Shutterstock

Opinie Harm Wientjes

De koploper in de wereld willen zijn

30 April 2019 - Boerenbusiness - 3 reacties

'De koploper in de wereld willen zijn'. Eigenlijk is dat een onbedoeld resultaat van de generaties van boeren(zonen) die gedreven zijn er iets van te maken. Deze gedreven houding is waar ik als Nederlandse ondernemer het meest trots op ben. En, volgens mij is dat is ook ons beste handelsmerk.

Het is daarentegen ook een eigenschap die we in de welvaartsstaat niet per se meer nodig hebben. Daarbij levert de eigenschap blijkbaar steeds meer frictie op met de buitenlandse partijen die andere doelen (dan voedselzekerheid) voorop stellen. Dit omdat bijna nergens de eisen voor duurzaamheid zo hoog zijn als in ons land. Daarin lopen we in Nederland dus ook voorop.

Hoge eisen
De maatschappij stelt hoge eisen en zet daar een lagere economische en ecologische prijs tegenover. In een projectengroep van DLV Advies wil ik daar oplossingen voor zien te vinden, onder andere door innovaties voor onze klanten te zoeken waarmee zij aan de wensen van de maatschappij tegemoet kunnen komen. Een voorbeeld van zo'n innovatie die ik gaaf vind, is de strokenteelt op gps. Daarbij worden verschillende gewassen naast elkaar geteeld.

Met het gebruik van gps hoef je immers niet per se meer in grote blokken te denken, al moet je wel rekening houden met de werkbreedtes van de bewerkingen en de ruimte die je nodig hebt om fatsoenlijk te kunnen oogsten. Dit is een goed principe om monoculturen te doorbreken en de natuurlijke biodiversiteit te bevorderen, zonder concessies te doen aan het rendement voor de boer. Wellicht krijg je zelfs een beter rendement, want gewassen worden weerbaarder tegen ziektes en schimmels.

Of wat denk je van de Slimme Stal van Connecting Agri & Food, dat recent een Duitse innovatieprijs ontving. Het systeem meet realtime de emissies en diergezondheid. Op basis daarvan kan het een mestschuif extra laten lopen, harder laten ventileren en/of de temperatuur een graadje lager instellen. In een ander project genoemd 'mineralenconcentraat op maat', halen we vanuit drijfmest het mineraal ammoniumsulfaat, dat geschikt is voor circulaire kunstmest of circulaire bouwmaterialen.

Lokale mestvergisting
Een voorbeeld waarbij ik zelf betrokken ben, is het project over de lokale mestvergisting (Jumpstart van FrieslandCampina). In het begin waren wat obstakels te overwinnen, maar door inspanningen van het hele team en de betrokken melkveehouders is een betrouwbare techniek beschikbaar die extra rendement voor de melkveehouder oplevert. Daarnaast levert het een enorme bijdrage aan de reductie van broeikasgasemissies van melkvee.

De belofte aan de klimaattafels is om richting de 1.020 gram CO2 per kilo melk te gaan, terwijl de wereld gemiddeld op zo'n 2.400 gram per kilo zit. Met een mestvergister op het erf zit je gemiddeld slechts op 750 gram per kilo. Daarom heeft de melkveehouder in mijn ogen een belangrijk recht om in de toekomst melk te mogen blijven produceren.

Opvolging van fosfaatrechten
Misschien krijgt de toekomstige melkveehouder wel meer mogelijkheden in een opvolgend stelsel van de fosfaatrechten? Dat durf ik hardop niet te zeggen, want wie weet waar de 4% luidruchtigste consumenten om gaan roepen om de veehouderij verder in te perken. Maar aan de andere kant, het komt toch een keer en die 4% kritische consumenten kan je ook zien als het 'early warningsystem'.

Het moet in ieder geval in een dusdanig tempo gaan, om het zodoende samen te laten gaan met een goede betalingscapaciteit van de boer en zonder sociaal leed van gedwongen stoppers. Hoe dan ook, we zouden die signalen moeten omarmen en daar een innovatieve oplossing voor moeten zoeken die ons 'koploper' in de wereld houdt.

Boerenbusiness

Onder Boerenbusiness worden opinies geplaatst van auteurs die in principe eenmalig hun mening op Boerenbusiness.nl ventileren of van personen die liever anoniem willen blijven. Naam en woonplaats zijn altijd bij de redactie bekend.
Reacties
3 reacties
Ton Westgeest 30 April 2019
Dit is een reactie op het Boerenbusiness artikel:
[url=http://www.boerenbusiness.nl/column/10882267/de-koploper-in-de-wereld-willen-zijn]De koploper in de wereld willen zijn[/url]
Wat een raar verhaal;
"Daarom heeft de melkveehouder in mijn ogen een belangrijk recht om in de toekomst melk te mogen blijven produceren."

Recht om melk te produceren???

Als we een mestvergister hebben???

Als we 4% luidruchtigste consumenten(lees, actie groepen) het maar naar de zin maken??

Als we maar ja blijven zeggen tegen de regelzucht van de melkfabrieken(lees Postcodeloterij)??

Als we de foute cijfers maar blijven accepteren van PBL, WUR, en andere overheids instanties???

Als we alles maar blijven pikken van een zwalkende overheid zonder visie en duidelijkheid????

Maar....willen we dan nog wel, ik bedoel.... het recht, om in de toekomst melk te produceren??????
Gerald 1 Mei 2019
Ton, het zal wel een generatieverschil zijn. Mijn opa wou ook niet op de trekker en mijn pa zag in dat dat nodig was om mee te gaan. Mijn pa wou niet aan de GPS terwijl ik hier nu wel de vruchten van pluk en mijn pa wil niet meer zonder. (Misschien wil mijn dochter later wel strokenteelt doorvoeren, ik weet nog niet hoe ik daar nu over denk..)

Jonge boeren willen vooruit, en zij zien dat dat nu samen met de omgeving moet. De maatschappij is lang niet zo afhankelijk meer van de landbouw als 50 jaar geleden, we zijn een minderheid en moeten beseffen dat de leden van een Natuurmonumenten tien keer meer leden heeft dan dat er boeren zijn. En in een democratie betekent dat ook een tien keer grotere stem in waar we naar toe gaan met Nederland.

Nu kunnen we zielig gaan doen dat de landbouw niet meer gehoord wordt, maar jonge boeren willen helemaal niet zielig zijn. Die willen vooruit, en willen zich aanpassen. Kunnen aanpassen, een aspect die in het verhaal van Harm Wientjes ook genoemd wordt, moet wel realistisch en betaalbaar blijven.

Een robuuste bedrijfsvoering is niet de meest bunders en koeien, maar een kloppend totaalplaatje waarin de technische en financiële resultaten net zo belangrijk zijn als de maatschappelijke waardering. Want hoe je het ook went of keert, uit de maatschappelijke waardering haal je een heleboel boerentrots!
Ton Westgeest 1 Mei 2019
Gerald, je kan mij nu wel afschilderen als opa die niet op de trekker wil, ik zie gewoon dat elke verandering zoveel weerstand opwekt dat het op den duur niet werkbaar meer is.

Jonge boeren willen vooruit ja logisch.....maar kunnen zij dat ook? Groter roept weerstand op, het moet kleinschaliger. Stalroosters roepen weerstand op, ze moeten op stro. Ploegen roept weerstand op, het moet grasland blijven. Nertsen, konijnen, kippen, kalveren alles roept weerstand op, ook al worden ze gehouden volgens de hoogste normen .Koeien binnen, wat toch innovatie was, moeten weer naar buiten. Kunstmest moest je meer strooien, van de landbouw voorlichtingsdienst (later DLG), nu ook niet meer. Spuiten mag niet meer, gewoon weerbare(!!!!) producten telen. Je moet sleepvoeten en dan toch weer niet. Grote biobedrijven willen ze niet meer, het moeten kleine familie bedrijven zijn, maar juist die draaien ze de nek om.
Monoculturen doorbreken, je kan wel iets roepen maar wat is de werkelijkheid(Zembla) hoe kan je alles door elkaar heen telen? Met drift, als het zelfs 200 mtr. verderop in de huiskamers terug te vinden is. GPS houd namelijk geen rekening met drift! Met GPS is veel mogelijk maar kleine hoekjes en strokenteelt met steeds grotere lompere machines, is dat realiteit?
Elke oplossing heeft twee, en in de samenleving waar we nu in terecht gekomen zijn, wel meerdere kanten die in strijd zijn met elkaar.....
Maar toch willen we de schappen vol in de winkels.....

Ik heb zelf Gerald, een robuuste bedrijfsvoering met goede technische en financiële resultaten en.......ook nog veel maatschappelijke waardering.
Maar boerentrots.......nah ik ben er langzaam aan helemaal klaar mee!!!
U kunt niet meer reageren.

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Schrijf je in en ontvang elke dag het laatste nieuws in je inbox

Blijf op de hoogte

Schrijf je in en ontvang elke dag het laatste nieuws in je inbox