Cuno de Bruin

Opinie Jaap Majoor

Stikstof: de meesterroof van de overheid

19 Oktober 2019 - Boerenbusiness - 75 reacties

Allereerst onze excuses voor de uit de hand gelopen demonstraties voor het provinciehuis in Groningen. Dit had niet mogen gebeuren, maar ik kan wel begrijpen hoe dit is ontstaan. Het bestuur van de provincie Groningen bestaat voor een groot deel uit aanhangers van Jesse Klaver en Tjeerd de Groot. Dus mensen die de boeren liever kwijt dan rijk zijn.

Maar wat is er nu aan de hand? Waarom gaan de boeren ook naar de provinciehuizen en het RIVM? Ik leg het aan de hand van voorbeelden uit. In Nederland hadden de boeren meer dan 30 jaar een melkquotum. Wanneer een boer wilde uitbreiden, moest hij van een stoppende boer zijn melkquotum kopen. 

Er waren zelfs makelaars, die het complete melkquotum van een stoppende boer opkochten en vervolgens weer in kleine beetjes verkochten aan bedrijven die wilden uitbreiden. Immers, de prijs was best hoog en zo kochten de bedrijven, die wilden groeien elk jaar iets erbij. De EU heeft het melkquotum in de EU afgeschaft in 2015 en dus ook in Nederland.

Kom maar met meer melk
De melkfabrieken riepen tegen de boeren: 'kom maar met meer melk, wij verwerken het'. Degene die destijds het hardst riep om meer melk, was onze Tjeerd de Groot, destijds werkzaam bij de Nederlandse Zuivel Organisatie. Ook de banken zeiden: investeren. De jonge boeren die wilden groeien, hebben hier dankbaar gebruik van gemaakt.

Stel wij praten over boer Piet. Hij had in 2015 zo'n 100 melkkoeien. Om uit te breiden heeft hij een vergunning aangevraagd voor 200 koeien. Die vergunning heeft hij destijds gekregen van de provincie. Vervolgens is hij een stal gaan bouwen. Meestal kleiner dan de aangevraagde vergunning, omdat hij de vergunning voor toekomstige groei had aangevraagd. 

Stel hij heeft een stal gebouwd voor 180 koeien. Begin 2015 was de stal klaar. Vervolgens moesten er koeien worden gekocht om de stal te vullen. Omdat de koeien schaars waren en in verband met dierziekten, hebben de meeste boeren besloten te groeien door middel van de eigen fokkerij. Medio 2015 had Piet 115 koeien. Een jaar later 130 koeien.

Extra korting door de overheid
In 2017 zag de overheid dat het fosfaatplafond, wat de EU ons heeft opgelegd, werd overschreden. Dus het aantal koeien moest omlaag. De overheid heeft als oplossing het fosfaatquotum ingevoerd. Daarbij werd gekeken hoeveel koeien boer Piet had op 2 juli 2015. Dit waren 115 koeien. Dus boer Piet moest terug naar 115 koeien. En kwam er een extra korting van 8% door de overheid over het aantal koeien.

Voor boer Piet betekent dit 115 koeien min 8% = 105 koeien. Dus eind 2017 was boer Piet weer bij 105 koeien. Boer Piet wil toch naar 200 koeien groeien. Dus om uit te breiden, probeert boer Piet nu fosfaatrechten te kopen. Deze rechten kosten per koe circa 11.500 euro. Dus in 2018 en begin 2019 heeft Piet zoveel gespaard, dat hij voor 5 koeien fosfaatrechten heeft gekocht en zit dan op 110 koeien.

Vergunning pakken we af
Nu komt het stikstofprobleem. De overheid weet geen oplossing. Alleen bij boeren is op korte termijn stikstofrechten te ontfutselen. Nu zegt Den Haag, boer Piet, jij hebt vergunning voor 200 koeien. Deze vergunning pakken wij af van jou, want jij hebt op 4 oktober maar plaats voor 180 koeien in je stal. Deze stikstofrechten gebruiken wij om aan de bouw en andere projecten te geven, zodat er toch weer iets door kan gaan in Nederland.

De provincies zien echter in dat deze oplossing te weinig stikstofrechten oplevert, om de projecten die op stapel staan door te laten gaan. Dus zij zeggen nu: 'nee boer Piet, jij hebt op 8 oktober slechts 110 koeien. Wij gaan uit van deze 110 koeien, en de rest van jouw rechten pikken wij af. Al deze rechten kunnen wij gebruiken om onze projecten door te laten gaan.'

Boer Piet heeft de rechten gekocht, dure verplichtingen met de bank aangegaan en nu worden van hem alle groeimogelijkheden afgepakt om zijn stal te vullen. Zijn financiële verplichtingen aan de bank waren immers gebaseerd op 180 koeien. Hoe moet hij nu verder met zijn aflossingen? Een bedrijf wat niet meer kan groeien, kan niet meer investeren in toekomstige ontwikkelingen en is ten dode opgeschreven.

Moet intern salderen
De overheid wil de nog niet gerealiseerde rechten stelen van de boeren. Omdat stelen niet mag, past de overheid de wet aan en wel zo dat het ineens geen stelen meer is. De provincies willen nog meer stelen van de boeren. Hoe slim zit de diefstal in elkaar? De minister zegt: 'Boer Piet, je mag uitbreiden naar die 180 koeien. Geen Probleem. Maar je moet intern salderen.'

Dit houdt in: als je dan van 110 koeien uitbreidt naar 180 koeien, mag je maximaal dezelfde stikstofuitstoot hebben als je nu hebt met 110 koeien. Boer Piet heeft al een nieuwe stal, dus dit is een onmogelijke opgave. Immers, de landbouw heeft al sinds 1990 gemiddeld 60% minder stikstofuitstoot. 

En wanneer we de provincie hiermee confronteren zegt de provincie: “misschien moeten we even nadenken of dit wel klopt” En zo is in het Kamerdebat op 17 oktober aangegeven. Tot 1 december gaat Schouten met provincies na of dit niet te zwaar is en we voor intern salderen terug moeten naar 180. Maar bij extern salderen blijft 110 het vertrekpunt.

Financiële verplichtingen
Dit betekent: In een oude stal is de stikstofafname ten opzichte van 1990 misschien slechts 4% afgenomen. Maar de nieuwe stal van Boer Piet is ten opzichte van 1990 al een stikstofreductie van misschien wel 80% bereikt. En dat terwijl hij vergunning heeft gekregen voor 200 koeien van de overheid. Boer Piet kan niet aan zijn financiële verplichtingen voldoen en gaat failliet. Terwijl hij juist de boer was, die niet wilde stoppen.

Heel onbegrijpelijk is dat deze diefstalpraktijken zijn ontstaan door verontruste cijfers van het RIVM over de stikstofuitstoot. De stikstof die de gewassen opnemen, wordt niet meegeteld door het RIVM. Het RIVM wil alleen niet openbaar maken, hoe zij aan de cijfers komen. In ieder geval is een groot deel van de cijfers gebaseerd op aannames. Dus waar praten wij over?

Al dat gesjoemel met cijfers van het RIVM, lijkt wel op bangmakerij van de bevolking en roept bij mij veel vraagtekens op. Ik vraag mij ook steeds meer af, hoe de natuurinstanties de RIVM beïnvloeden. Hoe slechter het RIVM praat over de natuur, hoe meer geld en gronden de natuurinstanties ontvangen van Den Haag. Immers, door de wensen van Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer hebben wij zoveel Natura2000-gebieden in Nederland. Veel meer dan de EU eiste.

Plantensoorten op de lijst
De politiek heeft zitten slapen en dit gewoon toegestaan. Uiteindelijk zijn de natuurinstanties de oorzaak van ons stikstofprobleem. Zij hebben zelfs plantensoorten op de lijst opgenomen die niet eens in Nederland voorkwamen, maar waarvan zij wel droomden. Dit lukt niet, nee logisch. Stikstofvervuiling bestaat uit 2/3 deel NOx ( industrie, luchtvaart en verkeer) en 1/3 deel NH3 . 

Van deze NH3, zeggen de geleerden, wordt 60% van de uitstoot veroorzaakt door de landbouw. Bij de landbouw zijn ook de dieren die in het wild leven, de huisdieren (3 miljoen), de paarden en de dieren van de natuurinstanties voor het onderhoud van de natuurgebieden, te samen geteld. Verder is NOx veel zwaarder dan NH3 en gaat de NH3 dus direct hoog in de atmosfeer vervluchtigen.

De NH3 is dus zeer moeilijk te meten. Iets wat niet is onderzocht. Waarom niet eerst meten en dan weten. Dan pas concluderen. Door al deze aannames van het RIVM staat nu de hele economie op slot. En waarom? Als je bouwt en dan een huis neerzet die veel minder uitstoot, is dit toch een win-situatie? 

Natuur gaat meer verloederen
Dit beleid van de overheid leidt tot de ondergang van geheel Nederland. Wanneer u niet tot inkeer komt, leidt dit tot massa ontslagen. Zelfs de natuur gaat dan nog meer verloederen. Er is maar een simpele verklaring voor de vervuiling van de aarde. De kringloopwijzer van de mens zelf. Deze kringloopwijzer moeten wij sluitend zien te krijgen en niet ons verschuilen achter de boer en dan zeggen: 'de boer heeft het gedaan, want hij heeft het niets gedaan'. 

Sterker nog, geen sector heeft het zo goed gedaan, als de boer. Nee alleen wij zelf zijn de boosdoener. Geen enkele politieke partij praat hier echter over. De politiek doet alleen maar dweilen met de kraan open. En in plaats van de kraan dicht draaien, wordt de kraan steeds verder open gezet.

Jaap Majoor
Laag-Zuthem

Boerenbusiness

Onder Boerenbusiness worden opinies geplaatst van auteurs die in principe eenmalig hun mening op Boerenbusiness.nl ventileren of van personen die liever anoniem willen blijven. Naam en woonplaats zijn altijd bij de redactie bekend.
Reacties
75 reacties
Ton Westgeest 20 Oktober 2019
Dit is een reactie op het Boerenbusiness artikel:
[url=http://www.boerenbusiness.nl/column/10884388/stikstof-de-meesterroof-van-de-overheid]Stikstof: de meesterroof van de overheid[/url]
Mooie samenvatting Jaap!
Johan 20 Oktober 2019
Keurig weer gegeven . Mag zo wel in de krant gezet worden dan kan de burger het ook lezen.
Boer Twente 20 Oktober 2019
Dit bericht moet je projecteren op het binnenhof dan trek het aandacht.
bertus 20 Oktober 2019
mooi gezegd jaap! dit doorsturen naar de regionale kranten
peter 20 Oktober 2019
@Jaap ,Dit artikel aan agriactie/fdf zenden en vragen of ze dit met een beetje van het donatie geld in iedere krant willen zetten?
frits 20 Oktober 2019
komt nog bij dat je weinig aan huizen hebt als je alle werkgelegenheid ontneemt in het platteland. dorpen lopen leeg, mkb gaat daarna failliet en dit domino-effect zal zich nog veel verder doortrekken. lekker bezig daar in den Haag...
Abonnee
ome henk 20 Oktober 2019
Goed gezegd!
???!!! 20 Oktober 2019
hoe zit het ontruimen van gebieden onder ca. NAP 0 eind deze eeuw in de EU/natuur/politiek: men weet toch zeker dat de zeespiegel (enorm) zal stijgen?

hoe is dat te rijmen met de korte termijn (zolang 'wij' leven) 'natuur' postzegels?

wanneer er toch over de grote zaken gedacht gaat worden, doe het dan goed. Worden randstedelingen (hollanders) de nieuwste vluchtelingenstroom???
Dennie 20 Oktober 2019
Zeer interessant om te lezen en goed te begrijpen waarom de boeren boos zijn. Dank voor de duidelijke uitleg.
willy 20 Oktober 2019
Eindelijk goed en vooral duidelijk verwoord, hier kun je wat mee op een verjaardag om het goed en duidelijk uit te leggen
Hou nou vooral aan want er is toch door de acties wel wat los gemaakt bij ons maar vooral bij de burger!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Wina 20 Oktober 2019
Er kriebelde wat, want er is iets wat niet klopt.
Door dit bericht heb ik het goed gezien, de boeren moeten het altijd ontgelden.
De regering draait het zo,dat het hun voordeel is.
Boeren sterkte en laat je er niet onder krijgen.
antoinette 20 Oktober 2019
Jaap,
Dank voor deze tekst.
En vooral dank voor al het werk wat je voor ons verzet.
Dit stuk moet naar landelijke kranten, en bij Jinek of Pauw worden voorgelezen.
Doefe 20 Oktober 2019
Hê goed verhaal en duidelijke uitleg.
M. Zandvliet 20 Oktober 2019
Mooi en goed verhaal alleen had ik begrepen dat NH3 sneller neerslaat en NOx omdat dat uit verbrandingsmotoren komt en daardoor ook warmer is veel verder door de lucht verplaats wordt en hoogstwaarschijnlijk dus de stikstofverbinding is die dan onder andere in natuur gebieden neerslaat.
Mercatus 20 Oktober 2019
antoinette schreef:
Jaap,
Dank voor deze tekst.
En vooral dank voor al het werk wat je voor ons verzet.
Dit stuk moet naar landelijke kranten, en bij Jinek of Pauw worden voorgelezen.
Veel media is fake news Pauw, nieuws uur enz. Dus dit verhaal zullen ze niet vertellen!
peter 20 Oktober 2019
Veel media is fake nieuws:

Npo betaald door politiek
Nos betaald door politiek
Pauw betaald door politiek
nieuws uur betaald door politiek


Dus dit verhaal zullen ze niet vertellen! , want

Die betaald bepaalt!

Kijk naar Jenssen.nl en stel kritische vragen die hij misschien wel gaat vertellen op zijn media kanaal
W.H.J. Reiss 20 Oktober 2019
De Boeren en anderen hebben jarenlang en telkens weer op dit Regentengespuis gestemd. Ze kwamen met een belofte of leugen en de Boeren waren weer blij. En zo zal het de volgende keer weer gaan. Het Regentengespuis zit er enkel voor zichzelf en zijn vrienden. En daar komt gewoon Volk of een Boer niet tussen. Maar deze simpele bewoordingen snapt het Volk alsook de Boeren toch niet ! Dus op de lange(re) duur zullen velen het loodje leggen waarvoor ze in feite steeds en steeds weer zelf voor gekozen hebben !
J van Wageningen 20 Oktober 2019
Goed stuk! Ik steun de boeren van harte! Wat ik wel een beetje ongemakkelijk vind is dat boeren een beetje worden afgeschilderd als naïef. Is het niet logisch dat bij meer vee de fosfaatuitstoot hoger wordt. En dat dus bij het opheffen van het melkquotum de boeren bij hun uitbreiding hadden kunnen verwachten dat de fosfaten roet in het eten zouden kunnen gooien?
Ik stel deze vraag uit belangstelling, weet niet hoe het exact werkt en wil graag weten hoe het zo kon lopen: uitbreiding van de veestapel om vervolgens met een fosfaatprobleem te komen zitten, die je wellicht aan had kunnen zien komen...
Verder: succes met de acties! Ik ondersteun jullie van harte! Tijd voor een landelijke staking met boeren, leraren, zorgpersoneel, politie en alle andere beroepsgroepen die tekort worden gedaan door de politiek!!
Hans Meijer 20 Oktober 2019
Mooi en helder verhaal! Ik schrik een beetje van sommige cijfers; € 11.500,- fosfaatrechten voor één koe? Tikfout misschien!
Hoewel ik niet tot de boerenstand behoor, maar woonachtig in Amsterdam, volg ik de hele kwestie m.b.t. stikstof op de voet.
Van de politiek hoeven we het niet te hebben de laatste jaren, zeker niet op Europees niveau. Ik stond en sta volledig achter jullie acties. Er zullen meer groepen gaan volgen; Gezondheidszorg, Onderwijs, Politie,aannemers etc. Misschien komen ze dan eens een beetje bij zinnen. Maar wat moet een volstrekte non valeur als Schouten hier nu mee? Volstrekt incapabel en hypocriet bovendien. En Jesse Klaver als "redder van de planeet"heeft inmiddels 3 kinderen op de wereld gezet, misschien tegenwoordig al 4? Weet hij wat voor ecologische voetafdrukken hij hiermee achterlaat? En zijn palletbrander? Hoezo hypocriet?
Dit kabinet moet snel naar huis, en dat gaat ook wel gebeuren! Succes met de strijd! Nederland staat achter jullie voor 90%.
Marijke 20 Oktober 2019
Goed stuk. Verspreiden via social media o.a. facebook
Dick 20 Oktober 2019
Er is er maar één die het zo helder kan analyseren en uiteenzetten. Knap staaltje Jaap!
Dr.X.M.Utzz 20 Oktober 2019
Een van de spijkers zo goed op de kop geslagen. Maar dat is tevens ook het probleem. Het is er maar één. En als je een redelijke oplossing hebt gevonden in samenspraak met de regering staan er weer nieuwe zwaarwegende milieubelastende problemen voor je klaar. Die je vorige investering tot een schuld maken in plaats van je bedrijf te helpen groeien. Aan alle boeren.. nooit verkopen die handel van je! Alleen als het echt moet laat je je voor veel geld uitkopen....echter......om ergens anders gewoon weer een boerderij te beginnen. Kan het erf van je buurman zijn. Die dan weer jouw erf koopt. Echt....jullie en wij allen worden gewoon als kinderen voor de gek gehouden. Stikstof is groeizaam. Meer loof in plaats van schraal. Waarom geen hetze tegen shell, exxon, BP enz. Schiphol verantwoordelijkheid voor 0,1 % van alle sTiKstofuitstoot in Nederland?? Als het geen groeizame stikstof is wat Schiphol uitstoot wat is het dan wel? Een hele oceaan vol plastic.....Dat is de schuld van de boeren.. want dankzij hún geteelde voedingswaren ligt nu al dat plastic in de Stille Oceaan. Waarvan akte.
Weirjack 20 Oktober 2019
Het is opgepikt. Het staat op GeenStijl.
TM. 20 Oktober 2019
Mooie heldere uitleg van wat nu het probleem is en gaat worden. Dit zou je in een nog iets kleiner infogram moeten krijgen dan bereik je nog meer mensen. Mensen worden lui dus in nog geen half A4tje moet je bij ze binnen dringen. Er is vast wel een grafisch designer met een boeren hart. Zo maakt de "tegen partij" ook gebruik van gesubsidieerd les materiaal om de mensen te bereiken. Ga zo door!
Jan 20 Oktober 2019
Zonder boeren was ik niet ziek. Ik heb Q-koorts opgelopen. De geitenhouders hebben circa 70 miljoen ontvangen en de overgebleven patiënten? Nada. Bijna 100 doden, 500 patiënten met gronische q-koorts en 1.000 patiënten met Q-koorts vermoeidheidssyndroom. Ik ben op en ben alles kwijt. Ook met dank aan de CDA, boeren ministers Verburg en Klink. Oja, kijk eens op de site van de Rechtspraak en zoek op: dierenmishandeling, mestfraude, bestrijdingsmiddelen, kalverfraude, verdenking van moord door het verzwijgen van een q koorts besmettingsgevaar op een bedrijf. Enzovoort, enzovoorts.
Eugene 20 Oktober 2019
Als de boeren toegeven aan de roverheid. Dan durft de rest van Nederland al helemaal niets te beginnen tegen al dat idiote wanbeleid van die roverheid. De doorsnee Nederlander durft namelijk niets en pikt veel. Al dat wanbeleid raakt iedere Nederlander. Dus het gaat niet alleen om de boeren van Nederland.
Harri 20 Oktober 2019
We kunnen met zn allen blijven rekenen....
Maar probeer wel het grote plaatje te blijven zien.

Onze stikstofuitstto moet hoe dan ook stevig omlaag. In NL is deze 4 maal hoger dat omliggende Europese landen.

Dit is een vraagstuk die we met zn allen moeten oplossen, voor het belang van onze kinderen en kleinkinderen.

Zwarte Pieten naar elkaar (de boeren, de politiek etc) en polariseren helpt niet

Oplossing is in ieder geval een eerlijke prijs realiseren voor de producten, boeren krijgen dat nu niet en zijn gedwongen uit te breiden: Kleinere bedrijven en een gesloten kringloop.

Ook andere sectoren zullen stevig in moeten leveren. Dat zal helaas leiden tot vele ontslagen. We zullen onszelf opnieuw moeten uitvinden. Dat vereist een stevige overheid, die compenseert waar nodig en mogelijk.

Een overheid die nu de problemen gaat oplossen die wij nu en vorige generaties hebben laten ontstaan. We kunnen niet langer de rommel en de rekening bij onze kinderen en kleinkinderen neerleggen.


Zuidboer 20 Oktober 2019
Harri schreef:
We kunnen met zn allen blijven rekenen....
Maar probeer wel het grote plaatje te blijven zien.

Onze stikstofuitstto moet hoe dan ook stevig omlaag. In NL is deze 4 maal hoger dat omliggende Europese landen.

Dit is een vraagstuk die we met zn allen moeten oplossen, voor het belang van onze kinderen en kleinkinderen.

Zwarte Pieten naar elkaar (de boeren, de politiek etc) en polariseren helpt niet

Oplossing is in ieder geval een eerlijke prijs realiseren voor de producten, boeren krijgen dat nu niet en zijn gedwongen uit te breiden: Kleinere bedrijven en een gesloten kringloop.

Ook andere sectoren zullen stevig in moeten leveren. Dat zal helaas leiden tot vele ontslagen. We zullen onszelf opnieuw moeten uitvinden. Dat vereist een stevige overheid, die compenseert waar nodig en mogelijk.

Een overheid die nu de problemen gaat oplossen die wij nu en vorige generaties hebben laten ontstaan. We kunnen niet langer de rommel en de rekening bij onze kinderen en kleinkinderen neerleggen.


Vraagt u uzelf nooit af of u kinderen en kleinkinderen straks nog wel te eten zullen hebben? Wie gaat daar zorg voor dragen met dit uitroeibeleid van boerenfamilies? Daar zou ik mij eerder zorgen over maken dan over een probleem met stikstof wat uiteindelijk helemaal geen probleem voor u nazaten zal gaan betekenen.
Jan van Holten 20 Oktober 2019
Een duidelijk stuk wat de ontstellende onkunde en gebrek aan visie / inzicht van onze overheid bloot legt.
In principe is het idee dat we onze uitstoot proberen te minimaliseren, helemaal niet raar. Maar dan wel degelijk onderbouwd en met de juiste én betaalbare reële maatregelen. Echter het gezwalk van de afgelopen 30-40 jaar heeft voor de boeren vooral een hoop ellende opgeleverd.
Er moet maar eens een groep van hele wijze mensen opgericht worden die een route voor ''het probleem'' gaat uitzetten. En dan zonder elke politieke bemoeienis/verwevenheid of inmenging van natuurorganisaties. Laatsten lijken het verdraaien en liegen ook tot een doel te hebben gemaakt.

Arnaud 20 Oktober 2019
Harri schreef:
We kunnen met zn allen blijven rekenen....
Maar probeer wel het grote plaatje te blijven zien.

Onze stikstofuitstto moet hoe dan ook stevig omlaag. In NL is deze 4 maal hoger dat omliggende Europese landen.

Dit is een vraagstuk die we met zn allen moeten oplossen, voor het belang van onze kinderen en kleinkinderen.

Zwarte Pieten naar elkaar (de boeren, de politiek etc) en polariseren helpt niet

Oplossing is in ieder geval een eerlijke prijs realiseren voor de producten, boeren krijgen dat nu niet en zijn gedwongen uit te breiden: Kleinere bedrijven en een gesloten kringloop.

Ook andere sectoren zullen stevig in moeten leveren. Dat zal helaas leiden tot vele ontslagen. We zullen onszelf opnieuw moeten uitvinden. Dat vereist een stevige overheid, die compenseert waar nodig en mogelijk.

Een overheid die nu de problemen gaat oplossen die wij nu en vorige generaties hebben laten ontstaan. We kunnen niet langer de rommel en de rekening bij onze kinderen en kleinkinderen neerleggen.


Stikstof probleem is er niet. een probleem word er van gemaakt door beleidsmakers binnen Natuurmonumenten en consorte… die ook met hun oud studie vriendjes binnen de rijksoverheid plannetjes smeden.
ik heb zelf jaren lang voor natuurmonumenten gewerkt, en ze zijn heel erg druk met (gebieds)planntjes schrijven en (belastinggeld) verkwantsen. een voorbeeldje is dat ze niet willen dat de natuurlijke succesie hun gang gaat maar iedere 10 jaar gebiedsgewijs tonnen uitgeven om elzenbroekbos te kappen. met de wetenschap dat er 10 jaar later weer elzenbroekbos staat. puur in de hoop dat er zeldzame plantjes komen die ze op hun Bucketlist kunnen afstrepen.
peterdh 20 Oktober 2019
Waarom staat dit artikel alleen hier? Dit hoort paginagroot in alle kranten te staan!
Andre 20 Oktober 2019
Wat ik wel vaak hoor is de dooddoener "geen enkele politieke partij doet er wat aan"..
DE PVV, en nu ook FvD, doen wel degelijk aan gezond(boeren) verstand.
Net zoals de boeren worden weggezet, wordt de PVV echte rook weggezet; ongewenst dus in kwaad daglicht gezet.
En natuurlijk zijn de gevestigde EUROFIELE elite de boosdoeners.
Geloof me nou maar; ook al zegt dit kabinet dingen toe; ze blijven hun "mening" en hun EU agenda doordrammen.
Ik kan er met mijn hoge IQ niet bij dat er nog altijd mensen zijn die PVV "verafschuwen" of als "one issue party" wegzetten en weigeren de juiste keuze te maken voor onze toekomst.
Ton Westgeest 20 Oktober 2019
Harri ik hoorde vanavond nog van iemand van het RIVM, aan wie gevraagd werd "is het stikstof probleem opgelost als de helft van de boeren weg is?"
Hij antwoordde: Ook als ALLE boeren weg waren was er nog een stikstofprobleem!

Dan moet je toch, wil je het probleem op WILLEN lossen, achter je oren gaan krabben en gaan zoeken wat het werkelijke probleem is!!!
Ik denk dus dat ze het niet willen oplossen, en dat Duyvendak en consorten er gewoon een grote puinhoop van willen maken...

Anders is er maar een optie de helft van de "natuurgebieden" weg. En er zijn nogal wat "natuurgebieden" die bestaan uit water ook die we onder water hebben gezet, die nemen geen CO2 of stikstof op.

Dat telt dus dubbel op negatief!
Luuk 21 Oktober 2019
Bedankt voor het verhelderend bericht. Ik heb nooit geweten van al die quota’s en rechtenhandel, wat een smerig communistisch systeem! Grote schande, het maakt mij kwaad dat dit de boeren wordt aangedaan.

Mijn steun hebben jullie!
TheTruth76 21 Oktober 2019
Rutte en zijn globalistische Bilderberg vriendjes zullen niet stoppen voordat Nederland leeggeroofd is van technologie en pensioenen! EU is socialisme!
Evelien van beek 21 Oktober 2019
Het klopt wat meneer / mevrouw Truth schrijft , de Bilderberg , Beauforts ,Utrechts landschap , natuurmonumenten etc , zijn bezig om alle land op te kopen middels subsidiegeld om het dan vervolgens in erfpacht weer uit te geven aan de boeren die dan voor alles toestemming moeten vragen aan hun kasteelheer..... De landgoederen in eigendom van de rijke families en het gepeupel, de rest dus , in kleine overzichtelijke huisjes en anders op erfpacht. Controleerbaar. De politie en de gemeenten luisteren naar de niet gekozen burgervader en degene die het door heeft wordt ontslagen of leeft en werkt in angst. Pim Fortuyn snapte het.
PVV 21 Oktober 2019
Jammer dat Wilders er Dion Graus niet uit durft te gooien.
peer 21 Oktober 2019
men moet eens gaan denken hoe het alfweg deze eeuw afloopt we kunnen geen gas meer verkopen we slachten de kip( de landbouw) met de goude eieren ook maar
wat blijft er nog over. de rest van de economie is verplaatsbaar dat kan je ook in een ander land doen bv staal maken of verf banken of dure jachten
we willen wel 2 keer op vacantie, en liefst met het vliegtuig
Neuro Peaan 21 Oktober 2019
Verhelderende klare kijk van Jaap op dat stikstof en fosfaat gekakel uit Den haag. Onze wereld draai zot.

Op deze aardkloot leven té veel mensen, die te veel wensen, Amen!
Danny 21 Oktober 2019
Eindelijk begrijp ik het, goede samenvatting! Zo op FB zetten, dan snapt iedereen waar de angel zit.
Dank!
Nanko 21 Oktober 2019
Het gaat helemaal niet om het klimaat bij de actie groepen:

https://www.conservativesociety.org/alerts/extreme-left-climate-change-groups-co-founder-reveals-true-purpose-this-is-not-satire/?utm_source=AT&utm_medium=email&utm_campaign=AT-102019-pm
Marco vd Kampen 21 Oktober 2019
Prima stuk en volkomen te begrijpen frustratie, totdat je begint over het grote boze RIVM complot. De modellen en rekenmethoden staan online, ook de onderzoeken ten aanzien van de validatie van de modellen staan online. Als je twijfelt aan de methode, dan moet je moet inhoudelijke argumenten komen ten aanzien van de modellen. Alles wat er nu over gezegd wordt door de boeren vertegenwoordigers geeft blijk van totaal onbegrip van hoe dit soort modellen werken en waar ze wel en niet voor gebruikt kunnen worden (en waar ze daadwerkelijk wel en niet voor gebruikt worden).

Dit leidt af van de discussie en maakt de boeren zaak enorm veel minder sterk. Ik en velen met mij verliezen sympathie door het complot denken en het blijk van gebrek aan kennis en onkunde ten aanzien van wetenschap.

Ton Westgeest 21 Oktober 2019
Marko het heeft niets met kennis en onkunde ten aanzien van de wetenschap te maken.

De wetenschap geeft zelf toe dat ze er met dit model tot 100% naast kunnen zitten.

Ze geven toe dat er meetpunten boven een open riool en naast stallen staan.

En daar komt nog bij dat ze met hele ander cijfers werken dan in het buitenland.

Meten is weten en met aannames kun je alle kanten op.
Het heeft niets met complotten te maken. Daar hebben we ook helemaal geen zin in en de tijd niet voor!
Jan van Wijk 21 Oktober 2019
De waarheid is hard
Q.v Nuland 21 Oktober 2019
Wat gaat er gebeuren met de wildstapel in de oostvaarders plassen?
Evelien van beek 21 Oktober 2019
De Oostvaardersplassen wordt mss wel vliegveld in de toekomst. Lelystad is enorm aan het uitbreiden, hotel is opgekocht door een rijke meneer en de parkeerplaatsen die zijn aangelegd zijn zo groot dat het hun doel voorbij schiet, tenzij..... de 373 daar gaat landen in de toekomst.
De nieuw aangelegde eilanden boven de Oostvaardersplassen hebben een dikke rioleringsbuis er naartoe en dat doe je niet als het alleen maar voor de jachtjes is. Als je er overheen vliegt snap je het.
Hetzelfde verhaal met het fontijnkruid, jachthavens lopen leeg, geen bestaansrecht meer en het idee erachter is het inpolderen van het markerwaard.
Idee om eigen metingen te verrichten door bijv een engels bedrijf ( zeker geen ned bedrijf) en die aan te bieden en alles delen met de media. Media is zo ontzettend belangrijk.
Henk Kooistra 21 Oktober 2019
Ben het helemaal eens met Jaap.
Wat ik er aantoe zou willen voegen is het volgende:
Al deze problemen, waarvan de aardopwarming de meest bedreigende is, zijn uiteindelijk veroorzaakt doordat wij aan natuurlijke kringlopen al heel lang een fossiele component toevoegen. Je zou kunnen stellen dat bossen, landbouw of welke cultuurinvulling je ook aan grond geeft, wereldwijd in zijn geheel een kringloop vormen. Door ons consumptiegedrag verstoren we dat in hoge mate. Boeren zijn van die verstoring onderdeel als ze fossiele brandstoffen gebruiken voor tractie of bijvoorbeeld kunstmest. Maar landbouw opzichzelf, ook de stikstofuitstoot, is gewoon een kringloop.
FP VAN DER AVOORT 21 Oktober 2019
DE BOEREN | DE BASIS VAN ONZE SAMENLEVING , HET ZIJN VOLGENS MIJ DE ENIGSTE MENSEN DIE HARD WERKEN , HET IS EEN SCHANDE HOE DEZE MENSEN BEHANDELD WORDEN EN WIE IS BRUSSEL DAN ? WORDT DAT ONZE NIEUWE BAAS ? DIE BRITTEN ZIJN NOG NIET ZO GEK .WIE IS DEZE JONGE DAME DAN? HAAR NAAM IS SCHOUTEN \ IEDEREEN KAN MINISTER WORDEN , DAT IS MET HEEL DEN HAAG , TROUWENS, BOEREN KOM OP | LAAT NIET MET JE SOLLEN , GROOT RESPECT VOOR JULLIE .
hans anders 21 Oktober 2019
als de aannemers allemaal failliet zijn omdat die niet aan de p-fas (nog zo`n idioot regeltje wat de incompetente regering bedacht heeft) kunnen voldoen is het bouwen ook over hebben die geen stikstof ruimte meer nodig.
maar het echte probleem in nl is dat er teveel mensen zijn, dus alles wat links en groen georiënteerd is deporteren en de meeste problemen zijn opgelost.
Frank 21 Oktober 2019
Onkunde viert hoogtij
Cor 21 Oktober 2019
Prachtig artikel ik sta hier achter, en het is de realiteit van deze tijd, we worden steeds op de ene of andere manier om de tuin geleid.
We zullen er zo ook niet uitkomen op de manier hoe we nu leven en produceren, het systeem wat er achter zit is alleen maar uit op jou en mijn geld, en de rest interesseert ze niet, we gaan op deze manier door, omdat we geringeloord zijn, met handen en voeten zijn we gebonden geraakt aan onze geld verstrekkers en de niet aflatende regelgeving
We leven in een productie maatschappij, met een hoog tempo en steeds grotere machines halen we de grondstoffen uit de aarde die in eonen van tijd zijn gevormd, we beroven de aarde.
Hoe lang houden we dat nog vol.
Iedere inwoner van dit land is verantwoordelijk voor het probleem waar we nu mee te maken hebben, het zijn niet alleen de boeren, maar de totalen expansie drift, die ontstaan is naar de vraag van luxe en levens onderhoud, en het nakomen van onze aangegane verplichtingen.
We kunnen niet meer terug en zullen doorgaan op deze weg, maar ben bang dat we op enig moment terug gefloten gaan worden door de natuur, en dat we ons dan pas gaan realiseren dat we het anders moeten gaan doen, en de productie maatschappij moeten gaan om zetten naar een behoefte maatschappij.
Ik wens iedereen van harte veel wijsheid toe om hier uit te komen.
W Bemelmans 21 Oktober 2019
zo is het , maar we moesten ze in De Haag met pek en veren
verjagen.
P Hart 21 Oktober 2019
De boerenlobby heeft natuurlijk ook zitten slapen of wist niet wat de uitkomsten van Aerius waren en/of heeft geen wetenschappelijk onderzoek laten doen; trekkerrijden is leuk maar je moet wel blijven nadenken. Pas als Tjeerd de Groot zegt dat de veestapel gehalveerd moet worden, worden de boeren wakker ...
Abonnee
boereke 21 Oktober 2019
Het is alleen jammer dat niemand het over emissiearme vloer van meer dan 1000 euro per koe heeft en die er moet komen als stikstof zo,n probleem is Ik geloof niet dat veestapel gehalveerd moet worden maar wel iedereen inversteren in emissiearme vloer met ontluchtingsbuis naar buiten voor gevaarlijke gassen
En in het verhaal hierboven dus nog een vloertje van rond de twee ton
Sjelles 21 Oktober 2019
Maar als de boeren wakker waren geweest de afgelopen zeg 15 jaar, LTO en andere vakbroeders kritisch waren geweest. Op de houdbaarheid van de NL en EU politiek de gigajoule import en megaexport en behoud van vele mineralen en stront. Dan was dit circus niet nodig en hadden we samen, allemaal samen, een verstandiger afslag genomen. Er is nog veel te doen. Boeren, ik wens jullie allie kracht en vooral visie met gezond ondernemerschap.
arlo 21 Oktober 2019
iedere veehouder die stopt moet afrekenen met de belasting van60.000€ tot 80.000€ dus hoe meer veehouders stoppen hoe meer de overheid weer kan ver kwansellen aan nieuwe natuur en 10.000 bezoekers per dag op schiphol met vliegtuig + dan is er geen stikstof probleem zeker + 2019 tot 2020 zal er dan ook wel geen fuurwerk zijn alemaal stikstof toch ?
Gustaaf Leenders 21 Oktober 2019
De trukendoos van het RIVM (Kijk en huiver) https://www.youtube.com/watch?v=t40rnXRe4LA
Sam 21 Oktober 2019
Bedankt Jaap voor je heldere artikel. Het geeft veel inzicht.
JOYze hoogland 22 Oktober 2019
Thanks voor je heldere uitleg.
Plan van aanpak zou in mijn ogen zijn:
juist met Jesse Klever en Partij voor de Dieren een werkend eerlijk beleid gaan opstellen.
Anja 22 Oktober 2019
Goedemorgen. Bedankt voor de heldere en duidelijke uitleg. Hartelijke groeten van een niet-boerin.
nasjo 23 Oktober 2019
fosfaat
nasjo 23 Oktober 2019
Dankjewel Jaap! Bij de berekening van het fosfaatplafond gebruikte men o.a. rekengegevens van 2002, dit was het jaar na de MKZ crisis. Heel bewust, immers in dat jaar waren er door afslachting van onschuldige dieren 265.000 dieren minder dan het jaar daarvoor. Zo blijft men bij de overheid naar zich toe rekenen. Als sector is ons dit ook afgenomen, misselijkmakend.
Jan 23 Oktober 2019
https://universonline.nl/2019/10/21/wat-intensieve-landbouw-ons-echt-kost
tot hier en niet verder 23 Oktober 2019
De intensieve landbouw kost ons niks, het levert alleen maar op, ik ben benieuwder naar wat de bio landbouw ons echt kosten, we gaan er allemaal van kapot
Ansloonstra@live.nl 24 Oktober 2019
Nog harder schreeuwen
toon 25 Oktober 2019
goed verwoord JAAP.

waarom heeft niemand het over de stikstof van de kolencentrales die met het klimaatplan zijn gesloten.
van deze latente ruimte, b.v. essent geertruidenberg, kan heel Brabant huizen bouwen.
toon
Jet 26 Oktober 2019
Wat een helder stuk! Politiek is een spel geworden waar belangen meespelen. En in de media is er grote eenzijdigheid van berichtgeving. Net gisteravond zag ik wat bij de NPO over natuurbeheer op de veluwe. Grote stukken bos gekapt zodat er een verbinding komt met een ander meer zand gebied, voor de insecten. Tja. Zal belangrijk zijn maar bomen kappen.... Dat is juist niet goed en krijg je idd meer kwetsbare natuur waar boeren moeten verdwijnen.
Door twitter wat te volgen kom ik bv dit artikel tegen en krijg je een veel breder beeld. Dank je wel!
Meine 27 Oktober 2019
Goed verhaal, waarom vind ik dat niet in de MSM ??

Oh-Ja, hoe zat het ook alweer met de onderzoeken van de RIVM/WUR over de zogenaamde mestinjectie ???

Grapje, dat onderzoek bestond niet.....
Willie 14 November 2019
Laatste meesterzeten Rutte:

Briljante truc tot probleemimplementatie:

U bent niet het probleem, maar de oplossing.

Doel Rutte:
1. Het injecteren van een gewenst probleem onderwerping Europa.
2. Zorgen dat de schuldige dit accepteert: U bent de oplossing
(van welk probleem...!)

Deze psychologische truc is werkelijk het toppunt van arrogantie.
Volgende truc tot weder verkiezing:

Burgers tegen Boeren opzetten:

3. Burgers moeten langzamer rijden om Boeren te compenseren:
het creeeren van verzet om tot zijn spijt toch boeren te knechten...

Deze kruisiging zou toch duidelijk moeten zijn, nota bene uit zijn eigen mond!, of zijn boeren werkelijk net zo dom als Rutte denkt..?
Piet 14 November 2019
Bewijs tot algehele onderwerping Europa:

Als de waterspiegel stijgt, waar zijn dan de plannen als wij geografische vluchtelingen zijn en waarom helpen wij wel cultuurvluchtelingen maar maken geen plannen als ons eigen huis in brand zou staan?

Los van de feiten, de oplossingen zijn uit de mond van de lobbyisten van oneindige groei die we in de natuur alleen maar kennen in de vorm van kanker. Dat is de reden dat alleen kleuters kunnen zien dat onze sociaal geschiedkundige keizers geen kleding dragen!
Pim Fortuyn, Theo van Gogh, Willie Dille 14 November 2019
Europa misbruikt de feiten tot algehele onderwerping.
Onverkozen EU leiders, zonder referenda alles word ons afgepakt.

Onze lobbycratie ontdekt de lucratieve producten van onze problemen.

https://lobbywatch.nl/

Werkelijke problemen zoals komende artificiële intelligentie
(zal zich exponentieel verspreiden en is zelflerend) vereist toekomstvisie, hetgeen niet in de natuur ligt van parasitair aanwezige sociaal geschiedkundige leiders die liever de inwoner in een brandend huis met wat minder benzine overgiet als zijnde de oplossing van een al dan niet fictief probleem: U bent niet het probleem maar een deel van de oplossing .

De grijns staart ons echt in het gezicht aan en we zien niets, met emotie als instrument om hun autistische memoristvaardigheden te bevredigen van aardbevingsrapport Groningen tot geluidsrapport Lelystad, we worden bespied, belogen en bedrogen en een boerenprotest mag niet meer zijn als een gezellig decadent theefeestje: proost holland.
Willie Dille 15 November 2019
Het vertrek van de VVD is geen probleem,
maar een deel van de oplossing.
Bert Wassink 17 November 2019
Jaap ik ken je niet maar alle respect voor wat je in dit artikel uiteen zet. Wat mij hogelijk verbaast is da HET RIVM GEEN OPENHEID van zaken geeft en daarmee blijkbaar weg komt. Ik weet het niet maar is er al een rechtzaak aangespannen om hen te dwingen OPENHEID te geven. Het kan m.i. toch niet zo zijn dat de politiek besluiten neemt die het hele land frustreren zonder dat er inzicht wordt gegeven in de berekeningen enz. Tenzij de rechter ook politiek gemotiveerd is kan ik me niet voorstellen dat een rechter bij een dergelijke impact de basis voor de RIVM-cijfers niet boven tafel wil krijgen. Dus op naar de rechter.
Bram 18 November 2019
Jammer dat niemand dit bericht leest en als hij of zij het leest niet zal begrijpen??
Stikstof in de veehouderij is totaal niet nodig, 100% kan dat en is al op gelost, met een vinding 15 jaar geleden ! alle soorten vee-stront kan gebruikt worden ? er wordt van stront kunstmest gemaakt , zuiver water en zuiver ammoniakgas en rest product grond stoffen voor medicijnen. Neem eens contact op .
Kjol 18 November 2019
Vraag me werkelijk af wie nog weet op welke partij je nog wilt stemmen, wat een zootje.
U kunt niet meer reageren.

Wat zijn de actuele noteringen?

Bekijk en vergelijk zelf prijzen en koersen

Achtergrond Stikstofstemming

Demissionair verder met stikstof en klimaatbeleid

Achtergrond Stikfstofstemming

De boze blanke mannen zitten opeens links

Achtergrond Stikstofstemming

Stikstof lager op ladder kiezer, maar niet echt

Achtergrond stikstofstemming

Timmermans bindt thuis in en schaadt zijn imago

Blijf op de hoogte

Schrijf je in en ontvang elke dag het laatste nieuws in je inbox