Shutterstock

Nieuws Stikstof

NewMob wil herstart natuurmetingen door RIVM

21 September 2022 - 1 reactie

Het RIVM moet volgens Stichting NewMob weer gaan meten hoe het staat met de verzuring en vermesting in natuurgebieden. Hiervoor bestond tot 2014 het TrendMeetnet Verzuring. Dit zou bovendien moeten gebeuren met de nauwkeurigheid zoals vereist in de Wet Natuurscherming (Wnb).

Dit schrijft de Stichting NewMob in een brief aan minister voor Natuur en Stikstof Christianne van der Wal. NewMob zet zich in voor het behoud van het Nederlands Natuur- en Cultuurlandschap en voor een goed beheer en behoud van de Nederlandse karakteristieke flora en fauna, zo meldt ze.

NewMob maakt zich grote zorgen over 'de onzorgvuldige wijze' waarop Van der Wals ministerie 'zonder feitelijke onderbouwingen en feitelijke onderzoeken, het stikstofbeleid heeft ontwikkeld en in wetgeving heeft gevat, aan de hand van modellen,' zo stelt de stichting.

Met verwijzing naar de recente uitspraak van de Raad van State over de emissie-arme stallen, stelt de stichting dat modellen over emissies en effecten op natuur onvoldoende zekerheid bieden en dus de natuur en fauna geen afdoende en op feiten gestoelde bescherming kunnen geven. Aerius volstaat volgens NewMob dus niet, ook daarop gestoelde indicatoren als de Kritische Depositiewaarde (KDW) zouden geen goede maatstaven zijn.   

Ook vraagt NewMob Van der Wal om het door terreinbeherende organisaties (TBO's) uitgevoerde beheer te laten beoordelen door een onafhankelijke onderzoekspartij,  'waarbij er geen huidige- en/of vroegere
connecties zijn met de huidige TBO's'. 

NewMob is over het algeheel kritisch over het stikstofbeleid van Van der Wal. De brief is mede ondertekend door de Stichting Stikstofclaim.

Heb je een tip, suggestie of opmerking naar aanleiding van dit artikel? Laat het ons weten
boerenbusiness.nl

Klaas van der Horst

Klaas van der Horst is een gedreven volger van de zuivelmarkt en alles wat daarmee te maken heeft. Hij zoekt het nieuws en interpreteert de ontwikkelingen.
Regenradar
Powered by Agroweer
Reacties
1 reactie
Abonnee
grijze haren 21 September 2022
Dit is een reactie op het Boerenbusiness artikel:
[url=https://www.boerenbusiness.nl/artikel/10900725/newmob-wil-herstart-natuurmetingen-door-rivm]NewMob wil herstart natuurmetingen door RIVM[/url]
ik denk dat de uitspraak van raad van State weleens voor onverwachte reacties kan lijden, want er moet vlg mij nu echt onderbouwde bewijzen geleverd worden
zowel door de boeren als door het kabinet

U kunt niet meer reageren.

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Mis niets en schrijf je in voor onze gratis dagelijkse nieuwsbrief

Achtergrond Stikstofstemming

Kroniek van paniek en achteruitroeiend beleid

Nieuws stikstof

Adema brengt sfeer en beloftes, geen zekerheid

Analyse Stikstof

Lokroep moeras klinkt ook voor nieuwste stikstofplan

Achtergrond Stikstofstemming

Boeren, wegen en Schiphol dringen om stikstofruimte

Blijf op de hoogte

Mis niets en schrijf je in voor onze gratis dagelijkse nieuwsbrief