Agrifoto

Opinie Wilfried Nielen

Dreiging van mestfraude maakt van mug een olifant

4 Augustus 2021 - Wilfried Nielen - 4 reacties

In opdracht van het Openbaar Ministerie is afgelopen maand het rapport Dreigingsbeeld Milieucriminaliteit 2021 verschenen. Het beeld wat geschetst wordt, over de mestsector, is allerminst positief. Mestfraude – als het dat al is - wordt neergezet als een zeer omvangrijk probleem.

Het rapport is opgesteld door 'alle deelnemers die te maken hebben met de strafrechtelijke aanpak van milieucriminaliteit', waaronder ook de NVWA en de politie. Even voor de duidelijkheid: fraude is op geen enkele manier goed te praten. Ook niet als het klein is. Het is niet enkel voorbehouden aan de mestbranche, ook de landsadvocaat fraudeert. Dit gezegd hebbende is perspectief op zijn plaats.

Veel publiciteit genereren
Maar hoe groot is het probleem nu werkelijk? Die inschatting kan de NVWA niet maken omdat dit geen onderdeel uitmaakt van het onderzoek. Het trekken van conclusies en het bestempelen als een groot probleem is allerminst zorgvuldig. Wat mij wel opvalt, is dat de makers veel publiciteit proberen te genereren, onder meer op social media, waarbij krachttermen worden gebezigd die niet op zijn plaats zijn. Het wordt negatief voor het voetlicht gebracht om de politiek een bepaalde richting op te duwen?

De NVWA bezigt door het rapport heen verschillende gewichtsaanduidingen. De ene keer gaat het over tonnen en als het om de duiding van het probleem gaat, worden kilogrammen gebruikt. Allerminst objectief en consistent en met een voorop gezet doel. Het verkrijgen van meer geld en capaciteit. Een goed methodologisch onderzoek dient op zijn minst aan minimum criteria te voldoen, waarbij zorgvuldigheid er één van is.

Hoe groot is nu het probleem werkelijk?
In Nederland wordt er jaarlijks 75 miljoen ton mest geproduceerd. Ik ga mijn vingers niet branden aan het selectief gebruiken van verschillende gewichtseenheden en gebruik de eenheid tonnen. Alles in perspectief plaatsend, is de omvang als volgt te duiden.

In de periode 2003 tot en met 2018 – jazeker, u leest het goed, het gaat om 15 jaar - heeft de NVWA circa 1.235 ton mest ontdekt waar de mest niet of op een onjuiste manier is verantwoord. Dat is omgerekend 82 ton per jaar. Dat is procentueel van alle geproduceerde mest 0,000001%.

Vermoedelijk in beeld
In deze periode van 2003 tot en met 2016 gaat het om 'vermoedelijke' niet of op een onjuiste manier verantwoorde mest. In een periode van 16 jaar hebben de strafrechtelijke specialisten het over 185.000 ton mest die vermoedelijk in beeld is als fraude. Een vermoeden betekent dat het allerminst is bewezen.

Immers, de rechter spreekt recht en niet de NVWA. Deze 185.000 ton, als dit al wordt bewezen, over een periode van 16 jaar is uiteindelijk 11.562 ton per jaar. Dat is procentueel van alle geproduceerde mest 0,00015 %.  Zelfs als het probleem 100 keer zo groot zou zijn en alles bewezen wordt verklaard, is het procentueel (0,015 %) nog steeds een mug.

Vooringenomenheid ademen
De conclusies van het onderzoek mestfraude zijn allerminst zorgvuldig, tendentieus en met een mogelijk doel. Om de sectoren – waaronder de veehouderij - in een kwaad daglicht te zetten. Het ademt vooringenomenheid uit. Persoonlijk vind ik dit een kwalijke zaak. Objectiviteit en gedegen methodologisch onderzoek wordt daarmee onrecht aangedaan. Er zijn andere en effectievere manier om aandacht te vragen voor het probleem.

Een vraag die bij mij opkomt: is het nu fraude of zijn het ook gewoon menselijk fouten? Menselijke fouten die worden bestempeld als mestfraude, om het recht geweld aan te doen. Het zij gezegd.

Wilfried Nielen

Gepokt en gemazeld in bedrijfskundig advies. Vervuld meerdere directie- en bestuurlijke functies. De laatste 20 jaar met name actief in de mestdistributie en loonwerksector. Motto: we doen de goede dingen en doen de dingen goed.
Reacties
4 reacties
Abonnee
jan 4 Augustus 2021
Dit is een reactie op het Boerenbusiness artikel:
[url=https://www.boerenbusiness.nl/column/10893560/dreiging-van-mestfraude-maakt-van-mug-een-olifant]Dreiging van mestfraude maakt van mug een olifant[/url]
schrikbarend
Drikus 4 Augustus 2021
Ik heb strek mijn twijfels of de overheid werkelijk alles goed in beeld heeft . En een fout in de administratie is bij velen al een fraude . Wat als fraude aangemerkt wordt is mogelijk in mijn ogen soms op muggen zifterij gebaseerd . De echte fraude is moeilijk te vinden en te bewijzen .Soms wordt er krachtdadig opgetreden en uiteindelijk loopt het na verhouding met een sisser af . Velen willen dat gedonder niet meer en houden zich zo goed mogelijk aan de regels . En het randje opzoeken is gewoon dat doet een overheid zelf ook . Nu meer mest verwerkt wordt zijn mest stromen beter in beeld . En de kans dat je gepakt wordt kan dan mogelijk door capaciteit gebrek bij een NVWA klein zijn . Maar dat maak het frauderen alleen maar risico voller . Want als de dan na jaren gepakt wordt en ze kunnen een bewijs leveren . Dan zijn de boetes zo hoog dat je wat achter de hand moet hebben anders kun je wel inpakken Maar naar mijn mening worden zaken opgeblazen door de media en de politiek legt er nog een tandje bij . En de onwetende burger denkt dat de boeren frauderen ,dieren uitbuiten alle grond inpikken .berg stikstof uitstoten en bergen subsidie ten onrechte beuren . Maar nu de politiek op leugens en een belasting dienst enz. Zelf zaken doen die dag licht niet kunnen verdragen neemt de verdraagzaamheid ten op zichtte van de boeren weer wat meer toe . Nu de media nog om . Want daar zit de knoop . Leg alle fraude en burger bedrog ook buiten de landbouw maar eens bloot als media . Dan neen maar aan dat er andere getallen komen staan dan 0,000015% .
4 Augustus 2021
Er is enkel aandacht voor de afvoer van mest er wordt totaal niet gekeken naar de aanwending van mest.
Abonnee
FB 7 Augustus 2021
schreef:
Er is enkel aandacht voor de afvoer van mest er wordt totaal niet gekeken naar de aanwending van mest.
Ik zou niet graag de boetes betalen die voor de aanwending van mest zijn uitgedeeld voor bijvoorbeeld het niet goed inwerken maar ook voor kleine overschrijding van de fosfaat ruimte worden hoge boetes op gelegd
U kunt niet meer reageren.

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Schrijf je in en ontvang elke dag het laatste nieuws in je inbox

Nieuws Mest

Nieuwe boerencoöperatie daagt mestregelgeving uit

Bel met onze klantenservice 0320 - 269 528

of mail naar support@boerenbusiness.nl

wil je ons volgen?

Ontvang onze gratis Nieuwsbrief

Elke dag actuele marktinformatie in je inbox

Aanmelden