Nieuws Mest

Belangrijke wijzigingen in mestbeleid voor akkerbouw

18 Mei 2020 - 8 reacties

Carola Schouten, minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV), heeft de Tweede Kamer maandag 18 mei middels een Kamerbrief ingelicht over de actualiteiten rondom het mestbeleid. Hierin is belangrijk nieuws voor de akkerbouw opgenomen. Zo is een verplichte groenbemester na de aardappelteelt op zandgrond niet langer verplicht. Telers op klei moeten maatregelen nemen tegen afspoeling.

Om de kwaliteit van oppervlaktewater te verbeteren worden in het Zesde Actieprogramma Nitraatrichtlijn hiervoor maatregelen opgenomen. Eén van deze maatregelen – die vanaf 1 januari 2021 in werking treedt – is dat op klei- en lössgrond voor ruggenteelt maatregelen moeten worden genomen om afspoeling van regenwater tegen te gaan.

Noodmaatregel
Door drempels tussen de ruggen aan te leggen kan regenwater worden vastgehouden. Dit heeft als bijkomend voordeel dat regenwater niet naar lage plekken spoelt en perceelemissie voorkomt. De akkerbouwsector vreest voor een averechtse werking bij extreme buien. De wetgeving staat daarom toe om noodmaatregelen te nemen bij extreme buien en water af te laten. Dit stemt de minister af met de waterbeheerders, waarna een bepaling wordt toegevoegd.

Geen groenbemester na aardappelen
Voor aardappeltelers op zand- en lössgrond is er ook nieuws. De verplichte inzaai van een vanggewas voor deze teelt is namelijk van de baan. Het oorspronkelijke plan was dat uiterlijk op 31 oktober een groenbemester moest zijn gezaaid, wat bij een late oogst niet altijd mogelijk is. Hierdoor ontstond veel weerstand uit de sector, waar nu gehoor aan wordt gegeven. Wel wordt de stikstofgebruiksnorm voor consumptie- en zetmeelaardappelen met 65 kilo per hectare verlaagd wanneer op gescheurd grasland wordt geteeld.

Kunstmesttaks niet stimulerend
Ook gaat de minister in op het onderwerp 'kunstmesttaks', dat door sommige Kamerleden werd geopperd. Schouten heeft Wageningen Economic Research onderzoek laten uitvoeren over dit onderwerp. Conclusie van het rapport is dat het gebruik van fosfaat uit dierlijke mest vrijwel maximaal is in Nederland. Voor stikstof zijn wel mogelijkheden, maar een heffing op kunstmest wordt door WEcR als weinig effectief gezien. Eén mogelijkheid is hoogwaardige mestverwerking, waarbij fosfaat kan worden geëxporteerd en de stikstof uit dierlijke mest behouden. Op dit moment worden beide geëxporteerd. Dergelijke verwerkingslijnen moeten worden gestimuleerd middels subsidies en zijn nu niet beschikbaar.

Heb je een tip, suggestie of opmerking naar aanleiding van dit artikel? Laat het ons weten
boerenbusiness.nl

Niels van der Boom

Niels van der Boom is senior redacteur akkerbouw bij Boerenbusiness. Hij bericht vooral over de aardappel- en granenmarkt. Wekelijks presenteert hij de Marktupdate Aardappelen.
Ziektedruk - Bruine roest
Powered by Agroweer
Reacties
8 reacties
Kjol 18 Mei 2020
Dit is een reactie op het Boerenbusiness artikel:
[url=https://www.boerenbusiness.nl/akkerbouw/artikel/10887340/belangrijke-wijzigingen-in-mestbeleid-voor-akkerbouw]Belangrijke wijzigingen in mestbeleid voor akkerbouw[/url]
Drempels in pootgoed teelt
Abonnee
de fries 18 Mei 2020
Ja, Carola komt selecteren, beide keren te voet of met de kar is het niet te doen. Diplomatie of actie.............?
Abonnee
Pootgoed teler 18 Mei 2020
Ja en claims van de Nederlandse Algemene Keuringsdienst (NAK). Breken de benen en de rug als je in een gesloten gewas niet meer kunt zien waar je loopt.
Abonnee
betweter 18 Mei 2020
mens is gek en heeft gekke ambtenaren

ziet ze dat nou zelf niet, of is ze echt zo dom
zit ook altijd met de mond open
Roy 21 Mei 2020
Nieuw dieptepunt, drempels in de ruggenteelt. Komt Schouten straks de verrotte producten opkopen ofzo? Hoe ver van de praktijk kun je afstaan??
Abonnee
Jaap 21 Mei 2020
Dit voorstel van de minister kan de toets van de kritiek niet doorstaan.
In pootgoedteelt met de selectiekarren sowieso niet.
Maar ook in de andere aardappelteelt niet .
Met rooien merk je die hobbels behoorlijk en de moderne rooiers met moderne diepteregeling zal er op reageren.
Vergeten wordt dat er steeds meer en vaker gebruik wordt gemaakt van mechanische onkruidbestrijding.
Na de bewerking zijn de drempels weg en het rijdt van kanten.
Beter is het , als er zo nodig toch iets moet gebeuren, om met kleine woelertjes te werken .
Uiteindelijk zorgen die er voor dat het water sneller naar beneden wordt afgevoerd en maakt het geultje ruwer zodat minder afstroom plaatsvind.
Of anders laat de teler kiezen tussen deze opties.

Blijft voor mij dat je niets moet verplichten.
kikker 21 Mei 2020
er komt straks een verbod op bioteeld omdat schoffelen niet meer mag in ruggenteelten, en er zal verplicht luchtvering op selectie karren moeten komen met de benodigde subsidie natuurlijk!
regelbedenker 22 Mei 2020
positief nieuws, bio verboden, misschien komt het toch nog goed
U kunt niet meer reageren.

Wat doen de actuele
akkerbouw noteringen?

Bekijk en vergelijk zelf prijzen en koersen

Nieuws Aardappelen

Vavi: Nitraatrichtlijn kost zeker anderhalf miljard

BB TV Interview Dirk de Lugt

'Ruim 80 procent van de boeren voldoet aan regels'

Nieuws Nitraatrichtlijn

Vlaamse minister legt 'atoombom' onder de sector

Achtergrond Landbouwbeleid

Akkerbouwer raakt verstrikt in web van regels

Blijf op de hoogte

Schrijf je in en ontvang elke dag het laatste nieuws in je inbox