Shutterstock

Opinie Jaap Majoor

Wie is het slachtoffer van de stikstof?

27 Juni 2022 - Boerenbusiness - 8 reacties

De natuurinstanties en de overheid zijn, vinden zij zelf, het slachtoffer van de stikstof. Het gaat zover dat op de televisie wordt gezegd: de jonge vogels die in het natuurgebied worden geboren hebben zulke slechte botten dat zij het niet overleven. Oorzaak: te veel aan stikstof. Nogal een heftige uitspraak, maar hoe is dit te verklaren?

Welke natuurinstantie of overheidsinstantie kan mij het volgende uitleggen Bos- en natuurgrond worden niet tot nauwelijks geanalyseerd. Feitelijk weten wij dus niet of de bodemvruchtbaarheid in bos-en natuurgebieden het mogelijk maakt om gestelde natuurdoelen te behalen. De onderzoeken van Eurofins, laten een enorm laag CEC getal in de natuurgebieden zien. Dit is een weergave van de bodemvruchtbaarheid. Het aandeel calcium is zelfs verontrustend laag. De natuurinstanties geven de stikstof de schuld. Maar zo gemakkelijk komen zij er niet vanaf.

Alle boeren moeten hun grond laten onderzoeken. Uit ervaring zijn er nog steeds boeren die nooit extra kalk strooien, maar wel gewoon mesten met stikstof plus dierlijke mest en dus meer stikstof geven dan de natuurgebieden krijgen. Vreemd, zij hebben helemaal niet die lage calciumgehalten in de bodem. Hier moet toch het CEC getal veel slechter zijn, doordat deze gronden veel meer stikstof krijgen. Maar dat is niet zo. Bij deze boeren is de bodemtoestand veel beter dan bij de natuurinstanties. Is de natuurbodem door de cultuurtechnische maatregelen (afgraven teeltlaag) niet een vergiet geworden, die geen voedingsstoffen meer vasthouden? Zo erg dat alle calcium ook weg is en dus - zoals op tv te zien was - de jonge vogeltjes door hun pootjes zakken door calciumgebrek.

Grote veestapel om de vegetatie op te eten
Natuurinstanties hebben een grote veestapel om de vegetatie op te eten. Deze veestapel, de zogenaamde grote grazer, poept rechtstreeks in het natuurgebied en niemand praat hierover. In de winter zet de boer zijn vee op stal en moet hij de mest door de regelgeving van de overheid de hele winter opslaan. Elke boer is blij met deze regel, want hij benut zijn mest nu veel beter dan vroeger. Nadeel is dat in de mestopslag door de lange bewaring ammoniak ontstaat en zo in het milieu kan komen. Er zijn inmiddels steeds meer oplossingen om deze ammoniak op te vangen. Maar wanneer je nu het voorstel van de overheid ziet, krijgen deze nieuwe technische ontwikkelingen geen kans. Onbegrijpelijk.

Vloeibare ammoniak te gebruiken als accu voor een brandstofcel. Er zijn nu zelfs ontwikkelingen om vloeibare ammoniak te gebruiken als accu voor een brandstofcel. Alle problemen met opslag van elektriciteit kunnen zo maar worden opgelost met ammoniak. Als je de ambities ziet van het bedrijf, dat nu de eerste machine heeft draaien op ammoniak, wordt dit misschien wel de nieuwe schone duurzame brandstof voor de toekomst.

Geen veestapel in natuurgebied
Bij de natuurgebieden ligt dit anders. De beesten blijven in de winter lopen en dus ook poepen. Deze mest vormt geen ammoniak, want hij wordt niet opgeslagen zoals de boer zijn mest moet opslaan. De planten groeien niet in de winter en dus spoelt deze mest uit naar het grondwater. Dit is precies de reden, dat de boeren in de winter hun mest niet mogen uitrijden om uitspoeling tegen te gaan. Zo ook de explosieve groei van de ganzen met een grote hoop mest als gevolg. Dit verklaart waarom in natuurgebieden ook stikstof uitspoelt.

Is het, als experiment, niet veel beter om in een natuurgebied geen veestapel te laten lopen en de ganzenpopulatie terug te brengen naar het jaar 1970? Het natuurgebied zeker niet afgraven, maar de boeren een vergoeding geven. Dat zij net als zij vroeger de bodem afplaggen. En dan meten wat het effect is. De mechanisatie ontwikkelt er een machine voor, zodat de kosten beheersbaar zijn. Uiteraard is eerst een basisbemesting van kalk noodzakelijk als reparatiebemesting. Blijven de natuurinstanties halsstarrig roepen het is de schuld van de stikstof, dan gaat zeker de meeste natuur verloren.

Natuurbeheerders, ga eens in contact met Eurofins, zodat jullie samen een plan maken om de bodem aan te passen aan de gewenste natuurdoelstellingen. De overheid kan beter geld steken in de aangepaste bemesting van de natuurgebieden, dan het uitkopen van boeren. Zou u niet boos zijn als je wordt onteigend van je bedrijf, terwijl het probleem misschien wel wordt veroorzaakt door de instanties die jouw onteigening teweeg brengen. De schuld in de klompen van de boeren schuiven is gemakkelijk, maar hier zijn de problemen niet mee opgelost. Laat de vogels hun jongen op het boerenland groot brengen, dan zakken zij tenminste niet meer door hun pootjes door een calciumtekort.

Jaap Majoor
Laag Zuthem

Boerenbusiness

Onder Boerenbusiness worden opinies geplaatst van auteurs die in principe eenmalig hun mening op Boerenbusiness.nl ventileren of van personen die liever anoniem willen blijven. Naam en woonplaats zijn altijd bij de redactie bekend.
Reacties
8 reacties
Abonnee
Marjub 27 Juni 2022
Dit is een reactie op het Boerenbusiness artikel:
[url=https://www.boerenbusiness.nl/column/10899237/wie-is-het-slachtoffer-van-de-stikstof]Wie is het slachtoffer van de stikstof ?[/url]
Heel goed artikel, gemakshalve vergeet de overheid en natuur beschermers nogal es hun eigen poepende dieren. Laat land zeker niet over aan natuurbeschermers dan weet je zeker dat de omgeving een grote bende wordt, dat is het nu al en ik ben die verwaarlozing meer dan zat. Trouwens brandnetels houden wel van stikstof maar niet wat uit de lucht komt, dan stond heel Nederland vol maar het zijn opruimers van organisch materiaal waar stikstof in zit. In al die verwaarloosde stukken grond waar gras blijft staan, komt op den duur brandnetel op. Net als de bramenstruiken, ze moeten geen kans krijgen.
Abonnee
Ad 27 Juni 2022
Mooi gescheven Jaap wil nog 'n aanvulling doen, toen de fosfaat uit het waspoeder moest hadden de watervogels gem. 9-10 kuiken, en nu zijn ze blij met 5 kuiken, maar ja de overstorts hebben dit pad ook gevolg.
Abonnee
tijdbom 27 Juni 2022
Ben het helemaal eens met Dhr.Majoor.Waar zijn hun analyses,staatsbosbeheer is ook een (waardeloos)bedrijf. Zetten de pachters via pachtovereenkomsten onder druk.Ganzenpopulatie kunnen ze niet(nooit)meer onder controle krijgen.Was het maar zo al in de 70er jaren,overigens is de schade door ganzen in 2021 gestegen van €31.000.000- naar €38.000.000-.Schade betalen ze NIET,je krijgt een tegemoetkoming in de schade. Dit ter zijde,maar niet te verwaarlozen.De actie van de boeren deze dag vind ik discutabel,maar een sterk punt is de autosnelweg door een natura 2000 gebied. Ook de bezoeken aan prov.huizen en gem.huizen is goed,maar wegen (weer)blokkeren ????
ruud hendriks 28 Juni 2022
Bos en natuurgrond wordt nauwelijks geanalyseerd, en in een adem door wordt geconstateerd dat de CEC enorm laag kan zijn. Dat gegeven komt dan uit die niet anawezige analyse denk ik? Een lage CEC is niet raar. De mineralenbuffering van een bosbodem/natuurbodem hoeft niet zo groot te zijn als die van een landbouwbodem. Ee landbouwbodem is relatief bacteriedominant, een bosbodem schimmeldominant en daarmee minder pieken en dalen.
Onderhand is de natuurbodem inderdaad meer een vergiet. Dat is mede door de verzuring/vermesting van de afgelopen decennia die het evenwicht heeft verstoord. Daarnaast deed de zwavel in brandstof ook een flinke duit in het zakje toen er nog niet werd ontzwaveld.

Een natuurkoe vergelijken met een cultuurkoe is appels en peren. De natuurkoe eet zeer koolstofrijk/stikstofarm. En niet meer stikstof dan er ter plekke uit de bodem in het voer kan komen. Voer kan in een natuurkoe 4 dagen onderweg zijn voor het mest is, dan zit er niet veel meer in en spoelt er dus ook niet veel meer uit.
De cultuurkoe eet stikstofrijk/koolstofarm. De doorlooptijd van voer is veel sneller, een dag? Twee? De C/N is veel lager. Ik hoop dat de ammoniak afvang werkt. De emissiearme vloer werd eerst ook geprezen totdat....
Willen we schrale natuur dan hoort afplaggen daar inderdaad bij. kalk alleen is niet genoeg, de zandgronden hebben niet veel reserve, afplaggen verwijdert alle mineralen, dus steenmeel of lavameel is dan ook een nuttige.
Wat die kalk en pootjes betreft: mezen en vinken zijn nou niet bepaald boerenlandvogels......
Abonnee
tijdbom 28 Juni 2022
Komt niet veel goeds uit uw pen Hendriks.
Abonnee
fles 29 Juni 2022
met zijn allen een maand lang de melk in de sloot laten lopen. geen producten meer leveren. maar ja dan ben ik failliet.
Jokertje 30 Juni 2022
Hendriks,

Wil jij zeggen dat de natuur Koe veel minder eet dan de cultuur Koe?

Zo'n 4 keer minder?
Abonnee
tijdbom 30 Juni 2022
fles schreef:
met zijn allen een maand lang de melk in de sloot laten lopen. geen producten meer leveren. maar ja dan ben ik failliet.
Met deze melkprijzen kan dat best,is niet leuk,maar we moeten sancties op gaan leggen.Jammer voor het lagere segment inkomsten.Die kunnen we mss nog helpen,dan doen we dat beter dan den Haag. Ze moeten allemaal grote vrete krijgen daar in den Haag,op enkele uitzonderingen na.
U kunt niet meer reageren.

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Schrijf je in en ontvang elke dag het laatste nieuws in je inbox

Achtergrond Stikstofstemming

Lang schaduwregeren geeft irritatie en chagrijn

Achtergrond Stikstofstemming

De missiegerichtheid van gehavend Rutte IV

Interview Marijn Dekkers

Hoge grondprijs grootste uitdaging extensivering

Achtergrond Stikstofstemming

Demissionaire twijfelaars en achterafdenkers

Bel met onze klantenservice 0320 - 269 528

of mail naar support@boerenbusiness.nl

wil je ons volgen?

Ontvang onze gratis Nieuwsbrief

Elke dag actuele marktinformatie in je inbox

Aanmelden