Shutterstock

Opinie René de Jong

De natuur is zeker niet op sterven na dood

25 Februari 2020 - Boerenbusiness - 25 reacties

Hoe gaat het met jou? Een heel normale vraag die je zelf waarschijnlijk goed kunt beantwoorden. Hoe gaat het met de buurvrouw van tante Siep? Dan wordt het antwoorden al ietsje lastiger…. Hoe gaat het met de natuur? Die vraag is helemaal moeilijk te beantwoorden, maar we roepen (bijna) allemaal in koor: niet best, op sterven na dood. 

Je durft het dan ook bijna niet op te schrijven, maar ik kan u vertellen dat het uitzonderlijk goed gaat met de natuur. En niet omdat ik dit vind. Nee, dit is door het ministerie van LNV gerapporteerd aan de EU middels een degelijk Europees systeem genaamd Standaard Data Formulier (SDF). Het staat als volgt omschreven op de site van Wageningen UR

Voor de Natura 2000-gebieden in ons land dient een database van aanwezige soorten en habitattypen, en de bijdrage van Natura 2000-gebieden aan de instandhouding van deze soorten en habitattypen, te worden ingediend in Brussel. Dit gebeurt door middel van zogenaamde Standard Data Forms (SDF's) per gebied. Deze SDF's moeten met enige regelmaat geupdate worden, aangezien ze geraadpleegd worden wanneer er bijvoorbeeld vragen zijn over juridische aspecten van de Habitatrichtlijn.” 

Stikstofdepositie een ramp
We hebben het over stikstofdepositie en dit is volgens de Aanpakstikstof.nl, die het ministerie heeft gelanceerd, een 'ramp voor biodiversiteit'. "Sommige planten profiteren daarvan. Zeldzamere soorten, zoals heide, krijgen het juist moeilijk. Sommige natuurgebieden kunnen daardoor compleet veranderen. Want met de zeldzame planten, verdwijnen ook dieren die daarvan leven. We zeggen dan dat de biodiversiteit (het aantal verschillende soorten planten en dieren) afneemt.” 

Alles, maar dan ook alles heeft als oorzaak stikstofdepositie. Zelfs de achteruitgang van weidevogels wordt toegeschreven aan stikstofdepositie. Noem je dit tegenwoordig niet in je rapport, dan is er iets niet goed met je. Maar wat nou als de rapportcijfers (SDF) van de natuur goed zijn, dus de vele stikstofgevoelige habitattypen krijgen een 10? Is het dan nog steeds geoorloofd om de achteruitgang van soorten (weidevogels bijvoorbeeld) toe te schrijven aan stikstofdepositie? 

Betere technieken
Een kleine uitleg van het Europese systeem SDF is op zijn plaats om dit goed te kunnen begrijpen. De richtlijnen van de EU verplicht ieder land ertoe om dit systeem volgens zorgvuldig vastgestelde normen in te vullen. Het is zelfs in de loop der jaren nog aangescherpt door onder meer betere technieken. Hierdoor vult ieder land op dezelfde manier en periodiek dit formulier in. 

Bij de aanwijzing van de gebieden is er een T-nul-meting gemaakt, een inventarisatie van de habitattypen die voorkwamen op dat moment. Bijvoorbeeld in gebieden van de zogeheten kwalitatieve habitattypen, oftewel belangrijke habitattypen die moeten worden beschermd. Nederland wil naast deze habitattypen nog meer beschermen, maar dat even terzijde. Het gaat nu om de schade die stikstofdepositie in de natuur zou veroorzaken. 

Genummerde habitats
De Habitattypen zijn allemaal genummerd op bijvoorbeeld H6410 (=Blauwgraslanden) of H91D0 (=Alluviale Bossen). Deze worden beoordeeld op: 

  • Representativiteit: Hoe goed is het habitattype ontwikkeld in het gebied? Klasse A=uitstekend, B=matig of C=slecht.
  • Relatief oppervlak: Aandeel van het oppervlak van dat habitattype in het gebied ten opzichte van het landelijke oppervlak van dat habitattype. Klasse A,B of C.
  • Behoudstatus: Hoe waarschijnlijk is het dat het habitattype standhoudt, verbetert of verslechtert? Oftewel, wat is het effect van autonome ontwikkeling (bijvoorbeeld stikstofdepositie) en wat is de kansrijkdom van herstelmaatregelen? Klasse A, B of C.

Dan wordt vervolgens van deze indeling in klassen een eindoordeel gemaakt. Bijvoorbeeld ACA wordt dan B. ACB kan C worden, in verband met het zwaar meetellen van de C voor 'gering relatief oppervlak'. 

Nu zou je verwachten dat enkele Natura2000-gebieden er belabberd voor staan vanwege hun ligging, omvang, omgeving of aanwezigheid van veel stikstofgevoelige habitattypen. Daarom enkele voorbeelden van gebieden waarvoor LNV de SDF-beoordeling heeft ingevuld. 

Brabant en de Biesbosch 
De meest besproken provincie op dit moment is Brabant, vanwege carnaval, maar ook vanwege de stikstofdepositie. Het is dé provincie met de grootste veedichtheid en ook een veelbesproken kachel staat daar 'biostroom' te maken: de Amercentrale van RWE. Ook veel scheepvaart komt dwars door de provincie via het Hollands Diep. 

Een bekend groot natuurgebied is daar de Biesbosch met een oppervlakte van 9.640 hectare, mét stikstofgevoelige habitattypen. Dus dit kan nooit goed gaan, de Biesbosch is doodziek of op sterven na dood. Maar niets is minder waar, want de Biesbosch heeft SDF-eindrapportcijfers van heb ik jou daar: A,A,B,A,A,A. 'Cum Laude'. Beter gaat het niet worden! 

De grootste, de Veluwe 
Hoe is het gesteld met de Veluwe, het grootste gebied van Nederland met een oppervlakte van 88.378 hectare? Hier moet wel slechte natuur tussen zitten. Ecoloog Jansen van de WUR over de Veluwe: Kwetsbare Veluwe staat er slecht voor: ‘Het is dweilen met de kraan open’ . En in De Stentor: 'Oud eikenbos op de Veluwe dreigt te verdwijnen door stikstof’.

Hier de SDF-rapportcijfers van de Veluwe: in 2004 waren hier 2 habitattypen in klasse A (uitstekend). In 2019 waren dit er maar liefst 11 habitattypen in klasse A. Dat is dus ruim 5 keer zo goed dan in 2004! De cijfers (eindbeoordelingen 2019) op rij: A,A,A,B,A,A,A,A,A,A,C,B,C,B,B,A,A,C,B. Maar….. hoor ik de natuurvrienden in koor roepen er zitten ook 3 keer C tussen, dus: slecht.

De 3 C's
Dat klopt, maar even verder kijken dus waarom er toch nog 3 C’s in het rapport staan. Dit zijn de 3 C’sH6410 met een totale oppervlakte van 0,0 hectare. Jawel nul, nihil, niks. Dus een beetje logisch dat dit niet zo goed gaat? H91D0 met een totale oppervlakte van 0,6 hectare. Ook logisch? Ja, want dit type hoort in de natte Biesbosch en niet op de Veluwe thuis. H7140 met een totale oppervlakte van 1,9 hectare toch nog een beetje oppervlakte.

Maar…… waren deze 3 habitattypen ook aanwezig in 2004 bij de aanwijzing van de Natura2000-gebieden? Nee. En mogen ze worden meegeteld in het rapport? Nee. 

Hoogste ammoniakconcentratie
Bennekom heeft de hoogste ammoniakconcentratie van Nederland (12,7 in de periode 2005 tot 2018). Ook niet zo verwonderlijk, want hier staat nog wel een stalletje met vee. Theoretisch is dan hier ook de hoogste depositie van Nederland en hebben stikstofgevoelige habitattypen hier geen enkele kans van slagen. 

Binnenveld is een relatief klein Natura2000-gebied, dus ook hier maar even de feiten op een rijtje. Er is hier 1 habitattype H6410 (Blauwgraslanden) die reden was om dit gebied aan te wijzen. En u zult het niet geloven, maar dit zeer stikstofgevoelige type zit in klasse A (uitstekend) ingedeeld en ook de soorten in dit gebied gaan prima.

Dit komt volgens kenners door uitzonderlijk goed beheer, maar de ammoniakconcentratie is ongewijzigd hoog (12,7). Bennekom ligt ook naast de Veluwe. Er zijn aantoonbaar andere factoren van achteruitgang van bepaalde natuur.  Heel natuurlijke oorzaken vaak. Het blijven 'tamboeren' op uitsluitend stikstofdepositie is ook voor de natuur het meest schadelijk. 

René de Jong, melkveehouder in Hoornsterzwaag (Frl.) 

Boerenbusiness

Onder Boerenbusiness worden opinies geplaatst van auteurs die in principe eenmalig hun mening op Boerenbusiness.nl ventileren of van personen die liever anoniem willen blijven. Naam en woonplaats zijn altijd bij de redactie bekend.
Reacties
25 reacties
Student 25 Februari 2020
Dit is een reactie op het Boerenbusiness artikel:
[url=http://www.boerenbusiness.nl/column/10885989/de-natuur-is-zeker-niet-op-sterven-na-dood]De natuur is zeker niet op sterven na dood[/url]
Iedereen is natuurlijk geneigd om feiten te zoeken die zijn of haar idee onderbouwen. Zo ook een melkveehouder. Desondanks lijkt me dit een tamelijk sterk onderbouwd verhaal wat bij de feiten blijft. Mogelijk zijn er ook wel een paar gebieden waar het beter kan, maar de agrarische omgeving zal daar ook best aan mee wil werken. Het lijkt me een uitstekende benadering om zo samen (dus natuurbeheerders, wetenschappers, agrarische ondernemers) per gebied te monitoren of het nu echt slecht gaat of niet.
Geertruida 25 Februari 2020
Verademing, deze reactie van Student. Zo zal het wel moeten, eerlijk duurt het langst.
Gerrit 25 Februari 2020
De natuur is zeker niet op sterven na dood:

Flauwekulmanagment probleemimplementatie is niet voor arbeiders,
sterker nog ze betalen deze tollenaars. Er is teveel "werk":

Follow the money, het land van rutte
Gerard 25 Februari 2020
@René de Jong, de link SDF-eindrapportcijfers werk hier niet. Lijkt een login voor te hangen.
Volkspartij voor Vrijheid en Democratie 25 Februari 2020
Geef die slechte boeren subsidie om het "goed" te doen.. :

laat ze in hun eigen mes vallen

(hoe achterlijk kan je zijn, breek al jaren mijn nek over regelgeving om het "goed" te doen, hun redernatie is het begrip van eigen roofzucht: alles is te koop, zelfs het leven van boeren..)

haagse roofdieren zijn geen stuiver waard, iedereen een loer draaien.
Laat de onverkozen EU leiders regeren dan kunnen we afrekenen met de regelbedenkers in een DEMOCRATIE met REFERENDA.

Britten hebben hun land, hun cultuur, hun identiteit terug,
nu wij nog, het sarcasme: Volkspartij voor Vrijheid en Democratie..
willie van Gemert 25 Februari 2020
Feiten zonder emotie , daar kan de politiek niet tegenop. Hier blijkt maar weer kennis is macht.
bblogic 25 Februari 2020
Natura2000 gebieden worden juist opnieuw vruchtbaar door stikstofdepositie. Deze vruchtbaarheid was verloren gegaan door eeuwenlange roofbouw. Er was 3 tot 5ha "haalland" nodig om 1 ha zandgrond vruchtbaar te krijgen. Dat deze verschraalde gebieden vervolgens zeldzame plantjes en dieren aantrekken en daarmee de biodiversiteit toe laten nemen is dus het gevolg van roofbouw. Roofbouw die nodig was om, hoe ironisch, de akkerlanden ondermeer van stikstof te voorzien. Hier kwam pas een einde aan na de uitvinding van kunstmest. Dit maakte het afplaggen, en de schapenhouderij op de heides overbodig. Het is dus ook onnatuurlijk om deze schrale heide gebieden onvruchtbaar te houden. Zelfs zonder menselijke invloed zullen deze gebieden op de lange termijn weer vruchtbaar worden. De oplossing is dan ook heel eenvoudig: schaf de natura2000 gebieden af, en laat ze gewoon weer worden wat ze ooit waren: bos.
kikker 26 Februari 2020
het is gewoon heel simpel natuur is pas natuur als je er met je poten van af blijft, dus heide zou helemaal niet moeten bestaan er is namelijk niks natuurlijks aan!
Natuurlijk 26 Februari 2020
Stikstofnormen?

Regering heeft al geld ontvangen om ons te bestralen met 5G normen waar deskundigen het nog niet over eens zijn: "Nederland" word volgebouwd met stralingszenders voor economisch resultaat Rutte.

Boeren zijn de eerste in rij tegen de muur.

Zonder Democratie, zonder Referenda Russische roulette: Volkspartij voor Vrijheid en Democratie speelt met onze gezondheid.
Wilfried 27 Februari 2020
Hoe simpel kan het zijn, René .
Voor de natuurlobby brengt het geen brood of subsidie als ze de feiten vaststellen met de uitkomst zoals die aan de EU gerapporteerd wordt.
Ook de onderzoekers hebben er geen baat bij.
Het moet slecht gaan, daar komen journalisten en tv programma’s op af.
Schandalig dat er ook politiek zo met de realiteit wordt omgegaan.
Kermen en kreunen is de mode.
G5: Russisch roulette met onze gezondheid. 27 Februari 2020
Niet kermen en kreunen:
In zoverre: het moet vooral nergens over gaan.

Totdat cultuurvluchtelingen en G5 naast de deur staan van tolerant holland maar in feite elkaar doodnegerend van ouderen tot haatculturen van besneden messentrekkers, zolang je er zelf maar geen last van hebt. Verdeel en heers door belastinggeld en teruggeven als je voortplant (kindersubisidie) en je vrijwillig hypothecair laat onderwerpen voor zekerheid inkomsten lobby pensioenfondsen en banken met landen zonder eigen vermogen.

Politici zijn hierop betrapt, als eerste door Boeren!!!

Haagse sociaal geschiedkundige postbodes wachten achter hun bureau de gevolgen af van hun eigen probleemimplementatie bedacht door de honderden lobbyisten of klagende boeren.
Dit gedrag heet in de dierenwereld van markwerking parasiteren.

Met Russische roulette G5 als hoogtepunt.
Ruttegif 27 Februari 2020
Heeft geen lobbyist nodig: roeit vanzelf onze cultuur uit.
G5 energieverslinder: Nederland is een fantastisch land! 27 Februari 2020
Dadelijk 100 rijden omdat de boeren teveel stikstof uitstoten, als compensatie voor extra energie nodig voor betaalde G5 frequenties aan de regering, (kan onze boerencultuur mee verkocht worden).

hoe achterlijk kan een land zijn, achteruitregeren BEANGSTIGEND
wat next? overstromingen, gebrek aan corona bescherming .?

Een dictator zou watertanden van wat er met ons verstand gebeurd!
Volkspartij voor Vrijheid en Democratie.

onzin?

https://www.oneworld.nl/lezen/klimaat/nog-sneller-internet-met-5g-tegen-welke-prijs/
Diederik 27 Februari 2020
Wat een nepnieuws en selectief gewinkel in een brij van gegevens. Praat ons boeren niet naar de bek. Lees eerst maar eens het hele rapport van A-tot-Z. En maak ons niet blij met een dode mus.
Naar de bek 29 Februari 2020
Als je hier blij van word heb je je eigen stemgedrag niet goed begrepen.
Gerrit 29 Februari 2020
Zoals hier gereageerd wordt zegt genoeg over het peil van de boertjes!
bblogic 29 Februari 2020
We gaan geen 100 rijden omdat de boeren te veel stikstof uitstoten maar omdat we een slappe regering hebben. Een regering die onder controle staat van klimaat en millieu activisten. Een regering zonder gezond boerenverstand. Een premier als Rutte zou korte metten moeten maken met die stikstof en natura2000 onzin. Echter hij heeft niet alleen geen visie, maar is ook nog eens veel te zwak. Het ziet ernaar uit dat de wal het schip zal moeten keren. Die wal bestaat uit wantrouwen van de bevolking, richting de regering, steeds meer weerstand tegen de regels van de millieu en klimaat religie, en als klap op de vuurpijl een afzwakkende economie tengevolgde van het vele wanbeleid in den Haag, waarbij de gevolgen van het corona virus nog slechts kinderspel zal blijken te zijn.
Gerrit 29 Februari 2020
bblogic schreef:
We gaan geen 100 rijden omdat de boeren te veel stikstof uitstoten maar omdat we een slappe regering hebben. Een regering die onder controle staat van klimaat en millieu activisten. Een regering zonder gezond boerenverstand. Een premier als Rutte zou korte metten moeten maken met die stikstof en natura2000 onzin. Echter hij heeft niet alleen geen visie, maar is ook nog eens veel te zwak. Het ziet ernaar uit dat de wal het schip zal moeten keren. Die wal bestaat uit wantrouwen van de bevolking, richting de regering, steeds meer weerstand tegen de regels van de millieu en klimaat religie, en als klap op de vuurpijl een afzwakkende economie tengevolgde van het vele wanbeleid in den Haag, waarbij de gevolgen van het corona virus nog slechts kinderspel zal blijken te zijn.
Gelukkig heeft de regering geen boerenverstand ,waren we in het eind der tijden!
Kees de Greef 29 Februari 2020
Gerrit schreef:
bblogic schreef:
We gaan geen 100 rijden omdat de boeren te veel stikstof uitstoten maar omdat we een slappe regering hebben. Een regering die onder controle staat van klimaat en millieu activisten. Een regering zonder gezond boerenverstand. Een premier als Rutte zou korte metten moeten maken met die stikstof en natura2000 onzin. Echter hij heeft niet alleen geen visie, maar is ook nog eens veel te zwak. Het ziet ernaar uit dat de wal het schip zal moeten keren. Die wal bestaat uit wantrouwen van de bevolking, richting de regering, steeds meer weerstand tegen de regels van de millieu en klimaat religie, en als klap op de vuurpijl een afzwakkende economie tengevolgde van het vele wanbeleid in den Haag, waarbij de gevolgen van het corona virus nog slechts kinderspel zal blijken te zijn.
Gelukkig heeft de regering geen boerenverstand ,waren we in het eind der tijden!
Zo is het Gerrit, een boer van mesthoop drie achter zal ons de les gaan lezen?
Mooie act voor circus Renz.
Boerenverstand: Stikstofnormen in Chemische afvalput.nl 1 Maart 2020
Stikstofnormen in chemisch afvalput Europa Nederland:

https://youtu.be/X0rXPW6FUoE

Volkspartij voor Vrijheid en Democratie:
als is de leugen nog zo snel, (maak ons uit voor achterlijk..!)
de waarheid achterhaalt haar wel.

Boeren zijn de eerste die opstaan,
genoeg is genoeg.
peer 1 Maart 2020
het is maar hoe je naar de natuur kijkt
in de jaren 60 en 70 was het een zeldzaamheid als je een roof vogel zag nu zijn er genoeg
ganzen ware er niet nu zijn er teveel
de vos is er ook een, en ze vinden het gek dat de weidevogels minder worden de vos lust ook wel een jong weide vogeltje
Citaat 1 Maart 2020
https://youtu.be/X0rXPW6FUoE

Bedrijven met een strafblad door milieudelicten mogen in Nederland meeschrijven aan een cruciale nieuwe milieuwet op het ministerie van Infrastructuur en Milieu. Ze mogen zelfs bepalen hoe vaak ze gecontroleerd mogen worden en welke chemische stoffen ze met stookolie mogen mengen. En alsof dat nog niet genoeg is blijkt uit onderzoek, dat naast deze rode loper voor dubieuze bedrijven en multinationals, overheidsfunctionarissen in 48% van de gevallen van milieucriminaliteit betrokken te zijn.

Maar in de Tweede Kamer riep Rutte expliciet op tot minder regels en minder controles: al die rompslomp zou bedrijven maar jammerlijk beknotten. Inmiddels heeft de milieu-inspectie driekwart van haar mankracht ingeleverd en dwarsboomt de overheid handhaving en onderzoek expliciet. Frauduleuze afvalverwerkers kunnen zonder vergunning aan de slag, En de betrokken bedrijven strijken ondertussen gretig subsidies op en maken extra winst.
regelbedenker 1 Maart 2020
ik wordt toch totaal kapot gemaakt door de controles
Corona 1 Maart 2020
Markwerking zal zijn "werk" doen, lobbyisten hebben overwerk.

Boeren zijn de eerste.
bblogic 2 Maart 2020
peer schreef:
het is maar hoe je naar de natuur kijkt
in de jaren 60 en 70 was het een zeldzaamheid als je een roof vogel zag nu zijn er genoeg
ganzen ware er niet nu zijn er teveel
de vos is er ook een, en ze vinden het gek dat de weidevogels minder worden de vos lust ook wel een jong weide vogeltje
De natuur mankeert helemaal niets. Die is gezonder als ze in eeuwen geweest is. Twee eeuwen geleden waren er nauwelijks bossen ( gekapt voor schepen, bouw en brandhout ), waren grote delen van Nederland onderhevig aan roofbouw ( heidevelden en stuifzandgebieden) om zo stikstof te verkrijgen voor de beperkte landbouwgronden, en waren vele rivieren vervuild omdat ze als open riool gebruikt werden. Deze enorme vooruitgang van zowel natuur, als algemene welvaart, is het gevolg van de vooruitgang die verkregen is door met gezond verstand een land op te bouwen. Gezond verstand wat momenteel helaas ver te zoeken is.
U kunt niet meer reageren.

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Schrijf je in en ontvang elke dag het laatste nieuws in je inbox

Achtergrond Stikstofstemming

De stikstofboemerang van Bromet en het kabinet

Nieuws Economie

'Landbouwsector niet klimaatneutraal in 2050'

Achtergrond Stikstofstemming

Kater voor boer in de week vóór carnaval

Analyse Politiek

Financiën breekpunt, ook op landbouw botert 't niet

Blijf op de hoogte

Schrijf je in en ontvang elke dag het laatste nieuws in je inbox