Blog: Esther de Snoo

Komt er een landbouwminister of niet?

12 Oktober 2017 - Esther de Snoo

In het nieuwe kabinet-Rutte III zal zeer waarschijnlijk een minister van Landbouw zitting nemen. Zeker is dit pas als eind oktober, wanneer het nieuwe kabinet zich presenteert op het bordes van de Koning. Tot die tijd blijft het speculeren.

Een dag na het verschijnen van het regeerakkoord 'Vertrouwen in de toekomst' van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie is er verwarring over de aanstelling van een minister van Landbouw in kabinet-Rutte III. 

VVD en CDA hebben de landbouwsector toegezegd een eigen minister te krijgen

Woensdagochtend meldde onder meer het AD dat er geen ruimte is voor een minister van Landbouw in het nieuw te vormen kabinet. Later op die dag meldden andere media het er wel degelijk een landbouwministerspost komt. Het AD meldde daarop ook dat er toch een minister van Landbouw komt, gebaseerd op informatie van 'ingewijden'. 

Wel een minister, geen departement
Feit is dat er bij de vorming van het nieuwe kabinet rekening wordt gehouden met een minister van Landbouw. Deze minister zal geen eigen departement krijgen, maar waarschijnlijk wel een eigen budget.

VVD en CDA hebben de landbouwsector toegezegd een eigen minister te krijgen. CDA of ChristenUnie zal deze minister leveren. Belangrijk is dat deze minister een 'boerengevoel' uitstraalt, meer boerenverstand inbrengt in de Haagse politiek, streeft naar minder bureaucratie en de weg weet in Brussel.

Het CDA werkt al sinds de verkiezingsuitslag samen met vertegenwoordigers uit de land- en tuinbouw aan de invulling van de landbouwministerspost. De agrarische sector is ruim vertegenwoordigd in het regeerakkoord (ruim 2,5 pagina's). Volgens Marc Calon van LTO Nederland is dit niet eerder voorgekomen. Hij knokt naar eigen zeggen samen met werkgeversorganisatie NCO-NCW in de Haagse arena voor een minister van Landbouw.

Nu waait er een andere wind en is een minister van Landbouw weer aan de orde

Opmerkelijk
Als kabinet-Rutte III weer een minister van Landbouw krijgt, dan is dat opmerkelijk. Juist in Rutte I (2010) sneuvelde het departement Landbouw en werd ondergebracht bij het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie. Bij de formatie van het kabinet-Rutte II werd de naam verkort tot ministerie van Economische Zaken en verdween de naam Landbouw zelfs volledig. 

Nu waait er een andere wind en is een minister van Landbouw dus weer aan de orde. Dat blijkt ook uit het regeerakkoord, dat zeer boergezind is. Wat niet weg neemt dat ook de landbouw een grote verduurzamingsopgave krijgt, maar dat kan juist boeren ook kansen bieden.  

Speculeren
De landbouw verdient een eigen ministerspost. Afgaand op de inhoud van het regeerakkoord lijkt dit kabinet dat te onderkennen. Of er ook echt plek is voor een minister van Landbouw in kabinet-Rutte III, hangt van allerlei politieke factoren en praktische zaken af.

Donderdag 12 oktober start Rutte officieel met de invulling van de departementen en de bijbehorende bewindslieden. Dan wijst de Tweede Kamer hem aan als formeel formateur van kabinet-Rutte III. Tot dat hij eind oktober met zijn ploeg op het bordes staat van de Koning, blijft het speculeren.

Esther de Snoo

Hoofdredacteur Boerenbusiness.nl

Bel met onze klantenservice 0320 - 269 528

of mail naar support@boerenbusiness.nl

wil je ons volgen?

Ontvang onze gratis Nieuwsbrief

Elke dag actuele marktinformatie in je inbox

Aanmelden