Agrifoto

Opinie Jaap Majoor

Het uitruilen van stikstof wordt een milieuramp

13 Oktober 2020 - Boerenbusiness - 2 reacties

Onze landbouw is één van de weinige industrieën die geen luxe producten maakt, maar via hardwerkende boeren zorgt voor ons dagelijks voedsel. De politiek wil de landbouw uit Nederland weg doen om stikstofrechten te krijgen voor de bouw, industrie en verkeer. Op deze wijze veegt de politiek haar straatje schoon en wordt het probleem verlegt naar het buitenland.

Voor onze gezondheid is stikstof in de lucht geen probleem. Te veel stikstof kan verzuring van de bodem veroorzaken, waardoor enkele zeldzame planten verdwijnen uit de natuur. Alleen: hoe reëel is het om te proberen die zeldzame plantjes te behouden in Nederland? Nederland is zo dicht bevolkt en heeft zo veel verkeer en bebouwing, dat ik het zeker weet. Wanneer er geen boer meer is in Nederland, overleeft die zeldzame plant het nog steeds niet.

Allereerst de mens heeft 3 noodzakelijke bestanddelen nodig om te leven. 1. zuurstof om te ademen, 2. water om te drinken, 3. voedsel om te eten. De andere zaken die het leven aangenaam maken, zoals vervoer, kleding, een woning, enzovoort, zijn eigenlijk luxe. Er zijn veel arme landen op de wereld, waar mensen leven die zich zulke luxe niet kunnen permitteren.

Boeren onbelangrijk
Onze landbouw produceert 1 van deze primaire levensbehoeften: voedsel. De politiek wil de landbouw weg doen uit Nederland om stikstofrechten te verkrijgen voor de bouw, industrie en verkeer. Onze primaire levensbehoefte opdoeken tegen niet primaire levensbehoefte. Ik weet dat in Nederland niemand zich bezig houdt met voedsel en dus ook de boeren onbelangrijk vindt. De schappen in de winkels liggen immers vol met veel keuzes uit merken voor hetzelfde product. Maar in heel veel landen is dit niet zo en heerst hongersnood. Dan moet een ander land voor ons voedsel zorgen.

Nederland is een enorm vruchtbaar land, heeft water en heeft heel hard werkende boeren met heel veel kennis. Voor elke hectare land, die in Nederland uit de landbouw verdwijnt voor natuur, moet in het buitenland minstens 10 hectare natuur worden ontgonnen om de opbrengst van de uit Nederland verdwenen oppervlakte weer te compenseren. De politiek wil zijn straatje schoon vegen en verlegt het probleem naar het buitenland. Ik kan het wereldwijd geen goede ruil noemen: 1 hectare natuur in Nederland erbij, om ons heen minstens 10 hectare natuur weg.

Prijstechnisch niet concurreren
De stikstof uit de landbouw NH3 (ammoniak) ruilen tegen de stikstof NOx (stikstofdioxide) uit de industrie, verkeer, energie en bebouwing, is de oplossing volgens de politiek. Zij vergeten dat NOx niet natuurlijk is. Ook al romen zij 30% af, ik zet er mijn vraagtekens bij. De landbouw kan prijstechnisch niet kunnen concurreren tegen de industrie, bouw en verkeer. Met als gevolg dat dit beleid zeker het einde van de landbouw in Nederland tot gevolg heeft, met alle gevolgen van dien.

Een goed voorbeeld zijn nu de zonneparken. De boer of particulier die een stuk grond heeft, ontvangt per hectare zonnepark tot €6.000 pacht per jaar. Er is geen enkel landbouwgewas die zoveel opbrengt, dat er een pachtprijs van €6.000 kan worden betaald. Deze hoge pachtprijs voor zonneparken, komt door de extreme subsidie die de overheid geeft met een lange garantieprijs voor de stroom.

Zonnepark bouwen in warm land
Het gevolg is een overbelasting van het elektriciteit net bij zonnig weer, want niemand heeft nagedacht om de stroom op te slaan. Een veel betere oplossing is een zonnepark te bouwen in een warm land, waar de zon veel meer uren schijnt en te droog is voor landbouw. In Nederland hebben wij gemiddeld 1.500 uur zon. In Egypte gemiddeld 3.600 uur zon, bijna 2,5 keer meer dan bij ons. Vervolgens deze stroom omzetten naar waterstof of mierenzuur. Dit per schip naar Nederland vervoeren en aansluiten op het bestaande gasnet.

Het gevolg is 100% groene energie met geen NOx uitstoot. Dit is een win-win situatie: NOx weg. CO2-uitstoot weg, dus opwarming van de aarde opgelost. Tropische bossen hoeven niet meer te worden gekapt voor sojateelt om biobrandstof te maken. Oost-Rusland kan geen olie meer aan ons leveren, dus zonder afzet stoppen zij met hun omgeving te vervuilen. Amerika kan stoppen met schaliegas-winning en ga zo maar door.

Als tegenprestatie voedsel leveren
Het land met het zonnepark levert ons energie en wij leveren als tegenprestatie hun voedsel. Iedereen blij. Zij hebben immers geen honger meer. En wij omdat de vervuiling voor een groot deel weg is. Maar het tegendeel is nu het geval: elke ruil NH3 uit de landbouw tegen NOx heeft ook als gevolg een grote toename van CO2, wat wel klimaatopwarming veroorzaakt. Elke industrie, woningbouw, verkeer heeft naast NOx-uitstoot ook niet biogene CO2-uitstoot. Deze 2 dingen gaan altijd samen. Daarom noem ik de uitruil een milieuramp, want indirect neemt ook het CO2-gehalte enorm toe.

Vervolgens moeten wij ook onderzoek doen naar mogelijkheden om de uitstoot van NH3 van de landbouw zo veel mogelijk te reduceren in plaats van boeren weg te kopen. Dit moet mogelijk zijn. Steek geld in dit onderzoek. Wat gebeurt er bijvoorbeeld als de mest direct vers wordt verwerkt op de boerderij en de boer dan het vrijgekomen gas levert aan het gasnet (echt groen gas)?

Burgerkringloop klopt van geen kant
De vaste mest kan de boer als kunstmest gebruiken, precies wat de plant nodig heeft. Het schone water kan ergens op de juiste plek in een natuurgebied worden gebracht om verdroging tegen te gaan. Verder leveren wij mensen niets terug aan de natuur, alleen maar vervuiling en ellende. Het is jammer dat de landbouw telkens weer de mineralen verliest, die de burger opeet. Je kan wel circulaire landbouw willen, maar de burgerkringloop zelf klopt van geen kant.

De betrokken partijen binnen Nederland moeten samen met de boeren het stikstofprobleem oplossen en juist zuinig zijn op de boeren. Alleen met samenwerking is er een oplossing. Wel is het belangrijk om een lange termijn visie te hebben. Alvorens iets te doen, zeker weten dat het helpt. Zodat niet veel geld verdampt. Dit is al te vaak gebeurd in de landbouw.

Wanneer u de NOx van de industrie, verkeer en industrie tot nul reduceert, bij de landbouw de NH3 tot nul reduceert en de omringende landen dit ook tot nul reduceren, heb ik er pas vertrouwen in dat de zeldzame plantjes zich ook weer in Nederland vestigen.

Jaap Majoor
Laag Zuthem

Boerenbusiness

Onder Boerenbusiness worden opinies geplaatst van auteurs die in principe eenmalig hun mening op Boerenbusiness.nl ventileren of van personen die liever anoniem willen blijven. Naam en woonplaats zijn altijd bij de redactie bekend.
Reacties
2 reacties
Kjol 13 Oktober 2020
Dit is een reactie op het Boerenbusiness artikel:
[url=https://www.boerenbusiness.nl/column/10889643/het-uitruilen-van-stikstof-wordt-een-milieuramp]Het uitruilen van stikstof wordt een milieuramp[/url]
Je hebt gelijk, maar stakeholders buiten de landbouw zijn ook niet geïnteresseerd in die paar plantjes maar vooral in het voldoen aan idiote regels. Wie zich dit kan permitteren koopt dus rechten om daaraan te voldoen.
Degene die deze regels bedenken zijn democratisch gekozen volksvertegenwoordigers en valt dus niet veel tegen te doen.
hans 13 Oktober 2020
Nederland is toch het land van uitersten,
van land- en huizenprijzen tot belastingen, van legaal drugsgebruik tot voedselbanken, van medicijngebruik tot welvaart, van vorstenhuis tot gemaakte natuur.

Je leeft en woont er, als je slim bent pak je de voordelen.
U kunt niet meer reageren.

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Schrijf je in en ontvang elke dag het laatste nieuws in je inbox

Achtergrond Stikstofstemming

Demissionair verder met stikstof en klimaatbeleid

Achtergrond Stikfstofstemming

De boze blanke mannen zitten opeens links

Achtergrond Stikstofstemming

Stikstof lager op ladder kiezer, maar niet echt

Achtergrond stikstofstemming

Timmermans bindt thuis in en schaadt zijn imago

Blijf op de hoogte

Schrijf je in en ontvang elke dag het laatste nieuws in je inbox