Shutterstock

Opinie Jaap Majoor

Enige verdienmodel voor boer is verdubbeling prijzen

12 September 2022 - Boerenbusiness - 6 reacties

Een groep wetenschappers vindt dat de stikstofneerslag nog strenger moet worden aangepakt. Wel vreemd deze wetenschappers roepen over stikstof, maar niet nadenken over wat er werkelijk aan de hand is.

Veel natuur is gemaakt om de wensnatuur van de natuurinstanties te realiseren. De wens is heel schrale natuur, waar dan een zeldzaam plantje zich kan vestigen. Voor Nederland een bijzonder plantje, omdat Nederland van nature vruchtbare, stikstofrijke gronden heeft. De rivieren hebben immers miljoenen jaren hun vruchtbare slib op ons land afgezet. Vroeger zijn er stukken grond verschraald door de boeren, omdat zij door gebrek aan meststoffen, stukken grond afplagden en beweiden. Zo zijn onze heidevelden ontstaan. Omdat er nu wel meststoffen zijn, doen de boeren dat niet meer en gaan de grassen weer groeien op de plaatsen waar de hei staat. Om de wensnatuur te realiseren zijn onze natuurbeheerders wel heel drastisch te werk gegaan. Zij hebben de complete teellaag, die in miljoenen jaren is ontstaan, afgegraven met de gedachte zo weer schrale natuur te realiseren. De gevolgen van dit natuurbeheer zijn desastreus voor alle vormen van planten. Immers door het verwijderen van de teellaag is de bodem zijn vruchtbaarheid verloren.

Grasland is een topper in het vastleggen van CO2
Naast stikstof zijn ook alle andere mineralen, nodig voor de groei van planten, verloren gegaan. Ook het zeldzame plantje wil bijna niet meer groeien en de wensnatuur wordt niet gerealiseerd. Het is wel heel gemakkelijk om te roepen: de stikstof is de schuld om zo het wanbeheer van de natuurgebieden te verdoezelen. Wil je de natuur redden, dan zijn er drastische maatregelen nodig. Zoals bemesten met kalk, gips of steenmeel en het weer opbouwen van een teellaag. Zodat de natuur weer mineralen en vergeet niet water, kan vasthouden. Ik las zelfs een artikel, dat natuurbeheerders in hun natuurgebieden stikstof aan het strooien zijn, om te zien of zij zo betere natuur kunnen realiseren. De wetenschappers spreken ook niet over de opwarming van de aarde en het vasthouden van water.

De gronden van onze boeren leggen ver weg de meeste CO2 en water vast, veel meer dan bossen. De natuurgebieden die zijn gemaakt voor wensnatuur, leggen helemaal geen CO2 en water vast. Vooral grasland is een topper in het vastleggen van CO2 en water. Ga je landbouwgronden omzetten in natuur of bebouwing, dan versterkt dat juist de opwarming van de aarde en een verlies aan water. Overheid, dit kan toch niet de bedoeling zijn? Laat u niet leiden door de natuurinstanties, maar volg eerst eens een cursus - gegeven door een onafhankelijke instantie die verstand van zaken heeft - zodat u een weloverwogen besluit kunt nemen. Dit geldt ook voor de leden van de Raad van State. Neem het afschaffen van de derogatie. De gevolgen zijn een toename van CO2 en verlies aan water, omdat de boeren hun grasland gaan omzetten in maïsland voor een optimale voeding van hun vee.

Halveren van de veestapel is verdubbeling voedselprijs
Vergeet niet: onze boeren oogsten zes keer een snede gras. In de andere EU landen zijn de boeren blij met twee tot drie sneden gras. Als je deze opbrengsten vergelijkt, is de derogatie toch meer dan normaal. Om deze opbrengsten te blijven realiseren, gaat veel meer kunstmest nodig zijn met tot gevolg een forse toename van CO2. Zo pakken de voedselprijzen nog hoger uit door de extra kosten. Landbouwminister Henk Staghouwer had beloofd een plan te publiceren met een verdienmodel voor de boeren, die volgens het kaartje van stikstofminister Christianne van der Wal natuurvriendelijk moeten gaan boeren. Logisch dat hij is opgestapt. Het enige verdienmodel bij halvering van de veestapel is meer dan een verdubbeling van de prijzen. Hoe kan de consument dit nog betalen? Moet de halve Nederlandse bevolking zich bij de voedselbank melden ? Alleen, hoe komt de voedselbank dan nog aan voedsel?

De Nederlandse boer kan juist de oplossing zijn van het CO2 probleem, het vastleggen van water en de natuur. Laat hem op optimaal mogelijk boeren en stimuleer hem om de organische stof van zijn bodem zo hoog mogelijk te krijgen. Overleg en betaal hem als hij op een deel van zijn grond natuur aanlegt en beheert.

Jaap Majoor
Laag Zuthem

Boerenbusiness

Onder Boerenbusiness worden opinies geplaatst van auteurs die in principe eenmalig hun mening op Boerenbusiness.nl ventileren of van personen die liever anoniem willen blijven. Naam en woonplaats zijn altijd bij de redactie bekend.
Reacties
6 reacties
Abonnee
anna 13 September 2022
Dit is een reactie op het Boerenbusiness artikel:
[url=https://www.boerenbusiness.nl/column/10900567/enige-verdienmodel-voor-boer-is-verdubbeling-prijzen]Enige verdienmodel voor boer is verdubbeling prijzen[/url]
Beste Jaap, "enige verdienmodel voor boer is verdubbeling prijzen". Ben ik niet met je eens!! Ga eerst maar n's iets aan de kosten kant doen. Rondom mest maken we veel te veel kosten. Injecteren, tussentijds opslaan, transporteren, afvoeren van mest, grond gebondenheid, allerlei (noodzakelijke) rechten enz, enz. Dit is een verhoging van de kostprijs. Maar ook de vaak veel te duren stallen die gebouwd worden/zijn met veel te veel "onzin" erin of op aan verwerkt. Zo ook innovatie. Dit is een directe kostprijs verhoging met en enorme afhankelijkheid. Er zijn altijd kansen, alleen kansen moet je zien. Ga voor simpel, dat heeft toekomst.
ruud hendriks 13 September 2022
"Nederland heeft van nature vruchtbare gronden".?? Zandgrond, de helft van NL, is 10.000 jaar oud. De hogere delen zijn uitgespoeld en zijn daardoor van nature arm. Daarnaast is er inderdaad de door de mens veroorzaakte verschraling. De 'mens-natuur' vraagt onderhoud. Voor de van nature ontstane schrale grond is onderhoud een noodgreep.
"Grasland is een topper in het vastleggen van CO2, meer dan bossen". Hier vergelijkt Jaap verschillende vormen van vastlegging. Bos is structureel, langdurig, zeker als je hout daarna nog als bouwmateriaal benut. Gras is tijdelijk, na een jaar allemaal weer terug in de atmosfeer. Alleen organische stof opbouw is structurele landbouw bijdrage
"Halveren veestapel is verdubbeling voedselprijs". Ietwat overtrokken. Minderen van vee kost de boer inkomen. Dus hogere productprijs voor de boer nodig als je dat wil opvangen. De consument betaald maar een klein deel aan de boer, veel aan handel en verwerking. Die merkt veel minder van die hogere prijs. Overigens is 60% van de melk in de supermarkt uit het buitenland.......
De slotalinea is helemaal top. CO2 opslag in de bodem stimuleren is goed voor de bodemkwaliteit. De boer betalen voor diensten? Doen, per direct! Niet alleen gederfd inkomen vergoeden, maar ook voor elk besteed uur en voor de ingezette mechanisatie betalen. €60 per uur OK?
Abonnee
Tijdbom 13 September 2022
ruud hendriks schreef:
"Nederland heeft van nature vruchtbare gronden".?? Zandgrond, de helft van NL, is 10.000 jaar oud. De hogere delen zijn uitgespoeld en zijn daardoor van nature arm. Daarnaast is er inderdaad de door de mens veroorzaakte verschraling. De 'mens-natuur' vraagt onderhoud. Voor de van nature ontstane schrale grond is onderhoud een noodgreep.
"Grasland is een topper in het vastleggen van CO2, meer dan bossen". Hier vergelijkt Jaap verschillende vormen van vastlegging. Bos is structureel, langdurig, zeker als je hout daarna nog als bouwmateriaal benut. Gras is tijdelijk, na een jaar allemaal weer terug in de atmosfeer. Alleen organische stof opbouw is structurele landbouw bijdrage
"Halveren veestapel is verdubbeling voedselprijs". Ietwat overtrokken. Minderen van vee kost de boer inkomen. Dus hogere productprijs voor de boer nodig als je dat wil opvangen. De consument betaald maar een klein deel aan de boer, veel aan handel en verwerking. Die merkt veel minder van die hogere prijs. Overigens is 60% van de melk in de supermarkt uit het buitenland.......
De slotalinea is helemaal top. CO2 opslag in de bodem stimuleren is goed voor de bodemkwaliteit. De boer betalen voor diensten? Doen, per direct! Niet alleen gederfd inkomen vergoeden, maar ook voor elk besteed uur en voor de ingezette mechanisatie betalen. €60 per uur OK?
Beste Ruud.
Leg dit onmiddelijk voor in den Haag.We moeten betaald worden voor onze diensten. Alles moet zomaar vanzelf,maar dat moeten we niet meer doen. Betaal voor inzaai akkerranden,betaal vergoeding voor ganzen beheer,en zo is er nog meer,
Ontkennende VVD'er 13 September 2022
Ik denk dat den haag dit probleem uitbesteed aan diensten van D66.

en vervolgens excuses aanbied voor ons slavernijverleden
Abonnee
peter 13 September 2022
ruud hendriks schreef:
"Nederland heeft van nature vruchtbare gronden".?? Zandgrond, de helft van NL, is 10.000 jaar oud. De hogere delen zijn uitgespoeld en zijn daardoor van nature arm. Daarnaast is er inderdaad de door de mens veroorzaakte verschraling. De 'mens-natuur' vraagt onderhoud. Voor de van nature ontstane schrale grond is onderhoud een noodgreep.
"Grasland is een topper in het vastleggen van CO2, meer dan bossen". Hier vergelijkt Jaap verschillende vormen van vastlegging. Bos is structureel, langdurig, zeker als je hout daarna nog als bouwmateriaal benut. Gras is tijdelijk, na een jaar allemaal weer terug in de atmosfeer. Alleen organische stof opbouw is structurele landbouw bijdrage
"Halveren veestapel is verdubbeling voedselprijs". Ietwat overtrokken. Minderen van vee kost de boer inkomen. Dus hogere productprijs voor de boer nodig als je dat wil opvangen. De consument betaald maar een klein deel aan de boer, veel aan handel en verwerking. Die merkt veel minder van die hogere prijs. Overigens is 60% van de melk in de supermarkt uit het buitenland.......
De slotalinea is helemaal top. CO2 opslag in de bodem stimuleren is goed voor de bodemkwaliteit. De boer betalen voor diensten? Doen, per direct! Niet alleen gederfd inkomen vergoeden, maar ook voor elk besteed uur en voor de ingezette mechanisatie betalen. €60 per uur OK?
Ruud, hoe zie jij dat CO2 van gras na een jaar weer in de lucht?
En 60 % van de melk in de supermarkt uit het buitenland, leg dat onze groenen eens voor!
En € 60 per uur doe ik het niet voor, een beetje geschoolde voorlichter vraagt het dubbele, een loonwerker kan voor dat bedrag net een gronddumper met trekker leveren, excl gasolie en een chauffeur van 16.5 jr. en dan proberen de boel 1800 uur/jaar te laten rijden.
U kunt niet meer reageren.

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Schrijf je in en ontvang elke dag het laatste nieuws in je inbox

Achtergrond Stikstofstemming

Omtzigts ministersplannen lonken na landbouwdebat

Achtergrond Stikstofstemming

Lang schaduwregeren geeft irritatie en chagrijn

Achtergrond Stikstofstemming

De missiegerichtheid van gehavend Rutte IV

Interview Marijn Dekkers

Hoge grondprijs grootste uitdaging extensivering

Bel met onze klantenservice 0320 - 269 528

of mail naar support@boerenbusiness.nl

wil je ons volgen?

Ontvang onze gratis Nieuwsbrief

Elke dag actuele marktinformatie in je inbox

Aanmelden