Maandanalyse Tarwe

Waar werd minder tarwe verbouwd?

12 Mei 2018 - Kimberly Bakker

In Nederland werd in 2000 op 136.688 hectare tarwe verbouwd. Dat aantal is in 17 jaar tijd gedaald naar 116.449 hectare. Maar in welke provincie is de populariteit van tarwe het meeste gedaald? Daar geven cijfers van het CBS antwoord op.

De bovenstaande cijfers geven aan dat het beteelde areaal in de afgelopen 17 jaar met 20.239 hectare is afgenomen. Echter, wat opvalt is dat de bruto-opbrengst per hectare wel hoger ligt dan 17 jaar geleden. Het betekent dat er efficiënter gewerkt wordt.

Waar wordt minder tarwe geoogst?
Noord-Brabant laat de grootste daling zien. Deze provincie beteelde in 2000 een areaal van 14.827 hectare, waarvan in 2017 nog 9.382 hectare over is. Het gaat om een daling van 5.431 hectare. Als we kijken naar de verhouding tussen wintertarwe en zomertarwe, dan zien we tevens een fikse daling. Het areaal wintertarwe daalde van 12.818 hectare naar 8.970 hectare, een daling van 3.848 hectare. Het areaal zomertarwe daalde van 2.009 hectare naar 427 hectare, een daling van 1.582 hectare.

De tweede plaats is voor Groningen. Hier kwam het beteelde areaal tarwe in 2000 uit op 31.722 hectare (29.019 hectare wintertarwe en 2.703 hectare zomertarwe). In de afgelopen 17 jaar is het beteelde areaal gedaald naar 28.379 hectare; verdeeld in 26.927 hectare wintertarwe en 1.452 hectare zomertarwe. In de periode tussen 2000 en 2017 heeft er een daling van 3.343 hectare plaatsgevonden. Het beteelde areaal wintertarwe daalde met 2.092 hectare en het areaal zomertarwe met 1.251 hectare.

De bronzen medaille is voor Gelderland. Hier kwam het tarweareaal in 2017 uit op 4.817 hectare. Dat kan onderverdeeld worden in 4.347 hectare wintertarwe en 470 hectare zomertarwe. Echter, in 2000 kwam het areaal uit op 7.553 hectare, waarvan 6.611 hectare wintertarwe en 941 hectare zomertarwe. Het houdt in dat het areaal de afgelopen 17 jaar met 2.736 hectare gedaald is. Het beteelde areaal wintertarwe daalde met 2.264 hectare en het areaal zomertarwe daalde met 471 hectare.

(Tekst gaat verder onder de tweet)

Zeeland belandt net naast het podium. Deze provincie beteelde in 2000 een areaal van 28.576 hectare. Dit kan worden onderverdeeld in een areaal van 27.063 hectare wintertarwe en 1.512 hectare zomertarwe. In 2017 is het areaal tarwe gedaald naar 25.873 hectare, waarvan 25.004 hectare wintertarwe en 869 hectare zomertarwe. Het betekent dat er in de afgelopen 17 jaar een daling van 2.703 hectare heeft plaatsgevonden. De daling voor het beteelde areaal wintertarwe kwam uit op 2.059 hectare en die voor zomertarwe op 643 hectare.

Limburg staat op de vijfde plaats van deze top 5. Het beteelde areaal kwam hier in 2000 uit op 8.227 hectare tarwe; verdeeld in 7.181 hectare wintertarwe en 1.046 hectare zomertarwe. In 2017 is dat gedaald naar 6.004 hectare tarwe, waarvan 5.698 hectare wintertarwe en 306 hectare zomertarwe. Het betekent dat er een daling van 2.223 hectare heeft plaatsgevonden. Voor wintertarwe gaat het om een daling van 1.483 hectare en voor zomertarwe om een daling van 740 hectare.

In hoeverre nam de oogst af?
Noord-Brabant zag de grootste daling in het beteelde areaal. Dat maakt ook dat deze provincie de grootste daling in het geoogste areaal laat zien. In 2000 kwam het geoogste areaal uit op 14.778 hectare; verdeeld in 12.787 hectare wintertarwe en 1.992 hectare zomertarwe. In 2017 is dat gedaald naar 9.382 hectare. Dit kan worden verdeeld in 8.957 hectare wintertarwe en 425 hectare zomertarwe. Het betekent dat er 5.396 hectare minder geoogst is, waarvan wintertarwe een daling van 3.830 hectare laat zien en zomertarwe een daling van 1.567 hectare toont.

Groningen noteert de tweede plaats. Hier kwam het geoogste areaal in 2000 uit op 31.674 hectare, waarvan 28.971 hectare wintertarwe en 2.703 hectare zomertarwe. Zo’n 17 jaar later is dat gedaald naar 28.220 hectare; verdeeld in 26.768 hectare wintertarwe en 1.452 hectare zomertarwe. In de afgelopen 17 jaar heeft er een daling van 3.454 hectare plaatsgevonden. Het aandeel wintertarwe daalde met 2.203 hectare en het aandeel zomertarwe met 1.251 hectare.

De derde plaats is voor Zeeland. Daar kwam het geoogste areaal in het jaar 2000 uit op 28.450 hectare, waarvan 26.938 hectare wintertarwe en 1.512 hectare zomertarwe. In 2017 is dat aantal gedaald tot 25.750 hectare, onderverdeeld in 24.893 hectare wintertarwe en 857 hectare zomertarwe. Het betekent een daling van 2.703 hectare; daarbij laat wintertarwe een daling van 2.059 hectare zien en zomertarwe een daling van 655 hectare.

(Tekst gaat verder onder de tweet)

Gelderland staat op de vierde plaats, wat betekent dat het van plaats heeft geruild met Zeeland. In Gelderland kwam het geoogste areaal in 2000 uit op 7.424 hectare; onderverdeeld in 6.483 hectare wintertarwe en 941 hectare zomertarwe. In 2017 is dat gedaald naar 4.816 hectare, waarvan 4.346 hectare wintertarwe en 470 hectare zomertarwe. Het betekent een daling van 2.736 hectare. Voor wintertarwe betekent het een daling van 2.137 hectare en voor zomertarwe een daling van 471 hectare.

Limburg noteert de vijfde plaats. Hier kwam het geoogste areaal in 2000 uit op 8.213 hectare; verdeeld in 7.179 hectare wintertarwe en 1.035 hectare zomertarwe. Zo’n 17 jaar later is dit gedaald naar een geoogst areaal van 5.915 hectare, waarvan 5.609 hectare wintertarwe en 306 hectare zomertarwe. Het betekent een daling van 2.223 hectare, onderverdeeld in 1.483 hectare wintertarwe en 740 hectare zomertarwe.

Waar steeg de bruto-opbrengst het hardst?
In Noord-Holland steeg de bruto-opbrengst per hectare in de afgelopen 17 jaar met 1,3 ton per hectare, waarvan 1,4 ton wintertarwe en 0,8 ton zomertarwe. In 2000 kwam dit namelijk uit op 8,2 ton per hectare, waarvan 8,3 ton wintertarwe en 6,7 ton zomertarwe. In 2017 kwam dit uit op 9,5 ton tarwe per hectare, onderverdeeld in 9,7 ton wintertarwe en 7,5 ton zomertarwe.

In Noord-Brabant, Drenthe, Flevoland en Zuid-Holland steeg de bruto-opbrengst per hectare met 1 ton. De provincie Noord-Brabant had in het jaar 2000 een bruto-opbrengst van 8,2 ton per hectare, waarvan 8,4 ton wintertarwe en 6,8 ton zomertarwe. In 2017 is dit gestegen naar 9,2 ton per hectare, onderverdeeld in 9,4 ton wintertarwe en 5,4 ton zomertarwe. Dit toont aan dat de bruto-opbrengst per hectare voor zomertarwe wel gedaald is.

(Tekst gaat verder onder de tweet)

In Drenthe kwam de bruto-opbrengst per hectare in 2000 uit op 6,8 ton per hectare, waarvan 7,1 ton wintertarwe en 6,5 ton zomertarwe. De bruto-opbrengst kwam in 2017 uit op 7,8 ton per hectare, onderverdeeld in 8,5 ton voor wintertarwe en 6,9 ton zomertarwe. Wintertarwe laat een stijging van 1,4 ton per hectare zien en zomertarwe een stijging van 0,4 ton per hectare.

In Flevoland kwam de bruto-opbrengst per hectare in 2000 uit op 8,9 ton per hectare, onderverdeeld in 5,6 ton per hectare voor zomertarwe en 9,3 ton voor wintertarwe. Zo’n 17 jaar later is dat gestegen naar 9,9 ton per hectare, waarvan 10 ton wintertarwe en 7,4 ton zomertarwe. Ook hier gaat het om een stijging van 1 ton. Het betreft een daling van 0,7 ton wintertarwe en 1,8 ton zomertarwe.

In deze top 5 staat Zuid-Holland op de vijfde plaats. Deze provincie had in 2000 een bruto-opbrengst van 8,7 ton per hectare, waarvan 8,9 ton wintertarwe en 7,4 ton zomertarwe. In 2017 is dit gedaald naar 9,7 ton per hectare, onderverdeeld in 9,8 ton wintertarwe en 7,7 ton zomertarwe.

Provincie   Beteeld 2000 Geoogst 2000 Bruto-opbrengst 2000  Beteeld 2017 Geteeld 2017 Bruto-opbrengst 2017
Drenthe Totaal 5.454 5.426 6,8 3.825 3.824 7,8
Drenthe Wintertarwe 2.727 2.699 7,1 2.097 2.096 8,5
Drenthe Zomertarwe 2.727 2.727 6,5 1.728 1.728 6,9
Flevoland Totaal 11.823 11.823 8,9 12.400 12.396 9,9
Flevoland Wintertarwe 10.558 10.558 9,3 11.832 11.828 10
Flevoland Zomertarwe 1.265 1.265 5,6 568 568 7,4
Friesland Totaal 4.008 4.001 8,7 5.324 5.324 9,3
Friesland Wintertarwe 3.661 3.654 8,9 4.734 4.734 9,6
Friesland Zomertarwe 347 347 7 591 591 7,1
Gelderland Totaal 7.553 7.424 8,3 4.817 4.816 8,4
Gelderland Wintertarwe 6.611 6.483 8,5 4.347 4.346 8,7
Gelderland Zomertarwe 941 941 7,1 470 470 5,7
Groningen Totaal 31.722 31.674 8,1 28.379 28.220 9
Groningen Wintertarwe 29.019 28.971 8,2 26.927 26.768 9,1
Groningen Zomertarwe 2.703 2.703 6,8 1.452 1.452 7,3
Limburg Totaal 8.227 8.213 7,6 6.004 5.915 8,3
Limburg Wintertarwe 7.181 7.179 7,8 5.698 5.609 8,4
Limburg Zomertarwe 1.046 1.035 6,6 306 306 5,8
Noord-Brabant Totaal 14.827 14.778 8,2 9.396 9.382 9,2
Noord-Brabant Wintertarwe 12.818 12.787 8,4 8.970 8.957 9,4
Noord-Brabant Zomertarwe 2.009 1.992 6,8 427 425 5,4
Noord-Holland Totaal 8.480 8.440 8,2 7.218 7.183 9,5
Noord-Holland Wintertarwe 7.535 7.496 8,3 6.483 6.474 9,7
Noord-Holland Zomertarwe 945 944 6,7 734 709 7,5
Overijssel Totaal 1.737 1.629 7,1 1.248 1.226 6,3
Overijssel Wintertarwe 1.112 1.005 7,2 665 665 6,1
Overijssel Zomertarwe 625 625 7 582 560 6,6
Utrecht Totaal 304 286 8,1 192 190 8,6
Utrecht Wintertarwe 262 248 8,4 124 124 9,4
Utrecht Zomertarwe 41 38 6,8 68 66 7,3
Zeeland Totaal 28.576 28.450 9,1 25.873 25.750 9
Zeeland Wintertarwe 27.063 26.938 9,2 25.004 24.893 9
Zeeland Zomertarwe 1.512 1.512 7,7 869 857 6,9
Zuid-Holland Totaal 13.977 13.928 8,7 11.773 11.769 9,7
Zuid-Holland Wintertarwe 11.964 11.911 8,9 11.157 11.153 9,8
Zuid-Holland Zomertarwe 2.014 2.014 7,4 616 616 7,7
Heb je een tip, suggestie of opmerking naar aanleiding van dit artikel? Laat het ons weten

Kimberly Bakker

Kimberly Bakker is allround redacteur bij Boerenbusiness. Daarnaast heeft ze oog voor de social mediakanalen van Boerenbusiness.
Regenradar
Powered by Agroweer

Analyse Granen & Grondstof

Balans op de Europese tarwemarkt is kwetsbaar

Analyse Granen & Grondstof

USDA verlaagt prognoses voor tarwe in Europa

Nieuws Granen

Kwaliteit granen maakt het verschil voor pool CZAV

Analyse Granen & Grondstof

'Oekraïne moet geen ruzie zoeken met EU over graan'

Bel met onze klantenservice 0320 - 269 528

of mail naar support@boerenbusiness.nl

wil je ons volgen?

Ontvang onze gratis Nieuwsbrief

Elke dag actuele marktinformatie in je inbox

Aanmelden