Shutterstock

Opinie Jaap Majoor

Biodiversiteit past dus helemaal niet bij landbouw

16 Februari 2021 - Boerenbusiness - 5 reacties

Elke plant en dier heeft zijn eigen functie in de natuur. Dat begrijp ik drommels goed. Het is dus goed om hier aandacht aan te schenken. Alleen mogen wij niet de schuld aan onze boeren geven dat zij verantwoordelijk zijn voor het 'verlies' aan biodiversiteit.

Het oppervlak landbouwgrond is de laatste decennia enorm afgenomen en het oppervlak bebouwing en natuurgebied is enorm toegenomen. Tegelijkertijd is de biodiversiteit gedaald. Dan kan ik alleen maar concluderen dat de afname van biodiversiteit niet de schuld van de boeren is, zoals de linkse politiek en media ons willen doen geloven. Dat komt echter door de toename van bebouwing en natuur.

Een boer, of hij nu gangbaar is of biologisch, teelt gewassen om ons te voeden. Dit probeert hij zo goed mogelijk te doen met de beste opbrengsten. Laat hij het onkruid groeien, dan groeien de gewassen die hij teelt heel slecht tot helemaal. Denk maar aan een groentetuin waar je niet in schoffelt. Dan heb je ook geen groente. Ook de biologische boer bestrijdt de onkruiden net als de gangbare boer, omdat hij anders geen opbrengst heeft. Hoe beter de boer dit doet, des te minder grond is nodig om de mens te voeden en des te meer grond blijft er over voor de natuur.

Overheersende onkruiden
Biodiversiteit past dus helemaal niet bij de landbouw. Sterker nog: de boer die wel alles laat groeien, heeft geen opbrengst meer. Mijn ervaring is dat ook de biodiversiteit wordt verdrongen door een paar overheersende onkruiden. De natuurinstanties hebben vaak bouwlanden, waar de pachter (boer) het onkruid niet mag bestrijden. Dit is, denk ik, de natuurinclusieve landbouw die onze politiek wil. Een regelrechte ramp.

Ik heb vele jaren zulke akkers geoogst met de maaidorser en zag elk jaar opnieuw dat een paar onkruiden alles had verdrongen. Met als gevolg geen opbrengst en geen biodiversiteit. Toch is biodiversiteit heel belangrijk en moeten wij denken aan kunstmatige biodiversiteit.

Kunstmatige biodiversiteit
Ik leg het uit via een voorbeeld. Elke boer is verplicht 2% of meer in te zaaien met een kruidenmengsel - samengesteld in overleg met biologen en natuurinstanties - waar in dat gebied behoefte aan is. Dit moet dan voor heel Europa gelden en de boer ontvangt van de overheid een vergoeding voor deze prestatie. Dit is 4% van de gemiddelde waarde van de grond in dat gebied, plus een vergoeding voor het werk en zaaizaad.

Op deze manier kunnen wij de broodnodige biodiversiteit behouden en moeten wij de boer zijn werk laten doen. Om met zo goed mogelijke opbrengsten en zo min mogelijke milieubelasting de beste opbrengsten te realiseren. In een halve dag denk ik, kunnen wij de politiek zoveel landbouwkennis bijbrengen, dat zij niet meer zulke ongenuanceerde uitspraken over de landbouw doen. Wanneer krijgen wij de kans om hen op een begrijpelijke wijze uit te leggen, hoe en waarom boeren hun werk doen?

Jaap Majoor
Laag Zuthem

Boerenbusiness

Onder Boerenbusiness worden opinies geplaatst van auteurs die in principe eenmalig hun mening op Boerenbusiness.nl ventileren of van personen die liever anoniem willen blijven. Naam en woonplaats zijn altijd bij de redactie bekend.
Reacties
5 reacties
Piet 16 Februari 2021
Dit is een reactie op het Boerenbusiness artikel:
[url=https://www.boerenbusiness.nl/column/10891060/biodiversiteit-past-dus-helemaal-niet-bij-landbouw]Biodiversiteit past dus helemaal niet bij landbouw[/url]
Hoe kan Jaap Majoor nog opinies aanleveren?
Ik begreep dat hij in juli 2020 is overleden.
Zie:
http://www.ddb.nu/nieuws/ddb/jaap-majoor-overleden/
schoenmakers1 17 Februari 2021
Ik heb het al vaker medegedeeld, biodiversiteit is niks anders als een perceel vol onkruid, wie wil dit nou?
Abonnee
Koos 17 Februari 2021
Piet, dit is een naamgenoot. Zeer toevallig ook actief in dezelfde branche.
Abonnee
A. J. van Woerkom 17 Februari 2021
Wanneer krijgen wij de kans om hen op een begrijpelijke wijze uit te leggen, hoe en waarom boeren hun werk doen?

Jaap die kans krijgen we bewust niet omdat de politiek zijn eigen agenda heeft en die ook nog eens niet willen delen.
Wat nog erger is misschien ze hun beleid, gestoeld op aannames, niet op een praktische manier kunnen uitleggen. Zij leunen op wetenschappelijke modellen die ook het contact met de natuurlijke praktijk kwijt zijn, er zijn sterke aanwijzingen dat ze zelf dat nu ook in de gaten krijgen. Alle partijen die beslissen over de koers zijn het natuurlijke stuur kwijt, DAAROM NIET JAAP.
info 17 Februari 2021
Dat biodiversiteit niet bij landbouw (cultuur) past vind ik vrij logisch dit hoort meer bij de natuur , percelen die uit de cultuur worden gehaald moeten deze bio... maar uitvoeren , dan kunnen wij boeren ons land weer 100% benutten voor de productie van kostbaar voedsel voor mens en dier en vooral dieren welke melk en vlees produceren om de alles etende mens van voeding te voorzien.
Tevens hebben de insecten , vogels , bijen en vlinders vaak een beter rustgebied in bossen of heide percelen om zich voort te planten en daarbij te eten dan op een boeren akker rand langs een druk bereden weg waar veel dieren dood gereden of vergiftigd worden door het verkeer met hun NOX uitstoot veroorzakende auto.
Ik heb de logica nooit kunnen bevatten van de inzaai met div. onkruiden van akker randen.
U kunt niet meer reageren.

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Schrijf je in en ontvang elke dag het laatste nieuws in je inbox

Opinie Jaap Majoor

Wordt er wel met de boeren gesproken?

Blijf op de hoogte

Schrijf je in en ontvang elke dag het laatste nieuws in je inbox