Shutterstock

Nieuws Stikstof

Stikstofclaim eist stop op Aerius bij vergunning

23 December 2022 - Klaas van der Horst

Stichting Stikkstofclaim (SSC) sommeert minister Christianne van der Wal om het Aerius-vergunningenmodel buiten werking te stellen zolang niet hardgemaakt kan worden dat projecten door stikstofdepositie significante gevolgen hebben voor natuurgebieden. De stichting geeft de minister tot en met 31 december 2022 de tijd. Doet ze dat niet, dan spant SSC een kort geding aan.

SSC doet de sommatie in het bijzonder namens een PAS-melder die door onrechtmatig overheidshandelen en buiten zijn schuld een dwangsom opgelegd heeft gekregen, zo wordt gesteld.

SSC verwijst ter onderbouwing naar onder meer een vertrouwelijke notitie van TNO op 26 april van dit jaar, waarin wordt gesteld dat Aerius pas een redelijke betrouwbare berekening kan reproduceren bij een grens tussen de 1 en 10 mol/ha/jaar, terwijl er nu een grens is gesteld van 0,005 mol.

Vervolgens haalt SSC nog vier argumenten aan. Zo is er het rapport van de commissie Hordijk, 'Meer meten, robuuster meten'. Daarin stelt de commissie dat het Aerius-model niet doelgeschikt is voor vergunningverlening.

RIVM vindt Aerius ook ongeschikt
Als derde argument haalt SSC de technische briefing van het RIVM aan, die voor de vaste Kamercommissie Landbouw gehouden is op 3 november jongstleden. Daar concludeert ook het RIVM dat het Aerius-model niet geschikt is voor vergunningverlening. Als vierde argument verwijst SSC naar antwoorden op Kamervragen van 6 september 2021. Daar geeft de minister aan dat depositie buiten de 1 kilometer van de bron niet meer te herleiden is aan dezelfde bron. En deze constatering staat haaks op de huidige rekenafstand waar het Aerius-model mee rekent, namelijk 25 kilometer.

Als laatste verwijst SSC naar een uitspraak van het Hof van Justitie van de EU van 10 november dit jaar. Dit arrest vermeldt dat bij een passende beoordeling voor een project elke redelijke wetenschappelijke twijfel over de gevolgen van het bewuste project weggenomen dient te worden. Gelet op het bovenstaande is bij het Aerius-model daar geen sprake van.

Effect verbrandingsprocessen onderschat
Daarnaast wordt in de publicatie van een internationaal onderzoek in het wetenschappelijk tijdschrift Nature geconstateerd dat ammoniakconcentraties in de lucht voor een veel groter aandeel bestaan uit emissies van verbrandingsprocessen dan nu bij de validatie van het Aerius-model wordt meegenomen. Daardoor zijn de uitkomsten van een Aerius-berekening nog onbetrouwbaarder geworden.

Heb je een tip, suggestie of opmerking naar aanleiding van dit artikel? Laat het ons weten

Klaas van der Horst

Klaas van der Horst is een gedreven volger van de zuivelmarkt en alles wat daarmee te maken heeft. Hij zoekt het nieuws en interpreteert de ontwikkelingen.
Regenradar
Powered by Agroweer

Achtergrond Stikstofstemming

Wojciechowski: 'Bedankt voor de boerenprotesten'

Achtergrond Stikstofstemming

PAS-melders kunnen opvliegen van Rutte 3 en 4

Achtergrond Stikstofstemming

Succesje Adema met rouwrandje veehouderij

Achtergrond mest

Derogatie beëindigd door druk Timmermans

Bel met onze klantenservice 0320 - 269 528

of mail naar support@boerenbusiness.nl

wil je ons volgen?

Ontvang onze gratis Nieuwsbrief

Elke dag actuele marktinformatie in je inbox

Aanmelden