Shutterstock

Opinie Jaap Majoor

Wat heeft u gegeten vandaag?

19 Juli 2022 - Boerenbusiness - 1 reactie

Heeft u vandaag gegeten? Iedereen zal ja zeggen en heeft wat gegeten. Allemaal voedsel - gangbaar, biologisch of vegetarisch - geleverd door onze boeren. Bent u naar de wc geweest? Iedereen zegt ja. Waar is uw ontlasting gebleven? In het riool. Weg dus. Alle producten die de boer aan ons levert, worden door ons mensen opgegeten, maar wij geven niets terug aan de boer. Telkens weer verliest hij zijn voedingsstoffen in de producten, die hij afvoert naar ons mensen.

Neemt de boer geen maatregelen, dan zal zijn bodem steeds armer worden. Deze verliezen vult hij aan door aankoop van kunstmest en veevoer, om zijn bodem niet te verarmen. De biologische boer voert geen kunstmest aan, maar heeft daarom meer grond nodig voor zijn producten.

Sri Lanka haalde het nieuws omdat er voedseltekorten zijn doordat zij - verplicht door de overheid - geheel overgeschakeld waren naar biologische landbouw.

Vroeger toen kunstmest en de veevoerfabrieken niet bestonden, vulde de boer deze verliespost aan door van braakliggende grond de vegetatie af te plaggen en van deze vegetatie, als strooisel in de potstal, mest te maken. Immers, de veestapel levert mest, maar je kunt ook vegetatie laten rotten en zo ook compost (mest) maken. De esgronden zijn zo in het verleden ontstaan en door dit afplaggen de heidevelden en schrale stukken natuur. De boer heeft nu kunstmest en doet dit niet meer. Het gevolg is dat nu de vegetatie niet meer tot compost verwerkt wordt, de natuurinstanties dit zelf moeten onderhouden. Dat is hun veel te kostbaar, waardoor dit niet gebeurt. Gevolg: de heide verdwijnt en wordt bos. De natuurinstanties verklaren dat de vele vegetatie door stikstof komt. Er is gewoon bezuinigd op het onderhoud van de natuurgebieden.

Zij moeten samen met de boeren weer om tafel en zeggen: hoe gaan wij dit samen oplossen. Tegen een vergoeding kunnen de boeren de natuurgronden weer gaan afplaggen, net als vroeger. Deze vegetatie kan weer dienen als mest en een groot deel van de kunstmest vervangen. U zult versteld staan hoe mooi de hei weer gaat bloeien als dit voor elkaar komt.

De natuurinstanties leggen uit dat hun koeien geen ammoniakuitstoot hebben. Dit is natuurlijk onzin. Veel beesten die in de natuurgebieden lopen, staan in de winter bij boeren op stal en deze uitstoot wordt bij de boeren opgeteld. De andere beesten, die in de winter buiten blijven lopen, hebben geen uitstoot aldus de natuurinstanties, omdat de urine en de keutels gescheiden neerkomen in het natuurgebied. Zij vergeten erbij te vertellen dat deze mest uitspoelt naar het grondwater, want in het najaar en de winter nemen planten geen mest op. Immers, planten groeien niet in het najaar en de winter. Om deze reden mogen de boeren in het najaar en de winter geen mest uitrijden. Door deze lange periode van mestopslag ontstaat wel ammoniak. Gelukkig komen er steeds meer oplossingen om dit probleem te verhelpen. Wanneer de overheid groen licht geeft aan deze innovaties is het stikstofprobleem, ontstaan uit de landbouw, verleden tijd.

Een veel groter probleem, waar niemand bij stil staat, is het feit dat binnen enkele tientallen jaren belangrijke voedingsstoffen als kali en fosfaat op zijn. Wanneer deze groeistoffen voor planten op zijn, zullen de opbrengsten bij de boeren fors minder worden. De gevolgen laten zich raden: een behoorlijke toename van de wereldbevolking, een forse afname van de voedselproductie en de boeren weggejaagd van de meest geschikte gronden voor landbouw. Minister-president M. Rutte, minister Ch. van der Wal en minister H. Staghouwer, ik nodig jullie uit om van gedachten te wisselen.

Jaap Majoor
Laag Zuthem

Boerenbusiness

Onder Boerenbusiness worden opinies geplaatst van auteurs die in principe eenmalig hun mening op Boerenbusiness.nl ventileren of van personen die liever anoniem willen blijven. Naam en woonplaats zijn altijd bij de redactie bekend.

Meer over

Jaap Majoor
Reacties
1 reactie
Abonnee
lei 20 Juli 2022
Dit is een reactie op het Boerenbusiness artikel:
[url=https://www.boerenbusiness.nl/column/10899633/wat-heeft-u-gegeten-vandaag]Wat heeft u gegeten vandaag?[/url]
misschien interessant om even te googlen naar: biologische landbouw dreef Sri Lanka naar een faillissement.
U kunt niet meer reageren.

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Schrijf je in en ontvang elke dag het laatste nieuws in je inbox

Opinie Jaap Majoor

Wordt er wel met de boeren gesproken?

Blijf op de hoogte

Schrijf je in en ontvang elke dag het laatste nieuws in je inbox