Smeerjewegproducties / Shutterstock.com

Opinie Vergaderboer Twee

Hoe boeren de belangen behartigen

28 Augustus 2021 - Boerenbusiness - 3 reacties

Het is een mooie zomer. Voor boeren een zomer om te gedenken. Ja, er was flinke wateroverlast, met desastreuze gevolgen voor sommige boeren. Maar, wat is er op de meeste plaatsen veel gegroeid. Wat staan de gewassen er op veel plaatsen schitterend bij. En dat na 3 droge jaren en doemverhalen over klimaatverandering, extreme droogtes, enzovoorts. Als de prijzen dan ook nog een beetje meewerken zijn 'Den Haag' en de Randstad snel naar de achtergrond verdwenen op het boerenerf. Ware het niet dat MOB en de anti-dierhouderijclubs niet stilzitten.

Opnieuw wil MOB tal van veehouderijen in Noord-Brabant aanpakken vanwege de stikstofkwestie. Dier&Recht startte in komkommertijd in de grote steden een agressieve openbare campagne met termen als 'zuivel is dodelijk' en 'zuivel veroorzaakt ernstig dierenleed'. Begrijpelijk dat boeren op hun achterste benen staan en dit niet pikken. Een boerenactiegroep voerde een kort geding en tot ieders verbazing werd een deel van de campagne door de rechter verboden. Blijkbaar zijn er toch grenzen aan de vrijheid van meningsuiting.

Het is echter slechts een slag in het grote geheel. Al jaren blijkt de agrarische sector niet in staat zich te verbinden en een effectief weerwoord te geven tégen alle negativiteit en framing van partijen en personen, die vinden dat 'alles anders moet' of die zelfs geen enkele dierhouderij meer willen. Daardoor blijft het een gevecht in de marge, meestal reactief. De weinige campagnes die worden gevoerd, zijn vaak gericht op 1 deel van de sector of voor een specifiek doel en missen de kracht, omvang en middelen van het geheel.

Verstrikt in eigen netwerk
In de belangenbehartiging is het niet anders. De oude boerenbelangenbehartiger zit verstrikt in z'n eigen netwerk van interne belangen en financiële connecties met allerlei partijen. Druk met de boel bij elkaar en overeind houden, gaat de nieuwe voorzitter waarschijnlijk geen verandering brengen. Het jonge broertje van de oude partij loopt veilig in dit patroon mee. Dan zijn er wat clubs in de melkveehouderij die in een wurggreep zitten en in feite al lange tijd krachteloos zijn door zelfs intern niet te willen samenwerken. Is het bestaansrecht voor deze clubs niet gewoon verstreken?

Bestuurders zullen hoe dan ook de wil moeten hebben om samen te werken, en niet weg lopen bij onenigheid. Twee nieuwe actiegroepen timmeren hard aan de weg om hun invloed te doen gelden. De één door vooral in te spelen op emoties, gebruik te maken van de aloude 'wij' tegen 'zij'-technieken en roemruchte strijdtaal. De andere door met moderne communicatie lijnen breed te verbinden als de genuanceerde constructieve partij. Beide partijen lijken hun bestaansrecht te hebben gevonden, maar gaan de wereld niet veranderen.

Niet alles in een keurslijf
Een gezamenlijke strategie en zelfverloochening zijn nodig. Niet alleen bij de heren bestuurders zoals ikzelf, maar ook bij boeren achter het toetsenbord die (te)vaak met hun mening iedere inzet doodslaan en afserveren. Samenwerken betekent niet alles in een keurslijf persen en één visie of doel moeten hebben. Het betekent wél elkaar erkennen en een plaats gunnen. En gebruikmaken van elkaars kracht én middelen in het collectieve belang. Ook als je het een keer niet eens bent, hoef je dat niet meteen van de daken schreeuwen in je eigen deelbelang. En zonder dat 'oude olifanten' steeds weer de kop opsteken om zich te laten gelden. Waarom toch, want het maakt het geheel kapot. 

Zijn we als behartigers van het boerenbelang klaar voor de gezamenlijkheid, of moeten de belangen eerst nog langer verkwanseld en het draagvlak vérder worden weggegeven?

Dit artikel maakt deel uit van de contentsamenwerking tussen Boerenbusiness en Foodlog.

Boerenbusiness

Onder Boerenbusiness worden opinies geplaatst van auteurs die in principe eenmalig hun mening op Boerenbusiness.nl ventileren of van personen die liever anoniem willen blijven. Naam en woonplaats zijn altijd bij de redactie bekend.
Reacties
3 reacties
29 Augustus 2021
Dit is een reactie op het Boerenbusiness artikel:
[url=https://www.boerenbusiness.nl/column/10893886/hoe-boeren-de-belangen-behartigen]Hoe boeren de belangen behartigen[/url]
Het is elke keer hetzelfde  liedje met onze belangenbehartigers. Zodra boeren er achter komen dat deze belangenbehartigers bezig zijn met het behartigen van de belangen van aanverwante bedrijven ipv de belangen van de boeren, wordt er een nieuwe belangenbehartigers organisatie opgericht. Het duurt vaak niet lang voordat ook deze nieuwe belangenbehartigers gekaapt worden door aanverwante bedrijven. We zijn inmiddels zover dat belangenbehartigers projecten ondersteunen die de productie in het buiteland moeten laten floreren, de Verweggistan bedrijven/productie. Zo vallen onze afzetmarkten weg en komen de Nederlandse boeren nog verder onderdruk te staan. Zodra belangenbehartigers zich laten sponseren door toeleveranciers en afnemers gaat het mis. Helaas zijn er nog geen uitzonderingen op dit fenomeen. Er zijn verschillende belangenbehartigers die allemaal dezelfde motieven en groepen-sponsoren hebben maar door zich te onderscheiden van elkaar in communicatie, verschillende 'soorten'-boeren aanspreken (oude wijn in nieuwe zakken). Zo blijft het gezegde 'hou jij ze dom, dan hou ik ze arm' in de breedste zin van het woord van toepassing.
Standvastig 31 Augustus 2021
Waarom nog vergaderen, "belangenbehartigen" als al bewezen is dat er toch niet geluisterd wordt? Een kabinet wat demissionair is en toch bepaalde zaken/wetten doordrukt (dat alleen al is vreemd), niet voor rede vatbaar is, al praat over verplichtingen mbt zonnepanelen, grond wil gaan onteigenen, etc. Dan is vergaderen/belangenbehartigen tijdverspilling.... Het is de tijd voor daden, niet woorden; de tijd van praten is allang voorbij. De overheid praat ook niet meer, die doen momenteel, zij voeren daden uit....
Abonnee
Sambuca 31 Augustus 2021
Zo lang het volk deze flauwekul accepteert is ze zelf aan de beurt. Een volksrevolutie en omverwerpen van ambtelijke stelsels is nodig om weer een gezonde maatschappij te maken.
U kunt niet meer reageren.

Wat zijn de actuele noteringen?

Bekijk en vergelijk zelf prijzen en koersen

Bel met onze klantenservice 0320 - 269 528

of mail naar support@boerenbusiness.nl

wil je ons volgen?

Ontvang onze gratis Nieuwsbrief

Elke dag actuele marktinformatie in je inbox

Aanmelden