Blog: Erik Marcus

Boodschappenlijst voor de informateur

1 April 2017

De Tweede Kamer verkiezingen liggen alweer achter ons. Mogelijk wist u bij voorbaat al op wie u ging stemmen, maar wellicht behoorde u tot de zwevende kiezers. Er waren allerlei hulpmiddelen op de markt om u te helpen bij het maken van een keuze.

De kans dat deze beloftes worden nagekomen, is erg klein. Er is geen partij die de absolute meerderheid heeft behaald. Alleen dan had deze partij alle beloftes waar kunnen maken.

Alle beloften waarmaken, was sowieso niet gelukt

Niet alle beloften kunnen worden waargemaakt
Nu duidelijk is dat er geen regering komt van 1 partij, en zelfs niet van 2 partijen, weten we al met zekerheid dat niet alle gedane beloften waar gemaakt kunnen worden. Niet dat we dit hadden gedacht natuurlijk. Echter, welke beloften blijven overeind en welke niet? Hoe sterk en overtuigend is ''onze'' partij in het coalitieoverleg?

Om de inmiddels benoemde informateur Schippers een handje te helpen, wordt zij vanuit alle hoeken en gaten bestookt met adviezen en aanbevelingen. Ook vanuit de agrarische sector zijn er een aantal adviezen en aanbevelingen te noemen. Er zijn er zeker nog meer te noemen, maar laten we hopen dat de onderstaande aanbevelingen in elk geval op haar netvlies komen.

Onzekerheid over landbouwvrijstelling
Al ruim 7 jaar verkeert de agrarische sector in onzekerheid over het feit of de landbouwvrijstelling in de inkomstenbelasting wel of niet blijft bestaan. Dat is absurd. Het is in het belang van de huidige en toekomstige ondernemers dat er een einde komt aan deze onzekerheid.

Voor de continuïteit van onze agrarische sector is bedrijfsopvolging binnen familieverband van groot belang. Zowel in de inkomstenbelasting als in de schenk- en erfbelasting zijn goede regelingen opgenomen die in ieder geval, vanuit de fiscale optiek bezien, een goede bedrijfsopvolging mogelijk maakt. Er gaan echter stemmen op dat deze regelingen te ruimhartig zijn en daarom moeten worden ingeperkt.

Dus kies voor de jonge generatie en faciliteer dat zij ondernemer willen worden om de continuïteit van de agrarische sector te waarborgen. Handhaaf deze regelingen in de huidige omvang!

Risico bestaat hier uit een overheid die de wet telkens wijzigt

Risico nemen hoort erbij
Zoals voor elke ondernemer, geldt ook voor agrarische ondernemers dat risico nemen erbij hoort. Daarvoor ben je tenslotte ondernemer. Alleen in de agrarische sector bestaat dat risico met regelmaat uit een overheid die de wetgeving weer wijzigt en anders uitlegt. Dat is funest voor innovatie en ontwikkeling van de sector.

Ondernemers moeten kunnen vertrouwen op duidelijke wet- en regelgeving en ook op de afstemming tussen de verschillende wetten. Wat is een bedrijf? Wat is een landbouwer? Wat is een (bedrijfs-)overdracht? Helaas is dat in de huidige wet- en regelgeving niet altijd even duidelijk. Dezelfde termen, in specifieke wetten, kunnen een andere uitleg hebben. Dat kan niet. Wij allen hebben er belang bij dat vergelijkbare/gelijke begrippen uniform worden uitgelegd. 

Werk aan de winkel
Werk aan de winkel dus voor ons nieuwe kabinet, misschien zelfs wel met een minister voor Landbouw en Voedsel. Nu maar hopen dat de informateur en de onderhandelaars van de partijen in de komende periode de focus hebben op de agrarische sector. 

boerenbusiness.nl

Erik Marcus

Erik Marcus is eigenaar van Remie Fiscaal Juridisch Adviesbureau, een adviesbureau voor agrarisch ondernemers. Hij komt graag met innovatieve en grensverleggende oplossingen, zeker als daar fiscaal voordeel mee te behalen is.

Blijf op de hoogte

Mis niets en schrijf je in voor onze gratis dagelijkse nieuwsbrief