.
5 Oktober 2022

Blijf op de hoogte

Mis niets en schrijf je in voor onze gratis dagelijkse nieuwsbrief