Mestbeleid

erosie perceelafspoeling

Nieuws Mest

Belangrijke wijzigingen in mestbeleid voor akkerbouw

Carola Schouten, minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV), heeft de Tweede Kamer maandag 18 mei middels een Kamerbrief ingelicht over de actualiteiten rondom het mestbeleid. Hierin is belangrijk nieuws voor de akkerbouw opgenomen. Zo is een verplichte groenbemester na de aardappelteelt op zandgrond niet langer verplicht. Telers op klei moeten maatregelen nemen tegen afspoeling.
18 Mei 2020
mest bemesting Duitsland Agrifoto drijfmest

Inside Mest

Jaar uitstel voor Duitse mestregels door corona

Het aangescherpte mestbeleid in Duitsland wordt waarschijnlijk met een jaar uitgesteld tot 2021. De Bondsregeringen van Duitse deelstaten hebben hierom gevraagd in Brussel. Met deze maatregel willen zij boeren in de gelegenheid te stellen om de coronacrisis goed door te komen.
26 Maart 2020
Anton Nigten

Achtergrond Mestbeleid

Professor: 'Boer wordt dokter van de toekomst'

De boer van de toekomst verdient zijn geld door voedsel te produceren dat aantoonbaar helpt om chronische aandoeningen tegen te gaan. Daarbij levert hij hoogwaardige mest aan plantaardige sectoren en levert hij verschillende maatschappelijk diensten tegen betaling. Kunstmest is daarbij passé en in  de slipstream het stikstofprobleem. Dat betoogt de Wageningse onderzoeker Anton Nigten.
13 Oktober 2019
grasland mest bemesting uitrijden Agrifoto

Nieuws Mestbeleid

Gewasderogatie van belang in mestbeleid van LTO

LTO Nederland stelt voor dat er meer mestplaatsingsruimte op gras en rustgewassen komt, aldus de organisatie donderdag 13 juni in haar visie voor het mestbeleid. Het plan is enerzijds op agrarisch ondernemers gericht die veel vrijheid willen en aan de andere kant op de ondernemers die meer specifieke regels wensen.
13 Juni 2019
Minister Ministerie Schouten ChristenUnie LNV politiek Carola Schouten

Nieuws Mest

Schouten haalt neus op voor bovengronds mesten

In een Kamerbrief, over de actualiteiten rond het mestbeleid, schrijft minister Schouten nog steeds geen fan te zijn van bovengronds uitrijden van rundveedrijfmest. Dit ondanks het afgeven van een vrijstelling voor 5 jaar. In 2019 wordt er meer onderzoek gedaan naar de gevolgen voor bodem en emissie.
3 April 2019
mest bemesting uitrijden Agrifoto

Nieuws Mestbeleid

Mestregel Schouten valt bij POV in verkeerde aarde

De Producenten Organisatie Varkenshouderij (POV) is fel tegen de mestmaatregelen die minister Carola Schouten (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) heeft voorgesteld. Zij wil vanaf 2021 het gebruik van gps-apparatuur tijdens het uitrijden van mest verplicht stellen.
15 Januari 2019
mest bemesting

Nieuws Mest

Dit verandert in het mestbeleid voor 2019

Voor 2019 verandert het mestbeleid op een aantal punten. De regels voor stikstofgebruiksnormen, equivalente maatregelen en het scheuren van grasland wijzigen. Ook de uitrijdperiode voor vaste mest en drijfmest wordt gewijzigd. Alle wijzigingen zetten we op een rijtje.
14 November 2018

Blijf op de hoogte

Mis niets en schrijf je in voor onze gratis dagelijkse nieuwsbrief