Shutterstock

Opinie Marianne Adema

Uitkomst renteswaps bekend en nu…

2 Augustus 2019 - Marianne Adema - 7 reacties

De afgelopen jaren is er veel ophef geweest over renteswaps. De meeste geswapten hebben al een voorschot of een aanbod op basis van het Herstelkader Rentederivaten ontvangen. Door de banken is ondertussen zo'n €1,27 miljard aan gedupeerden uitgekeerd. Dit jaar is er nog een grote nasleep van complexe renteswapdossiers. Het gaat hier vooral om aanbiedingen van Rabobank en ABN Amro.

Eind vorig jaar is er door banken een versnelde actie uitgevoerd, waarbij aanbiedingen zijn verstuurd die nog niet waren gecontroleerd door een zogenaamde 'externe dossierbeoordelaar'. Waar voorheen de banken nog werden verplicht om de dossiers vooraf te laten controleren door externe partijen (om te voorkomen dat 'slagers hun eigen vlees keurden',) is deze regel omwille van de snelheid gewijzigd.

Het was belangrijk dat er meer voortgang kwam en volgens de Autoriteit Financiële Markten (AFM) werd het daarom toegestaan dat een controle achteraf kon plaatsvinden. In de praktijk is echter gebleken dat dit geen volledige controle inhoudt. Dit gebeurt slechts in afgezwakte vorm, met behulp van deelwaarnemingen. Het is voor de klant dan ook van belang om het aanbod kritisch door te nemen.

Belangrijk: aanbod controleren
Ook is gebleken dat de klanten weinig bedacht zijn op de mogelijkheden die het Herstelkader biedt voor een hogere compensatie. Het is dan ook van groot belang om de gegevens (input) te controleren. In veel gevallen schakelt de klant zijn huisaccountant in, die slechts een narekening doet van de compensatie. Dit terwijl een hogere compensatie niet zozeer uit een de narekening volgt, maar afhangt van het signaleren van relevante aspecten die tot een hogere uitkomst zouden kunnen leiden. Vooral als er meerdere derivaten en/of leningen zijn, doet de klant er goed aan om het aanbod kritisch te beoordelen.

Een lening minder onder de renteswap of voor een kortere looptijd kan al leiden tot een aanbod dat tienduizenden euro’s hoger ligt. In een recent aanbod is zo'n renteswap, waarvoor ik al langere tijd een klachtprocedure had lopen, door de bank gecompenseerd (wat een vergoeding van enkele tonnen betekende). Dit aangezien er op basis van het Herstelkader geen leningen waren die voor de renteswap in aanmerking mochten worden genomen.

Duidelijkheid over totstandkoming
Voor de klanten die de mogelijkheid nog hebben, is het raadzaam niet te snel akkoord te gaan of zich te laten opjagen door een bank. Een aanbod kan niet eerder vervallen dan 12 weken ná dagtekening. Daardoor heb je als klant voldoende tijd het aanbod goed te controleren. De vrees dat het aanbod bij het stellen van vragen plotseling tussentijds ingetrokken kan worden, is onterecht. Als klant heb je namelijk het recht om te weten hoe het aanbod tot stand is gekomen.

Ondanks dat Rabobank zich hier nog steeds weinig van lijkt aan te trekken, geldt dit ook voor de berekening ervan. Het is bovendien aan de klant om het aan te kaarten als er een correctie nodig is die leidt tot een hogere uitkomst.

Uitkomst dossierbeoordelaar en Bindend Advies?
Nu er nog veel klanten een laatste brief van de bank gaan krijgen, raad ik aan hier nog een keer kritisch naar te kijken. Het is daarbij belangrijk te weten dat veel klanten (en ook hun accountants) weinig bekend zijn met de mogelijkheden van Bindend Advies op basis van het Herstelkader. Uit een voortgangsrapportage van januari van dit jaar is gebleken dat van de tienduizenden klanten vorig jaar slechts een achttal klanten een Bindend Advies verzoek hebben ingesteld en dat slechts 1 zitting plaatsgevonden heeft.

Hiermee is duidelijk dat er te weinig bewustzijn bij klanten is om van de mogelijkheid van Bindend Advies gebruik te maken. Weliswaar staat dit advies alleen open voor bepaalde situaties, maar dit aantal zou (gezien het aantal aanbiedingen) veel hoger moeten kunnen zijn. Met de strikte termijnen die voor het Bindend Advies gelden (te weten binnen 4 weken ná ondertekening van de aanbiedingsbrief of binnen 4 weken nádat de uitkomst van de externe dossierbeoordelaar bekend is) wordt wel van de klant verwacht dat zij snel reageren. Ondanks dat het nu vakantie is, zal hiervoor wel actie van de klant nodig zijn. Dit om te voorkomen dat men achteraf het gevoel heeft een fors bedrag te hebben laten liggen.

Marianne Adema

Marianne Adema is advocaat bij Adema Advocatuur en Advies. Zij is gespecialiseerd in financieel recht en staat particulieren en ondernemers bij. Adema is ook juridisch adviseur van de Nederlandse Melkveehouders Vakbond (NMV).
Reacties
7 reacties
Abonnee
Rabobankklant 2 Augustus 2019
Dit is een reactie op het Boerenbusiness artikel:
[url=http://www.boerenbusiness.nl/column/10883478/uitkomst-renteswaps-bekend-en-nu]Uitkomst renteswaps bekend en nu…[/url]
Het is niet dat de klant geen gebruik wil maken van een Bindend Advies, maar het ligt in het feit dat Rabobank chanteert met de voorlopige brief waarin staat : U kunt in beroep gaan maar dient dan wel eerst even het bedrag terug te storten wat wij u nu overmaken.
Bij velen ging het om een ton voorschot, samen met de moeilijke financieele situatie in veel gevallen bij landbouwbedrijven hebben mensen waaronder ik zelf ook gewoon niet de mogelijkheid om in beroep te gaan omdat de rekeningcourant dat op dat moment gewoon niet toelaat. Daarom blijf ik het ook CHANTAGE noemen van Rabobank, ordinaire vlerken zijn het incluis de accountmanager die bij je over de vloer komt.
Abonnee
Altijdroodstaander 3 Augustus 2019
Heb 100€ gekregen en nog geen definitief antwoord waar moet ik zijn voor de rest duurt wel lang onderhand
Marianne Adema 4 Augustus 2019
Beste Rabobankklant, het klopt niet dat het voorschot moet worden teruggestort als u gebruik maakt van Bindend Advies op basis van het Herstelkader. De brieven van Rabobank blinken op dit punt niet uit in helderheid. Bij deze vorm van Bindend Advies accepteer je het aanbod onder finale kwijting en geldt het aanbod in feite als ondergrens, maar ben je het met een bepaald aspect niet eens. Het moet hier dan wel gaan om een aspect waarvoor Bindend Advies is opengesteld. Er kan dan een verzoek worden ingediend bij de Derivatencommissie. Voor deze behandeling rekent de Derivatencommissie € 250,-. Indien u in het gelijk wordt gesteld, dan moet de Bank het aanbod op dit punt corrigeren. Hiermee kan het aanbod dus aanzienlijk hoger uitvallen. Krijgt u ongelijk en wordt uw verzoek afgewezen dan heeft u het aanbod (en dus inclusief voorschot), te accepteren, zoals de Bank dit aan u heeft gedaan. Kortom, Bindend Advies bij de Derivatencommissie is dan ook altijd aan te raden als u wel het aanbod wilt accepteren maar er een aspect is waar u het niet eens mee bent en wat zich uiteraard ook moet lenen voor Bindend Advies. Voor verdere vragen kunt u mij contacten.
Abonnee
Rabobankklant 5 Augustus 2019
Dank u wel mevrouw Adema, ik zal uw advies in overweging nemen en eventueel contact met u opnemen. Vriendelijke dank voor uw voorstel.
groetjes, Rabobankklant
erik 8 Augustus 2019
Hallo Marianne,

Ik heb gelezen dat je het aanbod helemaal niet moet accepteren als je in het verleden altijd met variabele rente hebt gefinancierd. Je kunt je dan beroepen op dwaling en de bank moet dan het verschil tussen de swaprente en de variabele terug betalen.

Groet, Erik
drent 8 Augustus 2019
man 3% is ja veel te veel, de helft komt eerst
NLiszinkendschip 9 Augustus 2019
Oproep: potentiële stoppers in varkenshouderij e.d., stel uw staking van uw landbouwbedrijf in NL nog even uit!

Wacht tot u in 2020 mijn website gelezen heeft inzake mijn politieke oplossing inzake een nieuw wereldwijd landbouwsysteem!

Ik doel als voorbeeld op onderstaande regeling. Ook de andere vee sectoren, wacht aub even met bedrijven staken!!!
========================================================
De Subsidieregeling sanering varkenshouderijen (Srv) wordt later opengesteld dan voorzien. Het wordt niet 15 augustus, maar pas ergens dit najaar. Dat heeft minister Carola Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) besloten. De warme saneringsregeling moet nog worden goedgekeurd door de Europese Commissie. Die moet beoordelen of de regeling onder staatssteun valt. Zodra de staatssteungoedkeuring verkregen is, kan de regeling definitief worden gemaakt. Het doel van de regeling is het op korte termijn verminderen van geurbelasting in veedichte gebieden. Varkenshouderijlocaties die geurbelasting voor omwonenden veroorzaken en die willen stoppen, kunnen in aanmerking komen voor de subsidie. In totaal is er 180 miljoen euro beschikbaar voor varkenshouders die willen stoppen.
=======================================================


Gasten, henig an! Laterrrrrrr
U kunt niet meer reageren.

Wat zijn de actuele noteringen?

Bekijk en vergelijk zelf prijzen en koersen

Blijf op de hoogte

Schrijf je in en ontvang elke dag het laatste nieuws in je inbox