Ministerie van Financiën

Nieuws Prinsjesdag

LTO: Landbouw komt er bekaaid af in Miljoenennota

21 September 2021 - Linda van Eekeres

De uitdagingen binnen de agrarische sector worden in de zojuist gepresenteerde begroting van het demissionaire kabinet onvoldoende beantwoord, vindt LTO Nederland. Daarom heeft de belangenorganisatie een brief gestuurd aan de Eerste en Tweede Kamer met de 5 grootste opgaven en een aantal oplossingen.

"We missen een gevoel van urgentie in deze Miljoenennota. De agrarische inkomens staan onder druk en de onzekerheid onder boeren en tuinders is groot. Er komen veel eisen terecht op het boerenerf: stikstof, klimaat en waterkwaliteit. Het wordt steeds moeilijker om werknemers te vinden en te huisvesten. Ons vakmanschap bij dier- en plantgezondheid wordt bekneld. Daar hebben onze ondernemers oplossingen voor. Maar Den Haag blijft achter," aldus Sjaak van der Tak, voorzitter van LTO Nederland.

LTO doet een demissionair of nieuw kabinet de volgende voorstellen: 

  • Investeer €1 miljoen in pilots voor toekomstgerichte ketens om het verdienvermogen van boeren en tuinders te verbeteren.
  • Voorkom verdere vertraging in stikstofdossier en begroot al in 2022 €1,7 miljard om uit de impasse te komen, in lijn met het breed gedragen plan Duurzaam Evenwicht.
  • Geef ondernemers de kans een fiscale klimaat- en calamiteitenreserve aan te leggen, om schade door bijvoorbeeld extreem weer op te vangen.
  • Ga aan de slag met de zorgvuldige invoering van voedselkeuzelogo Nutri-Score, en laat boeren en tuinders bijdragen aan een gezonder eetpatroon en een volgend Preventieakkoord.
  • Faciliteer het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer, waarin met waterschappen aan schoner en voldoende water en een betere bodem wordt gewerkt; en gebruik 10-punten plan Van mestbeleid naar bodembeheer in plaats van het onhaalbare, ontwrichtende en onbetaalbare 7 e Actieprogramma.
  • Biedt de land- en tuinbouw vanwege de seizoensproductie een uitzonderingspositie bij het beprijzen van flexibele contracten en laat arbeidsmigranten van buiten de EU voor een duur van maximaal 9 maanden toe.

Verdienvermogen
"Afgelopen jaren zag de Tweede Kamer het verdienvermogen in de agrarische sector al als één van de belangrijkste opgaven. Tot verbeteringen heeft dat evenwel niet geleid", aldus de brief. "Wij dagen u daarom uit om in het nieuwe parlementaire jaar géén beleid te maken dat boeren en tuinders meer geld gaat kosten dan het oplevert."

Heb je een tip, suggestie of opmerking naar aanleiding van dit artikel? Laat het ons weten

Linda van Eekeres

Linda van Eekeres is meeschrijvend eindredacteur. Zij focust zich vooral op macro-economische ontwikkelingen en de invloed van de politiek op de agrosector.
Regenradar
Powered by Agroweer

Blijf op de hoogte

Schrijf je in en ontvang elke dag het laatste nieuws in je inbox