Shutterstock

Nieuws Piet van der Eijk

Minister Schouten aan zet voor nieuw pachtstelsel

17 September 2020 - Piet van der Eijk

Het is inmiddels al weer anderhalf jaar geleden dat de pachtbrief van minister Schouten uitkwam. Ze achtte het van belang dat de bestaande reguliere pachtcontracten worden gerespecteerd en dat kortdurende pacht wordt ontmoedigd.

De (landbouw)woordvoerders van alle partijen in de Tweede Kamer hebben kort daarop aangegeven zich te kunnen vinden in de door de minister aangegeven lijn. NAJK, BLHB en LTO hebben toen al positief op de pachtbrief gereageerd. Verpachtersorganisatie FPG was ook positief, al werden wel kanttekeningen bij de beperking van de kortdurende pacht geplaatst. De minister leek er in geslaagd de juiste toon en inhoud van het gewenste pachtbeleid te vinden. Toch is er nog steeds geen wetsvoorstel voorgelegd dat in deze Kamerperiode kan worden behandeld.

Dit zal mede zijn gelegen aan de opeenvolgende crises. LTO heeft in juni van dit jaar zelfs nog een pachtvisie 2020 gepubliceerd. De pachtnormen 2020 zijn zoals gebruikelijk op 1 juli aangepast. In veel regio's gingen de normen omlaag door de dalende inkomensontwikkeling in de landbouw, zoals altijd voorzien van de eveneens gebruikelijke kritiek van de organisaties van rentmeesters en verpachters.

Hoe nu verder?
De organisaties van grondgebruikers, BLHB, NAJK en LTO zijn het in grote lijnen eens. Verpachtersorganisatie FPG niet, dat mag. Dat verpachters en pachters (of anders gezegd heren en boeren) niet op één lijn zitten, is van alle tijden. Daar hebben we nu juist pachtwetgeving voor en een minister die de regie neemt. De FPG voert mijns inziens een achterhoedegevecht over de kortdurende pacht, maar vraagt terecht aandacht voor het verpachtersrendement.

Hoewel het rendement van verpacht agrarisch vastgoed (direct én indirect) zeker niet onderdoet of zelfs beter is dan van andere beleggingen, wordt de particuliere verpachter door de oneerlijke vermogensrendementheffing onevenredig zwaar belast. Er wordt immers niet uitgegaan van het werkelijk door de pachtnormen gemaximeerd rendement, maar van een fictief rendement van 4% van de waarde. Bij reguliere pacht mag die waarde nog op 60% (was 50%) van de vrije waarde gesteld worden.

Oneerlijke belastingheffing stoppen
Geen pachtprobleem dus, maar een fiscaal probleem. Een particuliere verpachter doet er goed aan onder de huidige omstandigheden te onderzoeken of grond niet beter vanuit box 1 of 2 kan worden verpacht. Beter is dat de praktijk van oneerlijke belastingheffing zo spoedig mogelijk wordt beëindigd door uit te gaan van het werkelijk rendement als heffingsgrondslag. Of de inkomsten uit verpachte grond geheel vrij te stellen van belastingheffing.

Dan ligt de weg helemaal vrij voor de door alle partijen gewenste herziening van het pachtstelsel. In 2007 is de geliberaliseerde pacht geïntroduceerd, al zo lang wordt de reguliere pacht verdrongen. Willem Bruil heeft in 2014 de in 2007 ingevoerde pachtwetgeving geëvalueerd. Sindsdien is alles er over gezegd. De minister is nu aan zet!

Piet van der Eijk

Piet van der Eijk was van 2012 tot begin 2019 de voorzitter van de Bond van Landpachters en Eigen Grondgebruikers (BLHB). Daarnaast heeft hij een akkerbouwbedrijf in polder de Biesbosch in het buitengebied van het Eiland van Dordrecht.

Nieuws Grond

Nieuwe Vlaamse pachtwet steunt jonge boer

Achtergrond Grond

Staatsbosbeheer zet in op natuurinclusieve pachters

Podcast Grondcast

'Voorstel pachtwet komt er aan, dit zijn de kenmerken'

Grondcast Eelco Terpstra

'RVB wil grondportefeuille flexibel inzetten'

Bel met onze klantenservice 0320 - 269 528

of mail naar support@boerenbusiness.nl

wil je ons volgen?

Ontvang onze gratis Nieuwsbrief

Elke dag actuele marktinformatie in je inbox

Aanmelden