Shutterstock

Opinie Jaap Majoor

De Nederlandse boer krijgt overal de schuld van

13 November 2018 - Boerenbusiness - 18 reacties

Wie het nieuws een beetje volgt, struikelt over de problemen die de agrarische sector in Nederland ten laste worden gelegd. "De boer krijgt overal de schuld van", aldus Jaap Majoor. "Door boeren te belonen voor hun inspanningen, kunnen we samen het milieu verbeteren", schrijft hij.

De agrarische sector in Nederland (en die daarbuiten) wordt een aantal zaken ten laste gelegd. Hieronder een opsomming:

 • CO2-emissie - Grasland neemt veel CO2 op en levert zuurstof. Deze gegevens worden niet meegenomen in de berekeningen. Alleen wat de koe uitstoot, wordt meegeteld.
 • Luchtverontreiniging - De meetpunten zijn naast een kippenschuur geplaatst.
 • Vervuiling van het oppervlaktewater - De rapporten waaruit blijkt dat de vervuiling ontstaat bij riooloverstorten worden onder tafel geschoven. Daarbij staat 1 meetpunt bij een rioolzuivering.
 • Uitsterven van insecten door gewasbeschermingsmiddelen - Elke imker weet dat er een ziekte onder de bijen heerst.
 • Afname van de biodiversiteit - Juist nu zaaien veel boeren een mengsel van allerlei grassen in.
 • Uitsterven van weidevogels - Bij de nesten van de weidevogels zijn camera's geplaatst. Hieruit blijkt dat de marter, vos en ooievaar zo in populatie toegenomen dat zij alle nesten leegplunderen.
 • Ontbossing van tropische oerwouden voor veevoer - Soja en palmolie worden ook gebruikt om vleesvervangers en melkvervangers van te maken voor menselijke consumptie. Het afval; sojaschroot en palmpitten worden in het veevoer verwerkt.
 • Fijnstof - De landbouwsector heeft de uitstoot (door allerlei aanpassingen) enorm weten terug te dringen. De laatste 10 jaar neemt fijnstof weer toe, terwijl de veestapel afgenomen is. Het probleem zit niet bij de landbouw, maar in de toename van het verkeer en vooral de luchtvaart.
 • De algemene media - Die louter negatief bericht over boeren.

Alle boeren uit Nederland?
Een boer wordt slechter beoordeeld dan een misdadiger. Als klap op de vuurpijl heeft de politiek in Den Haag de fosfaatrechten, bestemd voor de melkveehouders, ook aan vleesveehouders toegekend. Hierdoor worden melkveehouders wederom extra gekort. De regelgeving wijzigt telkens, zodat boeren niet meer weten wat zij moeten doen. Er zijn nog steeds boeren die niet weten hoeveel zij mogen produceren.

Het lijkt erop dat de politiek in Den Haag de Nederlandse boer wil laten verdwijnen. Dit kan toch niet waar zijn. Echter, als dit zo is, dan zal later in de geschiedenisboeken staan: de meest onverstandige beslissing ooit genomen door de politiek.

Oplossing: begin bij jezelf
Hoe moet dit verder? Duurzame landbouw is nodig, maar wat is dit? Het begint met een eerlijke vergoeding aan de boer (voor zijn arbeid en zijn geïnvesteerd kapitaal). Als we de boer belonen, dan kunnen we van de boer de volgende punten verlangen:

 1. Afbouwen van de kunstmestindustrie. Hiervoor in de plaats mag de boer meer mest van eigen vee op zijn land gebruiken. De leidraad daarvoor worden dan enkele meetpunten in zijn land. Is in een meetpunt de uitspoeling van mineralen te hoog, dan moet hij verplicht mest afvoeren. Dan kan al die onduidelijke regelgeving verdwijnen.
 2. Verminderen van gewasbeschermingsmiddelen en mechanische onkruidbestrijding toepassen. Lukt dit niet, dan moet er pas uitgeweken worden naar chemische bestrijding; sowieso groenbemesters moeten niet langer doodgespoten worden. Verder moeten precisiespuitmachines die gewassen herkennen en alleen spuiten waar onkruid staat.
 3. Agrarische bedrijfsgebouwen gebruiken voor zonnepanelen. De mest van het vee vergisten voor energie en minder CO2-uitstoot. Eventueel een windmolen bij de gebouwen plaatsen.
 4. In veengebieden proberen het waterpeil te verhogen om inklinking en methaanuitstoot te verminderen.
 5. Verplicht op 1% van je grond een bloemenmengsel telen voor insecten.
 6. Om de landbouwsector concurrerend te houden met het buitenland, mag de boer zelf weten hoeveel koeien hij houdt. Hij mag alleen niet boven de norm uitkomen in de meetpunten die op zijn land staan. Eventueel wordt de mest afgevoerd naar een collega-boer, die op zijn beurt ook weer aan de uitspoelingseisen moet voldoen.
 7. Voorkomen van structuurbederf van de bodem.
 8. Het telen van groenbemesters om het organische stofgehalte van de bodem zoveel mogelijk te verhogen.

Als wij aan al deze punten voldoen, dan zijn we klaar voor de toekomst. We moeten de boer niet alles in de schoenen schuiven, maar tezamen proberen het milieu te verbeteren en daarvoor moeten we eerst bij onszelf beginnen. Dus, politiek Den Haag wordt wakker!

Jaap Majoor
Laag Zuthem

Boerenbusiness

Onder Boerenbusiness worden opinies geplaatst van auteurs die in principe eenmalig hun mening op Boerenbusiness.nl ventileren of van personen die liever anoniem willen blijven. Naam en woonplaats zijn altijd bij de redactie bekend.
Reacties
18 reacties
DD 13 November 2018
Dit is een reactie op het Boerenbusiness artikel:
[url=http://www.boerenbusiness.nl/column/10880490/de-nederlandse-boer-krijgt-overal-de-schuld-van]De Nederlandse boer krijgt overal de schuld van[/url]
Misschien is het een goed idee om dit artikel in dagbladen te plaatsen!!
Abonnee
Kjol 13 November 2018
LTO laat het gebeuren, Lijdt Tot Ondergang
Antoon 13 November 2018
Dit schrijven de dag bladen niet
Mogen ze niet
Piet 13 November 2018
Hé Kjol, LTO zijn de boeren. Wellicht jij ook! LTO wordt bestuurd door boeren bestuurders, door emotie. Dit maakt een verschil met een coöperatie. Daar wordt een club bestuurd door de zakelijk ingesteld medewerkers, rationeel. Boeren moeten zichzelf n's achter de oren krabben, gister is niet altijd beter! Vandaag kunnen we het anders gaan doen. Ik voorspel dat als het geschreven stuk van Majoor werkelijkheid wordt nog meer boeren overspannen worden. De meeste boeren kunnen slecht overweg met veranderingen. Al heeft Majoor op veel punten gelijk.
Abonnee
Gwoon 13 November 2018
Hmm, mail het door aan Mark Rutte.....stank voor dank!!
Wie heeft z'n mailadres?
buitenlander 13 November 2018
waardeloos artikel boeren doen altijd hun best om de regels te ontduiken, uit het oogpunt van ikke,ikke en de rest.....
Abonnee
Telerx 13 November 2018
Het eeuwige gejank van boeren.. Het smeken om waardering..
Ik zeg respect vraag je niet om..dat moet je verdienen..
Gewoon een week geen landbouwprodukten leveren onder het mom : "Het is genoeg geweest"!!
Baat dat niet..dan nog een week.. Kijken of ze boeren nodig hebben en gaan waarderen..
bemelmans wien 13 November 2018
Gewoon een paar weken niks meer leveren , ze willen in Den Haag
de boeren weg hebben dat is ondertussen duidelijk, ze kunnnen
mooi praten maar zet eens alle domme miskleunen van hun op
een rij,dan krijg je een heel ander beeld van van de dames en heren.
André Fenneman 13 November 2018
Beste boeren,
Als al jullie collega’s hetzelfde doen als meneer Majoor, dan komen jullie een heel eind, maar toch niet ver genoeg. We verkeren met ons allen in een tijdsvak waarin we met parabolische snelheid worden geconfronteerd met de gevolgen van ons eigen handelen in de afgelopen decennia. De goeden ten spijt, is een groot aantal boeren blindelings overgegaan op schaalvergroting: groot, groter, grootst! En neen, natuurlijk niet alleen de boeren. Ook de industrie wil dat zijn, niet was en is te dol. En nu betalen we fors voor onze blindheid. Ja ook de boeren. Terug naar kleinschaligheid en met veel meer gevoel voor natuur en behoud van klimaat. Datzelfde geldt voor de industrie, op alle gebied en vooral de booming business van de meest vervuiling uitstotende sectoren, zoals Schiphol, de DSM’ers onder ons en wie al niet meer. En bedenk dat ons kikkerlandje maar een druppel op de ‘gloeiende plaat van de vervuiling’ is. Rond om ons heen is het (net) zo’n bende, met nog meer crimineel gedrag om af te komen van allerhande afval en uitstoot.
Zolang meneer Rutte de spreekbuis blijft van de multinationals en de liberale geest ons gevangen blijft houden, is er geen zicht op verbetering.
Succes boeren, burgers en buitenlui. Op naar de ommekeer van het kleinschalige en doordachte duurzame technieken. Een andere keuze is er niet. Wacht niet te lang, we hebben weinig tijd meer. Onze generaties na ons willen ook een wereld met veel mogelijkheden hebben. DAT is onze plicht een hen die nog willen ademhalen. Doei. En stop met (te veel) vlees eten!
Drikus 13 November 2018
Op zigzelf een goed verhaal waar argumenten in zitten die tegen de gevestigde orde gaat . Naar mijn mening en ervaring weet de grootste helft van de NL burgers helemaal niest van het boeren leven en de bedrijven in en om deze sector af . Men gaat er vanuit dat een boer maar een dom iemand is . Want als hij slim was geweest had hij wel een vak kunnen leren . De media dikt eigenlijk dit aan . Door telkens maar te drammen op dieren die niet gehouden worden volgens vasgestelde normen , uitstoot van geur ,stof , soms ziekte kiemen enz . door veebedrijven . Massaal mestregels overtreden ,bergen subsidie ontvangen enz. Dus boer is hier maar lomp kriemineel iemand die alle regels overtreed en dan ten onrechte ook nog eens subsidie beurt . Kan mij voorstellen dat onwetend burger door media verhalen zeer negatief over de landbouwsector denkt . Hier haken mensen die de boeren willen klein maken gretig op in door naar deze mensen te verwijzen van kijk de maatschappij wil minder en anders .Dan is de ciclus rond want dan denken de onwetende dat hun gelijk hebben want zie hun zeggen het ook . Onwetendheid is onze maatschappij het grote probleem . En daar wordt door media , overheid ,politiek enz. gretig gebruik van gemaakt . Als de burger wist dat dit op langere termijn zijn eerste levensbehoefte een stuk duurder zal gaan maken .Dagt men wel even na en begreep waarom hun voedsel zo goedkoop en veilig is en dus duurder moet worden bij meer regels en extra voorzieningen.Nederlandse boer wil best in alle dingen die verlangd worden investeren . Of ze dan wel of geen doel hebben speelt geen rol zolang hij een prijs voor zijn product beurt dat deze extra kosten betaald kunnen worden en er een boterham verdiend kan worden . Maar tussen boer en consument zitten enkele stappen en daar wordt door enkele lui bergen geld verdiend . En dan verhalen van quat 500 waar de landbouw benoemd wordt als hebbende van veel millionaires . Dan lees je meestal namen van mensen die het product na de boer in handen hebben . Dit ziet en weet de burger ook niet en dan denkt hij of zij wat zeuren die boeren tog en ze barsten van het geld en overtreden alle regels met handen en voeten en subside die hun beuren moeten wij met ze allen opbrengen . Ik zou waarschijnlijk zelf ook zo denken als ik niet wist hoe het in elkaar zit.
Abonnee
Kjol 13 November 2018
Boeren kunnen zeer goed overweg met veranderingen, zeker in Nederland, hoe kun je anders boer zijn en blijven.

Zeg eens tegen een gewone burger dat hij geen afval meer mag produceren, zijn huis volledig CO2 neutraal moet maken, een elektrische auto moet aanschaffen, alleen nog biologisch voedsel mag kopen, op zijn werk voor elke fout een grote boete krijgt, dat zijn verzekering zijn huis alleen tegen een zeer hoge premie wil verzekeren en vervolgens zeer weinig uitkeert, dat de hele buurt hem alsnog nog steeds een stinkerd en vervuiler vindt, zijn loon niet verhoogt wordt of helemaal niet betaald wordt. Wat denk je dan wat die burger gaat zeggen... hij ploetert stilletjes voort of komt hij in opstand? En wat zou de vakbond zeggen??
hans 13 November 2018
Allemaal goed en wel, maar wie gaat wat veranderen?

In een vol land, met mensen, maar daarbij alle dieren. En daarbij het afvoerputje van het Ruhrgebied. Met oude steden op zeeniveau met rioleringen die alles laten lopen. Met de vlieg- en zeehaven van Europa, met alle vervoer eromheen. Allemaal vervuiling.

Logisch dat er ergens een kop van Jut gezocht wordt.
Logisch dat een kleine groep het moet lijden.
Logisch dat de elites met hun belangen buiten beeld blijven.
Logisch dat men iets pakt wat makkelijk vervangen kan worden.
Logisch dat men iets pakt waar men in de EU mee scoort.

Politiek en media zijn één, een belangenbehartiger ontbreekt, Calimero is vergeten, de burger blijft buiten schot, dussssss ...
roland 16 November 2018
Goed stuk, zeker de oplossingen. Ik denk dat de boeren eens weg moeten uit de calimero positie, de verschoppelingen van de maatschappij. Boeren zijn nu synoniem voor klagen en dat is jammer. Benadruk de positieve veranderingen, maar ook de problemen waar de sector tegen aan loopt. En ja, ook de luchtvaart en scheepvaart is een probleem, echter wijzen helpt niet zonder de eigen knelpunten op te lossen.
Henk 17 November 2018
De meeste boeren doen het heel goed. Een voorbeeld voor de samenleving! Het probleem is het ontbreken van goede regelgeving.
Ze worden bedolven onder idiote regelgeving. Ze worden niet beloont voor hun zeer belangrijk werk, ons aller voedsel. Helaas worden ze uitgeperst. Door de hoge loonkosten en techniek zijn ze verplicht om grootschalig te werken om de kostprijs zo laag mogelijk te houden. om zo het bedrijf overeind te houden.
En dit in een wereld waar het grote geld naar troep gaat, zoals roken drank en druks, waar de mensen aan ten ondergaan! Dit is wat er moete veranderen!!!!
Jan. 17 November 2018
En dan nog eens de burger die voor 40 miljoen jaarlijks aan medicijnen weggooid, wat vaak ook nog in het milieu beland. En Nederland wordt vol gebouwd met steden en wegen, en dat gaat maar door, de landbouw raakt hier nog steeds grond aan kwijt. Als Nederland veranderd in asfalt en beton, dan is het toch geen wonder dat de dierenpopulatie afneemt en dat er steeds meer diersoorten verdwijnen uit Nederland. Dit is de oorzaak en niet de boeren. Er moeten juist meer kleinschalige boerenbedrijven komen die voor hun product een eerlijke prijs krijgen betaald, dat houd de kringloop in evenwicht, vroeger was men ook kleinschalig en had men deze problemen ook niet.
Jan. 17 November 2018
En dan nog eens de burger die voor 40 miljoen jaarlijks aan medicijnen weggooid, wat vaak ook nog in het milieu beland. En Nederland wordt vol gebouwd met steden en wegen, en dat gaat maar door, de landbouw raakt hier nog steeds grond aan kwijt. Als Nederland veranderd in asfalt en beton, dan is het toch geen wonder dat de dierenpopulatie afneemt en dat er steeds meer diersoorten verdwijnen uit Nederland. Dit is de oorzaak en niet de boeren. Er moeten juist meer kleinschalige boerenbedrijven komen die voor hun product een eerlijke prijs krijgen betaald, dat houd de kringloop in evenwicht, vroeger was men ook kleinschalig en had men deze problemen ook niet.
Kjol 17 November 2018
Interesseert de consument geen sier, kijk maar naar kleding, zolang het maar geproduceerd wordt buiten het blikveld vindt de consument alles acceptabel
Joopie 19 November 2018
Drikus ga eerst eens nederlands leren voordat je reageert.
Het stikt van fouten.
Niet zo verwonderlijk dat men die boeren dom vindt.
U kunt niet meer reageren.

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Schrijf je in en ontvang elke dag het laatste nieuws in je inbox

Nieuws Politiek

Parlement stemt voor importverbod kalveren

Nieuws Politiek

‘Kweekvlees en plantaardig eiwit voor krimp veestapel'

Nieuws Politiek

Keijzer met stip favoriete premierskandidaat

Nieuws Melk

Ook Nieuw-Zeelandse boer heeft veranderingsmoeheid

Blijf op de hoogte

Schrijf je in en ontvang elke dag het laatste nieuws in je inbox