Blog: Piet van der Eijk

Eindelijk weer een minister van Landbouw

20 Oktober 2017 - 3 reacties

Excellentie, als deze column verschijnt, staat het nieuwe kabinet Rutte III in de steigers. En jawel eindelijk hebben we weer een minister van Landbouw. Het is een goede zaak om ook in Nederland weer over een boegbeeld voor de boeren en tuinders te beschikken.

De in het buitenland veelgeprezen Nederlandse landbouw, wordt in eigen land ondergewaardeerd. De landbouw is drager van het cultuurhistorisch landschap en van de daarbij behorende natuurwaarden. In Nederland worden echter (volgens mij als enig land ter wereld) hele polders onder water gezet om exotische soorten, zoals de zee- en visarend, te lokken.

Inheemse vogels worden verdreven

Nieuwe natuur
Hoe imposant deze vogels ook zijn, ze komen overal ter wereld voor en de inheemse vogels (de steen- en kerkuilen), de 'gewone' akker- en weidevogels (de kievit en de grutto) en de boerderijvogels (mussen en zwaluwen) worden verdreven. De nieuwe natuurgebieden worden bevolkt door uitgezette exotische paarden, buffels, runderen en herten die, als ze niet bijgevoerd worden, ‘s winters van de hongerdood mogen sterven.

Met de 'nieuwe' natuur worden bestaande natuurwaarden de nek omgedraaid. Tegelijkertijd wordt de veehouderij, ondanks alle dierenwelzijnseisen, beschimpt en afgedaan als (op zijn zachtst gezegd) dieronvriendelijk. Zelfs de grondgebonden landbouw blijft niet buiten schot. Ik durf te stellen dat de koeien in Nederland het nog nooit zo goed hebben gehad.

Veehouderij in Nederland
Dat geldt helaas niet voor de veehouders, die amper het hoofd boven water kunnen houden. Dit omdat zij hun bedrijf gedwongen moeten inkrimpen, als gevolg van de fosfaatregelgeving. De fosfaatrechten zijn niet in het leven geroepen als middel voor de fosfaatbelasting, maar om de stikstofbelasting van het grondwater te sturen. Die voldoet vrijwel overal aan de Europese norm, maar toch. Een aantal suggesties geef ik u graag mee.

Allereerst; voer geen fosfaatrechten in. Dat fosfaatplafond is fictief, er wordt mest geëxporteerd die niet op Nederlandse bodem terecht komt. Grondgebondenheid dient een uitgangspunt te zijn. Daarbij zou ook de akkerbouwgrond gerekend kunnen worden, die de mest ontvangt of het voedergewas teelt. Verhoog de gebruiksnormen. Het is van de gekke dat wij volgens de mestboekhouding minder mineralen mogen aanvoeren, dan de gewassen nodig hebben.

Maak fosfaatrechten niet verhandelbaar

De bodem verschraalt en we staan letterlijk met lege handen. Het op peil houden van het organische stofgehalte wordt beperkt door de fosfaatnormen. Maak die fosfaatrechten, als ze er toch komen, in ieder geval niet verhandelbaar. Dan verdwijnt er weer geld uit de sector, zoals dat ook bij het melkquotum (achteraf ook nog ten onrechte) is gebeurd. Leg geen plafond op met terugwerkende kracht en pas geen korting toe bij bedrijven die in het geheel niet bijgedragen hebben aan de problematiek.

Geef ze weer een toekomst
Kortom: leg in Brussel, met kracht van argumenten, uit dat er geen probleem is en geef de veehouders weer een toekomst. Ik wens u veel wijsheid, met name ook om een samenhangend beleid op het gebied van pacht en bodemgebruik tot stand te brengen. 

boerenbusiness.nl

Piet van der Eijk

Piet van der Eijk was van 2012 tot begin 2019 de voorzitter van de Bond van Landpachters en Eigen Grondgebruikers (BLHB). Daarnaast heeft hij een akkerbouwbedrijf in polder de Biesbosch in het buitengebied van het Eiland van Dordrecht.
Reacties
3 reacties
geen rechten!! 20 Oktober 2017
Dit is een reactie op dit artikel:
[url=http://www.boerenbusiness.nl/ondernemen/blogs/column/10876269/eindelijk-weer-een-minister-van-landbouw][/url]
idd, voer geen fosfaatrechten in!! Tel export mest mee voor de totale productie. Maak externe grond onderdeel van de grondgebonden landbouw.
Jan 20 Oktober 2017
Geen rechten. Moeilijk he, om out of je box te denken.
Jos Geerts 20 Oktober 2017
Wat een verschrikkelijk onzinverhaal van Piet van der Eijk.
Koeien behoren in de wei en dan bedoel ik niet met meer dan 100 op een klein stukje modder achter het bedrijf, maar geef ze de ruimte zoals vroeger 12 koeien op een halve hectare en elke week een nieuw stuk. Koeien moeten kunnen grazen. Heel veel koeien van sterven van de honger als ze het weiland in moeten, omdat ze nooit hebben leren grazen. Gemiddelde leeftijd van de koeien op een melkveebedrijf 5 jaar. Eerst 2 jaar kalf, dan 3 jaar elk jaar 10.000 liter melk geven, dan naar de slagerij. Wat hebben ze het goed. Slaven die moesten werken en niet mishandeld werden en goed werden gevoed hadden het ook zo goed, beter dan in hun thuisland waar de omstandigheden zoveel slechter waren. En inderdaad boeren waren de drager en zelfs maker van historisch landschap maar de boer van nu heeft dat op een verschrikkelijke afgebroken.Alleen grote percelen mais en Engels raaigras. Geen plaats voor kruiden, geen plaats voor insecten en dus geen plaats voor de boerenlandvogel
Normalist 21 Oktober 2017
En wat mij betreft ook geen plaats voor Jos Geerts.
U kunt niet meer reageren.

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Mis niets en schrijf je in voor onze gratis dagelijkse nieuwsbrief

Blijf op de hoogte

Mis niets en schrijf je in voor onze gratis dagelijkse nieuwsbrief