Shutterstock

Opinie Jaap Majoor

Wordt er in de natuur met 2 maten gemeten?

10 Februari 2020 - Boerenbusiness - 51 reacties

Groots staat in de kranten: Wij gaan tien duizenden bomen planten om meer CO2 vast te leggen en zo het klimaat te redden. Minister Schouten presenteerde afgelopen dinsdag 4 februari haar visie op de toekomst van het Nederlandse bos genaamd 'Rijk en provincies: 10% meer bos in Nederland'.

Een groeiend bos met bomen, neemt CO2 op en levert zuurstof (de koolzuur assimilatie). Een volwassen bos is helaas nagenoeg in evenwicht. De zuurstof die de bomen in het groeiseizoen leveren, nemen zij in de winter weer op door de verrotting van het blad en dode bomen. Alle klimaat activisten, milieuorganisaties en de media bestempelen dit als de oplossing voor het 'klimaatprobleem'. Landbouw moet weg en plaats maken voor natuur. Wat een onbegrijpelijke wereld.

Gewas neemt meer op
Staan wij er wel bij stil, dat alle voorkomende landbouwgewassen ook CO2 opnemen en zuurstof terugleveren? Een hectare landbouwgewas neemt zelfs meer CO2 op dan een hectare bos. Een hectare natuurgebied is CO2 neutraal, want een natuurgebied neemt net zo veel CO2 op dan dat het uitstoot.

Over de landbouwgewassen, die juist veel meer CO2 opnemen, zegt de politiek: wat vervuilend is de landbouw. Alle CO2, die de landbouw opneemt, wordt gewoon niet meegeteld. Alleen de uitstoot nemen ze wel mee. Dat is nu meten met 2 maten. Alleen meten met de waarden, die in het voordeel van de politiek werken.

Dan lees ik dat wanneer alle mensen uit Nederland weg zijn en alle landbouw, industrie en verkeer uit Nederland weg is, dan nog de meeste Natura2000 gebieden te veel stikstof krijgen voor de gewenste plantenvegetatie die de milieuorganisaties nastreven. Kortom, wat de milieuorganisaties wensen en nastreven, is totaal niet reëel en kan nooit kunnen worden uitgevoerd. Trouwens, dat onze veeteelt te veel stikstof uitstoot, zijn aannamens en er is geen enkel bewijs voor.

Veelteelt geen schuld
In Drente is uitgebreid onderzoek gedaan naar de stikstofdepositie en ammoniakverspreiding van 5 aan de noordkant van Natura2000-gebied Dwingelderveld grenzende melkveehouderijen. Toen bleek dat de veeteelt helemaal geen schuld had, maar dit rapport mocht van Den Haag niet openbaar gemaakt worden.

Is het niet beter voor het milieu als wij landbouwgrond maken van de Natura2000-gebieden (immers de doelstellingen kunnen toch nooit worden gehaald) en gebieden waar bossen worden geplant? En dan - als de mens genoeg voedsel heeft - grondstoffen telen voor de elektriciteitcentrales? Immers, de CO2 uitstoot van de centrale wordt dan gecompenseerd door de CO2 die de landbouw gewassen weer opnemen. In de natuur moet immers alles een gesloten kringloop zijn.

Mineralen kringloop
Nog een vreemd verhaal: Wordt van een landbouwgewas biobrandstof gemaakt, dan is de CO2 belasting nul. Volledig schone brandstof met nul CO2 belasting, aldus de overheid. Wordt ditzelfde landbouwgewas gebruikt voor ons dagelijks voedsel, heeft dit gewas volgens de overheid wel een grote CO2 uitstoot. Hoe is dit mogelijk? Hetzelfde gewas, dezelfde bemesting, hetzelfde zaad?

De boer verliest in zijn mineralen kringloop alle mineralen die in de producten zitten die hij aan de consument levert. Daarom moet hij meststoffen kopen om zijn kringloop kloppend te maken, omdat wij mensen zijn producten afnemen maar geen mineralen terugleveren aan de boer. Wij mensen zijn de verspiller. En dan nog de boer de schuld geven.

Klimaatactivist, natuurorganisatie en media: jullie leveren niets anders terug aan de natuur dan vervuiling en verspilling. Ook jullie leveren niets terug aan de boer. Schaam je. Ik schaam me er wel voor.

Jaap Majoor
Laag Zuthem

Boerenbusiness

Onder Boerenbusiness worden opinies geplaatst van auteurs die in principe eenmalig hun mening op Boerenbusiness.nl ventileren of van personen die liever anoniem willen blijven. Naam en woonplaats zijn altijd bij de redactie bekend.
Reacties
51 reacties
Jan Veltkamp 10 Februari 2020
Dit is een reactie op het Boerenbusiness artikel:
[url=http://www.boerenbusiness.nl/column/10885824/wordt-er-in-de-natuur-met-2-maten-gemeten]Wordt er in de natuur met 2 maten gemeten?[/url]
@Jaap, Heb ik dit al een paar keer aan lieden in DenHaag opstuurd. Alleen niet zo mooi verwoord als jij het doet.
Probeer dit stuk aan alle partijen in Denhaag te sturen en aan Greenpeace want pissen er ook nog wel eens langs.
kleii 10 Februari 2020
in Oostenrijk krijgen de boeren tussen de 300en 600 euro per ha volgens de teelt die ze zetten als compensatie voor de co 2 opslag
zuidwest boerke 10 Februari 2020
vanavond bij jinek dit aan het volk vertellen. ik denk dat je er niet in komt, zo hypocriet is nederland nu.
Jos 10 Februari 2020
Goed gezegd jaap ik hoop dat de burgers een keer wakker worden voor dat het te laat is
Oosterse Wijsheid 10 Februari 2020
Prima artikel. Door de meeste media wordt telkens maar de halve waarheid verteld. Men heeft het telkens over kringlooplandbouw, maar dieren kunnen niet anders dan kringloop. Zo wordt alle stikstof die wordt uitgestoten door de landbouw wel eerst opgenomen. . Dus RIVM vergeet te vermelden hoeveel stikstof er door de landbouw wordt opgenomen voordat het deze weer uitstoot. De Fossile brandstoffen kennen daarentegen geen enkel kringloop (Tenminste geen korte Kringloop) Alles wat in miljoenen jaren is opgeslagen wordt nu binnen 100 jaar de atmosfeer ingepompt zonder dat daar ook maar enige kringloop tegenover staat). De CO2 is pas een echt probleem het halveren van de landbouw zorgt ook voor minder CO2 afvang en minder zuurstof productie. Begrijp niet waarom deze waarheid zo onderbelicht blijft. Veel plantengroei (Fotosynthese) is ontzettend goed voor het Milieu, het werkt als een stofzuiger.
natuurproducent 10 Februari 2020
dennebossen verpieteren door gebrek aan voedsel,en mineralen ,
onderhoud bestaat uit kap van de dikste dennen en de takken afgezaagd blijven liggen rotten .
ja de afgelopen 50 jaren is er geen fatsoenlijk onderhoud aan de bossen gepleegd....wel gerooid en gekapt en niet opnieuw fatsoenlijk aangeplant en bemest.

ik heb op verzoek van een boseigenaar 30 jaren geleden, 15m3 rundermest in hem bos gebracht code 14;dit leverde hem veel politie bezoek op en mij een procesverbaal. Daarna was er iemand van de hijdemij kunstmest op deze plek aan het zaaien.
Zo zie je maar dat men alles over heeft voor de bossen zelfs kunstmest
Bastiaan Snoek 10 Februari 2020
Maak dat rapport openbaar !
an dynamiet 10 Februari 2020
prima stuk Jaap.
Nu nog in de wijde wereld zien te krijgen
Wim van He 10 Februari 2020
misschien naar het programa de hofbar sturen
andre vw 10 Februari 2020
Er wordt maar met 1 maat gemeten.

Hoor alleen maar dat er minder boeren moeten komen om het stikstofprobleem op te lossen.

Jaap ga bij Jinek of bij Op 1 praten.

Media en vele politieke partijen hebben last van tunnelvisie.

inno 10 Februari 2020
Jaap for president
arie 10 Februari 2020
Het grootste gevaar is Dhr.Timmermans en consorten,die wil roeren
in een pot van 1000 miljard,wat wel beter te besteden is,dan zijn plannen,waarvan achteraf zal blijken,dat het weggegooid geld is.
Transitie van stikstof is volop in beweging,geef het tijd,het gaat sneller dan we denken,het ene land sneller dan het andere,zie het als een steen in het water.
Eemland 10 Februari 2020
Dat landbouwgewassen CO2 opnemen is natuurlijk waar, echter binnen een of twee jaar is het weer terug in de atmosfeer door vertering of verbranding. Lijkt mij dus niet juist om te stellen dat landbouw negatief bijdraagt aan het broeikaseffect.
Friese Breton 10 Februari 2020
Vanmiddag op het nieuws hier in Frankrijk , zo'n klimaat gek over de opwarming van het klimaat hier in Frankrijk met 2 tot 4 graden . De zeespiegel zou volgens hem wel met meer dan 2 meter stijgen volgens zijn verwachting in deze eeuw .
De lagere delen van Frankrijk zouden dan onder water komen te staan .
Zo als we nu weten stijgt de zeespiegel niet meer dan 1,6 mm per jaar .
lotje getikt 10 Februari 2020
prima artikel
Erwin 10 Februari 2020
Goed verwoord. Nu maar hopen dat het grote publiek dit ook oppikt
Kjol 10 Februari 2020
Het gaat totaal niet over wat er wel waar is, het doel heiligt alle middelen. Het milieubeleid is allang in beton gegoten, de politieke groeperingen en NGO’s hebben hun visie nu omgezet in daadkracht.
W Bemelmans 10 Februari 2020
Nederland en EU wordt geregeerd door idioten, daar komen we pas
achter als het te laat is.
BvD 10 Februari 2020
Sorry Jaap, maar ik ben blij dat er 'opinie' boven je stuk staat. Jouw argumenten zijn volledig uit de lucht gegrepen en gaan voorbij aan het feit dat 47% van de stikstof door landbouw wordt uitgestoten en 70% van de producten naar het buitenland gaan. Onhoudbaar! Bovendien draait niet alles om stikstof en co2. Diversiteit, gebruik van bestrijdingsmiddelen, fijnstof, grondwater, etc. horen ook in de mix. Stop met ontkennen, gedraag je als ondernemer en zorg ervoor dat je bedrijf over 10 jaar ook nog bestaansrecht heeft. (Of niet.)
Ton Westgeest 10 Februari 2020
Nee mijnheer Bemelmans, daar zijn wij allang achter.... Niet iedereen loopt namelijk die idioten achterna tot het te laat is.

Maar dat het laat is ben ik wel eens. Het dringt alleen niet door, of de meesten burgers zijn al gehersenspoeld!

Je ziet het aan de achterlijke Jetten bij Jinek. Hij weet totaal niet waar hij over praat net als de meeste bij D66...

Jinek vraagt aan hem "de industrie is verantwoordelijk voor 87% van de CO2 waarom worden de burgers dan zo gepakt, met 1.830.000 miljoen kosten?
Jetten: "ja maar die gaan we helpen met 250 miljoen subsidie!"
Jinek: "maar de industrie krijgt maar 300 miljoen kosten en wel 870 miljoen subsidie!"

Deze waardeloze politici hebben totaal geen idee en zijn gewoon aangesteld om de agenda van Boudewijn Poelmann te helpen te realiseren....
Ton Westgeest 10 Februari 2020
En net zo zielig is het met BvD, het wordt een beetje heet onder de schoenen.... Het wordt steeds duidelijker dat het allemaal onzin is!

En dan zeg je gewoon dat, niet alles om stikstof en co2 draait maar om, diversiteit, gebruik van bestrijdingsmiddelen, fijnstof, grondwater, etc. horen ook in de mix.

Ja weet je nog zure regen......

Het wordt wel als normaal ervaren dat er 11,4 miljard subsidie uitgegeven wordt voor bio massa, dus voor fijnstof en Chemours een vergunning te geven voor het storten in het oppervlakte water wat weer in grondwater komt....
smits 10 Februari 2020
boskap zit in de foute kringloop bij de piekbelasters van RWE waar SBB een biomassa contract met heeft.
Gerrit 10 Februari 2020
niet alleen de boeren..

https://www.nrc.nl/nieuws/2020/02/10/kabinet-maakt-119-miljoen-euro-vrij-voor-uitkopen-noordzeevissers-a3989892

Noordzeeakkoord dat maandag is gepresenteerd: uitkopen van vissers.


dit land is ziek
BvD 10 Februari 2020
@Ton jij kent mij niet.

Als je als boer wilt blijven ondernemen wordt het tijd om natuur, milieu en klimaat mee te nemen in je business plan. Daarnaast zullen 'marktwerking' en 'concurrentie' (nieuwe?) thema's zijn.

Je kunt de wetenschap, politiek en wens van burgers blijven ontkennen en lekker met de tracktor op de snelweg gaan staan, of je kunt de verandering erkennen en je bedrijf erop aanpassen zolang je het zelf nog in de hand hebt.

Over een paar jaar zal er met schaamte worden teruggekeken op de boeren die milieu problemen keihard ontkennen. Ik ben daar niet één van. Er is niet zoiets als 'de boeren'. Er zijn ook boeren die wél verantwoordelijkheid nemen en wél een plek verdienen in het Nederlandse landschap en in de economie.
Ton Westgeest 10 Februari 2020
Helemaal eens met je BvD, we zullen zeker met schaamte terug kijken....

Met mij velen, oa. de makers van Zembla enz. waar je niets van hoort uit jullie hoek daar worden jullie niet voor betaald, ik weet het, we wachten gewoon maar af hoe jullie het land naar de knoppen helpen gaan!!
Abonnee
Roy 10 Februari 2020
@BvD
Hoe kom je erbij dat 47% door de landbouw wordt uitgestoten? Dat is nergens gemeten, bovendien wordt de industrie en de luchtvaart voor een groot gedeelte niet meegenomen in de berekeningen.
De landbouwexport draagt voor een groot deel bij aan de welvaart en de betalingsbalans van Nederland. Ga je ff vertellen wie zijn uitkeringen of toeslagen er stopgezet moeten worden dan?
Natuur en klimaat meenemen in je businessplan? Natuur is er niet in Nederland en zal er ook nooit komen. Het is allemaal cultuurlandschap met wat parkjes. Op klimaatgebied gaat Nederland nooit het verschil maken. We hebben kort gezegd vrijwel geen invloed op het wereldklimaat.
Hoe durf jij het bestaansrecht van boeren ter discussie te stellen?
De boeren zijn nergens zo vooruitstrevend als in Nederland.
Land is vaak in eigendom van boeren. Daar moet ook respect voor zijn.
De politiek die zich nu roert zijn stadspartijen als GL en D66 zonder al te veel kennis van landbouw en zonder enig electoraat op het platteland.
jos 10 Februari 2020
BvD ben je boer? en zo ja ben je Datema?
eenvoudige boer 10 Februari 2020
dit is nou een column waar ik blij van wordt goed onderbouwd
BvD 10 Februari 2020
@Ton, ja joh, gewoon volhouden in je bubble.

@Roy hoe ik dat durf? Ik ben boer. En vooral ondernemer. Die 47% is wetenschappelijk aangetoond door het RIVM en wordt bevestigd door de satellietbeelden. Kun je als landbouwsector lekker gaan ontkennen omdat het niet uitkomt, maar de feiten veranderen niet. Een inconvenient truth noemen ze dat.

Het gaat niet om klimaat, het gaat om milieu. Mijn milieu. De omgeving waarin ik wil leven.

Ik vertel je bij deze Roy, dat we in Nederland in welvaart achteruit zullen gaan door de milieuproblemen. Ja, recessie. Gaan we met z'n allen merken. Hopelijk resulteert het op termijn in een verbeterd welZIJN. de vervuiler gaat betalen, zorg dus dat je geen vervuiler bent. Zijn wij al 25 jaar mee bezig.

De bio industrie in Nederland is wereldwijd toonaangevend, maar kan iemand me vertellen waarom we dat op zo'n klein, dichtbevolkt stukje land moeten doen? En waarom we de 2e exporteur van de wereld moeten zijn? 70% export!?

Het gaat veranderen en niet alleen omdat ze dat in het torentje of in de grachtengordel willen. Praat eens met je buren en laat je inspireren en houd op met het gejank.
Ton Westgeest 11 Februari 2020
BvD je liegt dat je barst.... het is niet wetenschappelijk bewezen, het zijn aannames van het RIVM. De cijfers worden op dit moment doorgerekend door Geesje Rodgers en nog een aantal wetenschappers. Zij komen daarmee naar buiten 20 februari met het Mesdag Fonds.

Die satelliet beelden waar jij het over hebt zijn van een Nederlanse vinding in een satelliet die de broeikasgassen in beeld brengt die trouwens uitgestoten worden bij olievelden en schaliegas velden.

Nu blijkt dat je toch niet zo van de TRUTH bent zal je wel niet alleen liegen dat je boer bent en ook geen ondernemer.......
Marco 11 Februari 2020
Aha, ik zie dat Al Gore en consorten ook hier actief zijn om hun leugens te spuien.
Klimaathoax is enkel verdienmodel van de elite die zichzelf enorm verreiken over de rug van boeren en burgerij.
BvD 11 Februari 2020
@Ton het mag van mij wel wat minder op de persoon.

Tuurlijk is het RIVM wetenschap. En tuurlijk mag een andere wetenschapper de resultaten proberen te weerleggen. Zo werkt wetenschap. Let wel: Geesje heeft een enorme uitdaging een zuiver onderzoek neer te zetten omdat ze uit onze hoek komt, journalist is (geen wetenschapper) en daardoor de schijn van vooringenomenheid meedraagt.

@marco dat het inconvenient is, maakt het nog geen leugen.

Prachtig om ook hier te zien dat de problemen de schuld van iedereen zijn, behalve van de boeren zelf. Het RIVM, de politiek, de elite, de milieu clubs, de burgers, de supermarkt... Iedereen is tegen de boer, het is één groot complot.

de boeren weten goef wat anderen fout doen en hoe het allemaal niet moet, maar ik lees nergens hoe het dan wel moet. Alles moet bij het oude blijven? Zoals het 10 jaar geleden was?

Tegen pure ontkenning van problemen is maar één kruid gewassen: de rekening presenteren... Komt eraan...


schoenmakers 1 11 Februari 2020
Bvd, het mag van mij wel wat minder tegen de boeren, wat hebben die allemaal al niet gedaan, nee, jij, gewoon de andere kant opkijken.
BvD 11 Februari 2020
@schoemakers dank voor de illustratie

Nogmaals ik ben boer en al 25 jaar bezig met milieu- en natuurvriendelijke akkerbouw. En al 25 jaar loop ik tegen weerstand aan van mijn 'collega's' die het allemaal niet zo nodig vinden omdat er niets aan de hand zou zijn. Nou dames en heren; er is wel wat aan de hand. En ook al langer dan 25 jaar. Er bestaat niet zoiets als 'de boeren'!

Blijven ontkennen = rekening betalen.
henk v d wetering 11 Februari 2020
goed stuk
wat ik allang roep wij zijn niet alleen voedselproducenten
wij zorgen voor een kringloop
hiermee zijn wij de zuurstof producenten van de toekomst
als je de boeren wegjaagt krijg je het zelf benauwd
henk v d wetering 11 Februari 2020
goed stuk
wat ik allang roep wij zijn niet alleen voedselproducenten
wij zorgen voor een kringloop
hiermee zijn wij de zuurstof producenten van de toekomst
als je de boeren wegjaagt krijg je het zelf benauwd
S. de Vries 11 Februari 2020
BvD schreef:
@schoemakers dank voor de illustratie

Nogmaals ik ben boer en al 25 jaar bezig met milieu- en natuurvriendelijke akkerbouw. En al 25 jaar loop ik tegen weerstand aan van mijn 'collega's' die het allemaal niet zo nodig vinden omdat er niets aan de hand zou zijn. Nou dames en heren; er is wel wat aan de hand. En ook al langer dan 25 jaar. Er bestaat niet zoiets als 'de boeren'!

Blijven ontkennen = rekening betalen.
U behoort zeker tot de groep die mooi mee verdiend aan de green deal die gaande is.
Net als de groep ‘toekomstboeren’ die door lnv opgehemeld worden.
Beetje meeheulen met de ambtenarij.
BvD 11 Februari 2020
@S. de Vries

Ehm... nee.

Maar dat een green deal kansen biedt zie ik wel. Jij ook?

Je moet een boer nooit vertellen hoe hij moet boeren. Het zijn serieuze ondernemers en niet een stel heikneuters uit het ot&sien tijdperk. Toch? Nou, ondernemen maar! Anticiperen, kansen zien, bestaansrecht houden. Net als alle andere serieuze ondernemers.
Ton Westgeest 11 Februari 2020
Minder op de persoon....welke persoon??? Als je zo zielig bent dat je alleen onder het synoniem van de Binnenlandse veiligheids- Dienst, je onwaarheden durft te ventileren, ja dan houd het op!!

Het zou bij mij ook snel afgelopen zijn als je op dat stomme Twitter ook je vuiligheid kan ventileren, zonder dat je naam er bij staat. Ik zou het niet eens publiceren... als Twitter!

Kap met die onzin of zet anders je naam erbij!!
Arthur 11 Februari 2020
Natura2000 gebieden omzetten naar Landbouwgrond, omdat u denkt dat de doelstelling niet haalbaar is.
En dan verbaasd zijn dat je niet serieus genomen wordt?

Snap ook niet dat die terroristen van fdf nog vrij rond lopen. In een normaal land worden mensen die anderendaags bedreigen opgesloten.
gerard slootman 11 Februari 2020
Zo zie je maar weer , het doel heiligt de middelen .
Den Haag stevent af naar een stadsstaat van Rotterdam naar Brussel en van Dortmund naar Groningen.
www. TRISTATE . Hiervoor moeten we plaatsmaken.!!
Abonnee
Roy 11 Februari 2020
@Arthur
meen je dit nu serieus? De mensen die hier aanslagen plegen en Pim Fortuyn vermoord hebben worden niet eens aangepakt.
In de grote steden worden wat afgesist en gedreigd. Zouden we ons daar niet eens eerst druk om gaan maken??
Jacob 11 Februari 2020
Totaal niet realistisch: jullie moeten je kop niet in het zand steken. Nog steeds in de ontkenningsfase dat er een probleem is. Je hoeft echt geen studiebol te zijn dat het RIVM gelijk heeft en zelfs 20% lager zit dan de werkelijkheid. Dat zal binnenkort wel blijken.
A de Jager 12 Februari 2020
Beste meneer Majoor,
Er lopen hier nogal wat dingen door elkaar. Logisch want de materie is complex en het water staat je aan de lippen.
1. CO2 wordt vastgelegd in de bodem en in de plant of boom
In Nederland gebeurt dat vrij inefficient omdat het 4 maanden per jaar donker is. CO2 wordt dus vooral snel opgenomen door planten of bomen in de tropen en subtropen. In de bodem blijft in een koel klimaat nu juist wel veel CO2 opgeslagen. Mineralisatie gaat traag en daarom hebben we hier zulke vruchtbare grond. Moderne landbouw is nu juist op dat terrein de verkeerde weg ingeslagen. Door pesticiden wordt het bodemleven gedood, heb je weinig ziektes, schimmels en dergelijke maar de mineralisatie versnelt. Het is als een drugsverslaafde. Voor hetzelfde resultaat heb je steeds meer nodig.
2. Akkerbouw gewassen slaan CO2 op, met name suikerbieten zijn zeer efficient, ongeveer 6 keer zo snel als een boom. Als je die bieten opeet of in diesel mengt dan komt de opgeslagen CO2 binnen een jaar weer in de atmosfeer. Een boom kap je op zijn vroegst na 30 jaar, of helemaal niet en daarmee is de CO2 veel langer vastgelegd.
3. Veeteelt, gras, kan ook veel CO2 opslaan, maar zoals ik onder 1 al opmerkte is het minimaal gebruik van meststoffen en pesticiden van belang om de CO2, die in het bodemleven zit, in stand te houden. Ook is het van belang de dieren niet op stal te houden en zo variëteit te krijgen in het weiland.
4. De absolute topper in een somber en nat land als Nederland om CO2 op te slaan is in Hoogveen en Laagveen. Ik verwacht dat de discussie op termijn daarom die kant op gaat. In Hoogveen of met name Laagveen valt wel te boeren, wat schrale veeteelt, maar gemakkelijk wordt dat niet.
Ton Westgeest 12 Februari 2020
De zogeheten klimaatactivisten beweren dat “klimaatverandering” de planeet en de samenleving zal vernietigen.

Maar nu worden in plaats daarvan de klimaatalarmisten aangewezen als een reëel gevaar voor de samenleving en zelfs voor de hele wereld. SVT
bblogic 12 Februari 2020
Als we de natuur gewoon haar gang laten gaan in de natura2000 gebieden ( vroegere roofbouw gebieden ) dan worden deze door de stikstof vruchtbaar, ontstaan er bossen, en wordt er dus co2 vastgelegd. En wel permanent. Dus het stikstofbeleid staat haaks op het co2 beleid. Bebossen van de natura2000 gebieden is dus een winwin voor zowel natuur ( minder co2 ) als de maatschappij (einde stikstof probleem).
bblogic 12 Februari 2020
Ook de veebedrijven kunnen dan verder gaan. De stikstofdepositie in de natura2000 gebieden is zelfs goed voor de boomgroei en dus voor de co2 vastlegging.
Ton Westgeest 12 Februari 2020
De RIVM en ook het IPCC rekent met modules en aannames en is dus niet correct, maar desondanks wordt daar op beleid gemaakt

Dit is gevaarlijk, omdat het kan leiden tot verwoestende en verkeerde politieke beslissingen.
Abonnee
Roy 13 Februari 2020
@ A de Jager
1 Je hebt het over het organische stofgehalte. Er wordt de laatste jaren door de moderne akkerbouwer ontzettend ingezet om dit omhoog te krijgen dmv compost, groenbemesters enz. Je bent dus blijkbaar niet op de hoogte van de gangbare praktijk.
2. Akkerbouw gewassen slaan CO2 op, met name suikerbieten zijn zeer efficient, ongeveer 6 keer zo snel als een boom. Als je die bieten opeet of in diesel mengt dan komt de opgeslagen CO2 binnen een jaar weer in de atmosfeer. Een boom kap je op zijn vroegst na 30 jaar, of helemaal niet en daarmee is de CO2 veel langer vastgelegd.
Wat is het verschil dan met een boom? Akkerbouwproducten slaan veel meer CO2 op zeg je zelf dus beter voor het milieu. Beide kringlopen worden overigens door de consument verbroken.
Die boom gooien ze in een biomassacentrale en dan zeggen ze we moeten Nederland volzetten met bomen. Hoe hypocriet kan je zijn?
3 Voor gras worden vrijwel geen meststoffen en gewasbescherming gebruikt. Is dus een hele goede voor het milieu. Stelletje idioten willen, beweidingsvergunning, goed idee?
4. Er zijn al diverse goede initatieven op dit gebied in samenwerking met (semi) overheid. Maar als een of andere linkse groepering denkt dat het anders moet, zijn afspraken niks waard. Onbetrouwbare (R)Overheid
cagri 14 Februari 2020
maak hier de gangbare landbouw lekker kapot, de bio boer kan nog wat volhouden door massale inzet van goedkope (kun je zien als moderne slaven)arbeid uit het oosten, maar ook dit verhaal is eindig en geen mens uit de stad die nog met hele dagen gaat komen wieden of selecteren. Je kan via 5g robots inzetten maar echt gezond is dit ook niet (straling).
En intussen zullen andere landen (zie ceta, mercosur deals, en landen in oosten.) wel land in cultuur brengen of optimaliseren om goedkoop te leveren en als je bio het uiteindelijk ook moet opgeven zal de rekening gepresenteerd worden.
Ik teel ook een voor de niche markt, maar heb wel almoeten ondervinden dat 85% van de consument wel "milieu vriendelij" voedsel wil,maar er niet wil voor betalen.
stop prietpraat 16 Februari 2020
Uit de EU

https://www.dagelijksestandaard.nl/2020/01/column-ik-ben-voor-nexit-het-is-mooi-geweest-de-eu-is-mislukt-corrupt-en-richt-zich-tegen-de-bevolking/
U kunt niet meer reageren.

Wat zijn de actuele noteringen?

Bekijk en vergelijk zelf prijzen en koersen

Achtergrond Stikstofstemming

Andere toon nieuwe Tweede Kamer en provincies

Achtergrond Stikstofstemming

Demissionair verder met stikstof en klimaatbeleid

Achtergrond Stikfstofstemming

De boze blanke mannen zitten opeens links

Achtergrond Stikstofstemming

Stikstof lager op ladder kiezer, maar niet echt

Blijf op de hoogte

Schrijf je in en ontvang elke dag het laatste nieuws in je inbox