Eigen foto

Opinie Hans Peters

Veranderingen staan weer aan de poort

1 Augustus 2019 - 1 reactie

Het woord 'dynamiek' is een prachtig en bijzonder woord. Als je het naar onze agrarische sector vertaalt, ben je meteen op de hoogte van de betekenis.

De sector wordt constant gevoed door wijzigingen in de regelgeving, door prijsfluctuaties in de inkomsten en de afzet en door perfectionisme op technisch gebied. Echter, ook in de waardering van de onroerende zaken worden de nodige veranderingen verwacht. De omvang, en daarmee de waarde van de agrarische bedrijven, vraagt daarom om een significante aanpassing van de waarderingsmethodiek.

Het proces loopt al langere tijd, maar krijgt nu steeds meer voet aan de grond. Ook vanuit internationaal oogpunt zijn recent nieuwe richtlijnen gepubliceerd voor het waarderen van agrarisch vastgoed. Bij een taxatie moet steeds meer gekeken worden naar de biotechnische kant, in plaats van de bouwtechnische kant van een bedrijf. Hierbij gaat het er vooral om dat het waarderen verder gaat dan het taxeren van 'de stenen'.

Meer kennis vereist
De richtlijnen vereisen dat een taxateur steeds meer kennis in huis heeft op het gebied van biologie, bodemkunde en geologie. Die kennis is nodig om de biotechnische kant van een melkveebedrijf in een taxatie terug te laten komen. Eerder heb ik het woord ‘significant’ al een keer gebruikt en met de uitbreiding van de waarderingsmethodieken is ook te verwachten dat er een significant verschil kan ontstaan bij de waardering van agrarische objecten. Kortom: het te behalen rendement wordt steeds meer waardebepalend.

Daarnaast wordt regelmatig het verloop van de landelijke grondprijzen weergegeven. Daaruit blijkt dat de verschillen steeds groter worden. Deze verschuiving is grotendeels gebaseerd op rendement. Ik zeg grotendeels, omdat ook bekend is dat er nog steeds grondaankopen gedaan worden waarbij het woord ‘rendement’ nog geen plek aan de keukentafel kent. Ditzelfde fenomeen zien we ook terug bij de aanschaf van fosfaatrechten, want door de moeizame financieringen zal ook hier het rendement steeds meer prijsbepalend worden.

Ontvang het magazine in uw brievenbus
Deze blog is een onderdeel van de zuivelanalyse van 2019. De abonnees van Melk en Voer Pro hebben deze recent ontvangen. Wil jij dit magazine eveneens ontvangen? Klik dan hier om abonnee te worden en krijg het magazine toegestuurd.

Met een abonnement krijg je toegang tot alle besloten artikelen, data en marktinformatie op Boerenbusiness. Als abonnee krijg je ook gratis toegang tot het Nationaal Economisch Landbouwcongres en andere interessante seminars en workshops. Benieuwd naar alle voordelen? Bekijk ons aanbod in de webshop.

boerenbusiness.nl

Hans Peters

Hans Peters van Q&Q Business is actief als makelaar, REV-taxateur en onteigenings- en productierechtenspecialist. Daarnaast houdt hij zich bezig met algemene herbestemmingsprojecten en de emigratie van agrarisch ondernemers.
Reacties
1 reactie
NLiszinkendschip 9 Augustus 2019
Dit is een reactie op het Boerenbusiness artikel:
[url=http://www.boerenbusiness.nl/column/10883166/veranderingen-staan-weer-aan-de-poort]Veranderingen staan weer aan de poort[/url]
Oproep: potentiële stoppers in varkenshouderij e.d., stel uw staking van uw landbouwbedrijf in NL nog even uit!

Wacht tot u in 2020 mijn website gelezen heeft inzake mijn politieke oplossing inzake een nieuw wereldwijd landbouwsysteem!

Ik doel als voorbeeld op onderstaande regeling. Ook de andere vee sectoren, wacht aub even met bedrijven staken!!!
========================================================
De Subsidieregeling sanering varkenshouderijen (Srv) wordt later opengesteld dan voorzien. Het wordt niet 15 augustus, maar pas ergens dit najaar. Dat heeft minister Carola Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) besloten. De warme saneringsregeling moet nog worden goedgekeurd door de Europese Commissie. Die moet beoordelen of de regeling onder staatssteun valt. Zodra de staatssteungoedkeuring verkregen is, kan de regeling definitief worden gemaakt. Het doel van de regeling is het op korte termijn verminderen van geurbelasting in veedichte gebieden. Varkenshouderijlocaties die geurbelasting voor omwonenden veroorzaken en die willen stoppen, kunnen in aanmerking komen voor de subsidie. In totaal is er 180 miljoen euro beschikbaar voor varkenshouders die willen stoppen.
=======================================================


Gasten, henig an! Laterrrrrrr
U kunt niet meer reageren.
Boerenbusiness Award

Win jij dit jaar de Agribusiness Award?

Maak kans op een mediapakket en een vervolgtraject van ABN AMRO

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Mis niets en schrijf je in voor onze gratis dagelijkse nieuwsbrief

Analyse Grondmarkt

Grondprijzen over de top, daling lijkt ingezet

Nieuws Grond

Grote regionale verschillen in nieuwe pachtnormen

Nieuws Grond

Duitsland stopt met de verkoop landbouwgrond

Nieuws Grondmarkt

3.000 hectare cultuurgrond op de tocht voor woningen

Blijf op de hoogte

Mis niets en schrijf je in voor onze gratis dagelijkse nieuwsbrief